Page 1

mitt sår ... En bok som varar av Anne-Marie Körling


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jörgensen, Mia Söderberg Grafisk form: Anders Körling Illustrationer: Anders Körling

Kiwiböckerna – Mitt sår ISBN 91-622-6598-9 © 2004 Ann-Marie Körling och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen    Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnares huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. JMS Mediasystem/Skogs Rulloffset Vellinge 2004


mitt sår ... En bok som varar av Anne-Marie Körling


Det här är mitt sår. Mitt på knät. Spelade fotboll med treorna på rasten. Ramlade i gruset. Fick plåster av fröken. 2


3


Det här är mitt sår. Mitt på fingret. Skulle skära gurka. ”Akta dig för kniven”, sa mamma. Skar mig i fingret. Fick plåster av pappa. 4


5


www.bonnierutbildning.se

Best.nr 622-6598-9 (6598-9)

9789162265984  

mitt sår ... En bok som varar av Anne-Marie Körling Order/Läromedelsinformation Telefon 08-6968600 Telefax 08-6968610 Redaktion: Kerstin Jör...