Page 1

SVENSKA Gör alla till stjärnor Prima svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Materialet för förskoleklass innehåller en välfylld basbok och en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning. Basboken är en allt-i-ett-bok som tränar både språkliga och matematiska begrepp på ett lekfullt sätt. På det sättet blir den ett läromedel i både svenska och matematik. Övningarna ramas in av en fantasifull saga, som läraren högläser. Stor vikt läggs vid den gemensamma undervisningen och samtalet och förståelsen är hela tiden i centrum.

SVENSKA

F

Förskoleklassens basbok innehåller tjugo samtalsbilder som uppmuntrar till eftertanke och diskussion. I lärarwebben finns extramaterial i form av lektionsplaneringar och där finns också högläsningstexterna till varje kapitel i basboken.

Författare till Prima svenska F är Richard Hultén. Han arbetar som lärare på Sjöängsskolan i Älvsjö och har över 20 års erfarenhet av undervisning på lågstadiet.

Richard Hultén Magdalena W Lavebratt

40686077_oms.indd 1

2014-02-18 08:34


Gleerups Utbildning AB Box 367, 201 23 Malmö Kundservice tfn 040-20 98 10 Kundservice fax 040-12 71 05 e-post info@gleerups.se www.gleerups.se

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Prima Svenska F Basbok © 2014 Richard Hultén och Gleerups Utbildning AB Gleerups grundat 1826 Redaktör Mirja Johannesson Illustratör Magdalena Wennberg Lavebratt Formgivning Helena Alvesalo Första upplagan, första tryckningen ISBN 978-91-40-68607-7 Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering är förbjuden, då ej annat anges i materialet. De sidor som får kopieras får endast spridas inom skolenheten! På kopierade sidor ska © och upphovsrättinnehavarnas namn anges. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk (digital) form. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Prepress JMS Mediasystem AB, Malmö 2014. Kvalitet ISO 9001/Miljö ISO 14001 Tryck Livonia Print, Lettland 2014

40686077_PrimaF_inl.indd 2

2014-02-18 09:04


Hej! Jag heter Richard. Det är jag som har hittat på berättelsen om Amos och hans familj. Magdalena har ritat alla detaljrika bilder. Under det här året kommer du att få prata mycket om det som händer i boken, tillsammans med din lärare och kompisarna i klassen. Du kommer att få tänka kring bilder och om hur bokstäverna låter. Du kommer att få prata om hur man gör ord, meningar och egna berättelser. Och prata med dina kompisar om hur man egentligen gör när man läser. Den här boken är också full av spännande matematik - som man kan prata om! Varför ska man prata så mycket, kanske du undrar? Jag tror att vi lär oss mest när vi berättar vad vi tänker och lyssnar på varandra. Det är tillsammans med andra vi lär oss allra bäst!

Richard

Magdalena

Jag vet massor av saker om Amos som inte finns med i boken. Du och dina klasskompisar kanske vill fråga något om Amos och det han är med om? Då kan ni skriva till mig. Jag lovar att svara. Skriv till rhulten66@hotmail.com

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Lycka till med arbetet! Amos

Richard

INNEHÅLL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Min familj .................................... 4 Flykten ........................................ 8 Huset ........................................ 10 Jenny och jag ........................... 14 Leka .......................................... 16 Mamma och pappa ................... 20 Min dag..................................... 22 Råttor i köket ............................ 26 Morbror Jan .............................. 28 Moster Karin ............................. 32

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

I Afrika ................................ 34 Ett hemligt språk ................. 38 Amos berättar ..................... 40 Låna grejer .......................... 44 Katten och musen ............... 46 Kär ...................................... 50 Rått-VM .............................. 52 Ostens dag ......................... 56 Min nya cykel ...................... 58 Semester ............................ 62

3

40686077_PrimaF_inl.indd 3

2014-02-18 09:04


– Här är min familj.

