Page 1

Ingela Thunman, Mirja Timling

HAPPY

,

TEACHER'S GUIDE Year

4


Contents Fรถrord Mรฅlsida. .................................................................................. 4 Unit 1 Family ................................................................... 6 Extra ............................................................................................ 6 Grammar repair ................................................................... 8 Self test ................................................................................... 10

Unit 8 Food ..................................................................... Extra ......................................................................................... Grammar repair . ............................................................... Self test ...................................................................................

Unit 2 Pets and Animals ................................... 12

Unit 9 School ................................................................ 55

Extra ......................................................................................... 12 Grammar repair ................................................................ 14 Self test ................................................................................... 16

Extra ......................................................................................... 55 Grammar repair . ............................................................... 59 Self test ................................................................................... 61

Unit 3 Friends ............................................................. 18

Unit 10 Travelling . .................................................. 63

Extra ......................................................................................... 18 Grammar repair ................................................................ 21 Self test ................................................................................... 23

Extra ......................................................................................... 63 Grammar repair . ............................................................... 65 Self test ................................................................................... 67

Unit 4 Colours and Numbers ........................ 25

Unit 11 Sport ................................................................ 69

Extra ......................................................................................... 25 Grammar repair ................................................................ 29 Self test ................................................................................... 30

Extra ......................................................................................... 69 Grammar repair . ............................................................... 71 Self test ................................................................................... 73

Unit 5 Clothes ............................................................. 32

Unit 12 Ghosts and Mysteries ..................... 74

Extra ......................................................................................... 32 Grammar repair ................................................................ 34 Self test ................................................................................... 35

Extra ......................................................................................... 74 Grammar repair . ............................................................... 75 Self test ................................................................................... 76

Unit 6 Hobbies ............................................................ 37

Games ................................................................................... 77

Extra ......................................................................................... 37 Grammar repair ................................................................ 39 Self test ................................................................................... 41

Diagnostic Tests .......................................................... 88

Unit 7 Weather and Seasons ........................ 43 Extra ......................................................................................... 43 Grammar repair . ............................................................... 46 Self test ................................................................................... 47

48 48 51 53

Kรถrkort .............................................................................. 120


! a k s l e g n e i n e l å m t o M En elitidrottare vet vart hon ska, tar sig dit på sitt eget sätt och kontrollerar på träningarna att hon är på rätt väg mot sitt mål. Efter veckor av träning hämtar hon ut sin medalj, ett kvitto på sin insats. Det är så vi vill se att eleverna ser på sin inlärning i engelska. Alla ska vara väl medvetna om målen, vilka vägar som finns dit och kunna kontrollera sig själva under vägen att det går mot rätt håll. Målen är desamma för alla men vägen dit kan se olika ut. Happy år 4 är upplagd så att alla elever ska få en väg som passar just dem. Till varje unit finns nedskrivet vilka mål som ska uppnås när eleven arbetat klart med ett kapitel. Texterna i textboken och övningarna i övningsboken är anpassade för att tillgodose alla elevers olika behov på följande sätt och är markerade med prickar upp i högra hörnet på sidorna i textboken och övningsboken:

● Texten i textboken och övningarna i övningsboken ska ge en bra grund att stå på för alla oavsett lärstil och intresse av engelska. Texterna och övningarna ska vara lättlästa och här finns också basgrammatiken. Övningarna i övningsboken är anpassade även för elever som tycker att det är kämpigt att skriva. Här hittar du också hörövningen. ●● Här kräver texterna lite mer av eleven och övningarna i övningsboken går lite djupare in i texten, kräver lite mer läsförståelse och skriftliga färdigheter av eleven. Naturligtvis kan även dessa texter anpassas till de elever som tycker att det är kämpigt med engelska genom att övningarna görs muntligt. ● ● ● Dessa texter och övningar är anpassade för de elever som jobbar snabbt, har lätt för engelska och vill ha lite utmaning. Övningarna kan göras ganska självständigt och kräver ibland det lilla extra.

