Page 1

som driver ett eget företag eller som funderar på att starta ett. Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel.

UR INNEHÅLLET Affärsidé • Registrering •

Björn Lundén

Marknadsföring • Enskild firma • Handelsbolag och kommanditbolag • Aktiebolag • Företagsekonomi • Prissättning • Företagsjuridik • Affärsplan • Marknadsföring • Bokföring • Budget • Finansieringsformer • Bidrag • Moms • Skatter och avgifter • Skattedeklaration • Skattekonto • A-kassa • Sjukpenning • Försäkringar • Bilen • Lokaler Inventarier • Lager • Avdragstips • Personligt ansvar • Lönsamhet • Ekonomistyrning • Konkurs • Expansionsfond • Periodiseringsfonder • Skatteplanering • Deklarationen

FÖRFATTARNA Björn Lundén och

Ulf Bokelund Svensson

Ulf Bokelund Svensson skriver böcker om skatt, juridik och ekonomi. De är ofta anlitade som föredragshållare och skribenter när det gäller marknadsföring, ekonomi och beskattning.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig

BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON

Starta & driva företag 19:e upplagan


Starta & driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson

19:e upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken. Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 E-post: info@blinfo.se. Hemsida: www.blinfo.se. Copyright författarena och Björn Lundén Information AB 2011. Omslag och sättning av Jennie Wik, Björn Lundén Information AB. Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Brödtexten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga av boken är tryckt i 4 000 exemplar hos Elanders i Vällingby. Sammanlagt har tidigare upplagor av boken tryckts i 67 500 exemplar. Bokens inlaga är tryckt på Munken Lyx 100g och omslaget är tryckt på Invercote G 240g.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se.

19:e upplagan, november 2011. ISBN: 978-91-7027-754-2


Innehåll Om boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Starta

11

Du startar inte eget – du startar företag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måste du vara en övermänniska? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varför startar du ett företag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affärsidé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Affärsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rätt till ledighet från jobbet för att starta eget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att köpa ett företag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-kassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Försäkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjukpenning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma och firmateckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firmaregistrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skatte- och avgiftsanmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 13 14 15 16 22 23 30 33 35 39 44 47 50

Formen

59

De olika företagsformerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ditt personliga ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enskild firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handelsbolag och kommanditbolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekonomiska föreningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkelt bolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompanjonavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franchising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 63 64 65 66 68 69 71 74

Finansiering

75

Lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Avbetalning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79


Factoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bidrag och lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riskkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Säkerheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Företagshypotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fastighetsinteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marknaden

81 83 85 86 87 88 89 90

93

Vem är din kund? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Du säljer inte – du löser ett problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Hur ser du ut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Hur du påverkar kunderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Butik på nätet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Direktmarknadsföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Ett bra reklambrev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Telemarketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Kvalitet och miljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Den viktiga balansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Faktureringsrutiner

113

Faktureringsrutiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Bluff-fakturor mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Företagsekonomi & redovisning

123

Kapitalbehovsberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nollpunktsanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyckeltal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De viktigaste nyckeltalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lönsamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prissättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räkenskapsåret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bokföringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utnyttja redovisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det här med pengarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124 128 136 141 142 146 152 160 161 163 165


Avtal och köp

167

Avtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Köplagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avbetalningsköp mellan näringsidkare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsumentköp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distans- och hemförsäljningslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inköpsteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moms

197

Vad är moms? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momsfritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Att lyfta moms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilen och momsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momsredovisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skattekontot och skattedeklarationen

168 178 182 184 188 191

198 203 205 206 208 209 211

213

Skattekontot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Skattedeklarationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Skatt och deklaration

239

Skatteberäkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Socialavgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-skattsedeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skatteregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deklarationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avdrag

240 242 245 251 254

259

Avdragsgillt och inte avdragsgillt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inventarier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Representation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Övriga avdrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260 261 262 264 266 268 270

Sökordsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279


Om boken

Om boken Målgrupp Den här boken är skriven för dig som har eller funderar på att starta eget företag. Boken är också flitigt använd vid starta egetutbildningar runt om i landet. Boken tar upp allt från affärsidé och affärsplan till företagsekonomi, affärsjuridik och skatteregler. Tidigare upplagor av boken har sålts i fler än 65 000 exemplar. Bokens webbplats – uppdateringar och övningsuppgifter På bokens webbplats finns ändringar och kompletteringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under mycket längre tid. Du hittar även relevanta lagtexter som inkomstskattelagen, avtalslagen, marknadsföringslagen, mfl. På bokens webbplats kan du ladda hem ett kostnadsfritt övningshäfte som kan vara användbart både vid självstudier och i företagarutbildningar. • • • •

Gå till www.blinfo.se Välj Gratistjänster Välj BL BokPlus Välj boktiteln Starta & driva företag.

Faktabank Många av de belopp som nämns i boken är ungefärliga. För exakta uppgifter kan du gå till Faktabanken på www.blinfo.se (välj Gratistjänster i menyn till vänster). Där finns uppgifter om statslåneräntan, prisbasbelopp, traktamente, skiktgränser och brytpunkter, referensränta, egenavgifter, basränta, mm. Finns även på engelska Den här boken finns översatt till engelska med titeln Start Up and Run a Business in Sweden. Den kan beställas från www.blinfo.se. Tack Vi vill passa på att tacka alla läsare som har hört av sig med tips och idéer till förbättringar. Du får gärna höra av dig du också. Näsviken i november 2011 Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson | 9


Starta I den här delen läser du om olika motiv till att starta företag, hur du upprättar en affärsplan och hur det fungerar med a-kassa, sjukpenning och försäkringar när man har ett företag. Vissa företagsformer kräver registrering medan det är frivilligt för bland annat enskild firma. En registrering som du måste göra om du vill kunna lyfta moms är skatte- och avgiftsanmälan. Även detta tittar vi på i denna första del av boken.

Starta | 11


Du startar inte eget – du startar företag

Du startar inte eget – du startar företag Den här boken skiljer sig från andra liknande böcker. Vi utgår nämligen från att du redan har en affärsidé, dvs att du är ganska klar över • • • •

att du vill starta ett företag varför du vill starta ett företag vad du ska göra i företaget hur du ska göra det.

Vi tycker inte att starta eget är något bra uttryck. Ordvalet kan tyda på att det inte spelar så stor roll vad du sätter igång med, huvudsaken är att det är något eget. Vi tycker det är bättre att tala om att starta företag. Därför heter boken STARTA & DRIVA FÖRETAG. Egentligen bör man gå ytterligare ett steg och säga att du startar webbyrå, bageri, redovisningsbyrå, bilverkstad, presentbutik eller vad du nu sätter igång med. Det viktiga är vad du sätter igång med, inte att det är något eget. I medierna har man under senare år diskuterat egenföretagande som den nya fattigdomsfällan. Visst, startar man på högsta växel med immiga rutor så riskerar man att hamna i en skuldsituation som kan vara svår att ta sig ur, men sköter man och planerar sin verksamhet på ett seriöst sätt, är riskerna inte värst stora. Den här boken handlar om att starta och driva företag med inriktning på det praktiska sedan du väl har bestämt dig. Genom att läsa boken får du förhoppningsvis en mycket bättre start i företagandet.

12 | Starta


Måste du vara en övermänniska?

