Page 1

Starta med karta är en arbetsbok med enkla, stimulerande uppgifter för elever i årskurs 3–6. Boken tränar grundläggande kartkunskap. Eleverna utgår från sitt eget närområde och går så vidare till hemlandskapet och övriga landskap i Sverige.

Starta med karta

Väderstreck, karttecken, geografiska begrepp och att hitta på kartan är exempel ur innehållet. Skattkarta och utbåtsjakt är övningar som engagerar eleverna. Starta med karta fungerar utmärkt att använda till både Libers Atlas och Almqvist & Wiksells Atlas. Nu med alla kartor och fotografier i färg!

Arbetsbok till Libers Atlas

Andra kartor och kartträningsmaterial från Liber Libers Atlas 47-10164-1 Columbus – Libers digitala skolkartor 47-80891-5 Första Kartboken 47-07980-3 Arbetsbok till Första Kartboken 47-08116-5

Best.nr 47-10249-5 Tryck.nr 47-10249-5

Omslag Starta med karta.indd 1

2011-09-06 10.31


Från verklighet till karta Martins klassrum Hej! Jag heter Martin och är 10 år. Det här är mitt klassrum. Jag sitter längst bak, närmast fönstret. Kan du hitta min bänk? Fönster

Fönster

Fönster

Lärarens plats

Dörr

Skriv ett M på Martins bänk.

Hanna sitter bredvid mig. Skriv ett H på hennes bänk.

EXTRA

Hur många barn går det i Martins klass? ____________________

Hur många fönster finns det i klassrummet? _________________

Hur många stolar finns det i klassrummet?__________________

„ 2

Starta med kartor-inlaga.indd 2

Min bästa kompis sitter närmast dörren. Han heter Josef. Skriv ett J på hans bänk.

Du kan säkert komma på fler frågor om Martins klassrum. Skriv frågorna i din skrivbok. Skriv svaren också.

Kopiering förbjuden se sid 1

2011-09-05 09.02


Mitt klassrum Rita av hur ditt klassrum ser ut uppifrån.

Hur många är ni i din klass?______________

Var sitter din lärare? Rita in lärarens bänk och stol.

Hur är elevernas bänkar placerade? Rita in bänkar och stolar.

Sätt ett kryss eller en bokstav på din egen bänk.

Var är dörren? Rita in den.

Rita in klassrummets fönster.

Rita färdigt klassrummet, så noggrant du kan.

Kopiering förbjuden se sid 1

Mitt klassrum

Starta med kartor-inlaga.indd 3

3

2011-09-05 09.02


Martins skola Så här ser Martins skola ut från luften. Var ligger Martins klassrum? Var finns matsalen? „ Skriv in i kartan vad de olika bokstäverna betyder. Titta i teckenförklaringen så får du svaret.

Måla träd, buskar och gräsmattor gröna.

På väg till skolan cyklar Martin på cykelstigen A. Han fortsätter till cykelstället där han parkerar sin cykel.

Rita med röd färg hur Martin går från cykelstället till sitt klassrum.

Måla med blå färg hur Martin går från klassrummet till matsalen.

Martins skola

E D C

B

F

Teckenförklaring

4

Starta med kartor-inlaga.indd 4

A = cykelstig

D = korridor

B = cykelställ

E = Martins klassrum

C = ingång till skolan

F = skolans matsal

Kopiering förbjuden se sid 1

A

2011-09-05 09.02


Min skola Tänk dig att du sitter i korgen under en luftballong och tittar ner på din skola. Hur ser skolan ut från luften, tror du?

Rita din skola som den ser ut från luften.

Gör teckenförklaringen färdig.

Skriv in bokstäverna i kartan.

Färglägg sedan kartan.

Teckenförklaring A = mitt klassrum B = matsal C = ___________________ D =____________________ E = ____________________

Kopiering förbjuden se sid 1

Min skola

Starta med kartor-inlaga.indd 5

5

2011-09-05 09.02


Skattkarta Dödskalleön

N

Döda trädet Hyddan Vraket Sjön

Börja här Hamnen Slottet

V

Graven

Ö Ö

Träsket Dödskallegrottan

Ha n ke jvi

Tornet

S

Här är piraten Svartskäggs karta över Dödskalleön. Någonstans på den här ön har han grävt ner sin skatt. Det är bara du som vet var den är.

