__MAIN_TEXT__

Page 1

SHERRIE DILLARD

SHERRIE SHERRIE DILLARD DILLARD

Andli Andli gaga

Andliga TECKEN & SYMBOLER

TECKEN TECKEN & SYMBOLER & SYMBOL

Uppt채ck Uppt채ck de v채gledande de v채gledand budskapen budskapen som omger som omger dig d


www.livsenergi.se översättning från originalet: Sacred Signs & Symbols: Awaken to the Messages & Synchronicities That Surround You Copyright © 2017 Sherrie Dillard Published by Llewellyn Publications Woodbry, MN 55125 USA www.llewellyn.com © 2017 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. översättning: Daniella Tibell formgivning omslag och inlaga: Art Industry foto: Getty Images illustration: iStockphoto tryck: ScandBook AB, 2018 isbn: 978-91-88633-24-8


INNEHÅLL

inledning: Du står i centrum för oraklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

DEL 1: ATT FÖRSTÅ TECKNEN SOM OMGER DIG . . . . . . . . . . . 18 kapitel 1: En kort sammanfattning av tecknens historia . . . . 21 kapitel 2: Hur du känner igen tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 kapitel 3: Budbärarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 kapitel 4: Olika typer av tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 kapitel 5: Kartläggning av tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

DEL 2: DET LEVANDE ORAKLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 kapitel 6: Att arbeta med det levande oraklet . . . . . . . . . . . . . 81 kapitel 7: Metoder för att åkalla oraklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 kapitel 8: Avancerade metoder för att åkalla oraklet . . . . . . 101 kapitel 9: Divinationsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 kapitel 10: Några exempel på åkallade och tolkade orakel . . 116

DEL 3: DET LEVANDE ORAKLETS LISTA ÖVER TECKEN . . . . . 138 kapitel 11: Olika former av transportmedel . . . . . . . . . . . . . . . 141 kapitel 12: Vägar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 kapitel 13: Vägmärken och butiksskyltar . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 kapitel 14: Byggnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168


kapitel 15: Byggnadsställningar och husbyggen . . . . . . . . . . . 181 kapitel 16: Djur, fåglar, fiskar och insekter . . . . . . . . . . . . . . . . 186 kapitel 17: Växtliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 kapitel 18: Himmel, regn, vatten och vind . . . . . . . . . . . . . . . . 211 kapitel 19: Siffror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 kapitel 20: Färger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 kapitel 21: Förehavanden och aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . 237 kapitel 22: Dofter och ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 kapitel 23: Övriga tecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270


INLEDNING – DU STÅR I CENTRUM FÖR ORAKLET Du står i centrum för ett mycket kommunikativt universum som är redo att involvera dig. Allting som du möter är en del av dig, precis som du är en del av allt du möter. Kanske kan du ibland känna dig isolerad och osynlig i en värld som upplevs som stor och opersonlig, men du är aldrig så ensam som du tror. Du vägleds hela tiden, oavsett var du är och vad du gör. En kärleksfull, vis och gudomlig andlig kraft är närvarande och vakar över dig och bryr sig om dig. Ett sätt för de andliga världarna att vägleda, trösta och inspirera dig är att sända dig tecken, budskap och synkronicitet. Sistnämnda begrepp är ett annat ord för det man brukar kalla för meningsfulla sammanträffanden. Händer det ibland att du hittar mynt eller fjädrar på marken, och undrar ifall det kan vara budskap från någon eller något? Kommer fåglar av samma art och sätter sig på din fönsterkarm lite väl ofta för att bara vara en tillfällighet? Vaknar du vid samma tidpunkt varje natt, bara för att sedan titta på klockan vid exakt samma tidpunkt även på dagen? Har du någonsin bett om ett tecken eller bud­ skap som kan hjälpa dig när du står inför ett svårt val eller beslut, eller genomgår en personlig kris? Om något av detta stämmer in på dig, så är du inte ensam. Människor har sedan tidernas begynnelse sökt vägledning och tröst hos en osynlig kraft och existens genom tecken och budskap. När du börjar lägga märke till tecknen dras du in i livets djupare mysterium där du blir medveten om att andevärlden ser, känner och vägleder dig.

