Page 1

I serien ingår: Språklig medvetenhet i förskolan

Bu llen oc

h Siv

leker a kurragömm

Prepositioner Adjektivkomparering

i serien ingår

:

Bullen, Siv och tony

på utflykt

Prepositione

r Adjekti vkomp

Amelie Grape

arering

och tony tävla r

:

i serien ingår

i serien ingår:

Språklig med verbtempus vetenhet i förskolan

Bulle n, Siv

nhet

kurr agöm Siv leker Bulle n och

vete Språklig med

i förskolan

Bullen, Siv och tony på utflykt

i förskolan dvetenhet Språklig me ner

itio Språklig medvetenhet Preposi förskolan

Verbtempus

Språklig me dvetenhet i förskolan Adjektivkk omparerin g

Bu llen, Siv

tävlar

oc h to ny

Amelie Grap e

Verbtempus

e Amelie Grap

ma

Prepositione

vkomp r Adjekti

arering

www.majema.s e

87 9 7891

9 7891 87

011238

9 789187 011245

011221

e www.majema.s

Prepositioner Adjektivkomparering

www.majema.se

Bullen, Siv och tony

tävlar Amelie Grape

Verbtempus

www.majema.se

Bullen, Siv och tony tävlar

Språklig medvetenhet i förskolan

Språklig medvetenhet i förskolan Adjektivkkomparering

Verbtempus

9 789187 011238


– Titta vad stark jag är, säger Bullen och lyfter upp en stor sten. – Men jag är ännu starkare, säger Siv och lyfter upp en ännu större sten. – Jag är allra starkast, säger Tony och lyfter upp stenen som är allra störst. 16

17


– Titta vad stark jag är, säger Bullen och lyfter upp en stor sten. – Men jag är ännu starkare, säger Siv och lyfter upp en ännu större sten. – Jag är allra starkast, säger Tony och lyfter upp stenen som är allra störst. 16

17

Profile for Smakprov Media AB

9789187011238  

9789187011238  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded