Page 1

PIXEL MATEMATIK

3

ÖVNINGSBOK

FACIT Pixel3ÖBFacit.ORIG.indd 1

08-09-01 13.02.03


FACIT SIDAN 2–5

1 Koordinatsystem

.

SN LI PO TIO A ST

,

, +

+

K

KĂ–

TU

GA

*

*

) ) SIMHALL

(

( SJUKHUS

GALLLERIA

'

7

SPORTAFFĂ„R

7

8

9

:

;

3 <

8

9

a

=

a polisstationen?

c

sportaffären?e busshĂĽllplatsen?b sjukhuset?

d

gatukĂśket?f

'$

a G3

b E 3 ,"&!%%c

A 4 ,$(%

d

G 1 %%+"

<

=

4

e C 3 -''",'

d

!

ef

f

Vad finns i dessa rutor? c G 6 %$",$

a F2

Q-

b A5

)12

!#

d B1

e A7 f

D4

)"1%2  ,#( &+$

3

1 â&#x20AC;˘ Koordinatsystem

Skriv koordinaterna till punkterna.

8 

C

12 11

D

H

9 8

 M

7

 M E

A

6 5C 

D E F G H I B

10

 M

M M

4

 M

3

I F

B

2

! M

1

G

 M

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Skriv in koordinaterna. Dra streck frün punkt till punkt. Hur lüng blir varje väg? Blü väg: (1,1), (1,5), (7,5), (7,12), (3,12), (3,6)

12 11 10 9

RÜd väg: (2,2), (2,1), (10,1), (10,6), (5,6), (5,12)

8 7 6 5

Gul väg: (3,3), (6,3), (6,12), (11,12), (11,2), (8,2)

4 3 2 1 0 1

Rita in punkterna i koordinatsystemet ovan. A (5,7)

C (9,7)

E (8,0)

G (0,5)

B (6,4)

D (1,3)

F (11,5)

H (7,1)

8 7 6

A

B

5 G

4

F

3 2 1

E

D

0 0

1

4

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GrÜn väg: (4,4), (2,4), (2,9), (10,9), (10,8), (1,8)

Skriv koordinaterna och dra streck frĂĽn punkt till punkt. â&#x2020;&#x2019; (2,9) â&#x2020;&#x2019; (4,12) â&#x2020;&#x2019; (6,9) â&#x2020;&#x2019;

11

A

9

3

12

 B C 

D E F G 

C

10

9

2

Start: (1,1) â&#x2020;&#x2019; (1,3) â&#x2020;&#x2019; (2,4)

Skriv koordinaterna till triangelns och rektangelns hĂśrn.

7D 3 )+$+"'

2

6

>

sandlĂĽdan?Vad ligger i de här rutorna?

2

;

cb:

I vilken ruta finns bilderna?

I vilken ruta ligger

1

5

'

10

(8,9) â&#x2020;&#x2019; (8,11) â&#x2020;&#x2019; (11,9) â&#x2020;&#x2019;

9

(11,1) â&#x2020;&#x2019; (8,9) â&#x2020;&#x2019; (8,1) â&#x2020;&#x2019;

8 7

(11,9) â&#x2020;&#x2019; (6,9) â&#x2020;&#x2019; (6,4) â&#x2020;&#x2019;

6

(7,3) â&#x2020;&#x2019; (7,1) â&#x2020;&#x2019; (5,1) â&#x2020;&#x2019;

5 4

(4,5) â&#x2020;&#x2019; (3,1) â&#x2020;&#x2019; (1,1)

3 2 1 0 1

10

1 â&#x20AC;˘ Koordinatsystem

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

PIXEL 3 Ă&#x2013;VNINGSBOK

2

Pixel3OĚ&#x2C6;BFacit.ORIG.indd 2

08-09-01 13.02.04


FACIT SIDAN 6â&#x20AC;&#x201C;9 10

a Skriv koordinaterna till punkterna

10 E

9

E

A

8

A (

A

7

B (

6 D

5

C (

D

3 B

B

1

C

0

1

2

3

C

4

5

6

7

8

9

Hur mycket är det sammanlagt?

1

a

e

b Spegelvänd figuren pü andra sidan om symmetrilinjen och skriv koordinaterna till punkterna i den nya figuren.

4

2

 , ) D ( , )

, ) E ( , ) , )

2 Mer än 1000 och mindre än 0

A (

10

B ( C ( , ) D ( , ) 

, ) E ( , ) , )

b

Symmetrilinje A

11 10 C

9

C B

8

6

B

D

7

Symmetrilinje E D

D B

4 3

B (

(

C

g

 kr

C ( Dra streck frĂĽn punkt till punkt.

B

C

 , ) E , )

 kr

kr

c

 , ) , )

A ( , ) D(

D

E

5b Spegelvänd punkterna pü andra sidan om den rÜda symmetrilinjen. Skriv koordinaterna till de nya punkterna.

kr

f

11 a Rita koordinaterna till de här punkterna i koordinatsystemet. A (6,1) B (5,4) C (3,3) D (4,5) E (1,6) Dra streck frün punkt till punkt. 12kr

 kr

d

h

2 1

A

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c Spegelvänd alla punkterna om den grÜna symmetrilinjen. Dra streck frün punkt till punkt.

12 Rita en egen figur i ett koordinatsystem. GÜr en symmetrilinje och spegelvänd figuren. Skriv koordinaterna till punkterna. 6

 kr 7

Rita pengarna.

2

kr

1 â&#x20AC;˘ Koordinatsystem

6

Räkna.

a 350 kr

b 1452 kr

a 200 + 100 =

710 kr

2517 kr

300 + 200 =575 kr

1903 kr

400 + 300 =880 kr

4243 kr

200 + 700 =b

600 + 400 =

500 â&#x20AC;&#x201C; 200 =

c 4000 + 1000 = 

900 â&#x20AC;&#x201C; 300 =3000 + 3000 = 

1000 â&#x20AC;&#x201C; 200 =3000 + 6000 = 

1000 â&#x20AC;&#x201C; 700 =

5000 â&#x20AC;&#x201C; 3000 =

800 â&#x20AC;&#x201C; 500 =

8000 â&#x20AC;&#x201C; 4000 =840 â&#x20AC;&#x201C; 220 =c 8240 + 1200 =980 â&#x20AC;&#x201C; 450 =Skriv talen i utvecklad form.

3

 

7

Räkna. a

a 819 = 

 507 = 6823 = 240 =7108 = 

Räkna ut och skriv svar.

4

8

a 2000 + 700 + 50 + 8 =6000 + 400 + 10 + 4 =

 

7000 + 800 + 80 + 0 = 

4000 +

 

9000 + 900 + 0 + 9 =

0 + 70 + 5 =

530 + 100 =840 + 200 =1780 + 200 =2500 â&#x20AC;&#x201C;

250 =9450 â&#x20AC;&#x201C; 5200 = 

5450 + 140 =8340 â&#x20AC;&#x201C; 1200 = 

8100 â&#x20AC;&#x201C; 2100 = 

b 3741 = 

b 3000 + 500 + 0 + 9 =

+ 200 2400

a femtusen trehundra femtiofem b ĂĽttatusen tvĂĽhundra fyrtiofem c sextusen ĂĽttio

 

d fyratusen ĂĽttahundra fem 8

â&#x20AC;&#x201C;650

   

+150

Skriv som tal.

5

2220 + 5000 = 

FĂślj pilarna och skriv de tal som saknas.

  

b

+1050â&#x20AC;&#x201C;1500

+ 4550â&#x20AC;&#x201C;250 

â&#x20AC;&#x201C;3150

2 â&#x20AC;˘ Mer än 1000 och mindre än 0

9

PIXEL 3 Ă&#x2013;VNINGSBOK

3

Pixel3OĚ&#x2C6;BFacit.ORIG.indd 3

08-09-01 13.02.06


FACIT SIDAN 10â&#x20AC;&#x201C;13 Rita en tallinje. Placera de här talen pĂĽ rätt plats:

9

    

