Page 11

Om författarna

Birgitta Lindgren

Anitha Havaas

Birgitta har arbetat inom svensk språkvård sedan 1974 på Svenska språknämnden och Språkrådet med bland annat nordiskt språksamarbete. Det har inneburit föredrag och lärobokstexter om de skandinaviska språken, en skandinavisk ordbok och en skandinavisk nätordbok för barn, samt förstås trevlig samvaro med nordbor både i och utanför jobbet. Intresset för grannspråken väcktes redan i skolan när en dansk lektor höll show för klassen. Intresset fylldes på när hon i gymnasiet fick åka på en stipendieresa till Danmark tillsammans med andra nordiska ungdomar. Senare blev det universitetsstudier i nordiska språk, och resten är ­historia. Hon njuter av att läsa danska och norska böcker på originalspråket, och tackar sin stjärna för att hon har fått upp ögonen för grannspråken. Anitha är född och uppvuxen i Norge, är utbildad retoriker och har sysslat med språk på olika sätt sedan 1989. Numera jobbar hon som översättare, skribent och författare, och utbildar och håller föredrag inom retorik. Hennes språkintresse väcktes när hon som 4-åring lärde sig att läsa, och under åren som följde slukade hon allt hon kom över av böcker. År 1992 flyttade hon så till Sverige och anammade svenska språket som sitt andra modersmål. Språk och kommunikation har alltid legat hennes hjärta nära oavsett om det handlar om att lära sig ett nytt språk, att transkribera texter från 1700-talet eller att själv författa en text

9789197993234  
9789197993234