Page 1

C TEACHER’S BOOK

Andy Coombs

Anders Lidén

Sarah Schofield

Gunilla Löfgren Nisser


ISBN 978-91-47-08227-8 © 2010 Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield och Liber AB Projektledning och redaktion Ulrika Wendéus Layout Anne-Marie Johansson Omslag Lotta Rennéus Teckningar Anders Suneson Produktion Anna Törnqvist Göpel Första upplagan 1 Tryck: Elanders, Vällingby 2010

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen, Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Får kopieras. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn: 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn: 08-690 93 30 e-post: kundservice.liber@liber.se


förord

Förord Många är vi som stått inför utmaningen att undervisa engelska som språkval. Grupperna är ofta splittrade nivåmässigt och engagemanget från elevernas sida är väldigt varierande. Mycket improvisation från lärarens sida med bland annat individuella uppgifter blir ofta lösningen, men tar mycket lärartid i anspråk. Det gör även uppsamling och sammanställning av vad eleverna lärt sig. För att fånga upp alla elever i dessa grupper har vi skapat Just Stuff. Eleverna får en god grund att stå på genom ett eget läromedel i språkvalet. De arbetar med användbara och för målgruppen intressanta teman. De utmanas att utveckla/visa sina kunskaper genom att samla poäng på det de gör/lär sig. Tryggheten för dig som lärare är att du får ett läromedel som ger eleverna goda grunder för att klara betyget G. Författarteamet har lång erfarenhet av undervisning, läromedelsförfattande och lärarutbildning. De har dessutom speciallärarkunskaper och erfarenhet av dyslexifrågor. Komplettera gärna Just Stuff C med några Tough Stuff C. Då har du gott om meningsfull sysselsättning för de elever som jobbar snabbt. För dessa passar även webbtjänsten Just Stuff C Plus. Tough Stuff C består av spännande och intressanta texter kombinerade med kluriga uppgifter att lösa på egen hand, allt från ord- och frasförståelse till innehållsfrågor, struktur och ren grammatik. Lycka till och hoppas ni får mycket nytta av Just Stuff! Ulrika Wendéus redaktör i engelska och svenska f.d. 6-9 lärare i engelska och svenska med erfarenhet av många varierade, roliga men krävande språkvalsgrupper

3


Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Just Listen – lärarinstruktion

Det viktigaste . Upplägg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12

Huvudidé .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Just Stuff och Good Stuff .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elever som inte använder Good Stuff .

Starters .

8 9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Texterna i Just Stuff . Kapitlens struktur .

. . . . . . . .

8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Textordlistor .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Just Listen .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Just Basics .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Some Amazing Stuff .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Övningstyper i Workbook . Grammatik .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Poäng i Workbook . Just Stuff C Plus .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lärarhandledningen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommentarer till kapitlen . Målbeskrivning .

. . . . . . . . . . . . . . . .

13

13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Mer omfattande uppgifter . Poäng

. . . . . . . . . . . . . . . . 11

. . . . . . . . . . . . . . . . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tre kategorier .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övningar med lärarpoäng .

14

. . . . . . . . . . . . . . . . 14

Två viktiga övningar poängsätter du .

. . . . . . . 14

Poängblankett .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Råd till eleven .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 15

Lyssna flera gånger .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Kopieringsunderlag . Vardagsspråk .

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Så här kan du jobba .

. . . . . . . . . .

18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Just Basics – lärarinstruktion World Fame

Mål .

16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Manus .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

A Star at School .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Så här kan ni jobba – The Drama . Just Listen 1 . Santino .

28

. . . . . . . . . . 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Introducera texten .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Arbeta med texten .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

The Big Concert .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Något mer omfattande uppgifter . Just Basics 1 .

Sports

Mål .

. . . . . . . . . . . 34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Manus till hörövningar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Streetboard Slalom . Just Listen 2 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sports Choice .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Något mer omfattande uppgifter .

. . . . . . . . . . . 42

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Manus till hörövningar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

I kapitlet Money får du en grundlig genomgång av hur du kan jobba med innehållet i ett kapitel. Vi rekommenderar dig därför att titta på detta kapitel om du vill ha fler tips och idéer utöver de du får i varje kapitels kommentarer.

39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nicole Loves Sport .

Just Basics 2 . . . . . . . . . . . .

Hörövningarna i Just Stuff C

. . . . . . . . . . . 16

Ska det vara någon ruta här i C boken?