 11 Avrunda till närmaste hundratal.

3

3, â&#x2C6;&#x2019;3, 2, â&#x2C6;&#x2019;4, â&#x2C6;&#x2019;1, 15, 19, â&#x2C6;&#x2019;15, â&#x2C6;&#x2019;13, â&#x2C6;&#x2019;6, 5, â&#x2C6;&#x2019;2, 11, 13

a  

10 Använd en tallinje och räkna ut. a

3â&#x20AC;&#x201C;4 =

k

0â&#x20AC;&#x201C;5 =

k

0â&#x20AC;&#x201C;7 =

k

6â&#x20AC;&#x201C;2 =â&#x20AC;&#x201C;1 + 2 =

â&#x20AC;&#x201C;1 â&#x20AC;&#x201C; 5 =

k

10 â&#x20AC;&#x201C; 12 =

k

â&#x20AC;&#x201C;10 + 5 =

k

â&#x20AC;&#x201C;5 â&#x20AC;&#x201C; 10 =

k 

1â&#x20AC;&#x201C;5 =

k

â&#x20AC;&#x201C;15 + 10 =

k

â&#x20AC;&#x201C;3 â&#x20AC;&#x201C; 8 =

k

3â&#x20AC;&#x201C;6 =

k

â&#x20AC;&#x201C;3 + 8 =â&#x20AC;&#x201C;7 â&#x20AC;&#x201C; 5 =

k

8â&#x20AC;&#x201C;9 =

k

â&#x20AC;&#x201C;4 + 2 =

k

â&#x20AC;&#x201C;2 â&#x20AC;&#x201C; 12 =

k 

20 â&#x20AC;&#x201C; 25 =

k

â&#x20AC;&#x201C;20 + 21 =

â&#x20AC;&#x201C;1 â&#x20AC;&#x201C; 17 =

k 

30 â&#x20AC;&#x201C; 41 =

k

â&#x20AC;&#x201C;5 + 15 =

â&#x20AC;&#x201C;6 â&#x20AC;&#x201C; 6 =

2 â&#x20AC;&#x201C; 10 =

k

â&#x20AC;&#x201C;22 + 13 =

k

12 â&#x20AC;&#x201C; 23 =

k

â&#x20AC;&#x201C;9 + 5 =

k

b

c

z betyder ungefär lika med

70 z

b 310 z

c 670 z 

d 349 z

390 z 

250 z

440 z 

580 z 

450 z 

910 z 

816 z 

730 z 

12 Avrunda till närmaste hundratal. 85 z

a

941 z 

b

c 3425z 

d 9816z 

145 z

1050 z

3575 z 

5069 z 

590 z 

2164 z

8354 z 

9950 z

13 Avrunda till närmaste tusental. a 2300 z

b 7800 z 

c 5400 z 

d

950 z

8700 z 

2500 z

6176 z 

4223 z 

k

1847 z

3550 z 

8450 z 

8595 z 

â&#x20AC;&#x201C;10 â&#x20AC;&#x201C; 3 =

k

3200 z

4719 z 

5512 z 

7499 z 

â&#x20AC;&#x201C;8 â&#x20AC;&#x201C; 10 =

k 14 Avrunda till närmaste tusental. a 2200 z

b 1045 z

c 5500 z 

d 3605 z 

3910 z 

6850 z 

8504 z 

2055 z

5450 z 

7907 z 

4390 z 

9550 z

2 â&#x20AC;˘ Mer än 1000 och mindre än 0

10

11

Avrunda till närmaste hundratal och addera. 7859 kr

 f

150 + 370 z 

330 + 360 z 

463 + 283 z 

730 + 280 z

243 + 551 z 

635 + 393 z

590 + 190 z 

735 + 263 z

549 + 351 z 

16 a 120 + 342 z 

b 407 + 360 z 

c 222 + 742 z 

810 + 120 z 

319 + 535 z 

329 + 633 z 

275 + 510 z 

845 + 140 z 

852 + 130 z

540 + 291 z 

463 + 385 z 

4573 kr

830 kr per st 2175 kr

6649 kr 1051 kr

1250 kr

20 Ungefär hur mycket kostar varorna? Avrunda och räkna ut. a

c

e

232 + 777 z+

z 

17 a

995 kr

3549 kr

15 a 290 + 520 z 

b 450 + 339 z 

c 387 + 219 z 

485 + 240 z 

b 9150 + 1295 z 

c 595 + 1380 z

907 + 355 z

4265 + 3160 z 

1873 + 819 z 

1249 + 415 z 

5085 + 2173 z 

7289 + 549 z 

kr

b

+

z

kr

d+ 

z 

kr+

z +

z 

kr

f

kr

+ 

z 

kr

Avrunda till närmaste hundratal och subtrahera. 18 a

742 â&#x20AC;&#x201C; 329 z 

b 2316 â&#x20AC;&#x201C; 1250 z

c 4317 â&#x20AC;&#x201C; 3287 z

854 â&#x20AC;&#x201C; 379 z 

5807 â&#x20AC;&#x201C; 2153 z 

9708 â&#x20AC;&#x201C; 3489 z 

1415 â&#x20AC;&#x201C; 586 z 

9094 â&#x20AC;&#x201C; 5215 z 

6403 â&#x20AC;&#x201C; 1992 z 

19 a 829 â&#x20AC;&#x201C; 587 z

941 â&#x20AC;&#x201C; 329 z771 â&#x20AC;&#x201C; 431 z 

348 â&#x20AC;&#x201C; 169 z

1802 â&#x20AC;&#x201C; 493 z

12

b

949 â&#x20AC;&#x201C; 685 z

c 7777 â&#x20AC;&#x201C; 3333 z 

8801 â&#x20AC;&#x201C; 2482 z 

21 Avrunda till närmaste hundratal och subtrahera. a 2453 â&#x20AC;&#x201C; 1324 z

b 9049 â&#x20AC;&#x201C; 2198 z 

c 6049 â&#x20AC;&#x201C; 2683 z

5828 â&#x20AC;&#x201C; 4218 z 

7463 â&#x20AC;&#x201C; 3770 z 

5781 â&#x20AC;&#x201C; 2450 z

4139 â&#x20AC;&#x201C; 2528 z 

8143 â&#x20AC;&#x201C; 4664 z 

9850 â&#x20AC;&#x201C; 3335 z 

6281 â&#x20AC;&#x201C; 3153 z

2 â&#x20AC;˘ Mer än 1000 och mindre än 0

13

PIXEL 3 Ă&#x2013;VNINGSBOK

4

Pixel3OĚ&#x2C6;BFacit.ORIG.indd 4

08-09-01 13.02.08


Bjørnar Alseth

â&#x20AC;˘

Pixel

Henrik Kirkegaard

â&#x20AC;˘

Gunnar Nordberg

â&#x20AC;˘

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbĂśckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Ăśver en längre period, alltid frĂĽn konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivĂĽ. I Ăśvningsboken fĂĽr eleverna mĂśjlighet att befästa sina kunskaper och Ăśva vidare pĂĽ olika svĂĽrighetsnivĂĽer. Till Pixel Ă&#x2013;vningsbok 3 finns ett separat facit.

Henrik Kirkegaard

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Gunnar Nordberg

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;VNINGSBOK

pixel

â&#x20AC;˘

pixel

pixel 3

Bjørnar Alseth

pixel

matematIK

m a t e m a t i k­

3

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 3 bestür av: pixel 3A

pixel 3A

â&#x20AC;˘ L Ă&#x201E;RARBOK

â&#x20AC;˘ GRUNDBOK

pixel mAtemAtiK

Ă&#x2013;VNiNGSBOk­

pixel mAtemAtiK

20

15 20

ÂşC

15 10 5 0

-15

3A

3A

pixel

pixel 3

-5 -10

-20

LĂ&#x201E;RARBOK

GRUNDBOK

matematIK

GruNdBOK 3a

lärarBOK 3a

10

5

0

m

ai

ju

n

ju

li

au

g

se

pt

ok

t

no

v

20

15

10

5

0

pixel 3B â&#x20AC;˘ GRUNDBOK

pixel

pixel

jun

juli

aug

sept

okt

nov

FaCit

3

mAtemAtiK

matematiK

mai

Ă&#x2013;VNINGSBOK

Ă&#x2013;VNINGSBOK 3 20

15

10

5

0

mai

jun

juli

aug

sept

okt

nov

3B GRUNDBOK

GruNdBOK 3B

3B L Ă&#x201E;RARBOK

lärarBOK 3B

tIll pixel fKâ&#x20AC;&#x201C;3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

*4#/3

Ă&#x2013;VNINGSBOK

 

OMSLAG OĚ&#x2C6;b 3.indd 1

08-08-29 16.58.45

Ăśvningsbok 3

Pixel3OĚ&#x2C6;BFacit.OK2.indd 1

08-08-29 13.47.45

Facit Ăśvningsbok 3

*4#/Pixel3OĚ&#x2C6;BFacit.ORIG.indd 32

 

08-09-01 13.01.37

9789127410848  

3 FACIT MATEMATIK ÖVNINGSBOK D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G H G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you