–9–


Andliga tecken och symboler

Att låta tecknen vägleda dig Alltsedan barnsben har jag sett, känt närvaron av och kommunicerat med andliga varelser såsom änglar, andliga guider, uppstigna mästare och människor som har passerat till den andra sidan. De har kommunicerat med mig genom känslor av kärlek och tröst. Jag har hört deras kloka råd som en inre röst, och de har ledsagat mig genom tecken och synkroniciteter. Det är alltid lika fantastiskt att uppleva deras gåvor. En fjäder, ett snäckskal, ett besök av en uggla eller en synkronicitet som helt omöjligt kan vara en slump är några sätt varpå de fångar min uppmärksamhet. Jag tycker så mycket om att kommunicera med de andliga världarna att jag har gjort det till mitt yrke. Under mina nära trettio år som professionell intuitiv vägledare och medium har jag många gånger fått frågan om vilka intuitiva tekniker jag brukar använda för att ta in och bli varse om mina egna personliga frågor och angelägenheter. Vanligtvis blir människor förvånade när jag svarar att jag rutinmässigt ber om och söker efter tecken och budskap för vägledning och bekräftelse på mina egna instinktiva känslor. Om du någon gång själv har försökt få en intuitiv fingervisning om det rätta att göra gällande ett viktigt beslut eller när du befinner dig mitt i en personlig kris, kanske det bara har slutat i frustration. När vi under kritiska stunder försöker komma fram till kloka, lägliga insikter kan det ibland vara svårt att finna det lugn och den öppenhet som krävs för att kunna ta emot tydlig intuitiv vägledning. När vi som allra mest behöver höra vår intuitions betryggande röst, tycks stressen sorgligt nog göra det nästintill omöjligt för oss att bli tillräckligt lugna och meditativa för att kunna ta emot den inre vägledningen. Detsamma gäller när någon av våra nära och kära försöker komma i kontakt med oss från den andra sidan. Sorg, och andra starka känslor kopplade till den närståendes bortgång, kan bygga upp en energimässig stagnation som hindrar oss från att känna av personens närvaro. Vi kan då uppleva det som om vår medvetna intuition är blockerad eller avstängd. Detta kan leda till att vi förväx– 10 –


inledning

lar den intuitiva informationen med längtan, önskningar och förhoppningar, eller helt enkelt reducerar vikten av de intuitiva känslorna. Om du någon gång kommer på dig själv med att överanalysera, känna dig pressad att finna svar och vara som besatt av att tänka ut olika scenarier, valmöjligheter eller bästa möjliga utfall, så finns det en alternativ väg. Den gudomliga andevärlden känner alltför väl till de svårigheter som du får utstå, och har utformat kreativa metoder att bryta igenom tjattret, tankarna och oron i ditt sinne. Dina böner om andlig hjälp och andliga ingripanden blir hörda och besvarade. Det andliga gensvaret kommer emellertid inte alltid på det sätt som du vill och förväntar dig. För att kunna bli medveten om den vägledning som du söker, måste du släppa taget om hur du vill att svaren ska komma och i stället vara öppen och mottaglig för alla de sätt varpå andevärlden kommunicerar med dig. Tecken, budskap och synkroniciteter är hälsningar från ovan. Genom dem kan andevärlden på ett pålitligt och tillgängligt sätt sända oss kloka och kärleksfulla råd. Att observera och lägga märke till tecken och budskap för oss tillbaka till nuet där oro, ältande och ensamhet ersätts med förnyat hopp och en medvetenhet som härrör från ditt hjärtas allra innersta vrå.

Tecknens kraft Under åren som gått har jag sökt efter vägledande tecken och budskap för såväl mindre frågor som livsavgörande beslut. Utan bekräftande tecken av något slag fattar jag sällan viktiga beslut. Därmed kan du nog föreställa dig att jag med tiden kommit i kontakt med en stor mängd tecken. En del tecken har förutspått glädjande händelser, medan andra har hjälpt mig att fatta beslut eller uppmanat mig att vara extra varsam och försiktig. Somliga tecken har gett vägledning kring mitt vardagliga liv, medan andra har guidat mig genom själsutveckling, klargjort meningen med saker som händer och förlänat mig transformerande läkning.

– 11 –


Andliga tecken och symboler

Andliga tecken, budskap och synkroniciteter kan lindra vår oro och göra oss uppmärksamma på närvaron av starka, andliga krafter. För inte så längesedan fick jag själv uppleva ett av dessa helande tecken. Mitt fyra år gamla barnbarn diagnosticerades då med en autoimmun sjukdom och lades kort därpå in på sjukhus för en akut operation. Två veckor senare kunde hon lämna sjukhuset, men blev efter några dagar återigen inlagd när ett ultraljud visade på vätska i hennes buk. Läkarna fruktade att hennes tarmoperation nu orsakade läckage, eller att någon slags infektion hade uppstått. Dagen innan mitt barnbarn skulle åka tillbaka till sjukhuset gav en av mina klienter mig ett par sockar prydda med en bild ... av ön Guadelupe. Min klient berättade att hon innan sittningen hade varit och shoppat, fått syn på sockarna och känt att hon bara måste köpa dem till mig. Jag visste att det här var ett tecken. Jag hade bett till den gudomliga modern om att mitt barnbarn skulle bli friskt, och när jag såg sockarna visste jag i mitt hjärta att hon skulle klara sig. Dagen därpå genomgick mitt barnbarn, som fortfarande var på intensiven, en procedur för att tömma buken på vätskan. Emellertid kunde inte läkaren och hans team hitta någon vätska. Något förbryllade utförde de en datortomografi för att försöka hitta vätskan, men den kunde inte lokaliseras. Efter en noggrann undersökning insåg de att den inte längre fanns där. Vätskan hade försvunnit och de autoimmuna reaktionerna avtagit, och sedan dess har sjukdomen aldrig återkommit.

Att skapa oraklet Förutom att söka efter vägledning genom tecken har jag alltsedan min ungdom även konsulterat en mängd olika orakelsystem. Jag har bett om råd från runor, studerat tarotkort och kastat mynt i syfte att skapa hexagram enligt boken I Ching (på svenska Förvandlingarnas bok). För ett par år sedan började jag ta emot ett budskap om att utveckla ett eget orakelsystem, men jag var ännu inte säker på hur det skulle se ut. För att ta reda på detta bad jag om tecken eller – 12 –


inledning

budskap som kunde leda mig i rätt riktning. Inom kort upplevde jag hur de bara vällde fram. Jag fick så många tecken att jag var förvissad om att jag var på rätt spår, men fortfarande var jag osäker på hur jag skulle gå vidare. Men så en eftermiddag var jag ute och rastade hunden, när jag fick syn på en hökfjäder nära en kyrktrappa. När jag fann den visste jag intuitivt att det måste vara ett viktigt tecken att hitta denna vackra fjäder nära en kyrka, mitt i en hektisk stadsmiljö. När jag plockade upp fjädern for ett budskap genom mig som en blixt från klar himmel. Omedelbart blev jag intuitivt medveten om att tecknen som jag tagit emot visade mig att jag skulle utforma en divinationsmetod för tecken. Det var solklart. I mitt mediala arbete blir jag ständigt förbluffad över de unika och smarta sätt varpå mina klienters änglar, andliga guider, nära och kära på den andra sidan samt andra andliga varelser försöker fånga mina klienters uppmärksamhet och sträcka fram hjälp och kärlek. De vill att vi ska veta att de alltid finns hos oss och att vägledning, insikter och läkning alltid är nära till hands. Olyckligtvis missar vi många av de vägledande tecken som de skickar när vi är stressade och jäktar runt. När vi väl upptäcker dem är vi inte heller alltid förmögna att tolka dem och förstå vad de vill säga oss. Med detta i åtanke skapades Det levande oraklet. Det förser dig med ett ramverk genom vilket du lättare kan upptäcka och frammana andliga tecken, budskap och synkroniciteter, och tyda deras innebörd och information.