I lärarhandledningen hittar du: Självtest: Efter varje unit finns ett självtest. Dessa är tänkt att använda som en avstämning innan diagnosen som kommer efter varje kapitel. Är eleven på rätt väg? Har den uppnått målen för kapitlet? Kan den gå vidare? Självtesten kan göras muntligt eller skriftligt beroende på elev. Det viktiga är att läraren och eleven kan se att eleven är på rätt väg mot målen. Reparationsövningar: Upptäcker du på exempelvis ett självtest eller efter en diagnos att en elev behöver förstärka vissa grammatiska moment så hittar du reparationsövningar till varje kapitel.

Diagnos: Det finns två olika diagnoser att välja på. Antingen väljer eleven själv eller du som lärare. Oftast vet eleverna själva efter självtesten vilken diagnos som passar bäst. Diagnosernas upplägg är detsamma som textboken och övningsboken. Målen är desamma för alla elever men övningarna är olika anpassade: ● Diagnosen med en prick har övningar som testar målen men inte kräver så mycket skriftligt av eleven. Övningarnas instruktioner och upplägg påminner om övningarna till texterna med en och två prickar. ●● Dessa diagnoser kräver mer skriftligt och instruktionerna kräver mer läsförståelse. Frågorna påminner om övningarna i övningsboken som har två eller tre prickar. Körkort: Körkortet blir ett kvitto på det som eleven kan och vilka mål som eleven har uppnått. Det går att ”köra upp” flera gånger och på olika sätt tills alla målen är avklarade och det är tänkt att alla gör det i sin takt. Som lärare bockar du av vilka mål som har uppnåtts och eleven får då ett språk och en tydlig bild för vad han/hon kan. Extraövningar och talövningar: Engelska ska vara kommunikativt. Därför har vi lagt in rikligt med talövningar till varje kapitel som kan göras i helklass, i par eller enskilt. Det finns en hel del tips och övningar som kan användas för att träna olika grammatiska moment på ett roligt sätt. Vi anser att målmedvetna elever klarar målen! Ingela och Mirja


Övergripande mål för varje kapitel: ò Att förstå vad texterna handlar om. ò Att förstå talad engelska anpassad för år 4. ò Att följa enkla instruktioner med stegrande svårighetsgrad för varje kapitel. ò Att våga prata engelska. ò Att kunna läsa en text högt.

Mål för eleven att uppnå unit 1 Family: £ Kunna hälsa och säga hej då på engelska. £ Känna till personliga pronomen (jag, du, han, hon, den/det, vi, ni, de). £ Kunna ord som hör till familjen som exempelvis mamma, pappa, syster, bror, tvilling. £ Kunna fråga vad någon gillar/har som favorit. £ Kunna tala om var hon/han bor, vad hon/han ­gillar/har som favorit på engelska. £ Kunna presentera sig själv och säga sin ålder. £ Kunna använda am, are, is. Mål för eleven att uppnå unit 2 Pets and animals: £ Kunna färgerna på engelska muntligt. £ Kunna minst fem olika husdjur på engelska. £ Veta hur plural-s används. £ Läsa och förstå instruktioner på engelska. £ Använda sig av –s på verb efter he, she, it. Mål för eleven att uppnå unit 3 Friends: £ Kunna presentera en kompis och beskriva hur han/hon ser ut. £ Kunna berätta hur gammal en kompis är. £ Kunna tala om vad sig själv och andra tycker om genom att använda –s på like efter he/she/ it. £ Kunna använda de engelska uttrycken för att kunna beskriva någon, t.ex. tall, short, thin osv. £ Kunna minst tre instrument på engelska. £ Kunna använda have/ has got och dra samman dem. Mål för eleven att uppnå unit 4 Colours and numbers: £ Kunna tala om var hon/han bor. £ Kunna berätta om sitt hus, t.ex. färg och nummer. £ Kunna ställa frågor om kompisars hus. £ Vara säker på alla färgerna muntligt och skriftligt. £ Kunna räkna till 20 och sedan till 100 på engelska. £ Veta hur a/an används. Mål för eleven att uppnå unit 5 Clothes: £ Kunna de vanligaste klädesplaggen på engelska. £ Kunna beskriva vad någon har på sig. £ Kunna använda personliga pronomen. Mål för eleven att uppnå unit 6 Hobbies: £ Kunna berätta om sin hobby på engelska. £ Kunna minst 5 olika hobbies på engelska. £ Kunna minst 15 verb på engelska. £ Kunna använda sig av pågående form (-ingform). £ Kunna veckodagarna på engelska.

Målen!

Mål för eleven att uppnå unit 7 Weather and seasons: £ Kunna beskriva väder på engelska. £ Kunna alla månader och årstider på engelska. £ Kunna använda sammandragen form av it is och what is. Mål för eleven att uppnå unit 8 Food: £ Kunna minst 8 grönsaker/frukter på engelska. £ Kunna berätta vilken mat hon/han tycker om/ inte tycker om. £ Kunna alla prepositioner. £ Kunna tala om var något befinner sig med hela meningar på engelska. £ Kunna berätta om vad han/hon eller någon ­annan äter till frukost. Mål för eleven att uppnå unit 9 School: £ Kunna klockan, hel och halvtimme på engelska. £ Kunna skolans ämnen och berätta vilken tid dessa är på engelska. £ Kunna minst 8 substantiv som finns i ett klassrum. Mål för eleven att uppnå unit 10 Travelling: £ Kunna använda do/does. £ Kunna olika transportmedel. £ Kunna berätta hur han/hon tar sig till skolan. £ Kunna använda possessiva pronomen. £ Kunna berätta om vad han/hon ser. Mål för eleven att uppnå unit 11 Sport: £ Kunna berätta om vilka sporter han/hon tycker om/inte tycker om på engelska. £ Kunna minst fem olika sporter på engelska. £ Veta hur do not skrivs med sammandragen form. Mål för eleven att uppnå unit 12 Ghost and Mysteries: £ Kunna namnen på fem sagor på engelska. £ Använda genitiv –s

Lärarens översikt av all mål som finns i workbook. Jämför med vad eleven fyllt i att han/hon kan i workbook.

5


Family

E

Family

xtra - unit 1

1

We are the Bests! Bingo! Choose nine words from the box. Your teacher is going to read the words. When you hear your word, put a cross over it. Good luck!

Välj nio ord från rutan nedan och sätt in i bingo­ brickan. Din lärare kommer sedan att läsa upp orden. När du hör ditt ord sätter du ett kryss över det. Lycka till!

Mum

Stepdad

shopkeeper

pizza

horse

coke

fish and chips

Science

History

football

Manchester

colour

twins

taxi driver

cycling

blue

red

animal

subject

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

cat

6

My name is: Extra – Unit 1

HAPPY HAPPY


Family

Family

2

The Spring Bank School Pair up! Work with a friend. Look at the pictures. How are the persons feeling?

Jobba med en kompis. Titta på bilderna och ­berätta hur personerna känner sig.

Bra att öva!

Exempelvis: Tom is happy.

Tom = he

Tom is happy

Mrs Bond

Vijay

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Lucy

3

Mr Davis

Kate and Lucy

A Big Family

family

My family Skriv om din familj! Använd vanligt papper att skriva om varje medlem i din familj, ålder, namn, intressen och så vidare. Använd sedan två vita ark A4. Välj ett lite tjockare papper. På det ena papperet ritar du ditt hus, eller ett fantasihus med så många fönster och en dörr som det är i din familj. Skär ut luckorna och skriv om en person i din familj på insidan av fliken till varje lucka. I dörren kan du skriva om dig själv. Klistra ihop de två hårda arken A4 och sist sätter du in kort på alla i din familj i rätt lucka. Det blir som en julkalender, fast med din familj! My name is:

HAPPY HAPPY

Extra – Unit 1

7


Family

G

Family

rammar Repair - unit 1

1

Pronomen

ENGELSKA

Fyll i tabellen:

