Page 1

Curt Jonsson SANNINGEN OM DIG SJÄLV ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Vem är du egentligen? Är du lycklig – innerst inne? Väldigt många människor är missnöjda med livet, sig själva, sin situation, sina medmänniskor, sitt jobb. Och de kanske tror att det är fel på dem själva. Eller så tror de att det är andras del – eller att det hör till livet att man måste kämpa och kanske lida, för att ”lyckas”. Sanningen är att de tappat kontakten med vem de innerst inne är.

Sanningen om Dig Själv

Curt Jonsson, som har skrivit den här boken, hade större delen av sitt liv en diffus – men oerhört stark – längtan efter någonting. Utåt sett lyckades han i livet. Han blev försäljningschef på ett stort företag. Han blev omskriven i massmedia för sin forskning vid universitetet. Han var gift och hade två barn. Ändå var han olycklig. Men … år 2004 hände något märkligt. Han upptäckte sitt sanna jag. Detta jag är inget märkligt. Alla människor har det redan. Du behöver bara upptäcka det. Den här boken hjälper dig med det!

Curt Jonsson

www.bod.se

Sanningen om Dig Själv - vem du innerst inne är


1

Sanningen om Dig Sj채lv - vem du innerst inne 채r av Curt Jonsson 2013


2

Sanningen om Dig Själv © 2013


3

Innehåll Inledning

…..........................................

sid 5

1. Bakgrund och min historia …....................

sid 8

2. Vad vi människor vill ….............................

sid 20

3. Upplysning och identitet …........................

sid 24

4. Medvetandet – Självet …..........................

sid 31

5. Egot är en tanke ….....................................

sid 37

6. Universum är en film ….............................

sid 40

7. Känslor och tankar ….................................

sid 44

8. Kärlek och rädsla …...................................

sid 51

9. Tro och vetande …......................................

sid 59

10. Nödvändiga förutsättnngar ….....................

sid 64

11. Karma yoga …............................................

sid 73

12. Givande …...................................................

sid 79

13. Meditation och inre frid …..........................

sid 85

14. Självutforskande …......................................

sid 93

15. Livsstil och frihet …....................................

sid 100

16. Personlig vägledning …...............................

sid 105

17. De tre Gunorna ….......................................

sid 109

18. Efter upplysning …......................................

sid 114

19. Sammanfattning och övningsprogram …....

sid 120


4

© 2013 Curt Jonsson Förlag och tryck: BoD ISBN: 978-91-7463-195-1


5

Inledning Titeln på den här boken kan synas märklig. Vad kan jag rimligtvis veta för ”sanning” om dig, som du inte redan själv känner till? Är det något slags hemlighet som du helst inte vill att någon annan ska veta om? Nej, i stället handlar det om en glad nyhet. De flesta människor är olyckligt ovetande om sin sanna natur. Med det menar jag att vi alla innerst inne har en oföränderlig karaktär av stillhet, lugn, visdom och lycka. Detta är vårt rena medvetande, ofärgat av tankar och känslor. Det är det som är vårt sanna ”jag”. Men när vi har börjat tänka på oss själva som ”jag” har vi felaktigt identifierat oss med kroppen och sinnet. Eller också tänker vi att vi är ”själen”, ett diffust begrepp som ingen egentligen vet vad det är för något. Det där har givit upphov till det som brukar kallas egot, och egot är orsaken till det mesta av mänsklighetens problem och lidande (för att inte säga alla!). Vissa har menat att vi behöver ett ego för att fungera i den här världen, men det bygger på ett missförstånd. Det är egentligen omöjligt att med egot förstå vad det skulle innebära att vara utan egot! En stor del av vårt lidande har för många av oss tagit sig uttryck i en diffus (men stark!) längtan efter någonting, kanske efter lycka. Och eftersom vi via kroppen och egot känt oss avskurna från en yttre värld, har vi på alla sätt sökt efter denna lycka ”där ute” i den världen. Och ibland kan det verka som att vi lyckas. Men ingen sådan lösning har varat för evigt eller löst samtliga problem i vårt liv. Den glada nyheten är att vi kan återupptäcka vårt inre, sanna