Måste du vara en övermänniska? I de många böcker och broschyrer som handlar om att starta eget går man djupt in i resonemang om vilka personliga egenskaper den idealiska egenföretagaren ska ha. Ofta förekommer ett test där du ska besvara ett antal frågor för att sedan avgöra om du har de rätta förutsättningarna. Det här tycker vi är fel. Ofta blir resultatet av dessa test att bara de mest självplågande, ensamstående, starka (gärna män) och friska människorna har en chans att lyckas. Här är några exempel på formuleringar: • ”Kan du arbeta i motvind?” • ”Klarar du att leva på låg inkomst under de första verksamhetsåren?” • ”Klarar familjen av att du aldrig är hemma?” • ”Har du stark motivation, envishet, uthållighet?” Vi tror att det stora intresset för den blivande företagarens personlighet är överdrivet. Det får inte vara viktigare än att du är riktigt bra på att göra det som ditt företag ska syssla med. För dig som startar ett bageri är det viktigare att vara riktigt bra på att baka och sälja bröd än att vara speciellt envis. Du som startar en psykologmottagning måste givetvis i första hand vara en duktig psykolog, annars hjälper det inte hur stor motivation du än har. Givetvis måste du dessutom vara utrustad med sunt förnuft, ha förutsättningar att begripa det här med marknadsföring och ekonomi och ha ett visst tålamod. Vi tror att den här självplågarattityden skrämmer bort många dugliga människor som kunde vara lämpliga som företagare, men som givetvis inte vill ha ett så spartanskt liv som utmålas på många håll. För det är faktiskt en fantastisk medvind för många företagare. Och många ser företagandet som en möjlighet att vara mycket mera med familjen. Som företagare bestämmer man ju ofta själv över arbetstider och arbetsmängd.

Starta | 13


Varför startar du ett företag?

Varför startar du ett företag? Det kan finnas många anledningar till att du startar ett företag. Man kan dela upp motiven i negativa och positiva. Negativa motiv Du kan starta företag för att du • • • • •

inte längre vill vara anställd ser möjligheten att få bidrag av olika slag lockas av att ”allt” är avdragsgillt för en företagare ser en möjlighet att tjäna svarta pengar har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Positiva motiv Med positiva motiv menar vi att du startar företag därför att du • • • • • •

är väldigt intresserad av något speciellt, är besjälad av en idé är väldigt duktig på något speciellt vill tjäna mycket pengar vill förverkliga dig själv vill kunna styra din tid bättre känner att du vill ha större frihet.

Vilka är dina motiv? Tänk efter vilka dina motiv är. Om det är så att du enbart har negativa motiv kan det vara bättre att avstå.

14 | Starta


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET EKONOMISK UPPSLAGSBOK EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER

KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR SAMBOBOKEN ROT & RUT SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


som driver ett eget företag eller som funderar på att starta ett. Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel.

UR INNEHÅLLET Affärsidé • Registrering •

Björn Lundén

Marknadsföring • Enskild firma • Handelsbolag och kommanditbolag • Aktiebolag • Företagsekonomi • Prissättning • Företagsjuridik • Affärsplan • Marknadsföring • Bokföring • Budget • Finansieringsformer • Bidrag • Moms • Skatter och avgifter • Skattedeklaration • Skattekonto • A-kassa • Sjukpenning • Försäkringar • Bilen • Lokaler Inventarier • Lager • Avdragstips • Personligt ansvar • Lönsamhet • Ekonomistyrning • Konkurs • Expansionsfond • Periodiseringsfonder • Skatteplanering • Deklarationen

FÖRFATTARNA Björn Lundén och

Ulf Bokelund Svensson

Ulf Bokelund Svensson skriver böcker om skatt, juridik och ekonomi. De är ofta anlitade som föredragshållare och skribenter när det gäller marknadsföring, ekonomi och beskattning.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Starta & driva företag

STARTA & DRIVA FÖRETAG är boken för dig

BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON

Starta & driva företag 19:e upplagan

Profile for Smakprov Media AB

9789170277542  

Starta driva företag & & BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON 19:e upplagan Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson av 19:e uppla...

9789170277542  

Starta driva företag & & BJÖRN LUNDÉN & ULF BOKELUND SVENSSON 19:e upplagan Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson av 19:e uppla...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded