Page 7

Exempel på två olika fonem är p-ljudet i ordet pil och b-ljudet i ordet bil.

långa och nio korta vokalljud. Det är svårt att göra skillnad på så många olika vokaler om man inte har dem i sitt modersmål. Därför märks utländsk brytning ofta på vokaluttalet i svenska.

Fonem och bokstäver Många fonem motsvaras precis som /b/, /i/ och /l/ av en bokstav, men det finns också fonem som inte gör det. Sje-ljudet är ett exempel. Det har ingen egen bokstav och kan skrivas på flera sätt, till exempel sj, sk och stj, ti (som i sjuk, sked, stjärna och station). Samma bokstav kan också beskriva olika fonem, till exempel bokstaven a i orden hatt och hat. Om /a/ uttalas med ett långt a-ljud betyder ordet något helt annat än om det uttalas kort – men detta kan inte utläsas enbart av bokstaven a. Man skriver fonem inom snedstreck för att skilja dem från bokstäver. Om man vill beskriva ljud exakt som de uttalas används IPA-tecken. De kan beskriva uttal i vilket språk som helst, eftersom de utgår från ljud och inte från ett enskilt språks stavningsregler. I faktarutan på nästa sida finns svenska fonem skrivna med IPA-tecken.

13 Fixa grammatiken.indd 13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ETT | ORDENS UPPKOMST

2014-04-25 10.32

9789127435346  
9789127435346