SVENSKA

jag du hon den, det we ni they

2

Fyll i rätt pronomen! 1. _______________ am ten years old. Jag

2. Tom is my brother. _____________ is seven years old. Han

3. Can you see the dog? ___________ is running. Den

4. Sam and Linda are here. ____________ are happy. De

5. What colour is the bike? _________ is yellow. Den Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

6. Are ______________ girls going to walk to school now? ni

7. Tanya, are _____________ hungry? du

8. __________ like pizza and hamburgers. Vi

9. I have a new car. ____________ is purple. Den

10. This is Tim. ____________ is ten years old. Han

8

My name is: Grammar Repair – Unit 1

HAPPY HAPPY


Family

Fyll i rätt form av “är”. ENGELSKA

SVENSKA

I

( jag)

am

(du)

are

is

are

he

it

(han) (hon)

(vi)

(ni)

you

Lär dig denna ramsa:

I am you are he,she, it is we, you, they are

(den,det)

3B

Family

3A

Am, are, is

(de,dem)

Fyll i rätt form av “är”. 1. I __________ eleven years old. 2. This _________ my brother. He ________ five years old. 3. We ____________ happy. 4. _______ you hungry, Tom? 5. This _________ my house. It ________ red. 6. Sarah __________ nice. She ___________ my best friend. 7. When __________ you going to school? 8. Tim and Paul __________ here.

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

9. I _______ in love with you. 10. Can you find my English book? It ___________ green and orange.

4

Skriv egna meningar! 1. Jag är två år._ _____________________________________________________________________ 2. Tom är glad._ _____________________________________________________________________ 3. Vi är hungriga._ ___________________________________________________________________ 4. De är arga (=angry). _ ______________________________________________________________ 5. Lisa är ledsen (=sad). _______________________________________________________________ My name is:

HAPPY HAPPY

Grammar Repair – Unit 1

9


My name is:_____________________________________________________________

S

Family

elf test - unit 1

Mål!

Visa att du kan på engelska skriftligt och/eller muntligt.

Jag kan hälsa och säga hej då (och andra artig­ hetsfraser) på engelska.

1. Hur säger du hej?____________________________________________ 2. Hur säger du hej då?_ ________________________________________ 3. Hur säger du god morgon?_____________________________________ 4. Hur säger du god eftermiddag?_ ________________________________ 5. Hur säger du hur mår du?_____________________________________ 6. Hur svarar du Jag mår bra?_____________________________________ 7. Hur säger du Vi ses?__________________________________________

Mål!

Hur frågar du på engelska muntligt och/eller skriftligt? Jag kan fråga på engelska vad någon gillar/har som favorit.

1. Vad gillar du?_______________________________________________ 2. Vilken är din favoritfärg?_ _____________________________________ 3. Vilket är ditt favoritdjur?_ _____________________________________ 4. Vilken är din favoritsport?_ ____________________________________

Mål!

1. Jag heter (ditt namn)_ ________________________________________ Jag kan presentera mig själv på engelska och tala om hur gammal jag är.

2. Jag bor (var du bor)___________________________________________ 3. Jag gillar _ _________________________________________________ 4. Min favoritsport är _ _________________________________________

Jag kan tala om var jag bor och säga saker jag gillar på engelska.

5. Min favoritfärg är _ __________________________________________ 6. Min favoritdryck är _ _________________________________________ 7. Mitt favoritämne är __________________________________________

Mål!

1. Jag har gjort alla övningarna tillsammans med: Jag vågar prata engelska!

__________________________________________________________ 2. £ Jag har varit med aktivt när vi pratat engelska på lektionerna och varit med på talövningarna som hör till unit 1 My family.

Mål!

10

Jag förstår vad texterna handlar om.

Jag kan översätta någon eller alla texterna i unit 1 sidorna 6-11 från textboken skriftligt och/eller muntligt. Översatt för:__________________________________________________

Self test – Unit 1

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Mål!


My name is:_____________________________________________________________

Mål!

Jag hängde med och förstod hörövningen och vad texten handlade om. Jag kan förstå och urskilja ord när jag lyssnar på engelskt tal.

Family

Mål!

£ Väldigt bra £ Ganska bra £ Det var svårt Översätt till engelska skriftligt och/eller muntligt.

