Page 1


aftonsaĚŠnger_INLAGA.indd 4

09-12-04 13.55.09


Jo, du sitter kanhända någonstans nu eller kanske står du upprätt inför ett eller annat auditorium som du inte känner för och som sannolikt inte fäster stort avseende vid vad du kan ha att komma med. Någonstans inom dig lyssnar du till det spinnande lätet från en nattskärra som du inte någonsin hört i verkligheten. Det är emellertid just då det öppnar sig, detta väldiga rum som du aldrig besökt men där du äntligen är hemma. Rummet är lyckligtvis alldeles tomt men det inrymmer samtidigt alla de ögonblick du försummat.

5

aftonsånger_INLAGA.indd 5

09-12-04 13.55.09


aftonsaĚŠnger_INLAGA.indd 6

09-12-04 13.55.09


Allt har sin tid

aftonsaĚŠnger_INLAGA.indd 7

09-12-04 13.55.09


aftonsaĚŠnger_INLAGA.indd 8

09-12-04 13.55.09


1.

Allt har sin tid, så även detta rum och det där rummet och koltrasten, den av koltrastarna som just presterar en ovanlig – oegentlig? – drill i slutet av sina strofer. Och kroppen har sin tid och tycker att den tar sig. Om inte annat: tid. Det enda bedrägliga i världen hittar vi i människors beteenden. Även detta tar sin tid och tar av andras. Ovanstående skulle kunna lokaliseras, trivialiseras, rentav intimiseras. Men – vadå? ”Låt de döda balsamera de döda” som det heter i Werners vackra blues. Av oegentligheter består inte bara en viss koltrast utan också de som tyckte sig kunna känna sig bedragna, på någons vägnar, om än inte sina egna. (Till Anders och Wisława)

9

aftonsånger_INLAGA.indd 9

09-12-04 13.55.09


2.

Tiden har gjort något med oss. (Det märker nog alla.) Men vi har också gjort något med tiden. Det kanske inte märks mycket, men vi har böjt den, den kommer att ta en litet annorlunda väg efter oss. Har redan böjt av. Det finns ingen annan tid än den som var och en av oss har böjt och tänjt. Troligen har vi förändrat sikten för de efterkommande. Men de kommer – var så säker! Vädret förändras också, nästan oavbrutet förefaller det av rapporterna att döma. (Tala sedan om mikroklimaten.) (Till Kerstin)

10

aftonsånger_INLAGA.indd 10

09-12-04 13.55.09


3. Det var det året då tornsvalorna inte kom. Vi hade inte förberett deras återkomst. Det uppstod en tystnad som vi aldrig drömt om. Det finns undergångna städer som kan besökas. Kanske borde vi ha behållit det här för oss själva. Det finns uppfinningsrika

anläggningar.

11

aftonsånger_INLAGA.indd 11

09-12-04 13.55.09


4.

”Dagar äro dagar” kunde ha blivit sagt. Vissa dagar är av oss utnämnda. Dagar förblir likväl dagar. Arbetslösheten kommer att öka. Valutakurserna skall förändras. Tornsvalorna skall återkomma. Det är en annan dag i morgon. Vi försöker erinra oss det gåtfulla som var gårdagen. Det har funnits dagar då vi fattat beslut vilkas konsekvenser vi sitter i. Folk har alltid tagit fel vandringsvägar kan man efteråt konstatera. Törnsångaren har inte hörts på ett tag, men det kan vara steglitser som kvittrar i parken. Ja, naturligtvis kommer valutakurserna att förändras. Grönskan har sin tid. Allt är ett grannlaga arbete.

12

aftonsånger_INLAGA.indd 12

09-12-04 13.55.09


5.

Faktum är att tornsvalorna kom. ”Försenade”. Det är så mycket man har glömt att man glömt. Det finns situationer då ingen får ingripa med våld och/eller tvång. Man önskar åt varje levande träd dess rätta livslängd. Rapporter från djurens värld: Rimfaxe brådskar inte dessa dagar. Hunden Wille har attackerats av skogsbässen. Från myndighetshåll kommer underrättelser. Det undermedvetna skarpsinnet gör sitt för att verkligheten skall fortsätta att förefalla.

13

aftonsånger_INLAGA.indd 13

09-12-04 13.55.09


6.

Haschröken förflyktigades. De illskriande ungdomarna dunstade också när vi drog på Thore Ehrling 1939 på högsta volym. Ett liv helt utan gråsparvar vore fattigt. En enkel liten sång kan faktiskt förändra en teaterpjäs. (Stryk ”faktiskt”!) Alla är nog hemma, egentligen. Matchen står och väger, som allting alltid.

14

aftonsånger_INLAGA.indd 14

09-12-04 13.55.09

9789100123857  
9789100123857  

5 Allt har sin tid (Till Anders och Wisława) 1. 9 (Till Kerstin) 10 2. anläggningar. Det finns uppfinningsrika 11 3. 12 4. Rapporter från dj...