Page 3

Svenskan är inte så lätt som vi tror 71 Uttalsproblem 72 Andra problem 73 Svenska ord som kan vara svåra för danskar och norrmän 73 Hur mycket förstår vi? 81 Att mäta förståelse 81 Historisk bakgrund 91 Urnordiska 91 Språksplittring 92 Vidare utveckling 95 Kulturskillnader 101 Men några skillnader finns allt 102 Några praktiska ordlistor 110 Hur ska man göra? 117 Prata engelska 117 Byta språk 118 Anpassa sitt språk 119 I alla sammanhang 125 Lästips 129 Om författarna 131

9789197993234  
9789197993234