Jag kan använda ”är” på engelska.

1. Jag är 10 år gammal. ________________________________________ 2. Du är en lärare._ ___________________________________________

Mål!

3. Morbror Reg är 40 år gammal. _ _______________________________ Jag känner till hur personliga pronomen används på engelska. Jag, du, han, hon, den/det, vi, ni, de.

4. Han är en rörmokare. _ ______________________________________ 5. Moster Anne är 33 år gammal. ________________________________ 6. Hon är en reporter. _________________________________________ 7. Hunden är brun. ___________________________________________ 8. Den är 5 år gammal. ________________________________________ 9. Jag och du är vänner. _ ______________________________________ 10. Vi är bästa vänner. _ ________________________________________ 11. Ni är vänner. ______________________________________________ 12. Kate och Adam är tvillingar. _ _________________________________ 13. De är de bästa tvillingarna. ___________________________________ 14. Am, are, is betyder på svenska: ________________________________

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Mål!

Vad heter det på engelska? Jag vet vad mamma, pappa, styvpappa, bror, syster och tvillingar (samt andra familje­ medlemmar) heter på engelska.

1. mamma _________________________________________________ 2. pappa ___________________________________________________ 3. styvpappa ________________________________________________ 4. bror ____________________________________________________ 5. tvillingar _________________________________________________ 6. syster _ __________________________________________________ 7. morbror/farbror ___________________________________________ 8. moster/faster _____________________________________________

Lärarens underskrift:

HAPPY HAPPY

_ ___________________________________________________________

Self test – Unit 1

11


G

ame 2

Find your twin! Den här övningen görs med fördel i helklass och övar am, are, is och djur. Det kan vara bra att repetera alla djuren på engelska innan övningen börjar. Fraser att skriva på tavlan innan övningen börjar: Who are you? I am a…. Kopiera bilderna i två exemplar. Klipp ut. Laminera gärna korten. Blanda väl och dela ut till alla elever. Tala sedan om att de nu är djur som har förlorat sin tvilling/ syster/bror. Det gäller att hitta sin tvilling genom att gå runt i klassen och fråga ­vilket djur de andra är. När eleven har hittat sin tvilling sätter sig paret bredvid ­varandra på anvisad plats i en ring. När alla har hittat sin tvilling frågar du som lärare alla i ringen: Who are you? När eleven har svarat exempel­vis I am a lion pekar du på eleven och säger: You ARE a lion, He/she IS a lion med betoning på ARE och IS. Sedan ber du klassen säga efter. När båda ”tvillingarna” redovisat vilket djur de är säger du och pekar på båda They ARE lions. Be också paret att säga We ARE lions and We are twins. På så sätt kan en diskussion och uppmärksamhet på AM, ARE, IS samt användandet av personliga pronomen bli aktuell. Om leken görs igen kan även plural -s uppmärksammas.

We are lions! I am a bird.

78

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

I am a lion. Who are you?

Say after me: They are lions!


Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

✁ Katt

HUND

KANIN

HAMSTER

ORM

FÅGEL

LEJON

ZEBRA

SKÖLDPADDA

HÄST

KO

ELEFANT

HAPPY HAPPY

79


iagnostic Test 1, unit 1-3

Utvalda mål:

Elevkommentar:

Jag kan artighetsfraser på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan tala om vad någon gillar/ har som favorit på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan familjemedlemmar på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan personliga pronomen på engelska ( I, you, he, she, it, we, you, they).

Kan inte

OK

Mycket bra

Kan inte

OK

Mycket bra

Kan inte

OK

Mycket bra

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan använda plural-s (one cat, two cats).

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag vet när det ska vara -s på verb ( I play, he plays).

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan beskriva mig själv och andra på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan använda mig av have/has got och dra samman dem.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan använda ”är” på engelska.

Jag kan färgerna på engelska.

Jag kan husdjur på engelska.

Lärarkommentar:

Det här behöver jag träna mer på: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Lärarkommentar: _ ________________________________________________________________________

88

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

D

My name is:_____________________________________________________________


My name is:_____________________________________________________________

1

Make pairs Para ihop rätt engelskt uttryck med det svenska genom att dra streck.

