Page 1

LÄS MED OSS Träna läsfÜrstüelse med Ola, Elsa och Leo! I detta kopieringsunderlag finns läsfÜrstüelsefrügor och uppfÜljande diagnoser att använda tillsammans med läsebÜckerna i LÄS MED OSS i ük 1.

LäsfÜrstüelse- och diagnosmaterial

LäsfÜrstüelsematerialet bestür av frügekort till kapitlen i Olas, Elsas respektive Leos bok. Korten klistras in i skrivhäften där frügorna besvaras av eleverna, kanske som läxa. Ola-läsarna für de enklaste korten med uppgifter som fÜljer progressionen i Olas bok. Korten till Elsas bok kräver lite mer, medan korten till Leos bok kräver att eleverna läser helt obehindrat. Frügorna pü Leo-korten kan med fÜrdel även användas vid gemensamma samtal i elevgruppen i samband med att läraren läser hÜgt ur Leos bok.

till

FÜr att gÜra skrivhäftena mer personliga finns en omslagsbild att kopiera och klistra pü barnens häften. I materialet ingür ocksü fyra diagnoser fÜr uppfÜljning av varje barns läsning under üret. De bestür av en üterkommande bokstavskontroll samt läsning av ord och meningar. Diagnoserna är indelade i tre delar – en fÜr varje bok.

OLAS BOK

ELSAS BOK

LEOS BOK

Sara Nilsson *4#/Omslag.indd 1

    

 

09-05-05 18.05.37


Kort.indd 3

09-05-05 17.59.04


Innehåll Inledning ................................................................................... 4 Läsförståelsekort till Olas bok . .............................................. 6 Läsförståelsekort till Elsas bok . ........................................... 13 Läsförståelsekort till Leos bok . ............................................ 20 Avslutande kort till Olas, Elsas och Leos bok..................... 27 Omslag till elevens svarshäfte, för kopiering .................... 28 Diagnos 1, efter bokstaven Vv ............................................. 29 Diagnos 2, efter bokstaven Kk ............................................. 30 Diagnos 3, efter bokstaven Gg ............................................. 31 Slutdiagnos, efter Olas, Elsas och Leos bok ....................... 32

Kort.indd 3

09-05-05 17.59.04


6

Kort.indd 6

Läs med oss

Kopieringsunderlag © 2009 Sara Nilsson och Natur & Kultur Läsförståelse- och diagnosmaterial, åk 1 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-41758-8

09-05-05 17.59.16

2.

3.

4.

2.

1.

4. Rita en räv.

3.

4.

2.

2.

3.

Skriv en mening till varje bild.

Ro och ro (s. 16–19)

3.

1.

Vad ser du på bilderna?

Lo, so, os, le, se (s. 8–11)

1.

Skriv en mening till varje bild.

Jag kan le (s. 12–15)

4. Skriv ditt namn.

1.

Vet du vilka de är? Skriv namnen.

Lena, Elsa, Leo och Ola (s. 4–7)


Kopieringsunderlag © 2009 Sara Nilsson och Natur & Kultur Läs med oss Läsförståelse- och diagnosmaterial, åk 1 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-41758-8

Kort.indd 21

21

09-05-05 17.59.37

4. Vad tycker du är svårast av allt?

3. Vad är svårast av allt, enligt Nora?

2. Varför är Nino arg på Ola?

1. Hur gammal är Olas mormor?

Svara med hela meningar.

Ola och Nora i skolan (s. 20–23)

4. Varför hittar Ola inte böcker om apor på bokstaven A?

3. Skriv en mening där ordet bibliotekarie finns med.

2. Varför vill Elsa gå hem?

1. Vad ska Leo läsa om?

Svara med hela meningar.

Biblioteket (s. 12–15) Svara med hela meningar.

4. Varför är det bra om det finns en skolsköterska på skolan, tycker du?

3. Tror du att det är sant? Förklara hur du tänker.

2. Hur mycket vägde Iris, enligt Nino?

1. Hur kom det sig att Nino redan hade varit hos Iris?

Svara med hela meningar.

Hos syster Iris (s. 24–27)

4. Vad tycker du om att man gör pälsar av djurens skinn?

3. Varför frågar pappa om Leo är ren om händerna, tror du?

2. Se på bilden på sidan 19. Vem finns på bilderna ovanför Leos säng?

1. Vilken färg har rävens fötter?

En räv är en räv (s. 16–19)


LÄS MED OSS Träna läsfÜrstüelse med Ola, Elsa och Leo! I detta kopieringsunderlag finns läsfÜrstüelsefrügor och uppfÜljande diagnoser att använda tillsammans med läsebÜckerna i LÄS MED OSS i ük 1.

LäsfÜrstüelse- och diagnosmaterial

LäsfÜrstüelsematerialet bestür av frügekort till kapitlen i Olas, Elsas respektive Leos bok. Korten klistras in i skrivhäften där frügorna besvaras av eleverna, kanske som läxa. Ola-läsarna für de enklaste korten med uppgifter som fÜljer progressionen i Olas bok. Korten till Elsas bok kräver lite mer, medan korten till Leos bok kräver att eleverna läser helt obehindrat. Frügorna pü Leo-korten kan med fÜrdel även användas vid gemensamma samtal i elevgruppen i samband med att läraren läser hÜgt ur Leos bok.

till

FÜr att gÜra skrivhäftena mer personliga finns en omslagsbild att kopiera och klistra pü barnens häften. I materialet ingür ocksü fyra diagnoser fÜr uppfÜljning av varje barns läsning under üret. De bestür av en üterkommande bokstavskontroll samt läsning av ord och meningar. Diagnoserna är indelade i tre delar – en fÜr varje bok.

OLAS BOK

ELSAS BOK

LEOS BOK

Sara Nilsson *4#/Omslag.indd 1

    

 

09-05-05 18.05.37

9789127417588  

till OLAS BOK LEOS BOK ELSAS BOK Sara Nilsson Omslag till elevens svarshäfte, för kopiering ...................28 Diagnos 3, efter bokstaven...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you