Innehållsförteckning

Everyday Stuff

Mål .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

The Sound of Footsteps . Just Listen 3 . Birthdays .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Which Flavour? .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Något mer omfattande uppgifter . Just Basics 3 .

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

The Train .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

The Cupboard .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

48

The Night Café .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Något mer omfattande uppgifter . Just Basics 6 .

Manus till hörövningar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Holidays

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Mål .

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Late at Night . Just Listen 4 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

What Would You Do? . Peer Pressure .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manus till hörövningar . Canada

53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Något mer omfattande uppgifter . Just Basics 4 .

52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Bigfoot .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Sasquatch .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Just Listen 5 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Canadian Trip .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Något mer omfattande uppgifter . Just Basics 5 .

. . . . . . . . . .

62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

. . . . . . . . . . . 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

50

Crime

Mål .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Just Listen 6 .

49

. . . . . . . . . .

Mål .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6

47

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Manus till hörövningar .

Mål .

46

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suspense

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Around the World .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feeding Birds in Kaikoura . Just Listen 7 .

. . . . . . . . . . . . . . . . 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Karim Books a Room .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Något mer omfattande uppgifter

Just Basics 7 .

. . . . . . . 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Manus till hörövningar . Love and Friendship

Mål .

75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Starter .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Can I Ask You a Question? . The Necklace . Just Listen 8 .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Making Plans .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Något mer omfattande uppgifter . Just Basics 8 .

80

. . . . . . . . . . . 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Manus till hörövningar .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

5


Innehållsförteckning

Sid

Kopieringsunderlag Just Stuff C – Poängblankett .

. . 86

The Karim Card .

2

Can I Ask You a Question? Exercise D – Worksheet . . .

. . . . . . . . .

Spela upp ett drama .

. . . . . . . . . 88

3A

. . . . . . . . . . . . . 89

3B

. . . . . . . 90-93

Just Listen – Övningar . Just Listen – Facit till övningar . A Star at School .

. . . . . . . . .

4A-D

94

5

. . . . . . . . . . . . 95

6

The Santino Cards – A .

. . . . . . . 96

7A

The Santino Cards – B .

. . . . . . . 97

7B

. . . . . . . . 98

7C

Santino Cards – Facit .

Sport Event Interviews . Streetboard Slalom .

. . . . . . . 99

8

100

9

. . . . . . . . .

Streetboard Course Card A .

. . 101

10A

Streetboard Course Card B .

. . 102

10B

103

11A

. . . . 104

11B

. . . . . . . . . 105

12A

SMS Abbreviations – exercise . . 106

12B

Sports Card .

. . . . . . . . . . . . . .

Sports Card Competition . SMS Abbreviations .

The Birthday Cards – A .

. . . . .

107

13A

The Birthday Cards – B .

. . . . . 108

13B

. . 109

13C

The Birthday Cards – Facit .

. . . . . . . . . 110

14

. . . . . . . . . . 111

15

. . . . . . . . . . . . . . 112

16

Ice Cream Flavours . Crime Vocabulary . Canada Quiz .

Sasquatch – Facit övning D s. 34 . Irregular Verbs .

. . . . . . . 113

17

. . . . . . . . . . . . . 114

18

. . . . . . . . . 115

19

30 Suspense Words .

Sid

1

Poäng i Just Stuff C .

Gör ett rollspel .

87

Blad

. . . . . . . . . . . . . 121

. . . . . 122

25A

Making Plans Cards – Card B .

. . 124

25B

Hörmanus A Star at School – Exercise C page 4 .

. . . . . . . . . .

125

26A

A Star at School – Exercise D page 4 .

. . . . . . . . . .

126

26B

The Sound of Footsteps – Exercise D page 18 . . .

. . . . . . .

127

27

The Sound of Footsteps – Exercise E page 18 . . .

. . . . . . .

128

28

What Would You Do? – Exercise B page 28 . .

. . . . . . . .

129

29

What Would You Do? – Exercise C page 28 . .

. . . . . . . .

130

30A

. . . . . . . . .

130

30B

Sasquatch – Exercise E page 34 . Canadian Trip – Exercise D page 37 .

. . . . . . . . . . 131

. . . . . . . . .

132

32

The Cupboard – Exercise C page 42 .

. . . . . . . . .

133

33A

The Cupboard – Exercise D page 42 .

. . . . . . . . .

133

33B

The Cupboard – Exercise E page 42 .

. . . . . . . . .

134

33C

135

34

Around the World Trip – Exercise B page 45 . . .

. . . . . . .