6 jag. Vi kallar det ”Självet” eller medvetandet. Och själva återupptäckandet kan vi kalla självförverkligande (som här ska utläsas som ”insikten att vi är medvetandet”). Det där är noga räknat väldigt enkelt, men eftersom vi varit så hårt programmerade till att uppfatta oss som det begränsade egot, kan det ändå kännas svårt. Man kan säga att vi har varit hypnotiserade, och det är svårt för någon som är hypnotiserad att själv bryta hypnosen. Vi kan behöva lite hjälp! Syftet med den här boken är just att ge dig sådan hjälp på ett så lättillgängligt sätt som möjligt. Själv plågades jag under större delen av mina första 63 år av en intensiv och plågsam längtan. Den 18 november 2004 löstes denna längtan upp plötsligt och fullständigt för att inte mer återkomma. Det var en milstolpe på min väg mot det som brukar kallas ”andlig upplysning”. Men den viktigaste ingrediensen är ändå, som jag redan nämnt, insikten att vi är medvetandet. För min del kom detta i etapper kan man säga, vilket kulminerade under år 2010. Bläddra helst inte på måfå i den här boken. Den beskriver inte en metod. Den är metoden! Och om du vill få ut mesta möjliga av den, är det klokt att helt enkelt läsa den från början till slut. Men ditt ego vill avgöra på förhand om boken är värd att läsa – om den kan bidra till att göra dig lite lyckligare. I själva verket är det så att om boken tillämpas på rätt sätt – och dina inre förutsättningar är ”mogna” - kommer egot att dö! Så det är förståeligt om det oroar sig. ♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪ Indirekt har jag här ovan sagt att jag är ”upplyst”. Det kan kanske verka pretentiöst, men det är faktiskt inte så dramatiskt som det låter. För det första har alla människor (förmodligen även de som befinner sig i djup koma!) tillgång till sitt sanna, obegränsade Själv hela tiden. Det är inget som ska uppnås. Det ska bara upptäckas. Den upptäckten innebär en oerhört stark känsla av befrielse. Vi


7 blir befriade från egot och samtidigt från det lidande som är förknippat med att vara en begränsad person. Om vi säger att egot och ”personen” är samma sak, hur kan då en person vara upplyst, när det inte längre finns någon person? ♪♫•*¨*•.¸¸❤¸¸.•*¨*•♫♪ Det viktigaste som står i den här boken härrör från något som kallas Vedanta. Det är sanskrit och betyder ”slutet på kunskapen” vilket ska uttolkas som ”den kunskap som utgör slutet på sökandet efter kunskap”. Vedanta har som vetenskap funnits i tusentals år men formulerades mer noggrant av filosofen Adi Shankara (789820 eKr) någon gång i början av 800-talet. Sedan bidrog framför allt Ramana Maharshi (1879-1950) till att ytterligare klargöra och konkretisera kunskapen. Andliga lärare som har betytt mycket för mig och som får mig att känna mig tacksam: C Maharishi Mahesh Yogi och TM-sidhiprogrammet C Curt Källman C Ulla Sjögren C Jesus C Mooji C James Swartz C Ramana Maharshi

Transcendental Meditation Vedic Art Re-evaluation Counseling ACIM Advaita Vedanta Vedanta Vedanta

Lycka till på resan mot att upptäcka sanningen om dig själv!


8

1. Bakgrund och min historia Den här boken handlar om dig. När du vet vem du innerst inne är, är du lycklig. Det är människans grundtillstånd. Du tror kanske att du är din kropp? Men vem är det i så fall som säger ”min” kropp? Eller så tror du att du är sinnet, tankeapparaten, tankarna eller känslorna? Men vem är det som säger ”mitt” sinne, ”mina” tankar, ”mina” känslor? Det måste ju vara någonting bortom kropp och sinne. Sanningen är att du är medvetandet. Du är den som är medveten om kroppen, tankarna och känslorna. Medvetandet finns där hela tiden och det har alltid funnits där. Men om du är som de flesta människor, har du vant dig vid att dölja medvetandet för dig själv genom att intensivt fokusera på sinnet och kroppen. Kanske har du redan upptäckt att det är något med detta som inte stämmer. Ändå kan du inte förstå hur du ska bryta denna ovana. Det kan kännas rent livsfarligt! Ändå har detta i så fall tänt en längtan inom dig. Du vet kanske inte ens att du längtar efter något eller vad det är. Men du söker. Det kan se ut som att du söker efter lyckan, och det är sant. Fast du vet inte var den finns. Många människor försöker bli lyckliga genom att tjäna mer pengar, andra genom att hitta idealjobbet eller ”sin uppgift i livet”. Åter andra är övertygade om att när de hittar ”den rätta” partnern – och därmed kärleken – kommer de att bli varaktigt lyckliga. Sanningen är att de faktiskt kan bli lyckliga – för en tid – genom något av allt det där. Men som regel mattas lyckan av efter en tid. Den lycka de har känt, kommer då genom att de tillåtit medvetandet att finnas där, utan att störa det med en massa tankar.


