Page 1


064904 Gรถr det nu.ORIG.indd 6

07-01-26 08.39.51


INNEHÅLL

Inledning

9

Del I. Att analysera problemet . Vad är det vi våndas för? 7 2. Vilken är din ursäkt? 39 3. Det sociala spelet 55 Del II. Varför har vi en benägenhet att skjuta upp saker och ting? 4. Rädslan som får oss att rygga tillbaka 75 5. »Jag vill göra allt!« 05 6. »Hjälp! Jag drunknar i arbete!« 9 Del III. Att sluta skjuta upp: Några väl beprövade metoder 7. Planera in tid att planera 43 8. Så får du bukt med oredan 55 9. Det är dyrt att skjuta på besluten 83 0. Det finns tid för dina drömmar! 99 Författarens tack

064904 Gör det nu.ORIG.indd 7

27

07-01-26 08.39.51


064904 Gรถr det nu.ORIG.indd 8

07-01-26 08.39.51


INLEDNING

Har du den dåliga vanan att skjuta upp sådant som egentligen är viktigt? Får du ibland dåligt samvete för att du aldrig kommer till skott med det där du behöver göra? Är dina anhöriga, vänner och arbetskamrater utleda på att lyssna till dina ständiga undanflykter? Faktum är att du kan få betala ett högt pris i form av kronisk stress, hälsoproblem och sviktande självkänsla för detta beteende. Den som skjuter allting framför sig får svårt att uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar. Om du är en inbiten »uppskjutare« svarar du förmodligen ja på ett eller flera av påståendena nedan: • Det händer bara alltför ofta att du får betala onödiga påminnelseoch förseningsavgifter på grund av att du låtit räkningar bli liggande. Följden blir att du hela tiden ligger »steget efter« – det känns som om du aldrig hinner ikapp. • Du har planer på att börja motionera ordentligt och lägga om till en sundare livsstil, men utan att någonsin få ändan ur vagnen. Du drar dig för att boka tid hos tandläkaren eller doktorn trots att du vet med dig att du borde gå på kontroll. • Du för en ojämn kamp mot oredan på ditt skrivbord, det överbelamrade matsalsbordet, den osorterade bråten i lådor och garderober. Det är som om kaoset omkring dig skapar ett motsvarande inre kaos som tär på krafterna och får dig att känna dig överansträngd, hjälplös och uppgiven. INLEDNING

064904 Gör det nu.ORIG.indd 9

9

07-01-26 08.39.51


Misströsta inte, det finns hopp! Visst är det frustrerande att ständigt skjuta upp saker och ting till sista minuten, men det hela är också ganska dråpligt. I den här boken får du lära dig att bryta dina invanda mönster och organisera din tillvaro mer effektivt så att den ligger i linje med dina långsiktiga mål och grundläggande värderingar. Jag har hållit föredrag över hela USA, inför vitt skilda publiker, om hur man kommer till rätta med ovanan att vänta med allt till sista minuten. När jag för flera år sedan höll kurser om effektiv tidsplanering, möttes jag av många skeptiska röster som sa att det inte var lönt »eftersom sådana där program ändå aldrig fungerar«. När jag pratade närmare med de här personerna visade sig samtliga vara tvättäkta uppskjutare, och faktum var att kurserna inte svarade mot deras speciella behov. Människor som drar nytta av teknikerna för effektiv tidsplanering kan liknas vid ett grupp som bestämt sig för en cykelutflykt. De vet vart de vill åka, cyklarna är i ordning och principerna för tidsplanering fungerar som den vägbeskrivning de behöver för en lyckad färd. Men sedan dyker en grupp senfärdiga uppskjutare upp. De svänger än hit än dit utan att veta riktigt vart de är på väg – faktum är att de inte ens har cyklarna med sig. Och även om de hade tagit med sig cyklarna skulle de ändå inte komma iväg, eftersom de inte har fixat den där punkteringen. Denna grupp hade ingen större nytta av min vägbeskrivning (tekniker för effektiv tidsplanering), det insåg jag. Här krävdes en annan infallsvinkel, och det blev startskottet för mina nya kurser och arbetet med den här boken. När jag håller mina föreläsningar får jag ständigt samma frågor: »Går det verkligen att bryta det här mönstret – att sluta skjuta upp? Är det verkligen möjligt att förändra sådana grundläggande personlighetsdrag?« Faktum är att det här beteendet inte är något medfött karaktärsdrag 10