Feeding Birds in Kaikoura – Exercise C page 49 . . . . .

. . . . .

136

35A

. . . . .

136

35B

137

36

. . . . . . . . . . 138

37

20A

The Monster Cards – B .

. . . . . 117

20B

Feeding Birds in Kaikoura – Exercise D page 49 . . . . .

21

Can I Ask You a Question? – Exercise D page 54 . . . . . .

Around the World Trip Card 1 – Countries . . . . . . . . . . . . . . . . 119

22A

Around the World Trip Card 2 – What to Bring . . . . . . . . . . . . . 120

22B

6

31

Canadian Trip – Exercise E page 37 .

116

118

24

. . 123

. . . . .

. . .

23

Making Plans Cards – Card A .

The Monster Cards – A .

The Cupboard Exercise C – Worksheet . . . . . . . . . . . .

Blad

Some Amazing Stuff . Facit .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139-140 38


7


Upplägg

Upplägg Just Stuff är ett läromedel för de elever som har engelska som sitt språkval eller som på annat sätt vill ha lite extra hjälp med engelskan. Just Stuff C är i första hand ämnad för skolår 8. I läromedlet Just Stuff C ingår följande komponenter: • Just Stuff C Textbook • Just Stuff C Workbook • Just Stuff C Facit • Just Stuff C Teacher’s Book • Just Stuff C Teacher’s CD • Just Stuff C Pupil’s CD • Just Stuff C Plus (interaktiv webb)

Huvudidé Den bärande idén i Just Stuff är att vi vill aktivera eleverna. Dels har vi gjort det genom stimulerande och roliga texter och övningar, dels genom en genomtänkt och tydlig struktur för eleverna att följa. För att göra det extra intressant för eleverna att arbeta med övningar har vi infört ett poängsystem i övningsboken. Där vill vi stimulera eleverna att träna in användbara ord och fraser, grundläggande strukturer, uttal och förmågan att uppfatta talad engelska. Genom poängsystemet kan vi också tydligt visa eleverna vilken arbetsinsats de lagt ner och vilket resultat de gjort. Det är dock inte bara poängsystemet som aktiverar. Just Stuff arbetar repetitivt så att eleverna känner igen moment och innehåll och på det viset känner att de allt mer behärskar det de arbetar med. Vi hjälper och stöttar på vägen via korta övningar som eleverna oftast kan arbeta igenom jämförelsevis snabbt. Just Stuff C är den tredje boken i serien, Därför finns det i de senare kapitlen några mer omfattande övningar där eleverna ska producera muntligt och skriftligt material.

Just Stuff och Good Stuff Just Stuff C arbetar med samma teman som Good Stuff C. För de elever som använder Good Stuff på de ordinarie engelsklektionerna är detta säkert ett gott stöd. Till stora delar bearbetar Just Stuff C det grundläggande ordförrådet i Good Stuff C. Om du arbetar med Just Stuff och Good Stuff parallellt behöver du inte tänka på i vilken ordning du använder böckerna. Det är t.ex. inte nödvändigt att eleverna jobbar med kapitlet World Fame i Just Stuff innan de börjar med World Fame i Good Stuff. Man kan säga att vi istället smyger in stödet i Just Stuff. Upplägget där är annorlunda och texterna innehåller ibland några nya ord, så det blir inte upprepande att sen gå över till Good Stuff. Det kan istället ge eleverna känslan att de kan något som eleverna i den ordinarie undervisningen ännu inte börjat jobba med eller träffat på. Du kan alltså arbeta med kapitlen i Just Stuff C i kronologisk ordning, om du vill. På ett sätt är det kanske att föredra, eftersom Just Stuff till skillnad från Good Stuff har en viss grammatisk progression.

8


Lärarhandledningen

Lärarhandledningen Här i lärarhandledningen får du förutom presentationen ovan av Just Stuff C:s upplägg också: • utförliga kommentarer och tips till varje kapitel • beskrivning av hur poängberäkningen kan gå till s. 14 • tips och råd till hur Just Listen kan genomföras s. 16 samt frågor till varje avsnitt (kopieringsunderlag 4A-D) • lärarinstruktion s. 18ff till Just Basics • diverse kopieringsunderlag som förstärker och repeterar det eleverna arbetat med i respektive kapitel

Kommentarer till kapitlen Eftersom alla kapitel är likadant byggda kommenterar vi det första kapitlet utförligt här i lärarhandledningen. Vill du ha detaljerade tips på hur du kan jobba som fungerar generellt för samtliga kapitel, ska du alltså titta på det kapitlet. Vi hänvisar till första kapitlet under respektive texttyp. I övriga kapitel kommenteras sådant som är specifikt för respektive kapitel.

