__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

H E L E N A B RO S S ANNA HANSEN

ISBN 978-91-523-0438-9

www.bonnierutbildning.se (0438-9)

BON N I E RS


BONNIER UTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10 Redaktion: Mia Söderberg, Kerstin Jörgensen Grafisk form: Ann Sjögren/Typoform Illustrationer: sidorna 2–3, 12 Yann Robardey; sidorna 4 –7 Lou-Lou Pettersson; sidorna 8, 10 –11 Catharina Nygård Holgersson; sidorna 12–13, 28, 30 Ann Sjögren; sidan 20 Anna Hansen; Foto: sidan 16 Thinkstock, sidan 22 NordicPhotos Mera SkrivDax 1 ISBN 978-91-523-0438-9 © 2010 Helena Bross, Anna Hansen och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopierings­ avtalet (även kallat Bonusavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisnings­ ändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Tryck: Livonia Print, Lettland 2010


Hej! Välkommen till Mera SkrivDax 1! I den här boken får du lära dig mer om vårt språk, lösa uppgifter och skriva olika typer av texter. Ibland behöver du titta i LäsDax 1 för att kunna lösa uppgifterna. Ha därför alltid båda böckerna framme när du ska arbeta. Varje gång du ska börja med något nytt går din lärare igenom uppgiften. Den här symbolen visar att ni ska arbeta tillsammans. Sedan får du pröva att göra liknande uppgifter på egen hand. Då ser symbolen ut så här. När du är färdig med uppgifterna ska du utvärdera ditt arbete längst ner på högersidan. Lycka till!

1


Elias måste klias 

LäsDax & SkrivDax 1 sidan 41

Hitta rimordet. hår

mat

själ

tår

fat

häl

lat säl

får

Dra streck mellan rimorden.

mus

hus

gran hatt

bil

katt pil 4

svan Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Hitta rimordet. rygg

gul

hand

mygg

ful

tand

sand trygg

kul

Dra streck mellan rimorden.

gris yxa sol sko

ko

spis

Jag har hittat rimord.

byxa stol

Utmaning! Hitta så många rimord du kan till matta. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

5


Knytkalas LäsDax & SkrivDax 1 sidorna 48–49

Vad säger flickan? Vad säger de andra? 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Jag har skrivit i pratbubblor.

Utmaning! Rita en egen fest och gör pratbubblor. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

11


Efterlysning! LäsDax & SkrivDax 1 sidan 62 Beskriv kaninen.

22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.


Rita ett husdjur. Beskriv djuret.

Jag har beskrivit ett djur.

Utmaning! Skriv så många husdjur du kan. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

23


H E L E N A B RO S S ANNA HANSEN

ISBN 978-91-523-0438-9

www.bonnierutbildning.se (0438-9)

BON N I E RS

Profile for Smakprov Media AB

9789152304389  

HELENA BROSS ANNA HANSEN BONNIERS BONNIERUTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: ww...

9789152304389  

HELENA BROSS ANNA HANSEN BONNIERS BONNIERUTBILDNING Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: ww...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded