Page 11

–––––––––––––––––––––––––– ÖVA

3

–––––––––––––––––––––––––––

Arbeta med orden på filmaffischen här nedanför. a Vilka rotmorfem kan du hitta i orden? Det finns tretton stycken. b

Vilka böjningsmorfem kan du hitta i orden? Det finns sex stycken.

c

Vilka avledningsmorfem kan du hitta i orden? Det finns två stycken.

KLIPPRUMMET PRISUTDELNING ÅRETS REGNBÅGE

–––––––––––––––––––––––––– ÖVA

4

17 Fixa grammatiken.indd 17

–––––––––––––––––––––––––––

Hitta fem ord som bildas med -are som i lärare och besökare.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ETT | ORDENS UPPKOMST

2014-04-25 10.32

9789127435346  
9789127435346