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 10

07-01-26 08.39.52


utan bara en vana, en inställning som man lagt sig till med. Kan man förändra sina vanor? Naturligtvis kan man det! Tänk bara på alla miljoner människor som har slutat röka, och då rör det sig dessutom om ett begär som är mycket svårt att bryta. Kan man förändra sin inställning? Visst. Du har säkert någon i bekantskapskretsen som tyckte det var helt onödigt att skaffa video eller skicka e-post, men som i dag inte klarar sig utan vare sig det ena eller andra. Jag talar av egen erfarenhet när det gäller att vänta med allt till sista minuten. Det här är den bok jag önskar att någon hade satt i mina händer när jag själv förde en fåfäng kamp mot min egen senfärdighet. Men på den tiden var de enda böckerna i ämnet skrivna för yrkesverksamma psykologer och nog så torra. Så långt tillbaka jag kan minnas har jag tagit till varje upptänkligt knep för att skjuta saker och ting framför mig – med ständigt dåligt samvete som följd. När jag för många år sedan pluggade på universitetet ville det sig inte bättre än att jag i raskt takt träffade min man, fick mitt första jobb och fortsatte plugga på deltid. I det längsta försökte jag fortsätta med studierna, men när Robby, vår son, kom bestämde jag mig för att låta den akademiska karriären anstå och för en tid slå mig till ro som hemmafru. Jag hade bara en termin kvar till min examen, och jag var fast förvissad om att jag skulle kunna bli klar med den ganska raskt när han väl blivit lite större. Emellertid, som den inbitna uppskjutare jag var, lyckades jag inte gå en enda kurs under de sju år jag var hemma med Robb och hans lillasyster Kerry. Så blev jag lovad en tjänst som krävde examen. Sista dagen för att registrera sig för min avslutande termin kom – och gick. Jag bara satt där … samtidigt som jag vältrade mig i gråtmilda samvetskval och pinsamma ursäkter till min nya chef. INLEDNING

064904 Gör det nu.ORIG.indd 11

11

07-01-26 08.39.52


Folk kom med goda råd. Jag lyssnade uppmärksamt. Men gjorde för den skull ingenting. Under den här perioden läste jag en bok om effektiv tidsplanering. Där stod det att det finns två anledningar till att vi skjuter upp beslut: för att vi känner oss överansträngda eller för att det rör sig om något obehagligt. Men jag uppfattade inte en sista termin som en övermäktig uppgift och jag tyckte inte alls att universitetsmiljön var obehaglig. Utifrån min egen erfarenhet insåg jag att det måste finnas många andra skäl till att vi skjuter upp saker och ting. Inte minst rädsla. Jag var i själva verket skräckslagen för att återvända till skolbänken. Och när jag mer ingående började utforska min rädsla stod det klart att det var en hel mängd saker som skrämde mig: risken för att misslyckas; att göra bort mig; att bli ratad och avvisad; att konkurrera med en hoper tävlingssugna nittonåringar; att upptäcka att min hjärna hade mjuknat under åren i träda och att jag numera helt enkelt var dum i bollen. Hur skulle jag kunna se mina egna barn i ögonen om jag blev underkänd! Och hur skulle jag få den tid som krävdes för hemläxorna? Skulle studierna gå ut över mina barn och förvandla mig till en usel mamma? Dessa ångestfyllda grubblerier tornade upp sig likt en oformlig främmande makt som fullkomligt paralyserade mig – tills jag bestämde mig för att gå till botten med rädslan. Då blev jag i stånd att sortera i den, prata förstånd med den, konfrontera och gå i närkamp med den, och till slut komma fram till några vettiga svar som hjälpte mig att gå vidare i livet. Jag började tillämpa alla de tekniker som jag berättar om i den här boken. (Ett helt kapitel ägnas åt hur man kommer till rätta med sin rädsla.) Fungerade det? Lita på mig! Året därefter kunde jag stolt ansluta mig till mina kurskamrater när vi tågade ut på scenen för att ta emot vår kandidatexamen. Och fem år senare hade jag, utöver familjen och mitt 12