Målbeskrivning I kommentarerna till respektive kapitel går vi kort igenom kapitlets mål. Där presenterar vi vilken grammatik det fokuseras på samt vilken typ av övningar som ligger i fokus. Självklart innehåller varje kapitel mera övning och färdighetsträning utöver vad vi kan beskriva här. Ett mål med arbetet med varje kapitel är att följa med i ett avsnitt av Just Listen. Detta är ett viktigt mål. Vi upprepar det dock inte i varje kapitels målbeskrivning.

Mer omfattande uppgifter Kanske du har någon eller några elever som behöver mer stimulans än andra och som är redo att genomföra en mer omfattande uppgift på egen hand. För de allra flesta kapitel i Just Stuff C ger vi förslag några sådana uppgifter.

13


Just Listen – lärarinstruktion

Just Listen – lärarinstruktion Låt gärna arbetet med Just Listen vara en bonus och en spännande hörupplevelse utan allt för många arbetsmoment knutna till sig. Precis som i övriga boken är målet att eleverna ska fokusera på och se vad de faktiskt förstår och kan och genom det lockas till att lära mer. Harry – Rosemary Timperley, är en lite spöklik nervkittlande novell om en flicka som börjar leka med, som föräldrarna uppfattar det, en låtsaskompis. Successivt blir relationen till låtsaskompisen mer komplicerad och flickan blir mer och mer påverkad av sin ”lek”. Mamman börjar göra efterforskningar och vi ”läsarna/lyssnarna” får veta att flickan inte bara är adopterad utan också har haft en bror, Harry, som haft en väldigt stark relation till sin syster. Detta är en spännande novell med ett gastkramande slut. Coming Home – Melvin Burgess, är en berättelse om en tonårspojke som kommer hem tidigare än väntat en dag efter skolan och avslöjar sin mor i en kärleksaffär. Något han dock inte omedelbart låter henne veta. Vi får ta del av pojkens tankar, känslor och också det kritiska ögonblick då hela saken avslöjas vid familjens middagsbord liksom upplösningen. Berättelsen skildras med värme, eftertänksamhet och humor. Båda novellerna har ett enkelt språk och en inte alltför komplicerad, men spännande historia att berätta. Vi hoppas att ni får mycket nöje när ni lyssnar!

Det viktigaste Huvudtanken med Just Listen är alltså att eleverna ska följa en historia uppdelad i ett antal avsnitt. Det är viktigt att ni lyssnar på avsnitten i kronologisk ordning, eftersom berättelsens delar bygger på varandra. Det är inte viktigt att eleverna uppfattar alla detaljer i handlingen. De ska helst koncentrera sig på huvuddragen. Vad är det som egentligen händer?

Så här kan du jobba • • • • •

Om du vill kan du följa denna arbetsgång: Läs introt under rubriken Just Listen i textboken högt för eleverna. Gå igenom Words to help you med eleverna. Lyssna. Fråga eleverna vad som hände i avsnittet. Låt dem berätta allt de uppfattade på svenska eller engelska.

Vill du bearbeta Just Listen lite noggrannare kan du fortsätta så här: • Dela ut frågorna till respektive avsnitt (kopieringsunderlag 4A-D) eller skriv dem på tavlan. Ni kan använda dem som diskussionsunderlag eller för enskilt arbete. • Lyssna eventuellt en gång till. • Gå igenom frågorna tillsammans. • Det är alltid meningsfullt att eleverna försöker skriva några korta meningar på engelska om det de hört.

16


WORLD FAME

World Fame Mål • Träna fraser som passar att använda när man talar om berömda personer eller företeelser. • Träna på att skriva hela meningar som svar på frågor. • Kontrollera att man förstår de vanliga frågeorden. • Träna frågekonstruktion med do och did. • Träna på oregelbundna verb i imperfekt. • Träna på att uppfatta vad några engelsktalande säger när de talar fritt utan manus. • Träna på att följa en muntlig instruktion. • Uppfatta huvuddragen i ett avsnitt av en längre muntlig berättelse (Just Listen). • Skriva en egen text baserad på bilder eller hörövningar i kapitlet. • Träna på korta och långa vokalljud.

Just Listen Ett mål med arbetet i varje kapitel är att följa med i ett avsnitt av Just Listen. Detta är ett viktigt mål. Vi upprepar det dock inte i varje kapitels målbeskrivning.

Lärarpoäng I detta kapitel kan eleverna sätta poäng på sig själva eller på varandra.

Starter För att starta arbetet med kapitlet kan ni dröja en stund vid fotot på sidan 3. Du kan t. ex. dela in eleverna i grupper eller par och låta dem fundera över frågorna nedan. När de diskuterat en stund kan du dela dem i tvärgrupper och låta varje elev redogöra för vad den första gruppen tyckte. Om du vill kan du låta eleverna diskutera och redovisa på svenska först och sedan hjälpas åt att skriva några meningar på engelska om vad de talat om. På vilket sätt illustrerar bilden World Fame?

How does the photo illustrate World Fame?

Vem är kvinnan?

Who is the woman?

Vad tänker hon på?

What is she thinking?

Hur känner hon sig?

How does she feel?

Hur skulle du känna dig om du var hon?

How would you feel if you were her?

Vad tänker fotograferna på?

What are the photographers thinking?

Vad händer sen?

What happens next?

Vart går kvinnan?

Where does the woman go?

Vart går fotograferna?

Where do the photographers go?

Vem skulle du helst vilja vara? Kvinnan eller någon av fotograferna?

Who would you like to be? The woman or one of the photographers?

27


Kopieringsunderlag 10a

sports

Streetboard Course Card A Work in pairs – A and B. You are A. 1. Draw a streetboard course onto map A. Start at point C. Then describe this course to B. Use the words and phrases to help you. 2. B will describe a course to you. Draw it onto map B. 3. Correct each other’s maps when you’re finished.

Words and phrases to help you push off from point … phone box go straight up… bench pass… river on your right side path on your left side lamp post turn right, turn left playground go around pond exit car park the finishing line is … hamburger place bus stop ice cream shop tree school bin mailbox

A

B

pizza place post office church coffee shop tennis court filling station supermarket roundabout football stadium pedestrian crossing

C

Kopiering tillåten Just Stuff C Teacher’s Book © Liber AB.

D

101


Kopieringsunderlag 13a

everyday stuff

The Birthday Cards – A 1 You will read 8 definitions to B. B will write the number next to the correct word. Read slowly and clearly. If B wants you to repeat the definition he/she will say one of the following phrases: Say again, please. One more time, please. Once again, please. Please read it again. Here are the definitions that you will read. Don’t tell B the correct words. Word no (no = number) 1 is a person. She is a woman. Word no 2 is something you eat when you watch movies. You put salt on it. Word no 3 is a country. The capital is called Dublin. Word no 4 is something you do. It means to prepare food before you eat it. Word no 5 is something people do when they don’t want to stay married any longer. Word no 6 is a part of your body. You sit on it. Word no 7 is something many people use on their birthdays. They put it on a cake. It has a small flame at the top. Word no 8 means to make you very tired.

(aunt) (popcorn) (Ireland) (cook) (get divorced) (bum) (candle) (exhausting)

2 Now you will change roles and B will read 8 definitions to you. You will write the correct numbers on ticket A in your workbook.

Kopiering tillåten Just Stuff C Teacher’s Book © Liber AB.

107


C TEACHER’S BOOK

TEACHER’S BOOK • Presentation av läromedlet Just Stuff • Kapitelkommentarer, tips, hörmanus • Kopieringsunderlag

Just Stuff – engelska för skolår 6-9 Just Stuff är ett läromedel för extra engelska, t.ex. språkvalsengelska. Det är genomtänkt och lättarbetat. Just Stuff är anpassat i struktur, layout och arbetssätt för att på alla tänkbara sätt hjälpa till i arbetet med engelskan. Elevens arbetsinsats synliggörs i ett poängsystem som dokumenteras i Just Stuff Workbook. Just Stuff C för år 8 består av: • Textbook • Workbook • Workbook Facit • Just Stuff Plus (interaktiv webb) • Teacher’s Book • Teacher’s CD • Pupil’s CD Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det fristående stråket av speciallärarkunskaper i engelska, Just Basics, är skrivet av Gunilla Löfgren Nisser, dyslexispecialist och speciallärare utbildad i USA. Gunilla har arbetat med utbildning och utredning både i Sverige och i USA.

Best.nr 47-08227-8 Tryck.nr 47-08227-8

9789147082278  

TEACHER’S BOOK Andy Coombs Anders Lidén Sarah Schooeld Gunilla Löfgren Nisser Projektledning och redaktion Ulrika Wendéus Layout Anne-Marie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you