2

Hi

Hur mår du?

Good bye

Vi ses!

Good morning

God morgon

Good afternoon

Vilken är din favoritfärg?

How are you?

Vad tycker du om?

I am fine thanks

Hej!

See you

Vilken är ditt favoritdjur?

What do you like?

Jag mår bra tack

What is your favourite colour?

God eftermiddag

What is your favourite pet?

Hej då!

artighetsfraser

Translate

favorit

Mål!

Mål!

Översätt till svenska: 1. My name is Kate _ ____________________________________________________________________ 2. I live in Sweden ______________________________________________________________________ 3. I like _ _____________________________________________________________________________ 4. My favourite sport is __________________________________________________________________ 5. My favourite colour is _ ________________________________________________________________

3

Translate

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Vilka familjemedlemmar är vilka? Översätt till svenska.

Mum

brother

HAPPY HAPPY

familjemedlemmar

Mål!

Stepdad

sister

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

twins

89


My name is:_____________________________________________________________

4

Translate

personliga pronomen

Översätt till svenska:

5

1. I

______________________

5. It

______________________

2. You

______________________

6. We

______________________

3. He

______________________

7. You

______________________

4. She

______________________

8. They ______________________

Am, are, is

”är” på engelska

Mål!

Mål!

Fyll i am, are is på rätt plats:

6

1. I ________ a girl.

5. It ________ a cat.

2. You ________ a boy.

6. We ________ friends.

3. She ________ ten years old.

7. You ________ tall.

4. He ________ nine years old.

8. They ________ small

Translate

färgerna

Mål!

Översätt till engelska: 1. röd _ _______________________

7. svart ______________________

2. blå _________________________

8. rosa _ _____________________

3. lila _________________________

9. grå _ ______________________

4. gul_________________________

10. orange_____________________

5. brun _ ______________________

11. grön_______________________

6. vit _________________________

Pets

husdjur

Mål!

Dra streck från bild till ord. dog cat turtle guinea pig hamster rabbit

90

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

7


My name is:_____________________________________________________________

8

How many?

plural -s

Mål!

Skriv hur många du ser.

9

_ ______________________________________________

_ ______________________________________________

_ ______________________________________________

_ ______________________________________________

Play or plays?

s- på verb

Mål!

Skriv verbet spela i rätt form. 1. I _________________ football. 2. He _________________ golf. 3. She _________________ basket. Laura _________________ basket. 4. It _________________ . 5. We _________________ tennis. You and I _________________ tennis. 6. You _________________ games. 7. They _________________ at school.

10

Translate

beskriva mig själv och andra

Mål!

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Översätt till svenska: 1. I have got brown hair._________________________________________________________________ 2. She has got blue eyes._ _______________________________________________________________ 3. He has got freckles._ _________________________________________________________________ 4. We have got friends all over the world._ __________________________________________________ Skriv meningarna nedan med sammandragna former: 5. I have got. _________________________________________________________ 6. She has got. ________________________________________________________ 7. He has got. _ _______________________________________________________

HAPPY HAPPY

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

91


My name is:_____________________________________________________________

11

Like or likes?

tycka om på engelska

Mål!

Fyll i like eller likes på rätt ställe:

12

1. I ____________________ my mum.

3. Kate ____________________ school.

2. Tom ____________________ spiders.

4. You ____________________ rabbits.

Describe!

beskriva andra

Mål!

Beskriv och färglägg flickan på bilden. Använd orden i rutan.

brown hair blue eyes long she´s got

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Have/has

have /has

Mål!

Översätt till svenska: 1. I have got a dog. _ __________________________________________________________________ 2. She has got a cat. _ _________________________________________________________________ 3. He has got a guinea pig.______________________________________________________________ Skriv utan sammandragna former: 1. I’ve got. _________________________________ 2. She’s got. ________________________________ 3. He’s got. _ _______________________________

92

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

13


D

My name is:_____________________________________________________________

iagnostic Test 1, unit 1-3

Utvalda mål:

Elevkommentar:

Jag kan artighetsfraser på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan tala om vad någon gillar/ har som favorit på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan familjemedlemmar på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan personliga pronomen på engelska ( I, you, he, she, it, we, you, they.)

