Page 1

Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal för årskurs 1 består av grundböckerna Lyckotal 1 A och 1 B, Lärarhandledning, Utvärdering, Elevwebb samt Lärarwebb.

1B

Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

MATEMATIK SKOLÅR 1

1B


Innehåll

Arbeta tillsammans _____________ 38, 51 Minns du? _______________________ 52 Skola och hem ____________________ 53

5. Talen upp till 20 och klockan Anknyta talen 0 - 20 till omvärld ________ 5

7. Matematik med pengar

Räkna antal och skriva talen upp till 20 ___ 6

Använda 1-20 kronor ____________ 55 - 57

Skriva talföljder ____________________ 7

Tillämpa addition med pengar _____ 58-59

Växla pengar till tiotal och ental ______ 8 - 9

Tillämpa subtraktion med pengar

Jämföra tal och använda tecknen

Räkna ut hur mycket pengar som fattas __ 64

60 - 63, 65

>, < och = ______________________ 10

Uppfatta delar av en figur ___________ 66

Skriva tal på tallinjen ________________11

Lyssna och gör ____________________ 67

Avläsa klockan och rita visare

Problemlösning ___________________ 68

med hel och halv timme ________ 12 - 15

Arbeta tillsammans ________________ 69

Uppfatta talmönster________________ 16

Minns du? _______________________ 70

Avbilda digitala siffror ______________ 17

Skola och hem ____________________ 71

Använda ordningstal ____________ 18 - 19 Lyssna och gör ____________________ 20 Problemlösning ________________ 21 - 22

8. Talen upp till 100

Arbeta tillsammans ________________ 23

Anknyta talen 0-100 till omvärld _______ 73

Minns du? _______________________ 24

Räkna antal med hjälp av grupperingar __ 74

Skola och hem ____________________ 25

Träna tiotal och ental __________ 75 - 76 Skriva tal och talföljder _______ 77 - 78, 81

6. Addition och subtraktion upp till 20 Anknyta addition och subtraktion till bilder och omvärld ____________ 27 Addera och subtrahera utan tiotalsövergång _______ 28, 30, 32 - 37 Addera och subtrahera med tre termer __________________ 29, 31 Addera och subtrahera med tiotalsövergång __________ 38 - 46, 48 Skriva samband mellan addition och

Träna talens grannar _______________ 79 Jämföra tal ______________________ 80 Göra enkla uppdelningar av talet 100 ___ 82 Addera och subtrahera hela tiotal _______________ 83, 86, 87 Addera och subtrahera utan tiotalsövergång ________ 84, 85, 88, 89 Avbilda en kub med förstoring ________ 90 Problemlösning ___________________ 92 Arbeta tillsammans ________________ 93 Minns du? _______________________ 94 Skola och hem

___________________ 95

subtraktion ___________________ 47 Rita andra halvan _________________ 50 Göra och avläsa ett diagram __________ 53 Lyssna och gör ____________________ 49

EXTRA ________________________ 96 - 136


5

Talen upp till 20 och klockan

I det här kapitlet lär du dig att ... anknyta talen 0-20 till omvärlden räkna antal och skriva talen upp till 20 skriva talföljder växla till tiotal och ental jämföra tal och använda tecknen >, < och = skriva tal på tallinjen avläsa klockan och rita visare med hel och halv timme uppfatta talmönster avbilda digitala siffror använda ordningstal lösa problem: ange ordningsföljd, fortsätta ett mönster som ökning Du behöver: tiobasmaterial, pengar, tallinje, klocka, knappar och multilinklossar.

4


Talen upp till 20 och klockan

Skriv talet som du tycker hĂśr till bilden.

5

Anknyta talen 10-20 till omvärlden

5


5

Talen upp till 20 och klockan

Klockan 채r halv 책tta.

Hur mycket 채r klockan?

halv

_______

halv

_______

halv

_______

halv

_______

halv

_______

halv

_______

Rita samma tid.

Tr채na halv timme

14


Talen upp till 20 och klockan

Arbeta

tillsammans

6.Skriv ut nummer på vagnarna. 1 första = 1:a andra = 2:a tredje = 3:e

2 3

1:a 2:a

3:e 4:e 5:e

7. Vilken färg har den 5:e vagnen 9:e vagnen?

____________________ ___________________

8. Måla 8:e vagnen röd 12:e vagnen gul 15:e vagnen blå. 9. Var sitter barnen? Skriv bokstaven vid vagnen. Emma sitter i 2:a vagnen. Skriv E. Anton sitter i 14:e vagnen. Skriv A. Carl sitter i 10:e vagnen. Skriv C. 19

102

5


5

Talen upp till 20 och klockan

MINNS DU ?

1. Vilket 채r talet?

2. Hur m책nga kronor?

kr 3. Skriv de tal som fattas.

11 12

15

20 19 18

14

4. Skriv >, < eller =. 3

10

16

19

13

13

5. Skriv talen vid 0

1

;

3

; ; ;

6. Hur mycket 채r klockan?

___________

7

; ; ;

7. Rita visarna

Klockan 5

___________

24

Jag kan


Talen upp till 20 och klockan

5

Lägg olika talmönster med knappar. Rita av. Vuxen

10

10

18

18

20

20 25

SKOLA & HEM

Barn

Rita talmönster


Addition och subtraktion upp till 20

Skriv en addition till bilden.

4+2+1= Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

2 + 2 + 1 =;

3 + 6 + 1 =;

1 + 0 + 6 =;

3 + 2 +1 =;

2 + 5 + 3 =;

4 + 5 + 0 =;

4 + 3 + 2 =;

3 + 3 + 3 =;

2 + 3 + 2 =;

1 0 + 2 + 1 =;

1 0 + 5 + 5 =;

1 0 + 3 + 4 =;

1 0 + 2 + 7 =;

1 0 + 3 + 6 =;

1 0 + 1 + 9 =; 106 29

Addera tre termer

6


6

Addition och subtraktion upp till 20

Skriv en subtraktion. Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

Tiotal

Ental

16-6= Tiotal

Ental

Rita pengar. R채kna. Tiotal

Ental

1 2 - 2 =; 1 7 - 7 =; 1 8 - 8 =; 1 9 - 9 =;

13-3=; Subtrahera tiotal och ental

14-4=; 30


7

Matematik med pengar

PROBLEMLÖSNING

Hur mycket pengar fanns det från början? Köpte

Pengar kvar

15+5= 15 kr

13 kr

16 kr

9 kr

7kr

8kr

Räkna ut hur mycket det fanns från början

68

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Svar:

kr

Tränar problemlösningsförmågan


Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”

Lisen Häggblom & Siv Hartikainen

Lyckotal för årskurs 1 består av grundböckerna Lyckotal 1 A och 1 B, Lärarhandledning, Utvärdering, Elevwebb samt Lärarwebb.

1B

Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

MATEMATIK SKOLÅR 1

1B

9789140675200  

MATEMATIK SKOLÅR 1 Lisen Häggblom &amp; Siv Hartikainen 5. Talen upp till 20 och klockan 8. Talen upp till 100 Arbeta tillsammans __________...