Gör en vägbeskrivning och låt en kompis leta efter den hemliga skatten. Använd väderstrecken i rutorna. Starta vid bryggan i hamnen.

__________________________________________________________________________________ Gå först Gå sedan Gå sedan __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

12

Starta med kartor-inlaga.indd 12

Kopiering förbjuden se sid 1

__________________________________________________________________________________

2011-09-05 09.03


Våra närmaste grannländer

Se sidorna 10–11 och

Kopiering förbjuden se sid 1

S V E R I G

E

35 i Libers Atlas.

Skugga det som är hav i kartan med ljusblå färg.

Skriv namnen på våra närmaste grannländer i kartan.

Skriv huvudstädernas namn på skrivlinjerna i kartan.

Vilket land ligger öster om Sverige? ________________________________

Vilket land ligger väster om Sverige? _______________________________

Vilket land ligger söder om Norge? ________________________________

Vilket land ligger väster om Finland? _______________________________

Vilket land ligger norr om Danmark? ______________________________

Färglägg flaggorna.

Starta med kartor-inlaga.indd 13

13

2011-09-05 09.03


Geografiska begrepp 1

2

3

4

16

Starta med kartor-inlaga.indd 16

6

Kopiering fรถrbjuden se sid 1

5

2011-09-05 09.03


Bilden i mitten är en satellitbild över Skåne och en bit av Danmark. Flygfotona runt satellitbilden visar hur några geografiska begrepp ser ut i verkligheten.

Vilket nummer har fotot som visar: udde ____________

odlad mark ________

sund ____________

insjö ______________

ö _______________

skog ______________

Beskriv vad flygfotona runt satellitbilden visar: Foto 1 _____________________________________________________ ______________________________________________________

Foto 2 ________________________________________________ ______________________________________________________

Foto 3 _____________________________________________________ ______________________________________________________

Foto 4 _____________________________________________________ ______________________________________________________

Foto 5 _____________________________________________________ ______________________________________________________

Foto 6 _____________________________________________________

Kopiering förbjuden se sid 1

______________________________________________________

Starta med kartor-inlaga.indd 17

17

2011-09-05 09.03


Karttecken Vad betyder följande karttecken?

E14

1278

„ „

18

Starta med kartor-inlaga.indd 18

Rita karttecknen för:

____________________________

Fornminne

____________________________

Kyrka

____________________________

Flod, älv, å

____________________________

Vattendjup i meter

____________________________

Tätort med mindre än 2 000 invånare

____________________________

Sätt ut namnen Sverige, Norge, Finland och Danmark på kartan. Måla sedan statsgränserna med röd färg.

Kopiering förbjuden se sid 1

Se sidan 7 i Libers Atlas

2011-09-05 09.03


Kartans färger „

Se sidorna 10–11 i Libers Atlas.

Måla färger i rutorna som på kartor visar … Odlad mark

J

A

N

Skog

Måla följande sjöar i kartan här intill blå: Vänern

F J Ä

L

L

K

E

D

Sjö och hav

Vättern Mälaren Hjälmaren Siljan Storsjön Hornavan

Skriv in städerna på rätt plats i kartan. Stockholm Göteborg Malmö Östersund Kiruna Visby

Kopiering förbjuden se sid 1

Färglägg den här kartan i färger för odlad mark och skog samt hav.

Starta med kartor-inlaga.indd 19

SMK_s19_sve Sverige land

19

2011-09-05 09.03


Sätt ut karttecken i kartan

Se sidorna 7, 8 och 13 i Libers Atlas.

Karttecknet för Malmö är inritat i kartan. Titta i din atlas och rita in ett lämpligt karttecken vid övriga namn i kartan.

Glimåkra

Ängelholm

N

S K Å N E

N

V

Ö

V

S

Ö

Barsebäck

Åhus

Haväng

Malmö

S

Sturup

Glimmingehus

Smygehuk

Vilken av orterna i Skåne ligger längst söderut?

__________________________________________________________________________________

Vad ligger där?________________________________________________________________________

Var någonstans i Skåne finns ett kärnkraftverk?

__________________________________________________________________________________

Vad kan man besöka i Glimmingehus? ___________________________________________

Vad ligger i Sturup?__________________________________________________________________

20

Starta med kartor-inlaga.indd 20

Gör teckenförklaringen färdig. Skriv vad de olika karttecknen betyder.

Kopiering förbjuden se sid 1

2011-09-05 09.03


Mitt landskap _____________________________________

Leta rätt på en karta över det landskap där du bor. Titta i en atlas.

Kopiering förbjuden se sid 1

Skriv landskapets namn överst på sidan. Rita av ditt landskap i rutan. (Om du bor i Skåne kan du väja ett annat landskap om du vill.)

Sätt ut tre större orter. Använd karttecknen för orter.

Välj minst fem andra karttecken som du vill ha med i ditt landskap.

Måla kartan så att det syns vilken natur som är vanligast i landskapet.

„ „

Landskapsdjuret är ______________________________________________________ (Se t.ex. s 28–29 i denna bok.) Landskapsblomman är __________________________________________________

Starta med kartor-inlaga.indd 21

21

2011-09-05 09.03


Världen

Se sidorna 76–77 i Libers Atlas.

Gör följande uppgifter i båda kartorna nedan.

„ „ „

22

Starta med kartor-inlaga.indd 22

Färglägg Sverige i gul färg. Skriv havens namn på rätt plats: Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. Färglägg världsdelarna: Europa orange, Afrika röd, Nordamerika brun, Asien grön, Oceanien blå och Sydamerika gul. Vad heter den världsdel som vi bor i?____________________________________

Kopiering förbjuden se sid 1

2011-09-05 09.03


Att hitta i kartan På den här kartan finns ett rutnät. Bokstäver och siffror i kanterna gör det lätt att tala om i vilken ruta en plats ligger på kartan. A

Leta upp Helsingfors. I vilken ruta ligger Helsingfors? Följ pilarna och du ser att Helsingfors ligger i ruta H7.

B

C

D

E

F

G

H

J

K

1

1

2

2

3

3

4

4

I vilken ruta ligger: Stockholm ______ Göteborg ______

5

SVERIGE NORGE

6

5

FINLAND

Sundsvall

6

Sundsvall ______

Helsingfors

7

7

Stockholm

8

8

Göteborg

DANMARK

9

9

Karlskrona

10

10 A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Ubåtsjakten

Rita ubåtar i fem sjörutor på kartan.

Kopiering förbjuden se sid 1

Arbeta tillsammans med en kompis som också ritar in fem ubåtar i sin karta. Visa inte för varandra! En av er börjar och försöker hitta ubåtarna. Säger till exempel D2. Om det ligger en ubåt där säger man ”träff”, om inte så är det ”bom”. Turas om och leta varannan gång. Den som först hittar fem ubåtar vinner!

Starta med kartor-inlaga.indd 23

23

2011-09-05 09.03


Slå upp i registret

Se sidorna 90–111 i Libers Atlas.

A

Namnregister

B

C

D

1

Så här hittar du i en kartbok: 2

I kartboken finns ett register med alla namn i bokstavsordning. Med hjälp av registret och kartsidornas rutnät (gradnät) kan du lätt hitta ett

3

namn som du söker.

Falkenberg

I kartbokens register står det t.ex. Falkenberg 13 B 3. Den feta siffran 13 talar om att du hittar Falkenberg på sidan 13 i kartboken. Bokstaven B

4

och siffran 3 talar om var på sidan, var i kartan, som Falkenberg finns. 5

Följ B lodrätt och 3 vågrätt så som pilarna visar här i bilden bredvid. Då hittar du rutan B 3 och

6

Falkenberg.