Hur du använder denna bok Precis som många andra kanske även du ibland undrar om du har tagit emot ett tecken eller budskap. Ofta när vi hör, ser, möter och lägger märke till tecken, budskap och synkroniciteter vill vi gärna tro på dem, men övertalar oss själva att de bara är inbillning. Och när vi faktiskt känner igen ett tecken kan vi ändå fortsätta undra och ifrågasätta vem som kan ha skickat det och varför. Eftersom tecken, budskap och synkroniciteter kommer till oss på sätt som

– 13 –


Andliga tecken och symboler

går bortom vad vi upplever som logiskt och rationellt, tolkar vi dem lätt som slumpmässiga händelser. Det är inte alltid som vi lägger märke till dem och när vi väl gör det, så avfärdar vi dem alltför ofta och tvivlar på deras värde och reella kraft. Ifall du kommer på dig själv med att ifrågasätta om du verkligen har mottagit ett tecken, eller känner dig förvirrad över vem eller vad som kan ha sänt det, är du inte ensam. Andliga tecken och budskap bryter igenom tid och rum och visar oss en liten glimt av himlen. På grund av att det inte alltid passar in i parametrarna för vad vi tror är möjligt, är det vanligt att vi går miste om den betydelsefulla kontakten och vägledningen från andevärlden. Vart du än är och vad du än gör är du alltid omgiven av tecken och budskap, oavsett om du lägger märke till dem eller inte. Den andliga kraft som förmedlar denna vägledning är pålitlig, kärleksfull, intelligent och ständigt aktiv. Den gudomliga existensen finns överallt och genomsyrar allting. Om du befinner dig i gränslandet där du inte riktigt vet om du tror och litar på idén om en andlig energi och kraft som visar vägen och helar, så ska jag ge dig en lätt knuff. I stället för att avfärda och ignorera den välsignelse och de gåvor som sänds din väg kan du lära dig att acceptera dem, lita på dem och omfamna dem. Denna resa påbörjas i bokens första del, där du får lära dig att känna igen tecken och budskap och dess utmärkande egenskaper. Du får även lära dig att uttyda vem eller vad som kan ha skickat dem till dig.

Att tillkalla tecken Många andliga tecken, budskap och synkroniciteter kommer till oss utan att vi bett om dem. Under en period som präglas av stress och förvirring; inför ett avgörande beslut eller när allting egentligen bara känns bra kan vi plötsligt bli medvetna om att fjärilen som just landade på vår fönsterkarm, eller det hjärtformade molnet på himlen, kan vara ett budskap. När vi på detta vis upptäcker och känner tillit till att vi guidas, kan uppkomsten av ett tecken skänka – 14 –


Kapitel 6

ATT ARBETA MED DET LEVANDE ORAKLET När det handlar om att söka vägledning från andliga tecken och budskap är vi inte alltför olika våra förfäder. Forntida kulturer vägleddes till att välja ledare, plantera grödor eller dra ut i krig genom att observera mönstret i mossan på ett berg, riktningen som en trädgren svajade i eller det plötsliga uppdykandet av ett djur. Spontant uppkommande tecken och budskap blev så pass betydelsefulla för forntida civilisationer att de utvecklade system för att tillkalla dem. Genom att iaktta tecken och förstå deras koppling till rådande förhållanden och kommande förändringar uppfanns tillförlitliga divinationsmetoder. Några av dessa används ännu efter tusentals år. Orakelsystem förser oss med god vägledning och visdom. De hjälper oss att förstå de okända influenser som påverkar våra liv, inger insikt om oss själva och andra samt hjälper oss att bli medvetna om kommande förändringar. Det levande oraklet är ett system genom vilket du kan välja att åkalla tecken och budskap för generell vägledning, specifika frågor och angelägenheter, eller inblick i ett specifikt område i livet.