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 12

07-01-26 08.39.52


arbete, erövrat också en magisterexamen. När du väl tagit upp kampen mot dina uppskjutande tendenser finns det ingen gräns för hur långt du kan nå! I dag anser jag mig helt botad från min senfärdighet och har varit så i många herrans år. När jag först började tillämpa den här bokens grundtankar sträckte sig inte mina förväntningar längre än att de skulle hjälpa mig att sluta skjuta upp alla de små dagliga göromålen. Kanske skulle jag också kunna förverkliga något av mina hemliga mål. Men i takt med att jag avlägsnade mig från min tidigare mentalitet kunde jag genomföra alltmer genomgripande förändringar. Till sist var det som om hela livet fått en ny riktning. Du kan göra samma sak med ditt liv. Med stöd av den här boken lär du dig att: • komma till rätta med tankebanor som inte leder någon vart • känna igen de beteendemönster och undanflykter du tar till för att skjuta saker och ting framför dig • tillämpa konkreta råd och tips som visat sig garanterat effektiva • utveckla egna tekniker för att komma vidare när du kört fast eller fallit tillbaka i din gamla ovana att vänta med allt till sista minuten • formulera ditt eget personliga handlingsprogram. Du kommer att känna igen dig i bokens berättelser, hämtade ur verkligheten, om människor som gjort upp med sina djupt rotade tendenser att ständigt skjuta viktiga ting på framtiden. I varje kapitel finner du också en uppsättning tänkvärda citat för att ytterligare inspirera och motivera dig. Om du stöter på något som stämmer särskilt bra in på dig, är det en god idé att skriva ner citatet och sätta upp det på en väl synlig plats. INLEDNING

064904 Gör det nu.ORIG.indd 13

13

07-01-26 08.39.52


Avsikten med det avsnitt kallat »Överkurs« som avslutar varje kapitel är att du ska få tillfälle att tillämpa dina nyvunna kunskaper på ditt eget liv. Om du gillar att svara på frågor och få ett mått på dina framsteg, borde de här övningarna vara i din smak. Men om du hellre hoppar över det här avsnittet, kan du göra det. Men kasta åtminstone en blick på övningarna först. Kanske upptäcker du att de trots allt har en hel del att ge. Oavsett om du är en sådan person som ständigt och jämt skjuter upp saker och ting, eller bara gör det ibland, är det här rätta boken för dig och det här är rätt tid att öppna den. Du är redo för det där avgörande första steget som lyfter dig upp ur det eviga uppskjutandets bottenlösa träsk. Så låt oss börja … nu genast!

14

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 14

07-01-26 08.39.52


DEL I

Att analysera problemet

064904 Gรถr det nu.ORIG.indd 15

07-01-26 08.39.52


064904 Gรถr det nu.ORIG.indd 16

07-01-26 08.39.52


1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

Emmetts lag: Det kostar mer tid och kraft att våndas över uppgiften än att verkligen ta itu med den. Hur mycket tid och kraft och känslokval ägnar vi inte åt att gruva oss över sådant vi borde göra, bara för att sedan upptäcka att när vi väl kom till skott gick det hela utan problem! Under en av mina kurser hade David, en av deltagarna, följande att berätta: Han var försäljningschef med ansvar för femtioåtta säljare. I samband med flytten till ett nytt huvudkontor fick han den goda idén att införskaffa ett antal inramade affischer med inspirerande citat att pryda säljavdelningens väggar. Men efter fem månader lyste kontoren fortfarande kala, de inramade trycken samlade damm på lagret. David sköt hela tiden på uppgiften eftersom han inte kunde avsätta en hel dag åt något så trivialt som att »dekorera kontoret«. Han ville emellertid inte anförtro uppgiften åt killarna på vaktmästeriet, eller någon annan för den delen, eftersom han var övertygad om att de skulle sätta upp tavlorna på fel ställen, vilket skulle lämna fula hål i de nya väggarna när han sedan blev tvungen att flytta dem. Till sist tröttnade han dock på alla sura kommentarer och de kala väggarna, och bestämde sig för att avsätta en stund efter lunch varje dag tills alla tavlor kommit på plats. När han var klar hade hela avdelningen fått en helt annan atmosfär, alla gladde sig åt de vackra och stimulerande bilderna. David blev närmast chockad när han insåg att hela jobbet – som han 1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 17