4

40686077_PrimaF_inl.indd 4

2014-02-18 09:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

C

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

1 MIN FAMILJ

9

Q

H

8

B


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Titta noga på bilden. Fundera och samtala. Berätta om bilden på olika sätt. Visa vad du tänker.

Vad händer på bilden? Vad kommer att hända? Vad är en familj? Hur kan en familj se ut? Vem räknar du till din familj? Kan du hitta din bokstav? Hur låter din bokstav? Hur många råttor finns det på bilden? Hur många står på första trappsteget? Hur många står på andra? Hur många står framför trappan? Vilka siffror kan du hitta?

40686077_PrimaF_inl.indd 5

5

2014-02-18 09:04


0

40686077_PrimaF_inl.indd 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

2014-02-18 09:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Skriv ditt namn.

Rita din familj. Skriv till din bild.

15


14 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hitta på namn åt råttorna.

15

B

16

17

40686077_PrimaF_inl.indd 7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7

2014-02-18 09:04


– Här är min mamma.

40686077_PrimaF_inl.indd 8

8

2014-02-18 09:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

2 FLYKTEN


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Titta noga på bilden. Fundera och samtala. Berätta om bilden på olika sätt. Visa vad du tänker.

Vad händer på bilden? Vad har hänt? Vad kommer att hända? Hur tror du Amos mamma känner sig? När känner du dig rädd? Vilket är det största djuret och det minsta på bilden? Hur kan du använda orden stor, liten, bakom framför, bredvid, ovanpå, under om bilden?

40686077_PrimaF_inl.indd 9

9

2014-02-18 09:04


B

– Här bor vi.

40686077_PrimaF_inl.indd 10

10

2014-02-18 09:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

3 HUSET


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Titta noga på bilden. Fundera och samtala. Berätta om bilden på olika sätt. Visa vad du tänker.

Beskriv huset. Vilka olika geometriska objekt kan du se? Vilka liknande former kan du hitta i klassrummet? Hur ser ditt hus ut? Berätta om saker som är lika och olika med huset på bilden. Hur många råttor kan du se? Vem står framför trädet? Vad tror du den råttan heter? Vad heter råttorna på bilden tror du?

40686077_PrimaF_inl.indd 11

11

2014-02-18 09:04


Rita ett hus till Amos familj.

kvadrat

rektangel

cirkel

12

40686077_PrimaF_inl.indd 12

2014-02-18 09:04

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Vilka former har du använt i ditt hus? Rita och skriv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

triangel


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Hitta på namn åt råttorna.

Skriv namn på tre av dina klasskompisar.

40686077_PrimaF_inl.indd 13

Rita en kompis.

13

2014-02-18 09:04


SVENSKA Gör alla till stjärnor Prima svenska är Gleerups läromedelsserie i svenska för låg- och mellanstadiet. Materialet för förskoleklass innehåller en välfylld basbok och en lärarwebb där du kan lägga upp din undervisning och inspireras av lektionsplaneringar och idéer. Materialet ger dig och dina elever en trygg grund i svenska. Självklart utifrån Lgr 11 och aktuell språkforskning. Basboken är en allt-i-ett-bok som tränar både språkliga och matematiska begrepp på ett lekfullt sätt. På det sättet blir den ett läromedel i både svenska och matematik. Övningarna ramas in av en fantasifull saga, som läraren högläser. Stor vikt läggs vid den gemensamma undervisningen och samtalet och förståelsen är hela tiden i centrum.

SVENSKA

F

Förskoleklassens basbok innehåller tjugo samtalsbilder som uppmuntrar till eftertanke och diskussion. I lärarwebben finns extramaterial i form av lektionsplaneringar och där finns också högläsningstexterna till varje kapitel i basboken.

Författare till Prima svenska F är Richard Hultén. Han arbetar som lärare på Sjöängsskolan i Älvsjö och har över 20 års erfarenhet av undervisning på lågstadiet.

Richard Hultén Magdalena W Lavebratt

40686077_oms.indd 1

2014-02-18 08:34

9789814068607  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you