Page 1

CAROLINA WELIN & CAROLINA JOHANSSON

En liten krans med 18 pärlor – hur kan den rymma livets alla nyanser? Biskop Martin Lönnebos moderna radband har en pärla för varje tillfälle. Livets pärlor, eller Frälsarkransen som den också kallas, kan man ha med sig vart man än går, i byxfickan eller i handväskan. Rör vid pärlorna då och då, kom i kontakt med dina drömmar och hemliga böner. Eller avsätt medvetet en stund varje dag till stillhet och ett inre samtal. Vad de olika pärlorna betyder kan du läsa mer om i den här boken. Livets pärlor hjälper dig att se vad som är viktigt i ditt liv.

Livets pärlor

Livets pärlor är vänner för livet

Livets pärlor Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet


Mer information om Martin Lönnebo och Frälsarkransen och om var du kan köpa den finns på www.verbumforlag.se.

Glasradbandet och 526164) 526164)tillverkas tillverkas GlasradbandetFrälsarkransen Frälsarkransen (9-0050 (9-0050 och i Indien NewDehli Dehlioch ochuppfyller uppfyller i IndienpåpåTara Tara Projects Projects ii New bestämmelserna förförFair Varjepärla pärlagörs görsför förhand. hand. bestämmelserna FairTrade. Trade. Varje Martin Lönnebo har att valtlåta attsin låta sin royalty för Frälsarkransen gå till Martin Lönnebo har valt royalty för Frälsarkransen gå till Individuell Individuell Människohjälp (IM) där fond för barn med Människohjälp (IM) där han inrättat enhan fondinrättat för barnenmed funktionshinder funktionshinder i sonen Jonas namn. instiftadinstiftad i sonen Jonas namn.

ISBN 978-91-526-3372-4 Tredje utgåvan © Carolina Welin, Carolina Johansson och Verbum Förlag AB 2005, 2010, 2011 Idé, omslag och formgivning: MOW AB Omslagsfoto: Getty Images Tryck & bind: Livonia Print, Lettland 2011 Frälsarkransen är ett varumärke som marknadsförs av Verbum Förlag AB. Frälsarkransen™ 2008 Verbum Förlag AB. Box 22543, 104 22 Stockholm. Tel 08-743 65 00 www.verbumforlag.se Verbum Förlag AB ger ut böcker och musik under namnen Verbum och Cordia

52633724_INLAGA.indd 2

2011-06-22 09.17


22 09.17

bakgrunden till denna bok Det var sensommaren 1995 och Martin Lönnebo hade nyligen pensionerats som biskop i Linköpings stift. Nu båtluffade han i Grekland. Men så blev det storm och båten tvingades i hamn. Ön han hamnade på var liten, 47 invånare inklusive byns präst. Han fick tag på ett rum, och i det rummet började han skissa på Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor, såväl i Sverige som utomlands. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt. Frälsarkransen har inspirerat många, inte minst Carolina Welin, som fick idén till boken Livets pärlor – meningsfull trä­ ning i livsmod, självinsikt och andlighet. Carolina Welin och Carolina Johansson har skrivit texterna i boken och Martin Lönnebo står för inspiration och de flesta av bönerna. Frälsarkransen kan vara ett stöd på den svåraste av alla resor – den som går inåt. Med Livets pärlor har du en god vägvisare på färden.


Ibland kan den stora insikten komma så ­diskret att man inte förstår hur stor den är .


Innehåll

Vad är Livets pärlor?. . . . . . . . . . . . . . . . 8

Jagpärlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Gudspärlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Doppärlan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tystnadspärlorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ökenpärlan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42


Bekymmerslöshetspärlan . . . . . . . . 48

Nattens pärla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Kärlekens pärlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Uppståndelsepärlan . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Hemlighetspärlorna . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Bakgrunden till Livets pärlor...82


Vad är Livets pärlor? Carolina Welin

F

örsta gången jag kom i kontakt med Martin Lönnebos radband Frälsarkransen blev jag fast. Idén var fantastisk. Tänk att denna lilla krans, med sina olikfärgade

pärlor, också hade en djupare betydelse. Varje innehavare kan nämligen ge var och en av pärlorna i detta annorlunda radband sin egen personliga betydelse. Samtidigt är pärlorna i sig personligheter. Varje pärla har någonting att berätta, varje pärla har sin egen symbolik. Varje pärla bär på en hälsning – och det är inte vilken hälsning som helst utan en inbjudan från Gud, själva urkraften, någon som är större än jag. Dessa själva livets pärlor blev en möjlighet att påbörja ett samtal i mitt inre med Gud om längtan, drömmar och böner. När som helst och var jag än befinner mig kan jag hålla kontakten inåt med hjälp av livspärlorna och låta dem påminna om vad som är viktigast i mitt liv. 8


gudspärlan

jagpärlan

uppståndelsepärlan

tystnadspärlor (alla de avlånga, 6 st)