17

07-01-26 08.39.52


gruvat sig för i nästan ett halvår – hade gått i en handvändning och inte tagit mer än sammanlagt tre kvart. Det är vanligt att man våndas inför en uppgift utan att man har något egentligt begrepp om hur lång tid jobbet faktiskt kommer att ta. Tillhör du dem som lever i ett ständigt kaos bara för att du skjuter den där uppgiften framför dig, trots att den i själva verket går att klara av på en kvart? Du må vara en aldrig så upptagen person, men är du medveten om att det tar mindre än två minuter att hänga upp kläderna på galgar eller att förpassa dem till tvättkorgen? Slösar du en massa tid på att planlöst bläddra i papperstravarna på skrivbordet? Förmodligen ägnar du mer tid åt att flytta runt handlingarna än vad som krävs för att gå igenom dem en gång för alla – sortera, arkivera, slutföra jobbet, rensa ut. Du gruvar dig för att städa upp i källaren eller garaget eftersom du inte vill ägna hela helgen åt något så tråkigt. Och det där marknadsföringsbrevet, det kommer säkert ta hela eftermiddagen! Du skjuter allting framför dig eftersom du aldrig tycker dig ha tillräckligt med tid. Det första steget är att inse att uppgiften förmodligen inte kommer att kräva hela helgen eller eftermiddagen eller hur lång tid du nu tror att den ska ta. Nästa steg är att ta hjälp av en vanlig äggklocka. Även om du inte kan avsätta hela helgen åt en viss uppgift kan du nog avvara en timme. (De verkligt inbitna uppskjutarna tar så många »raster« att ett enda entimmesprojekt fortfarande kan vara ofullbordat efter tre månader …) Sätt alltså klockan på sextio minuter och ägna hela timmen, utan några avbrott, åt uppgiften. Inga kaffepauser, inga telefonsamtal. Om du inte har en röstbrevlåda utan är tvungen att svara när telefonen ringer, visa att du är upptagen och låt den som ringer upp förstå 18

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 18

07-01-26 08.39.52


att du inte kan prata just nu, men att du återkommer så snart du är klar. En av tre saker kommer att hända: . Du blir klar med uppgiften och upptäcker till din förvåning hur fort det egentligen gick. Nästa gång du börjar gruva dig för en liknande uppgift påminner du sig själv om att »det faktiskt bara tog en halvtimme« eller hur lång tid det nu var. 2. Du inser att det i själva verket är ett sådant omfattande företag att det kommer att kräva många fler timmar, men du har i alla fall hunnit ett litet stycke på väg. Bestäm redan nu när du nästa gång ska ägna en timme åt projektet. Ska du ställa klockan på ringning en gång om dagen? En gång i veckan? Eller följa en mer oregelbunden tidtabell? Nu har du i alla händelser en plan, och du har redan fått en hel del gjort. Det kan räcka för i dag och du behöver inte längre plågas av ditt dåliga samvete. 3. Du är visserligen inte klar när det har gått en timme, men du ser ändå ljuset i tunneln. Det här är det mest sannolika scenariot. När du väl fått upp farten kommer du inte att vilja avbryta arbetet. Uppmuntrad av vad du redan åstadkommit känns det stimulerande att fortsätta och ro hela projektet i hamn. Oavsett hur mycket du får gjort under timmen, lär du dig den allra viktigaste läxan när det handlar om att skjuta saker och ting framför sig: Det du gruvar dig allra mest för är egentligen inte den tid och kraft som jobbet kräver, utan att över huvud taget komma i gång.

1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 19

19

07-01-26 08.39.53


DE DÄR SAKERNA DU VERKLIGEN AVSKYR ATT TA ITU MED Det är inte ovanligt att bortse från en av de allra mest uppenbara orsakerna till att man aldrig kommer till skott: Man gruvar sig för uppgiften helt enkelt därför att den är olustig – det är »en av de där sakerna jag inte gillar att göra«. Terry, till exempel, tycker sig aldrig ha tid att sköta om bilen eftersom det alltid är sådant krångel; Maria kommer aldrig i gång med sitt motionerande eftersom det är så tråkigt att träna; Thomas drar sig för att ringa till sin kund och berätta om skattesmällen eftersom det är så obehagligt att komma med tråkiga nyheter. Det är ett allmänmänskligt drag att vilja skjuta på sådant som känns olustigt och betungande. Tyvärr tycks livet svämma över av obehagliga, långtråkiga och motbjudande uppgifter, men på något sätt måste vi ändå se till att få dem gjorda. Om inte, kommer problemen garanterat att växa. Problem som kan vara både av kortsiktig och långsiktig natur. Exempel på kortsiktiga problem skulle kunna vara att Terrys illa underhållna bil går sönder vid ett sällsynt olyckligt tillfälle, eller att Thomas kund surnar till för att han inte hört av sig. Mer långsiktiga problem kunde vara att Terry blir tvungen att skaffa en ny bil trots att han egentligen inte har råd, eller att Thomas förlorar den missnöjda kunden (som vänder sig till en annan revisor) och därmed riskerar få sämre inkomst. Det vanligaste är att man förhalar mer långsiktiga projekt. Hur många är det inte som säger sig att de ska börja träna – utan att någonsin komma i gång. Människor tycks tro att de långsiktiga följderna av att missköta sin hälsa aldrig kommer att drabba just dem – men där misstar de sig. Förr eller senare får man betala priset för att man skjutit den olustiga uppgiften framför sig. Vad ska man då göra åt de där motbjudande och trista jobben som man aldrig tröttnar på att skjuta på framtiden? Innan vi formulerar en 20

