Page 8

Men det finns andra språk också Språksituationen i Norden är egentligen mer mångfacetterad än vad som sagts ovan. I norra Sverige, Norge och Finland har vi samiska i olika varianter. Det talas också finska i ­Sverige. Det har man gjort i långliga tider. Närmast den finska gränsen finns en variant av finska som numera räknas som ett eget språk, meänkieli. En motsvarighet till meänkieli finns i Norge, där den kallas kvänska. Andra språk som funnits länge i Sverige är romska, ­jiddisch och det svenska teckenspråket. Romska finns också i Norge, och nationella varianter av teckenspråket finns runt om i Norden­. I Danmark talas tyska nere vid gränsen till Tyskland. Alla i Norden som har något av dessa språk som modersmål behärskar också sitt lands huvudspråk. Sedan har vi alla andra språk som har kommit in i våra länder som en följd av invand­ ring under de senaste decennierna. I Sverige räknar vi med att det talas runt 200 olika språk. Invandrare lär sig i olika grad huvud­språket i det land de bor i. En kurdisktalande och en spansktalande person i Sverige har alltså svenska som gemensamt språk, och ju bättre de är på svenska, desto lättare kan de också ta del av den nordiska språkgemenskapen.

9789197993234  
9789197993234