Kan inte

OK

Mycket bra

Kan inte

OK

Mycket bra

Kan inte

OK

Mycket bra

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan använda plural-s (one cat, two cats).

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag vet när det ska vara -s på verb ( I play, he plays).

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan beskriva mig själv och andra på engelska.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan använda mig av have/has got och dra samman dem.

Kan inte

OK

Mycket bra

Jag kan använda “är” på engelska.

Jag kan färgerna på engelska.

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Jag kan husdjur på engelska.

Lärarkommentar:

Det här behöver jag träna mer på: _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Lärarkommentar: _ ________________________________________________________________________

HAPPY HAPPY

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

93


My name is:_____________________________________________________________

1

Translate

artighetsfraser

Mål!

Translate into English. Översätt till engelska. 1. Hur mår du? _ _______________________________________________________________________ 2. Vi ses! _____________________________________________________________________________ 3. God morgon. ________________________________________________________________________ 4. God eftermiddag. _ ___________________________________________________________________ 5. Vilken är din favoritfärg? _______________________________________________________________ 6. Vad tycker du om? ____________________________________________________________________ 7. Jag mår bra tack. _____________________________________________________________________ 8. Vi ses senare. ________________________________________________________________________ 9. Hej då! _ ___________________________________________________________________________

2

Answer the questions

favorit

Mål!

Svara på frågorna på engelska med hela meningar. 1. What is your favourite sport? ___________________________________________________________ 2. What is your favourite animal? __________________________________________________________ 3. What is your favourite food? ____________________________________________________________ 4. What is your favourite colour? ___________________________________________________________ 5. What is your favourite subject? __________________________________________________________

Translate to English! Översätt till engelska! 1. Jag heter Kate. _______________________________________________________________________

3. Jag tycker om. _______________________________________________________________________ 4. Vilket är ditt favoritämne? ______________________________________________________________ 5. Hon är hårfrisörska. ___________________________________________________________________ 6. Han är rörmokare. ____________________________________________________________________

94

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

2. Jag bor i Sverige. _ ____________________________________________________________________


My name is:_____________________________________________________________

3

Fill in the gap

familjemedlemmar

Mål!

Fill in the gaps in the text. Fyll i luckorna i texten. Our ____________________ family is very big. My mother has two _____________________ mammas

bröder

and three ___________________________. systrar

_____________ George and _____________ Mary are both 35 (thirty-five). They are _____________ too. morbror/farbror

moster/faster

tvillingar

Extra: Tell about your family in English. Berätta om din familj på engelska. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

4

Change the names Put the pronoun in the gap instead. Byt ut namnen mot personliga pronomen (I, you, he, she , it, we, you, they).

personliga pronomen

Mål!

1. My mum is called Eva. ___________ is a hairdresser. hon

2. Steve likes hamburgers. ___________ also likes me! han

3. What colour is the house? ___________ is white. Det

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

4. ___________ walk to school every day. De/dem

5. Are ___________ hungry Mr Brown? ni

6. Who are ___________? du

HAPPY HAPPY

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

95


My name is:_____________________________________________________________

5

Translate

”är” på engelska

Mål!

Translate into English. Översätt till engelska. 1. Jag är glad: _ ________________________________________________________________________ 2. Du är trevlig: ________________________________________________________________________ 3. Han är en pojke: _ ____________________________________________________________________ 4. Hon är en flicka: _ ____________________________________________________________________ 5. Det är en bil: ________________________________________________________________________ 6. Vi är hungriga: _ _____________________________________________________________________ 7. Ni är glada: _________________________________________________________________________ 8. De är glada: _________________________________________________________________________

6

What colour?

färgerna

Mål!