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 20

07-01-26 08.39.53


konkret handlingsplan är det viktigt att göra upp med några vanliga attityder som får människor att skjuta på uppgiften i det längsta. För det första kan ingen räkna med ett liv i idel rosenrött, fullkomligt fritt från obehagligheter. Som Scott Peck konstaterar inledningsvis i Den smala vägen: »Livet är svårt.« Om målet är att finna det perfekta jobbet eller den fulländade livsstil där inga olustiga uppgifter någonsin dyker upp, kommer du att bli grymt besviken. Något sådant existerar inte. Det är bara att acceptera att även det tråkiga och betungande är en del av varje människas lott. Den dag du kan säga till dig själv: »Jag avskyr att behöva göra det här, men eftersom jag ändå är så illa tvungen är det lika bra att få det gjort med en gång«, har du befriat dig från en hel mängd samvetskval och stress som blir följderna när man segdrar med allting. Och när du väl blivit kvitt de onödiga skuldkänslorna och den tidspress som din senfärdighet lett till, kommer du att fungera på en helt annan nivå och känna dig långt mer harmonisk och friare än du någonsin kunnat drömma om. Dessutom ligger det en särskild tillfredsställelse i att bli klar med en betungande uppgift man gruvat sig för. Det är en härlig känsla att veta att alla räkningarna nu är betalda eller att man ringt det där jobbiga telefonsamtalet eller rott projektet i hamn. Även om chefen inte lägger märke till att du blev klar med ditt förslag i god tid före deadline, kan du i ditt stilla sinne gotta dig åt den angenäma känslan av ett väl förrättat värv. Det är anmärkningsvärt hur ofta det som ter sig trist och olustigt får sin alldeles särskilda belöning. När du väl bytt inställning och accepterat att den här motbjudande uppgiften likafullt måste utföras, har du avslöjat en av hemligheterna för att komma till rätta med ovanan att skjuta upp allt som känns jobbigt (en hemlighet de flesta av oss hörde redan som 1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 21

21

07-01-26 08.39.53


barn): Ta först itu med de uppgifter som känns allra mest betungande. Jana, en annan deltagare på mina kurser, hade byggt upp ett mycket framgångsrikt bemanningsföretag. Hon följde mitt råd att klara av »hundgörat« först, och hon blev själv förvånad över hur fort det här blev en vana. Det Jana särskilt gruvat sig för var att ringa till möjliga kunder. Hennes vanliga taktik var att begrava sig i pappersarbete och allehanda administrativa uppgifter så till den grad att hon vid dagens slut inte fått tillfälle att ringa ett enda samtal. Samtidigt ansattes hon så av sitt dåliga samvete och sin vånda inför de väntande samtalen att hon aldrig fick ro i sinnet, inte ens när hon kommit hem. Ensam i sin säng om kvällen skällde hon på sig själv för att hon, återigen, dröjt med de nödvändiga samtalen. När jag föreslog att hon skulle se till att klara av allihop det första hon gjorde på morgonen, såg hon ganska skeptisk ut, men gick till sist ändå med på att pröva den metoden de följande tre veckorna. Hon avsatte flera timmar varje morgon för samtal till presumtiva klienter, fäste påminnelselappar på strategiska ställen och höll sig till den uppgjorda planen. Efter den tre veckor långa »försöksperioden« hade hon redan utvecklat vanan att börja varje dag med att stöka undan de obehagliga samtalen. Nu är detta en naturlig del av hennes dagliga rutiner. Hon behöver inte längre gå och gruva sig för uppgiften dagen lång och slipper därmed sitt dåliga samvete. Det är dessutom mycket lättare att få tag i kunderna tidigt på morgonen. Numera lyckas hon regelbundet uppfylla de uppställda försäljningsmålen, och hennes jobbförmedling har blivit en av de mest betrodda och anlitade i hela staden. Till en början kan det vara mycket svårt att tvinga sig själv att ta itu med de obehagliga uppgifterna på en gång, men det dröjer inte länge förrän detta blivit en fast vana. Och tänk på att hela livet blir så mycket enkla22

