Page 1

Fakta och uppgifter i samma bok! Kolla vad du kan är en serie häften med lättlästa texter

SVERIGES

inom SO och NO. Faktatexter på vänstersidorna – arbetsuppgifter på högersidorna, och sist en ordfläta som repetition och koll på att man lärt sig och kan! Kolla vad du kan-serien har häften även inom matematik och svenska. Kolla vad du kan om Sveriges djur och växter berättar om vilka djur man kan träffa på i olika slags natur och varför de trivs just där. Här får man läsa om stora björnar och små myror, om hoppande grodor och surrande humlor.

Siv Rune

DJUR OCH VÄXTER

Best.nr 47-08120-2 Tryck.nr 47-08120-2

Kolla omslag sveriges djur o växter.indd 1

10-01-18 15.05.19


ISBN 978-91-47-08120-2 © 2010 Siv Rune och Liber AB Redaktör: Inga Henriksson Formgivare: Lotta Rennéus Produktion: Bertil Stålenmark Teckningar: Leif Eriksson

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockolm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Tryck: Sahara Printing, Egypten 2010

Kolla omslag sveriges djur o växter.indd 2

10-01-18 15.05.47


Kolla vad du kan om

SVERIGES DJUR OCH VÄXTER Innehåll Många olika djur och växter Skogen På marken i skogen Två stora djur i skogen Myran Lövträd Fjällen Ängen Sjön Staden Ordfläta När du är klar Kul att veta

Siv Rune LIBER

Sidan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24


Måla gärna bilderna i boken, om du vill!

björn

Många olika djur och växter Sverige har så mycket fin natur och överallt finns det gott om djur och växter Men alla sorters djur och växter finns inte överallt. En del djur trivs bäst i skogen, som till exempel björnar och vargar. Andra vill bo nära en sjö. Dit hör grodor, för de behöver vara nära vatten för att överleva. Man kallar det för att djuren och växterna är anpassade till en viss sorts natur. Den natur som passar bäst för dem helt enkelt.

ren

fjäril

Allemansrätten

groda

gråsäl abborre

2

råtta

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

lodjur

I Sverige är det lätt att komma ut i naturen och spana efter djur, för här har vi något som kallas för allemansrätten. Det betyder att alla får gå fritt i skogen och alla får bada i sjöar. Naturen är till för alla. Men vi måste såklart vara rädda om naturen. Man får inte störa djuren, och man får inte bryta kvistar från träd som växer eller slänga skräp.


I

uppgifter

J

1. Vilken sorts natur finns inte i Sverige, tror du? Kryssa över den! ängar

skogar

kuster

öknar

fjäll

åkrar

2. Hjälp djuren hem! Dra streck till den natur som du tror att de trivs bäst i. abborre

STADEN

gråsäl björn

SKOGEN ÄNGEN

ren fjäril

KUSTEN FJÄLLET

råtta

SJÖN

3. Vad kallas den regel vi har i Sverige som säger att vi alla får vara ute i naturen så mycket vi vill? ____________________________________________________________________

4. Skriv JA framför det som du tror att man får göra i naturen.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

_______ leka kurragömma i skogen _______ ta en simtur i en sjö _______ fånga en ekorre och ha i bur _______ plocka svamp _______ hugga ner ett träd

5. Vilket djur skulle du allra helst vilja se i verkligheten? ____________________________________________________________________ _

Klar? Måla en av bilderna på sidan 23!

3


Sjön I en sjö kan du upptäcka många spännande djur. Ja, fiskar förstås, men också grodor till exempel.

Grodan lever både på land och i vatten På hösten när det blir kallt kan man se grupper av grodor som är på väg till någon sjö. Där lägger de sig på botten i en sorts djup sömn, men ibland rör de på sig lite och kan till och med simma en bit. En del grodor sover på land. När våren kommer vaknar alla grodor och ger sig iväg till en sjö för att para sig. Man kan höra hur hanarna kväker för att locka till sig honorna.

Grodorna lägger ägg i vattnet. Äggen ser ut som svarta prickar i geléklumpar. Ur äggen kommer små grodyngel. De ser ut som huvuden med en lång svans. Efter ett tag växer bakbenen ut och svansen försvinner. När grodynglen har växt till färdiga grodor kravlar de upp på land. Vill du följa hur ett grodyngel förvandlas till en groda, kan du lägga grodägg i ett akvarium. Men det är viktigt att sätta tillbaka de vuxna grodorna vid den sjö där de hör hemma! Så här blir det en ny groda

18

1. I sjöar kan man hitta grodägg. Inne i varje befruktat ägg växer ett litet grodyngel.

2. Ur ägget kommer ett grodyngel med svans.

3. Grodynglet får ben och svansen försvinner.

4. Grodan kravlar upp på land.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Grodynglen lever i vattnet


I

uppgifter

J

1. Vad av detta stämmer på en groda? Sätt ett kryss. kan hoppa bra har päls kan simma föder levande ungar har fyra ben kan bara leva i vatten

2. Vad gör grodorna på vintern? ___________________________________________________________________

3. Hur gör hanarna för att locka till sig honor? ___________________________________________________________________

4. Nu är jag en vuxen groda.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Berätta vad som hände innan jag blev det!

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Klar? Måla en av bilderna på sidan 23!

1 19


Fakta och uppgifter i samma bok! Kolla vad du kan är en serie häften med lättlästa texter

SVERIGES

inom SO och NO. Faktatexter på vänstersidorna – arbetsuppgifter på högersidorna, och sist en ordfläta som repetition och koll på att man lärt sig och kan! Kolla vad du kan-serien har häften även inom matematik och svenska. Kolla vad du kan om Sveriges djur och växter berättar om vilka djur man kan träffa på i olika slags natur och varför de trivs just där. Här får man läsa om stora björnar och små myror, om hoppande grodor och surrande humlor.

Siv Rune

DJUR OCH VÄXTER

Best.nr 47-08120-2 Tryck.nr 47-08120-2

Kolla omslag sveriges djur o växter.indd 1

10-01-18 15.05.19

9789147081202  

DJUR OCH VÄXTER Siv Rune Redaktör: Inga Henriksson Formgivare: Lotta Rennéus Produktion: Bertil Stålenmark Teckningar: Leif Eriksson Kopieri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you