Flen ________________

Lönneberga ____________

Vallentuna ___________

Karlstad _______________

Kiruna ______________

Sundsvall ______________

Gnosjö ______________

Göteborg ______________

Täby ________________

Haparanda ____________

På vilken sida och i vilken ruta i kartboken hittar du de här platserna?

Västerås _____________

Härnösand ____________

Sveg ________________

Tärendöälven __________

Hörby ______________

Östersund _____________

Bolmen _____________

Åmål _________________

Kebnekaise __________

Hemse ________________

Ericsberg ____________

Sjöbo _________________

24

Starta med kartor-inlaga.indd 24

På vilken sida i kartboken hittar du de här orterna?

Kopiering förbjuden se sid 1

2011-09-05 09.03


Starta med karta Innehåll Från verklighet till karta Martins klassrum 2 Mitt klassrum 3 Martins skola 4 Min skola 5 Min skolväg 6 Martins och Hannas skolväg 7 Martins och Hannas närområde 8 Mitt närområde 9 Väderstrecken Norr, Söder, Öster, Väster 10 Var är benet Happy? 11 Skattkarta 12 Våra närmaste grannländer 13 Nordost, Sydost, Sydväst och Nordväst 14 Väderstrecken och kartan 15 Geografiska begrepp 16–17

Världen 22 Att hitta i kartan Ubåtsjakten 23 Slå upp i registret 24 Registerdetektiven 25 Vad kan kartboken berätta om Sverige? 26 Vad kan kartboken berätta om Världen? 27 Sveriges landskap Landskapsblommor och landskapsdjur 28–29 Störst, minst, högst, djupast och längst i Sverige 30 Kluriga kartfrågor 31 Kommer du ihåg? 32

Karttecken Karttecken 18 Kartans färger 19 Sätt karttecken i kartan 20 Mitt landskap 21

Starta med karta Arbetsbok till Libers Atlas (Almqvist&Wiksells Atlas) ISBN 978-91-47-10249-5 © 1989 Erik Bjurhäll och Liber AB Redaktion: Charlotte Olsson Formgivare: Lotta Rennéus Fotoredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar: Anders Nyberg, s 4, 7, 11, 31 Kartor: Alistair Dinwiddie/Liber Kartor Foton: Thomas Henriksson/Scanpix 2, Göran Billeson/Scanpix 14, Staffan Andersson/IBL 16(1), Christian Lindh/Scanpix 16(2), Bengt Alm 16(3), Lantmäteriet/Metria 16(4), Ulf Fabiansson/ Naturfotograferna /IBL 16(5), Lars Cardell/Sydsvenskan/IBL 16(6), Staffan Andersson/IBL  16(7) Versen om väderstrecken s 10 ur Elsa Beskows Vill du läsa, del 2

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn. 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn. 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundsevice.liber@liber.se

Tredje upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Graphycems, Spanien 2011

Starta med kartor-inlaga.indd 1

2011-09-05 09.36


Starta med karta är en arbetsbok med enkla, stimulerande uppgifter för elever i årskurs 3–6. Boken tränar grundläggande kartkunskap. Eleverna utgår från sitt eget närområde och går så vidare till hemlandskapet och övriga landskap i Sverige.

Starta med karta

Väderstreck, karttecken, geografiska begrepp och att hitta på kartan är exempel ur innehållet. Skattkarta och utbåtsjakt är övningar som engagerar eleverna. Starta med karta fungerar utmärkt att använda till både Libers Atlas och Almqvist & Wiksells Atlas. Nu med alla kartor och fotografier i färg!

Arbetsbok till Libers Atlas

Andra kartor och kartträningsmaterial från Liber Libers Atlas 47-10164-1 Columbus – Libers digitala skolkartor 47-80891-5 Första Kartboken 47-07980-3 Arbetsbok till Första Kartboken 47-08116-5

Best.nr 47-10249-5 Tryck.nr 47-10249-5

Omslag Starta med karta.indd 1

2011-09-06 10.31

9789147102495  
9789147102495  

Starta med Starta med karta karta Arbetsbok till Libers Atlas „ Hur många barn går det i Martins klass? ____________________ „ Hur många fön...