Page 1


Att fรถrebygga cancer Av Henrik Beyer


Copyright © Henrik Beyer 2014 Tryck: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland / Förlag: Books on Demand GmbH, Stockholm, Sverige ISBN 9789174634945


Innehåll Förord ..................................................................................1 Inledning .............................................................................3 Vi är inte särskilt hälsosamma .........................................9 Om kräftan ....................................................................... 13 Hur mat kan påverka cancer ........................................ 16 Mat som kan skydda mot cancer .............................. 20 Mat mot inflammation ................................................... 49 O-ekologisk eller ekologisk ........................................... 51 Move like a tiger...............................................................56 Ta trapporna istället för hissen.....................................57 Spring ifrån kräftan ........................................................ 60 Hur mycket ska man motionera? .............................. 63 Vi blir allt rundare ............................................................ 66 Vikten som förebygger cancer ....................................70 Den största boven ..........................................................74 Är prillan farlig?.................................................................78 Solens sköna strålar ....................................................... 81


D-vitamin, ja tack.............................................................87 Nje till multivitamintabletter ........................................... 90 Den hurtiga optimisten lever länge ............................. 92 Sov gott ........................................................................... 98 Ta´t lugnt och fint vet ja.................................................103 Men hur lever jag i nuet då? ....................................... 107 Meditera mera!...............................................................114 Känn på brösten & pungen..........................................117 Strålning...........................................................................119 Radioaktivitet ................................................................120 Mobilstrålning................................................................124 Cancer - ett besked som berör .................................129 Vi kan förebygga cancer.............................................. 137 Från tanke till handling ..................................................145 Handlingsplan för livsstilsförändring ........................... 147 Nulägesanalys .............................................................. 147 Målsättning....................................................................148 Delmål ............................................................................149 Strategi...........................................................................150 Belöningar ......................................................................151


Stöd & Supporters .......................................................152 Snedsteg .......................................................................153 Litteratur från forskningsvärlden.................................156


Förord Tack för att du valt att läsa denna bok. Innan du kastar dig in i alla råd för att förebygga cancer så har jag några tankar som jag vill dela med mig av. De allra flesta tycker att denna fråga är oerhört viktig, men relativt få väljer att aktivt öka sin egen kunskap i frågan och ännu färre gör aktiva förändringar i sin livsstil. Därför vill jag gratulera dig till att du redan har tagit ett stort steg. Är detta din första bok om hälsa som du läser så har jag som författare med ett hälsobudskap nått fram. Oavsett din bakgrund så tror jag att du kommer att hitta intressant information som kan öka chanserna till ett liv utan cancer. Under mina år på folkhälsoinstitutet så diskuterade vi aldrig vikten av att sprida kunskap om att vi faktiskt kan förebygga majoriteten av alla cancerfall. När familjemedlemmar och vänner drabbades av cancer så blev jag uppriktigt förbannad över bristen av initiativ för att förebygga denna folksjukdom. Därför föddes denna bok. Jag vill speciellt tacka Johanna för att du, i vått och torrt, stöttar mig i alla mina initiativ för att främja människors 1


hälsa. Johanna, har vi tur så kanske detta viktiga budskap når tiotusentals personer i Sverige och faktiskt hjälper en eller två personer. Då är det värt allt kämpande, eller hur? Ett stort tack till Lena Sjöholm, för att du är en sprudlande inspirationskälla och för att du vill dela med dig av ditt liv som framgångsrik cancerbekämpare. Ett stort tack till Professor Gunnar Johansson för din hjälp. Sist men inte minst skickar jag en stor puss till min älskade Tara. Sprid budskapet till din familj och dina vänner: "Vi kan förebygga cancer". Henrik Beyer