9 Fast så småningom kommer de gamla tankemönstren tillbaka och det känns ungefär som innan. Kanske protesterar du och säger att det faktiskt finns äkta kärlek mellan människor, och att du har sett (och kanske själv upplevt) att denna kärlek kan finnas kvar livet ut. Jag håller med dig. Samtidigt vill jag berätta att även denna kärlek har sin grund i det rena medvetandet. Och så länge medvetandet är grumlat av vanemässiga mönster av tankar och känslor1, är lyckan inte helt beständig. Omvänt är det så att om du kan bli permanent fri från dessa vasanas, eller åtminstone kan betrakta dem opartiskt från medvetandets perspektiv, kommer du att kunna leva i kärlek oavsett om du har någon partner eller inte! På ett sätt har jag redan täckt in ämnet för den här boken! Du vet nu sanningen om dig själv. Men om du även vill få hjälp att förverkliga medvetandet, vilket vi i fortsättningen ofta kallar för Självet, så att du aldrig mer tror att du är något annat än Självet, och att du därmed kommer att ha ständig inre frid och en grundmurad lycka, så rekommenderar jag dig att läsa resten av boken2. Jag avser att göra mitt bästa för att hjälpa dig att uppnå det du längtar efter! Till att börja med tänker jag i sammandrag berätta min egen historia och hur det gick till när jag hittade hem till Självet. Min allra första tid på jorden i den här kroppen var rätt så dramatisk. Jag föddes i Sverige mitt under brinnande krig, andra världskriget. Runt omkring oss pågick kriget men just här var det fred. Jag kom emellertid till en familj fylld av egna konflikter, och min far lär ha sagt till min mor något i stil med ”Kom inte hem med 1 Dessa mönster kallas på sanskrit för vasanas, och jag kommer för enkelhetens skull att använda det uttrycket i fortsättningen. 2 Det är vad man brukar kalla att bli ”upplyst”. När jag använder begreppet ”bli upplyst” i den här boken, betyder det just en andlig vändpunkt som innebär att man vet (bortom allt tänkbart tvivel) att man är Självet.


10 en unge till!” när hon for in till BB för att föda mig. För henne var det ett mycket svårt beslut att vägra ge mig mat, och att sedan överge mig på sjukhuset och åka hem utan mig. Där blev jag liggande i ett slags vacuum i tre veckor, och det såg ut som att ingen ville ha mig. Därefter blev jag emellertid adopterad av ett par som trots ihärdiga försök inte kunnat få egna barn. Så långt allt väl. Ganska snart blev jag dock sjuk, svårartat förkyld. Vi bodde då granne med Norrtulls Sjukhus i Stockholm, och där blev jag inlagd ”för säkerhets skull” eftersom jag knappt kunde andas. Min nya mamma fanns där på dagarna, men det ansågs att hon kunde gå hem och sova på nätterna eftersom det var så nära. Så nattetid var jag – återigen! – ensam och övergiven. Jag har ett tydligt minne från den tiden. Det där minnet väcktes upp inom mig många år senare en gång, när jag satt och mediterade. Då fick jag höra hur en vattendroppe föll ner i en kastrull med vatten. Detta speciella ”plonk” fungerade som ett slags ”sesam, öppna dig” och plötsligt var jag än en gång där – på sjukhuset. Jag låg i min säng och från rummet intill hörde jag just samma ljud av fallande vattendroppar. Jag hade svårt att andas och jag skrek på hjälp. Det var inte bara vattendropparna jag hörde. Jag visste också att det fanns människor inom hörhåll, men fastän jag skrek för livet, kom ingen in till mig. Jag minns att jag drog slutsatsen att de hade bestämt sig för att låta mig ligga där och dö. Jag ville inte dö. Jag var fruktansvärt rädd. Och jag kände mig totalt utlämnad och maktlös. Uppenbarligen dog jag emellertid inte! I så fall hade jag inte kunnat sitta här, 72 år senare mitt i natten, och skriva på den här boken. Men de där händelserna la en grund för starka tankemönster och känslominnen som sedan fanns med mig under mitt fortsatta liv. Jag kom att ha en ständig, stark rädsla samtidigt som jag bar på