Follow the sentences. Write as many colours you can. Vilken färg? Skriv klart meningarna med så många olika färger som möjligt: Ex. A pen can be yellow and pink. 1. A banana can be ________________________

6. A flower can be _________________________

2. The Swedish flag is _ _____________________

7. A ball can be _ __________________________

3. A cat can be ____________________________

8. A zebra can be: _ ________________________

4. An apple can be _________________________

9. A tree can be ___________________________

5. A computer can be _ _____________________ Write your own example of things and colours! Skriv egna exempel på saker och färger: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

96

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

____________________________________________________________________________________


My name is:_____________________________________________________________

7

Pets

husdjur

Mål!

Write the name of the animals under the picture. Skriv under bilderna vad djuren heter på engelska.

8

Translate

plural -s

Mål!

Translate into English. Översätt till engelska. 1. Jag är en flicka: _ _____________________________________________________________________ 2. Vi är flickor: _________________________________________________________________________ 3. En katt: ____________________________________________________________________________ 4. Två katter _ _________________________________________________________________________ 5. Två hundar: _________________________________________________________________________ 6. En hund: ___________________________________________________________________________ 7. Vi har tre kaniner: ____________________________________________________________________

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

8. Du har fem marsvin: __________________________________________________________________

9

Write in English

tycka om på engelska

Mål!

Write three things you like and three things you do not like. Skriv på engelska tre saker som du tycker om och tre saker du inte tycker om.

like

do not like

1. _ ____________________________________

1. _ ____________________________________

2. _ ____________________________________

2. _ ____________________________________

3. _ ____________________________________

3. _ ____________________________________

HAPPY HAPPY

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

97


My name is:_____________________________________________________________

10

Fill in the gap

s- på verb

Mål!

Fill in the missing verb. Fyll i verbet som fattas. 1. Adam ________________ cats.

5. They ________________ a letter.

gillar

2. Linda ________________ very fast.

skriver

6. It ________________ hamburgers.

springer

3. I ________________ very fast

äter

7. You ________________ tea.

springer

4. Kate ________________ books.

dricker

8. Tim ________________ every day.

läser

11

sjunger

What do you look like?

beskriva mig själv och andra

Mål!

Write in English. What do you looks like? What is the colour of your hair? What is the colour of your eyes? Skriv på engelska hur du ser ut. Vilken hårfärg har du? Vilken är din ögonfärg? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Describe what your friend look like. Beskriv hur en kompis ser ut. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

12

Translate

Mål! have – has

Translate into English. Översätt till engelska.

2. Hon har en hamster. ________________________________________________________________ 3. Han har en fotboll. _ ________________________________________________________________ 4. De har en mamma och en pappa._ _____________________________________________________ Translate into English. Översätt till engelska. 1. _ _______________________________________________________________________________ 2. _ _______________________________________________________________________________ 3. _ _______________________________________________________________________________ 4. _ _______________________________________________________________________________

98

Diagnostic Test 1 – Unit 1-3

HAPPY HAPPY

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

1. Jag har en hund. _ __________________________________________________________________


W

re HAPPY ea ,a re you?

HAPPY är Gleerups kompletta läromedelspaket i engelska för skolår 4-6. HAPPY Year 4-6 sätter fokus på • språklig kompetens • individualisering Materialet är uppdelat i A-C texter och övningar och kompletteras med en webb med interaktiva övningar som ger ytterligare ett sätt att träna och befästa engelskkunskaperna. HAPPY Year 4 består av: Textbook Workbook CD till Text- och Workbook Lärarmaterial Webb

Happy finns också för skolår 7-9.

Happy 4-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång som bygger på idéerna från Europeisk språkportfolio (ESP). I workbook finns målen till respektive unit för tala, läsa, skriva, lyssna och grammatik.

I lärarmaterialet finns självtest till varje unit som bygger på målen, diagnoser efter var tredje unit och övningar för de elever som behöver ytterligare träning.

ISBN 978-91-40-66836-3

9

7 8 9 1 4 0

6 6 8 3 6 3

9789140668363  
9789140668363  

HAPPY HAPPY Year 4 TEACHER'S GUIDE Ingela Thunman, Mirja Timling Unit 3 Friends ...............................................................