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 22

07-01-26 08.39.53


re. Eftersom vår benägenhet att skjuta saker framför oss i mångt och mycket är en inställningsfråga – ett försök att lura oss själva – kan du själv ändra spelets regler genom att ändra din inställning. I stället för att tänka på hur jobbigt det blir att ta itu med uppgiften, kan du fokusera på hur skönt det kommer att kännas när det hela är avklarat. Vilken lättnad och tillfredsställelse när jobbet väl är undanstökat! Säg alltså inte: »Stackars mig, jag avskyr verkligen det här.« Utan säg i stället: »Det kommer att kännas toppen när jag fått det här gjort.« Ge din fantasi fria tyglar. Se framför dig hur du berättar för dina vänner vad du åstadkommit. Föreställ dig hur tidningarna i braskande rubriker sprider budskapet om dina framsteg. Se till att ta hjälp av din egen tankekraft och fantasi för att skriva om spelets regler.

Så gör du verkligt trista jobb roligare Drar du dig för vissa uppgifter helt enkelt därför att de är så outsägligt tråkiga? Vad skulle du kunna göra för att lätta på tristessen? Du kunde kanske lyssna på radio medan du klarar av jobbet? Mikael, som är revisor, har för vana att låta radion gå medan han sorterar och arkiverar handlingar, liksom när han betar av sin e-post. Teresa berättade att hennes barn alltid sätter på musik när de hjälper till hemma. Först hade hon blivit irriterad och sagt åt dem att skruva ner volymen, men numera tycker hon själv att musiken ger extra energi (trots att ungarnas musik inte riktigt är vad hon själv skulle ha valt). Du kan också pröva att utföra träliga uppgifter som att gå igenom högen med räkningar, sortera ut gamla handlingar eller annat pappersarbete under tevekvällens ständiga reklamavbrott. Prata bort tiden med en god vän i telefon samtidigt som du klarar av hushållsgöromål som att diska, vika tvätten eller städa upp i köket. 1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 23

23

07-01-26 08.39.53


Förr i tiden brukade alla karlar i byn samlas när en ny lada skulle resas, och kvinnorna sydde gemensamt på sina stora lapptäcken. Kanske skulle du kunna få hjälp av någon annan i familjen eller en god vän med något som känns särskilt trist? Tiden flyger iväg när man arbetar tillsammans med andra. Jag känner själv två unga hemmafruar i kvarteret som brukar hjälpas åt i köket med att koka marmelad och ta hand om grönsakerna från det egna trädgårdslandet. De lär av varandra – vad den ena inte kan, kan den andra. De har också börjat sy tillsammans, på så sätt spar de en del slantar dessutom. De har kul ihop och deras ungar leker glatt med varandra, samtidigt som de vid dagens slut fått mängder uträttat. Ett annat exempel: Den PR-ansvariga på en snabbt expanderande talarförmedling gruvade sig alltid för den trista uppgiften att ställa samman informationsmaterialet. Nu samarbetar hon med killen från reklambyrån. De plockar tillsammans ihop kampanjmaterialet och stoppar ner det i kuverten alltmedan de spånar vilt om kommande reklamuppslag.

ÄR DET NÅGON SPECIELL DEL AV UPPGIFTEN SOM DU INTE KAN MED? Även om uppgiften i sig inte känns alltför betungande kan det ändå finnas något speciellt inslag som man har svårt för – med följden att man skjuter ifrån sig hela projektet. Om så är fallet gäller det att ta itu med den svåra biten allra först. Om du till exempel gruvar dig för att skriva protokoll från det senaste styrelsemötet eftersom det är så omständligt att få tag i nödvändigt siffermaterial, fundera över om det kanske kan finnas något smidigare sätt att samla in uppgifterna – i stället för att skjuta hela jobbet framför dig. Om du har svårt att hålla koll på alla samtal som ska ringas, hör efter 24