11 en mycket plågsam längtan efter någonting. Vad detta något var för något, visste jag inte förrän långt senare i livet. Men jag visste att det på något sätt hade med kärlek att göra. Och när jag började växa upp, längtade jag efter att få denna kärlek av en flicka (vem som helst, egentligen) samtidigt som jag var livrädd för alla flickor. Mest för att de skulle överge mig! Och eftersom jag ständigt tjatade på dem och ville veta om de tyckte om mig, så övergav de mig förstås! Jag hade tidigt en del märkliga upplevelser. En gång frågade jag min mamma om min längtan, men hon förstod inte vad jag pratade om. På kvällarna när jag lagt mig för att sova, hände det ofta att jag liksom lyfte från sängen och seglade i väg. Jag hade dock fullt klart för mig att den fysiska kroppen låg kvar i sängen och det bara var ”jag” som åkte upp i luften! Det där kunde jag styra ganska väl. Jag gjorde mig först tung och kände hur kroppen pressade mot underlaget. Sedan var det någon del av mig som liksom tryckte ifrån och lät mig lämna kroppen. Under hela min uppväxt sökte jag febrilt – men i hemlighet – efter vad det nu var jag sökte. Och det fortsatte jag med även i vuxen ålder. När jag 1969 var 28 år hittade jag någonting i alla fall! Det var meditation. Jag läste en bok av Maharishi Mahesh Yogi. Den hette The Science of Being and Art of Living. Med hjälp av den lärde jag mig på egen hand att meditera. Jag fick senare höra att det var ”omöjligt”, eftersom det inte står i den boken hur man mediterar. Ändå gjorde jag det! Och det utgjorde en vändpunkt i mitt liv. Jag brukar säga att meditationen räddade livet på mig. Innan var jag så sönderstressad att jag vid flera tillfällen svimmade av. En gång hände detta då vi var bortbjudna på middag. Mitt under måltiden svartnade det för mig och jag föll till golvet. Det var väl ett under att jag inte rev med mig den gäst som satt bredvid mig! När jag vaknade upp, hade någon lagt mig på en soffa. Men med regelbunden meditation blev jag piggare, starkare,


12 mer medveten och dessutom mer orädd. En lustig detalj var att det gjorde mindre ont, när jag gick till tandläkaren! Jag antar att det också hade att göra med att släppa rädsla. Nu med facit i hand (?) kan jag säga att det krävdes mycket meditation för att jag skulle frigöra och släppa all upplagrad rädsla på ett något så när hanterbart sätt. Under de år och decennier som följde upplevde jag många märkliga och bitvis mirakulösa saker. Men jag ska inte gå in så mycket på det här. I stället hoppar vi fram ett antal år i handlingen. 1977-78 genomgick jag en utbildning i något som kallades TMSidhi-programmet. Det medförde bland annat att jag upptäckte att jag under vissa förutsättningar kunde levitera – dvs lyfta från marken i strid med tyngdlagen! Första gången det hände, kom det som en fullständig överraskning för mig. Jag hade suttit med slutna ögon och mediterat i en cirkel med cirka 20 andra personer. Golvet var täckt av mjuka madrasser, eftersom den teknik vi skulle använda visserligen handlade om att bli lätt som en fjäder eller bomullsfiber, men sedan kunde vi ju landa ganska plötsligt och hårt! Det där tog jag nog med en nypa salt. Det viktigaste för mig var att utvecklas, inte att flyga. Därför blev jag ändå totalt förbluffad när jag plötsligt upplevde att jag ”landade” i en annan persons knä. Jag hade inte ens varit medveten om att jag lyft över huvud taget. När jag insåg vad som hade hänt, började jag skratta. Faktum är att jag låg raklång på golvet och tjöt av skratt! Det var alltså sant. Det var möjligt att på något sätt gå bortom naturlagarna. Plötsligt var det som att det inte längre fanns några begränsningar över huvud taget. Allt var möjligt! Den här till synes solida världen var inte så orubblig trots allt. Några år senare, 1981, ordnade TM-rörelsen3 en stor samling, 3 TM = Transcendental Meditation