Att åkalla det levande oraklet Att tillkalla tecken och budskap genom någon av övningarna i det levande oraklet kallas för att åkalla oraklet. Det finns sex olika metoder att välja mellan i det levande oraklet: signaturteckenmetoden, tempelmetoden, medicinhjulsmetoden, vandringsmetoden, fristads-

– 81 –


DEL III

Det levande oraklets lista över tecken Genom historien har olika filosofer och upplysta lärare framhållit att världen som omger oss inte är så verklig som vi tror. Det har förklarats att allt som vi upplever i den fysiska världen är blott en flyktig dröm. Utifrån denna synvinkel kan allt som vi möter bli en tyst bud­ bärare som får oss att bli medvetna om en ny uppfattningsförmåga och en ny förståelse av oss själva och livet, och som gör det möjligt för oss att förnimma en annan värld, en annan verklighet, som är mycket mer evig än den här. Denna lista över tecken hjälper dig att tolka de tecken och symboler som du tar emot när du utför det levande oraklets övningar. Den inne­ fattar många av de vanliga föremål, händelser, människoroch aktiviteter som du kan komma att möta när du åkallar tecken genom oraklet. Låt den vägleda dig och hjälpa dig att öppna dina ögon.


SHERRIE DILLARD

Tillkalla och Tillkalla tolka och andliga tolkatecken andliga och tecken och mboler symboler med ett omfattande med ett omfattande orakelsystem orakelsystem

mna vägledningen Omfamnasom vägledningen andevärlden somsänder andevärlden dig varje sänder dag och dig varje dag och ck hur ditt upptäck liv förändras hur ditt tillliv det förändras bättre. Alla till det människor bättre. Alla får tecken, människor får tecken, ap och synkroniciteter budskap och synkroniciteter från den andliga från sfären, den andliga men detsfären, är men det är ltid vi upptäcker inte alltid dem vi upptäcker eller vet hur dem deeller ska tolkas. vet hurMed de ska hjälp tolkas. av Med hjälp av ga teckenAndliga & symboler tecken kommer & symboler du attkommer utveckladu förmågan att utveckla att förmågan att a igen, förstå känna ochigen, låta förstå dig vägledas och låta avdig tecknen vägledas i dinavomgivning. tecknen i din omgivning.

Andliga TECKEN & SYMBOLER

a omfattande Denna guide omfattande innefattar guide en lista innefattar med hundratals en lista med tecken hundratals tecken eras betydelser. och deras Tillsammans betydelser.med Tillsammans den kan du med bygga denditt kaneget du bygga ditt eget system för orakelsystem att tillkalla,för använda att tillkalla, och tolka använda budskap och itolka ditt dagliga budskap i ditt dagliga forska enliv. mängd Utforska olikaen metoder mängd och olikaövningar metoderför och attövningar öka din för att öka din etenhet samt medvetenhet tekniker som samtdu tekniker kan anpassa som du efter kandina anpassa egnaefter dina egna för att exempelvis behov för att förnimma exempelvis föraningar. förnimma Duföraningar. kommer också Du kommer också ptäcka hur attdu upptäcka kan få kontakt hur du kan medfånära kontakt och kära medinära andevärlden och kära i andevärlden panderaoch din expandera uppfattning din om uppfattning verkligheten. omOavsett verkligheten. var du Oavsett var du r vad du gör, är eller så erbjuder vad du gör, en så kärleksfull erbjuderoch en kärleksfull vis kraft sinoch väg­ vis kraft sin väg­ ng och trygghet ledninggenom och trygghet andligagenom budskap. andliga budskap.

ie Dillard Sherrie är ett medium Dillard är och ettmedicinskt medium och intuitiv medicinskt vägledare intuitiv vägledare

ar verkatsom professionellt har verkat iprofessionellt över trettio år.i över Hon trettio har tidigare år. Hon har tidigare visat i intuitiv undervisat utveckling i intuitiv på Duke utveckling University på Duke i USA University och lederi USA och leder rser i healing nu kurser och andlig i healing utveckling och andlig världen utveckling över. Sherrie världenbor över. i Sherrie bor i gh, NorthRaleigh, Carolina, North USA.Carolina, USA.

Profile for Smakprov Media AB

9789188633248  

9789188633248  

Profile for smakprov