doppärlan

nattens pärla

ökenpärlan

bekymmerslöshetspärlan

hemlighets­ pärlorna

kärlekens pärlor


låt livets pärlor få vara dina bästa vänner Idén bakom Frälsarkransen är enkel: ett modernt radband som hjälper och påminner om det som är viktigast i livet. Att jag är en människa, att jag behöver andas frisk luft, leva i glädje och harmoni med mina medmänniskor, med naturen och med den andliga världen. Pärlorna i Frälsarkransen representerar livet i form av symboliken i varje pärla. Därför kallar vi dem för livets pärlor. Tillsammans är de arton. Tolv runda och sex avlånga. Tag i dem. Rör vid dem. Låt pärlorna sakta snurra mellan fingrarna, en efter en. Fundera på vad som är viktigt i livet. Vad skänker dig lycka? Var ligger fokus i ditt liv? Är det där det borde vara? Så börjar det. Resan som pärlorna lockar oss till handlar om livet. Det är inte nödvändigtvis en lätt resa. I början spjärnar vi kanske emot. Vi hör inte budskapet pärlorna förmedlar till oss, nås inte av beröringen. Var lugn. Pärlorna handlar inte om prestation, de vill bara finnas till hands. Var och en på sitt sätt. Syftet med pärlorna är att finna Gud, men också att finna sig själv och att kunna se sina medmänniskor.

10


Var du än är, vart du än går, kan du ha med dig Frälsarkransen. Vännen som alltid finns där om du ­behöver stöd.


varför behöver vi en andlig vän? Vår inre röst hörs allt svagare, vår själ får allt mindre ut­­ rymme. En av orsakerna är att vi lever med ständig uppkopp­ ling, tillgängliga när som helst på dygnet. Men den mobila ­friheten är också en stressfaktor. Forskarna börjar nu se att det här innebär en stor fara för vår hälsa och vårt väl­ befinnande. Vi glömmer att stänga av omvärldens krav och förväntningar, glömmer bort våra egna behov.    Det känns som om vi ibland bara finns till för andra och vi får dåligt samvete om vi gör någonting för oss själva. Om­­världen vill vara centrum i vårt liv, viktiga samtal tystas av TV, semestern med familjen innehåller också arbets­­tid på distans. Och för den som inte har något ar­bete kan den påtvingade ledigheten vara en källa till konstant ­osäkerhet.    Vår livssituation kan leda till oro och rastlöshet. Det känns som om vårt liv inte är riktigt levande. Våra känslor hänger inte med. Livsgnistan mattas och vår livsenergi ­mattas ut.    Det finns stunder när vi behöver hjälp. Ofta kan vi få stöd från våra nära och kära, människor som ser våra behov och finns där för oss. Men lika ofta känner vi oss ensamma och övergivna. Vi orkar helt enkelt inte. Det blir helt plötsligt för mycket omkring oss. Vi hinner inte med oss själva och vi vet 13


inte vart vi ska ta vägen eller hur vi ska ta oss ur ekorrhjulet. Det är då vi behöver söka oss inåt.    Hur skapar vi balans i våra egna liv? Det är lättare sagt än gjort när tiden inte ­räcker till. Det positiva är att det inte behövs så lång stund varje dag – några minuter räcker långt. Det viktiga är själva handlingen – att visa omsorg och kärlek om sig själv, att stilla ­sinnet och öppna sig inåt.    Frälsarkransen är en andlig vän, någon som finns till för dig och dina behov. Ladda dina livspärlor med just dina behov. Låt Ökenpärlan vara din följeslagare när allt är grått och trist, låt Kärlekens pärlor påminna om någon du tycker om, och ge lite plats åt ljuset och glädjen i ditt sinne en stund varje dag med hjälp av Gudspärlan.

14


livets pärlor – ett stöd i vardagen Frälsarkransen är tänkt som ett stöd att tolka tillvaron. När du översätter pärlornas symbolik till din egen värld blir de samtidigt en länk eller bro till Gud och den andliga världen. Livspärlorna i radbandet manar till inre samling och hjälper oss att hålla sinnet samlat – att ta en sak i taget. Det finns en pärla för varje stund i livet. Frälsarkransen ger oss tid, visar på en möjlig livsväg genom eftertanke och skapar balans mellan viljan att ha och värdet i att avstå. Pärlorna hjälper oss att sortera bland våra känslor och bidrar på så vis till att öka vår närvaro och relation med livet självt. På följande sidor leds du in i symboliken och budskapet för varje pärla. Men djupast sett är det bara du själv som vet eller kan finna vilken betydelse pärlorna har för dig.

15


P채rlorna


Gudsp채rlan


gudspärlebönen Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus och jag är din.

19


Gudspärlan Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som ­alltid är med och som vakar över oss. Gudspärlan är ­kransens början och slut. Den rymmer livets ursprung och dju­paste mening.    Det finns en sammanlänkande kraft i livet. Någon som ­håller allting i sin hand. Någon som vill mig väl. Pärlan ­symboliserar tro, förundran och tillit. Om Gud finns, är ingen­ting hopplöst eller meningslöst. Vad är viktigt i mitt liv? Ser mina dagar ut som jag vill? Skulle något behöva vara annorlunda? Pärlan påminner om det verkligt viktiga i till­ varon. Pärlan är den osynliga handen som griper in i våra liv. Den heliga närvaron.

21


En egen stund varje dag är någonting som många män­ niskor längtar efter och drömmer om. Om vi aldrig fångar ögonblicket, finns inte heller den korta stunden av stillhet.    Gudspärlan är den vackraste, största och mest fram­ trädande pärlan i hela kransen. Tryggheten. Kärleken. Utan förklaringar, den bara är – precis som Gud.    Jag kan vila i tillit med Gudspärlan i handen, känna att någon annan bär mina bördor. Vare sig jag sitter på ­bussen eller har några minuter över mellan åtaganden kan jag ­stoppa handen i fickan och ta Gudspärlan mellan ­fingrarna. Utan ord känner jag mig sedd i nuet precis som jag är. Jag är accepterad och välkommen när jag vill till en stunds samvaro i det tysta. När orden inte räcker till, är Gudspärlan fullt tillräcklig.

22


mina egna tankar


Tystnadsp채rlorna


tystnadspärlebönen I Guds tystnad får jag vara – ordlös, stilla, utan krav.

25


Tystnadspärlorna Jäkt och stress finns överallt i samhället. Tystnads­pärlorna påminner om den viktiga tystnaden. Om vikten av att stänga av prestationskrav och bara finnas till. I tystnaden kommer vi i kontakt med vårt innersta och låter det tala. När vi närmar oss det eviga behövs inga ord, men vi måste stanna upp för att höra tystnaden. Håll i en tystnadspärla och ta ett djupt andetag. Låt tankarna skölja bort. Begrunda friden. Stanna så länge du behöver.

27


Den viktiga tystnaden är den som inte bara hörs utan den som också känns. Den kan komma till oss när vi är ute och promenerar eller när vi sitter i soffan och reflekterar. Då kan vi plötsligt uppmärksamma tystnaden runt omkring oss. Oj, vad skönt det är när det blir tyst, känner vi ibland. Också på vår insida behöver vi finna vägen till vår egen, tysta plats.    Att vara i sin tystnad, i sitt inre vilorum, är någonting som vi alla behöver träna. Vi kan öva oss i att ”inte” – inte känna, inte tänka, inte tala, inte oroa oss. Träna oss i att bara finnas till, bara vila, vila från ljud, krav, ord och brådska. Håll i pärlan då och då under dagen. Stanna upp, känn hur du fylls med frid, låt tiden rinna och lämna vardagen en stund. Känn tystnaden i hela kroppen och väl­ komna varandet och den tysta samvaron med Gud.

28


mina egna tankar


Jagp채rlan


jagpärlebönen Jag är en droppe i Guds hav som speglar himlen.

31


Jagpärlan Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt, till den vi är när våra yttre roller skalas bort. Jagpärlans place­ -ring bredvid Gudspärlan påminner om att vi är skapade till Guds avbild och om vår samhörighet med Gud, med ­alltings ursprung.    Likt sandkornet som bär på möjligheten att bli en pärla, finns inom varje människa oanade krafter som väntar på att få vakna och uttryckas. Vissa människor har bättre ­själv­för­­troende än andra. Ibland fastnar vi i negativa tankegångar och ser bara vad vi inte kan.    Jagpärlan vill hjälpa oss att själva se bortom alla roller, krav och förväntningar. Att se oss själva med Guds ­kärleks­fulla ögon, som de älskade och dyrbara varelser vi människor är och behöver få vara. När du håller Jagpärlan, föreställ dig ditt innersta jag som det vackraste som någonsin skådats.

33


Gud finns inom var och en av oss – men relationen mellan mig och Gud ser olika ut för alla människor. Vi är alla unika och lika olika. Därför är också vår egen relation med Gud unik. Jagpärlan hjälper oss att inte glömma bort oss själva och våra egna behov av kärlek, glädje och livs­lust. Också när vi brottas med svårigheter och missmod.    Vi måste få vara både i vår litenhet och i vår storhet. Ibland känns det som om livet lyfter, saker och ting funge­ rar som det ska. Någon som jag tänkt på, ringer när jag själv är på väg att ringa upp. Jag är i kontakt med mitt flöde och mitt högre syfte. Men så brister illusionen och livet är som vanligt igen. Det är trögt, tungt och ingenting blir som jag vill eller som det ska. Mot­gång, vardag och en hel lång vecka att ta itu med. Det är då jag greppar min Jagpärla, som speglar sig i Guds­pärlan. När jag andas djupt, lyssnar inåt och ber Jagpärlans bön känner jag ­värmen sakta sprida lugn i mitt inre. Jag får förnyad kraft och ser på min upp­ gift med en annan, mer möjliggörande energi. Tack Gud för att jag finns!

34


mina egna tankar

9789152633724  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you