13 då 308 meditatörer skulle utöva sidhiprogrammet tillsammans i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Jag var själv en av deltagarna. Tanken var att om många använde flygtekniken tillsammans, skulle detta ha ett extra starkt positivt inflytande på omgivningen. För mig innebar emellertid den där kursen en stor besvikelse. Jag hade redan innan det här tillfället många gånger ”flugit” tillsammans med andra sidhimeditatörer, och det hade ofta inte varit så märkvärdigt. Min erfarenhet var att det inte var många som faktiskt leviterade. Det enda som oftast hände var att det uppstod muskelryckningar som gjorde att meditatören skuttade framåt med korslagda ben. Inte så imponerande men möjligen välgörande? För min egen del hade jag inte heller leviterat regelbundet, men det hade ändå hänt vid några tillfällen utöver den där första gången. Det var inget som jag hade fullständig kontroll över. Jag vill dock nämna att jag ibland fått se saker som verkligen stärkt min uppfattning att det ändå inte var någon slump, självbedrägeri eller annat fuffens med sidhiflygningen. Med egna ögon hade jag sett meditatörer fara iväg genom luften på ett sätt som omöjligen kan utföras med hjälp av muskelkraft. Därför såg jag mycket fram emot vad som skulle hända den där helgen på Grand Hotel. Vid sådana där tillfällen föregicks alltid flygandet av meditation och andra övningar. Det var viktigt att förbereda sig på rätt sätt. Jag vill inskjuta att enligt min egen erfarenhet är det nödvändigt att ha djup stillhet i sinnet om det över huvud taget ska vara möjligt att gå bortom de gängse naturlagarna. Hur som helst, till skillnad från den oskyldiga atmosfär som hade funnits vid min första levitation på kursgården i Norberg, var nu luften laddad av förväntningar. För första gången hade man lyckats få ihop 300 personer för det här ändamålet. Den siffran utgjorde en procent av kvadratroten ur 9 miljoner, som var Sveriges befolkning. Och det ansågs betydelsefullt. Vad det antagandet byggde på har jag aldrig lyckats


14 få reda på. Hur som helst, när det så kallade flygandet väl satte igång blev jag grymt besviken. Jag minns att jag tänkte ”Vad är det här? Detta om något är självbedrägeri, ifall man anser det som levitation!” Jag tror att de som anordnade kurserna hade lurat sig själva. Man ville få så många som möjligt att ha tillgång till sidhiteknikerna (varav flygtekniken var en). Och därför hade man successivt sänkt kraven. När jag gick kursen, innebar den sammanlagt tolv veckors intensiv meditation på en kursgård. Senare kunde man gå den som en kvällskurs på närmaste meditationscenter och där det ingick en vecka i internat på slutet. För det första var detta inte tillnärmelsevis tillräckligt. För det andra var förmodligen de flesta otillräckligt förberedda över huvud taget. Kvällen efter samlingen på Grand Hotel satt jag hemma och pratade med en god vän, som också deltagit i evenemanget. Vi var överens om att det här inte var vad vi hade förväntat oss. Numera har jag också fått klart för mig att sidhitekniker eller andra sätt att gå bortom de vanliga naturlagarna egentligen inte hjälper oss att bli upplysta. Men hela den perioden har för mig ändå bidragit till att stärka känslan av att hela den dualistiska verkligheten är ”flexibel” eller som en dröm! Ungefär tjugo år senare (1998) hade jag flyttat till Dalarna, cirka 25 mil från Stockholm. Och jag levde tillsammans med den som jag på stark intuitiv väg fått veta var ”min kvinna”. Det där är en intressant historia i sig själv, men jag väljer att hoppa över den här. I stället vill jag berätta att jag och min nya partner hade hört talas om en kvinna som kallades Jasmuheen4 och som kom från 4 Det sades att Jasmuheen var ”breatharian”, ett ord som det då inte fanns någon svensk motsvarighet till. När jag senare översatte hennes bok ”Leva på Ljus” till svenska, valde jag att kalla det för ”lufterian”.


Curt Jonsson SANNINGEN OM DIG SJÄLV ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Vem är du egentligen? Är du lycklig – innerst inne? Väldigt många människor är missnöjda med livet, sig själva, sin situation, sina medmänniskor, sitt jobb. Och de kanske tror att det är fel på dem själva. Eller så tror de att det är andras del – eller att det hör till livet att man måste kämpa och kanske lida, för att ”lyckas”. Sanningen är att de tappat kontakten med vem de innerst inne är.

Sanningen om Dig Själv

Curt Jonsson, som har skrivit den här boken, hade större delen av sitt liv en diffus – men oerhört stark – längtan efter någonting. Utåt sett lyckades han i livet. Han blev försäljningschef på ett stort företag. Han blev omskriven i massmedia för sin forskning vid universitetet. Han var gift och hade två barn. Ändå var han olycklig. Men … år 2004 hände något märkligt. Han upptäckte sitt sanna jag. Detta jag är inget märkligt. Alla människor har det redan. Du behöver bara upptäcka det. Den här boken hjälper dig med det!

Curt Jonsson

www.bod.se

Sanningen om Dig Själv - vem du innerst inne är

9789174631951  
9789174631951