2


Inledning enna bok är en uppdaterad upplaga av 'Cancer: enkla råd för att förebygga cancer' som jag skrev år 2011. Cancerförebyggande forskning gör fortsatta framsteg och det glädjer mig att färsk forskning visar att de rekommendationer som kom år 2007 på matvanor som kan förebygga cancer får ytterligare stöd av studier under åren 2011-2013. Detta innebär att vi kommer allt närmare en bättre förståelse hur exempelvis våra matvanor påverkar cancer. Dessutom vet vi med ännu högre säkerhet att folk har en lägre risk att drabbas av cancer under sin livstid om de har hälsosamma levnadsvanor. Det faktum att ny forskning fortsätter att visa att levnadsvanor verkligen påverkar cancer och att fler pusselbitar faller på plats i vad som kan förebygga detta elände gör att jag kände att min tidigare bok kunde utvecklas ytterligare. Jag hoppas att 'Att förebygga cancer' är mycket lättläst och att dess budskap är rakt och enkelt och innehåller intressant och värdefull information. Målet med denna bok är att göra det enkelt för dig som läsare att reflektera över din livsstil och om det finns något som du kan göra för att öka chanserna till ett cancerfritt liv. När du läst boken 3


uppmanar jag dig att låna ut den till en vän och sprida detta viktiga budskap om att vi kan förebygga en absolut majoritet av alla cancerfall. Låt mig inleda med lite statistik. År 2009 kostade cancersjukdomar i EU över 1000 miljarder kronor. Uppskattningsvis drabbas var tredje svensk av någon form av cancer under sin livstid. I Sverige har antalet cancerfall ökat med 80 procent de senaste 50 åren och år 2010 fick 26 000 kvinnor och 28 000 män en cancerdiagnos med olika allvarlighetsgrader. År 2010 dog drygt 10 000 kvinnor och 11 000 män i cancer. År 2011 fick drygt 55 000 människor i Sverige en cancerdiagnos. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. För kvinnor är den vanligaste cancerformen i Sverige bröstcancer och för män är prostatacancer vanligast som för övrigt är den vanligaste cancerformen i Sverige. Hos män har prostatacancer och hudcancer ökat medans lungcancer har minskat. Hos kvinnor har både bröstcancer, lungcancer och hudcancer ökat. De flesta (2/3) som drabbas av cancer är över 65 år. Generellt bör alltså kvinnor vara extra vaksamma över bröstcancer och män över prostatacancer. Idag vet vi att våra levnadsvanor påverkar om cancer uppstår eller inte. Eftersom det kan ta 4


upp till 25 år för cancer att uppstå så kan vår livsstil vara helt avgörande huruvida vi drabbas av eländet eller inte. Även om våra genetiska egenskaper är olika så tror man generellt att endast 5-10 procent av alla cancerfall kommer från en nedärvd cancergen och mellan 30-70 procent kan kopplas till våra levnadsvanor. Det är svårt att ange exakta procenttal eftersom olika studier och forskare visar olika saker. Jag tycker fortfarande att det finns ett tydligt glapp mellan vad cancerforskare vet och vad som allmänheten vet om hur vi kan förebygga cancer. Framförallt när det gäller de framsteg som cancerförebyggande forskning gjort och som många bör känna till. Det är allmänt känt att vi inte bör röka för att undvika cancer men inte lika känt att även kost, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor är mycket effektiva för att förebygga cancer. Detta trots att forskning på fler möjligheter att förebygga cancer har pågått i över 50 år. År 2007 kom World Cancer Research Fund ut med vetenskapligt baserade rekommendationer om hur vi kan hindra utvecklingen av olika typer av cancer genom att anpassa vår livsstil. Enligt min mening så har inte denna information eller andra intressanta cancerförebyggande råd nått ut till det svenska folket. Cancerfonden gör stora kampanjer för att informera om cancer och satsar hårt på 5


