Page 1

KompAss

Tomas Blom

FRIHETSTIDEN – Gustav III

NO

S S A P M KO

FRIHETSTIDEN Gustav III

SO

Tomas Blom

NO

S S A P M KO SO

I den här boken mÜter du människor som bodde i Sverige pü frihetstiden. De är fria frün kungens envälde eftersom kungen fÜrlorat mycket av sin makt. Landet styrs i stället av riksdagen och det finns tvü partier, hattar och mÜssor. Kung Gustav III tar tillbaka makten men blir skjuten pü en maskerad. Du für även besÜka en fÜrmÜgen handelsman där man tvingas dricka kaffe i stÜrsta hemlighet. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Vasatiden – Kung Gustavs land Stormaktstiden – Sveriges rike växer Kompass – visar vägen genom no och so!

*4#/Kompass_HI_Frihetst_omslag.indd 1

ih Sih I S NI N Gustav III

 

08-06-25 17.15.30


Innehåll Här är frihetstiden! 4 Frihetstiden och Gustav III 6 Vilka ska bestämma? 8 Nya tider på landet 10 Nya tider i städerna 12 Spinnerskan 14 Hattar och mössor 16 Sjöfarare ut i världen 18 Kaffekalaset 20 Ett nytt kungapar 24 Blomsterkungen Linné 26 Många nya uppfinningar 28

Hej! Välkommen till 1700-talet. Visst är jag fin! Det är modernt med stora kjolar och höga peruker för dem som inte behöver arbeta. Det är ju lite svårt att röra sig med allt det här på sig.

Gustav III 30 Gustav bestämmer 32 En ny Gustav på tronen 34 Kan du? 35 Hur gick det sen? 36

1 Frihetstiden.indd 3

08-06-25 16.45.20


Här är frihetstiden! Den här boken handlar om 1700-talet. Det är mycket som har förändrats sedan vikingatiden. Men det är också mycket som är sig likt. Tungt arbete görs för det mesta av människor och djur. De enkla maskiner som finns drivs av vind eller vatten. Och det tar fortfarande lång tid att resa.

Under 1700-talet händer det viktiga saker. Det finns människor som sprider nya tankar och idéer. Man är nyfiken på hur världen ser ut och fungerar. Det finns också de som börjar tycka att kungar och präster har för mycket att säga till om.

TIDE

N

KI

NG

A

TI

D

EN

MEDEL

VI

Medeltiden År 1050–1523

Vikingatiden År 800–1050

4

Nu är vi i slutet av den här tidslinjen, den slutar 1792. Det har gått tusen år sedan vikingatiden. Men kan du räkna ut hur lång tid det är fram till vår tid i dag?

JÄRNÅLD

ERN

Vikingatiden är en del av järnåldern. De flesta är bönder, men en del seglar långt bort i sina skepp för att handla och plundra.

Medeltiden håller på länge, och under den här tiden förändras mycket i Sverige. Folk blir kristna och det finns både kungar och riddare. Men de flesta är fortfarande bönder och odlar jorden.

1 Frihetstiden.indd 4

08-06-25 16.45.33


På 1700-talet seglade stora svenska fartyg ända till Kina för att köpa te och porslin. De kallades ostindiefarare. I början av 2000-talet byggde man ett nytt sådant skepp. Det fick heta Götheborg. Här kommer Götheborg till Kina efter en lång segling över stora hav.

VASA

T IDEN

STORM

AKTSTIDE

N

FRIHE TS- GUS TAVS TIDEN TID

2000TALET

Vasatiden År 1523–1611 Vasatiden har fått sitt namn efter kung Gustav Vasa. Gustav gjorde Sverige till ett eget land. Och han bestämde att Sveriges folk skulle höra till den nya kyrkan, som kallas den lutherska efter munken Luther.

Stormaktstiden År 1611–1718 I hundra år var Sverige en stormakt. Det betyder att kungarna krigade mycket och vann nya landområden. Sverige blev större än någonsin, men massor av människor dog i krigen.

Frihetstiden och Gustav III:s tid År 1718–1792 Från år 1718 och ungefär femtio år framåt fick kungarna i Sverige inte bestämma lika mycket som tidigare. Den här tiden, när folket var lite friare, kallas för frihetstiden. Men år 1772 kom det en ny kung, som hette Gustav III. Han bestämde mycket själv.

5

1 Frihetstiden.indd 5

08-06-25 16.45.49


Frihetstiden och Gustav III

Vi har kommit in på 1700-talet. Den tid som börjar nu, brukar vi kalla frihetstiden. Den håller bara på i ungefär femtio år. Men det är ändå en viktig tid i vår historia, trots att vi inte vinner några krig längre. Sverige är inte längre en stormakt och har förlorat många av de områden som kungarna på 1600-talet erövrade. Men Finland är fortfarande svenskt. Det är också slut på att kungarna kan bestämma alldeles själva, för nu får riksdagen mer att säga till om. Fler och fler jobbar med andra saker än att odla jorden. Städerna i Sverige växer och folk börjar flytta dit. Handelsmän skickar sina fartyg tvärs över jordklotet. När de kommer tillbaka, har de med sig nya och spännande varor som porslin, siden och te.

6

1 Frihetstiden.indd 6

ÅR 1720

ÅR 1741

Fredrik I blir kung men måste dela med sig av makten till riksdagen.

Sverige startar krig mot Ryssland och förlorar.

08-06-25 16.46.29


KompAss

Tomas Blom

FRIHETSTIDEN – Gustav III

NO

S S A P M KO

FRIHETSTIDEN Gustav III

SO

Tomas Blom

NO

S S A P M KO SO

I den här boken mÜter du människor som bodde i Sverige pü frihetstiden. De är fria frün kungens envälde eftersom kungen fÜrlorat mycket av sin makt. Landet styrs i stället av riksdagen och det finns tvü partier, hattar och mÜssor. Kung Gustav III tar tillbaka makten men blir skjuten pü en maskerad. Du für även besÜka en fÜrmÜgen handelsman där man tvingas dricka kaffe i stÜrsta hemlighet. Du kan läsa mer om Sveriges historia i: Vikingatiden – BÜnder och sjÜfarare Medeltiden – Riddare, präster och städer Vasatiden – Kung Gustavs land Stormaktstiden – Sveriges rike växer Kompass – visar vägen genom no och so!

*4#/Kompass_HI_Frihetst_omslag.indd 1

ih Sih I S NI N Gustav III

 

08-06-25 17.15.30

9789127413351  

KKOOMMPPAASSSS Gustav III Gustav III Tomas Blom NO SO

9789127413351  

KKOOMMPPAASSSS Gustav III Gustav III Tomas Blom NO SO