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 24

07-01-26 08.39.53


med ett kontorsvaruföretag om det finns någon teknisk lösning som skulle kunna åtgärda problemet. Om din arbetsgivare inte vill förse dig med den nödvändiga produkten kan det faktiskt vara en god idé att bekosta den själv. Du förtjänar den hjälpen. Se det som att den här prylen på sikt kommer att bespara dig onödig irritation och göra jobbet mer effektivt, samtidigt som du visar chefen att du tar egna initiativ. Susanne arbetade på en högskola och gjorde väl ifrån sig på de flesta områden, med ett undantag: när skolan skulle göra reklam för speciella arrangemang väntade hon av någon anledning alltid till sista minuten. Följden blev att allmänheten inte fick höra talas om evenemanget i tid och publiktillströmningen blev därefter. När Susanne till sist rannsakade problemet gick det upp för henne att den stora stötestenen var att hon inte kunde med den stroppiga attityden hos en av medarbetarna på bildavdelningen. Det var pinsamt att behöva erkänna för sig själv att hela projektet gick i stå bara därför att hon gruvade sig så för sina sporadiska kontakter med den här personen. Först tänkte hon be någon av kontorspersonalen att hålla i trådarna så att hon över huvud taget inte behövde kommunicera med den här odrägliga killen, men till sist kom hon på andra tankar. När hon väl fått problemet klart för sig, bestämde hon sig för att reda ut det på egen hand. Hon skulle ta itu med alla frågor kring bildarbetet det första hon gjorde på morgonen (så att hon hade den olustiga delen av jobbet undanstökad). Skulle det vid något tillfälle kännas alltför motigt att arbeta tillsammans med den här personen, visste hon att hon kunde vända sig till en medarbetare för att få hjälp. Ju mer Susanne tänkte på saken, desto tydligare insåg hon att hon i själva verket tyckte det var riktigt kul att jobba med reklamen. I dag har hon svårt att förstå hur hon kunde vända ryggen åt alltsammans bara för att hon hakat upp sig på denna lilla detalj. 1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 25

25

07-01-26 08.39.53


Knepet är alltså att ringa in just den del av projektet som känns extra olustig och att sedan tänka ut en lösning som gör den sidan av uppgiften lite mindre betungande.

VILKA ÄR DINA SPECIELLA PROBLEMOMRÅDEN? Det finns människor som förhalar snart sagt allting, men för de flesta uppskjutare handlar det om vissa specifika »problemområden«. Faktum är att för en del räcker det med att bara tänka på de här sakerna för att olusten ska välla fram. För att få bättre grepp om dina egna problemområden kan det vara klokt att göra en lista över vilka uppgifter och göromål du särskilt gruvar dig för. Ibland kan det finnas en koppling till årstiden: att packa ner julprydnaderna, göra den årliga lagerinventeringen, ta itu med vårstädningen, bli klar med bokslutet. Eller så är problemområdet en del av ditt dagliga liv. Helen, säljare vid ett tillverkningsföretag, är numera återställd från sin ovana att ständigt skjuta saker framför sig. Tidigare var det så att hon fungerade bra på jobbet medan hemmet och mycket av hennes privatliv var ett enda kaos. Brevskrivande till exempel, det var något hon hade verkligt stora problem med. Ja, egentligen var det inte själva skrivandet som var bekymret, utan att hon aldrig fick iväg sina försändelser. Först lade hon ner hela sin själ i det brev hon skrev till en vän, och hon kände sig mycket nöjd när det var klart. Men tre veckor senare låg brevet fortfarande på hallbordet – hon hade inte kommit sig för att leta rätt på adressen, faktum var att hon inte ens hade lyckats hitta ett lämpligt kuvert och ett frimärke. Tills sist kom hon på en lösning. Alla artiklar hon någonsin läst om hur man organiserar sitt liv och sin tid mer effektivt betonade vikten av 26

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 26

07-01-26 08.39.53


ett eget skrivbord. Själv hade hon inget hemmakontor och än mindre något skrivbord – hon hade alltid betraktat sig själv som ett undantag från regeln. Men när hon nu på allvar tog itu med problemet gick det upp för henne att hon blev stressad och frustrerad så snart det handlade om att få iväg en försändelse. Tidigare hade hon trott att det faktum att hon hade så förtvivlat svårt att posta räkningar i tid berodde på något hemligt motstånd mot att göra av med pengar. Men nu förstod hon att den verkliga boven helt enkelt var bristen på ordning och reda – det var ett helt företag för henne att leta rätt på räkningarna, hitta det senaste kontobeskedet, jaga fram en användbar penna och komma på var hon kunde ha lagt kuvert och frimärken. Hon bestämde sig för att investera i ett skrivbord.

ETT ENKELT TIPS Se till att köpa vad du behöver för att underlätta de där göromålen du drar dig för – ibland kan lyckan var en extra sax eller att ha en rulle tejp för tio kronor i reserv!