forskning vilket är berömvärt och viktigt. Det finns dock fortfarande få initiativ som satsar på att sprida lättförståelig information om att vi kan förebygga cancer genom våra levnadsvanor. Jag har föreslagit vår nuvarande socialminister, Göran Hägglund, så väl som den nya generaldirektören för Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson, att tillsätta ett nytt regeringsuppdrag i frågan. Att cancer som begrepp är "laddat" är verkligen ett understatement. Rädsla och ångest ligger som en hinna över diskussioner om denna folksjukdom. Cancerförebyggande forskning har en stor utmaning att hitta balansen mellan vad man kan rekommendera folk i allmänhet för att förebygga sjukdomen och samtidigt hålla sig inom vetenskapens ramar. Anledningen till detta är att alla studier har sina brister, vissa större än andra. Det är ofta svårt att veta om något specifikt påverkar cancer eller inte. Dessutom är vissa studier finansierade av olika aktörer vars agenda är att tjäna pengar och inte nödvändigtvis att främja vår hälsa. Detta kan lätt leda till ett snårigt träsk med diskussioner om vad som är rätt och fel. En sak är dock säker, forskare måste ha oerhört mycket på benen för att kunna (i vissa fall våga) konstatera att t.ex. fysisk aktivitet eller kost kan förebygga cancer. 6


Lyckligtvis har cancerforskningen nu kommit relativt långt men det finns fortfarande många obesvarade frågor. Jag har gjort ytterligare en ansatts med denna bok för att du som läsare ska kunna ta del av vad forskningsvärlden anser är viktigt för att vi ska genom vår livsstil (levnadsvanor) kunna öka chanserna att förebygga cancer. Behöver jag nämna självklarheten att grunden för denna bok är vetenskaplig evidens? Men ibland är det mer oklart vad forskningen har bestämt sig stå i vissa frågor, och där försöker jag presentera min övertygelse som hälsovetare. Det finns ingen enskild produkt eller aktivitet som gör att man garanterat slipper cancer, men en hälsosam livsstil och vad den i sig innebär kan motverka cancer. Inte ens om man följer råden i denna bok till punkt och pricka så kan man garanteras att slippa cancer. Jag vill också vara mycket tydlig med att dessa rekommendationer inte på något sätt kan eller ska ersätta en eventuell medicinskt behandling. Dock kan rekommendationerna i många fall mycket väl komplettera en behandling.

7


VI ÄR INTE SÄRSKILT HÄLSOSAMMA

8


Vi är inte särskilt hälsosamma Sverige har våra levnadsvanor inte förändrats åt något märkbart håll de senaste åren. Män har mer ohälsosamma levnadsvanor än kvinnor och Statens folkhälsoinstitut rapporterar att ohälsosamma levnadsvanor (inkluderat olycksfall) kostar samhället minst 120 miljarder kronor årligen. Trots detta finns det experter som tror att de första människorna som kommer bli 200 år redan har fötts någonstans på jorden. Detta kan tyckas anmärkningsvärt och även jag kan tycka att 200 år kanske är i överkant, men faktum kvarstår att vi lever allt längre. Det är främst framsteg inom medicin, bioteknik och livsmedelsförsörjning som har gjort det möjligt för oss att leva ett längre och friskare liv. Medans vi glädjer oss åt dessa fantastiska framsteg som mycket beror på faktorer som individen själv har lite kontroll över, så har icke smittsamma sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes så väl som cancer dykt upp som stora hälsofaror. Det finns ingen region i världen som är immun mot dessa faror och det finns risk att vi kommer att drabbas av en hälsokatastrof i form av följdsjukdomar från ohälsosamma levnadsvanor. 9


När det gäller cancer så har forskningen kommit så långt att det är möjligt att ge rekommendationer på levnadsvanor som kan förebygga cancer. Men problemet kvarstår. Ska vi ha någon chans att förhindra vågen av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer så bör fler bli medvetna av att vi kan förebygga dessa sjukdomar genom hälsosamma levnadsvanor. Eftersom våra levnadsvanor kan bidra till 30-70 procent av alla cancerfall så har individen genom sina egna val möjlighet att drastiskt öka sina chanser till ett långt och friskt liv. Något förvånansvärt tycker jag det är att endast 5-10 procent av alla cancerfall kommer från en nedärvd cancergen. Gener Andra faktorer

De andra riskfaktorerna för cancer (ca 90 %) är mat (ca 3035 %), tobak (ca 25-30 %), fetma (ca 15-20 %), infektioner (ca 15-20 %), alkohol (ca 4-6 %) och övrigt (ca 10-15 %).

10


9789174634945  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you