Page 13

STORDIA 2 (3)

Det samhällsekonomiska kretsloppet 2: ” LILLA”, ”INRE”, KRETSLOPPET

Ö

F

R

E

T

A

Betalning för varor och tjänster

Produktionsfaktorer

Betalning för produktionsfaktorer: löner, vinster, räntor

H

G

U

S

Varor och tjänster

H

Å

L

L

I det ”lilla”, ”inre”, kretsloppet finns en arbetsfördelning mellan hushåll och företag. Hushållen säljer produktionsfaktorer (naturtillgångar, arbetskraft, realkapital) på faktormarknaden. Företagen säljer varor och tjänster på varumarknaden respektive tjänstemarknaden.

Z- KO N K R E T

B LO C K

E

E KO N O MI OCH RESURSER

105

9789147079339  
9789147079339  

Texter E Uppgifter E Stordia E Provförslag EKommentarerE Texter F Uppgifter F Stordia F Provförslag FKommentarerF ORIENTERINGSKARTA 1 Blockö...