»Vilken skillnad det blev med det där lilla skrivbordet!« rapporterade hon triumferande. »Det blev kontrollstationen för hela hemmet. Där har jag stora och små kuvert, skrivpapper, adressbok, kulspets- och blyertspennor, pennvässare, frimärken, sax, tejp – alla dessa livets små glädjeämnen.« När hon märkte vilken förändring skrivbordet innebar gick hon vidare och införskaffade ett mindre arkivskåp. Alla papper som tidigare samlade sig i stökiga travar på alla möjliga och omöjliga håll i huset finns nu prydligt arkiverade på sin rätta plats. Helen säger att hennes 1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 27

27

07-01-26 08.39.54


forna problemområde helt enkelt har försvunnit. Numera gruvar hon sig aldrig för att få iväg brev eller betala räkningarna i tid. Under en av mina kurser förklarade Larry, som var redaktör för en tidning, att han var en organiserad och effektiv person på jobbet, men hemma hade han stora problem att komma ihåg sådant som födelsedagskort och presenter till familjen och vänkretsen. Han kunde helt enkelt inte ta sig samman och köpa de där korten och presenterna, och när han till sist ändå kom till skott lyckades han förlägga sakerna, med följden att uppvaktningen aldrig nådde mottagaren. Åtta andra kursdeltagare berättade att de satt i samma båt – till sin stora förvåning kunde de konstatera att de inte var ensamma om sitt problem. När de väl började diskutera saken fann de snart en enkel lösning: Det gällde att ordna med en bestämd förvaringsplats för presenterna (kanske en garderob, eller en högt placerad garderobshylla om man hade småbarn hemma) och en speciell byrålåda eller kartong för gratulationskorten. På det här sättet slapp man drälla kort och presenter över hela huset, och när det blev dags för nästa födelsedag var det bara att hämta kartongen med korten och plocka fram presenten ur garderoben. Med lite bättre organisering var problemet löst. När min granne Leo bestämde sig för att syna sitt speciella problemområde i sömmarna, kom han fram till att han alltid drog sig i det längsta för att ta itu med nödvändiga reparationer hemma. Efter en stunds funderande hade han ringat in det verkliga problemet: Han kunde aldrig hitta de verktyg han behövde. Så en sommar ägnade han tid och pengar åt att installera en ordentlig arbetsbänk i garaget. Han satte upp spikar och krokar för verktygen och ritade till och med ut konturerna på väggen för att hela familjen skulle veta var varje pryl hörde hemma. 28

GÖR DET NU!

064904 Gör det nu.ORIG.indd 28

07-01-26 08.39.54


Även om det hände att ett eller annat verktyg inte hängde just på sin avsedda plats, brukar Leo inte ha några svårigheter att hitta vad han behöver i sin snickarhörna. Numera hyser han inte alls samma motstånd att ta itu med nödvändiga reparationer. Greg, en annan av mina kursdeltagare, kom fram till en enkel lösning på det speciella problem han hade på sitt jobb. Under diskussionerna vid olika säljmöten var det Gregs uppgift att följa upp de projekt som avhandlats. Han lämnade mötet med de bästa föresatser, men eftersom han ofta slarvade med att föra anteckningar eller lyckades förlägga lappen med de hastigt nedkastade noteringarna, rann det hela inte sällan ut i sanden. När det vid nästa möte blev dags för Greg att redovisa sin uppföljning fick han stamma fram en ursäkt. Han var pinsamt medveten om sin egen senfärdighet och hur illa det måste se ut i omgivningens ögon. Till sist, efter flera sådana genanta situationer, insåg han att något måste göras. Han ordnade med en speciell pärm för varje typ av möte, satte in en rejäl bunt papper i varje pärm där han fortlöpande gjorde noteringar om vad som förväntades av honom, såg till att avsätta tid för att gå igenom anteckningarna snarast möjligt efter mötet och var noga med att alltid ha pärmen med sig när det blev mötesdags. Detta att fästa uppgifterna på pränt fungerade som en effektiv påminnelse, och i fortsättningen blev uppföljningsarbetet en enkel vana. Dina speciella problemområden kanske ser helt annorlunda ut, men jag tror ändå att du fattar poängen. När du väl har ringat in ditt problemområde är det dags för en stunds »brainstorming« – försök komma på olika knep för att skapa större ordning och reda eller tänk ut något system som hjälper dig att ta loven av dina tendenser att skjuta det hela på framtiden. 1 . VA D Ä R D E T V I V Å N D A S F Ö R ?

064904 Gör det nu.ORIG.indd 29

29

07-01-26 08.39.54


9789127025660  

Del III. Att sluta skjuta upp: Några väl beprövade metoder 7. Planera in tid att planera 43 8. Så får du bukt med oredan 55 9. Det är dyrt...

9789127025660  

Del III. Att sluta skjuta upp: Några väl beprövade metoder 7. Planera in tid att planera 43 8. Så får du bukt med oredan 55 9. Det är dyrt...