Page 1

Lai ba!

Lai ba! Lai ba! är en nybörjarbok i modern rikskinesiska (mandarin) för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Henrik Bengtsson

Lai ba! har texter och dialoger som bygger på vanliga vardagssituationer som kan uppkomma när man är i Kina: att presentera sig och sin familj, siffror och telefonnummer, intressen, yrken, mat, shopping, resande etc. Lai ba! är en allt-i-ett bok med såväl texter, grammatik som många övningar.

Håkan Friberg

Lai ba! har ett rikt bildmaterial ifrån dagens Kina. Korta faktatexter tar upp geografi, kultur, seder och bruk. Som komplement till boken finns en lärar-cd och en webbplats med bland annat teckengenomgångar och bokens texter inspelade.

Lai ba!

ISBN 978-91-40-66383-2

y(7IJ1E0*QQNSNM(

Lai ba omslag.indd 1

Henrik Bengtsson Håkan Friberg

11-10-03 10.44.27


二 中国很大 2. Kina är stort I det här kapitlet lär du dig att prata lite om länder, städer och folk.

Lai ba.indb 38

11-09-23 12.21.16


glo sor Text 1

第一课

Anna frågar Wang Guiming om Kina Ānnà:

王 Guìmíng: Ānnà:

王 Guìmíng: Ānnà: 王 Guìmíng: Ānnà: 王 Guìmíng: Ānnà:

¯ ´ ` ´ `

中国大不大? ¯ ´ ` ¯ ´ ´ ¯ 中国 hěn 大。中国人 hěn 多。 ` ˇ ` ˇ ´ ¯ ` ¯ 瑞典 ne?瑞典人多不多? ˇ ` ˇ ´ ` ¯ ¯ ´ ´ ¯ 我们瑞典人不多。中国人多, ` ˇ ´ ˇ ¯ ´ ` ` ˇ ˇ 瑞典人少。中国大,瑞典小。 Fēnlán ne? ˇ ´ ` ´ ˇ ˇ Fēnlán 也不大。Fēnlán人也 hěn 少。 ` ˇ ` 瑞典 lěng 不 lěng? ` ˇ ¯ ´ 瑞典 bǐjiào lěng。中国 ne? ˇ Běijīng 也 bǐjiào lěng,Guǎngzhōu rè。 ` ˇ 瑞典 rènao 吗? ´ ` ` ˇ 不太 rènao,瑞典 hěn ānjìng。

Zhōngguó dà Wáng Zhōngguórén

Kina stor Wang familjenamn

中国人 kines

hěn

obetonad: adjektivmarkör betonad: mycket, väldigt, i hög grad

duō

många, mycket

瑞典 Sverige Ruìdiǎn瑞典人 svensk rén Ruìdiǎn

少 小 芬兰 也不 冷 比较 北京

få, inte många

Guǎngzhōu

广州

Kanton (Guangzhou)

热 热闹

varm

吗 太 不太 安静

frågepartikel

shǎo xiǎo Fēnlán yě bù lěng

安娜: 中国大不大? 王贵明: 中国很大。中国人很多。瑞典呢? 瑞典人多不多? 安娜: 我们瑞典人不多。中国人多,瑞典 人少。中国大,瑞典小。 王贵明: 芬兰呢? 安娜: 芬兰也不大。芬兰人也很少。 王贵明: 瑞典冷不冷? 安娜: 瑞典比较冷。中国呢? 王贵明: 北京也比较冷,广州热。 瑞典热闹吗? 安娜: 不太热闹,瑞典很安静。

中国 大 王

bǐjiào Běijīng

rènao ma tài bútài ānjìng

liten Finland inte heller kall rätt så, ganska Peking (Beijing)

livlig, full av liv och rörelse alltför inte särskilt lugn, tyst

瑞典 Sverige

2 . KiN A ä r S T OrT

39

Lai ba.indb 39

11-09-23 12.21.23


glo sor Frågor till text 1

瑞典人多不多? 2. 中国人多吗? 3. Fēnlán 人 ne? 4. 瑞典 lěng 吗? 5. 中国 ne?中国 lěng 不 lěng? 1.

Text 2

爱 älskar

第二课

Magister Chen och Martin träffas

ˇ ˇ

Chén lǎoshī: 你好!

马丁:

ˇ ˇ

你好! ˇ ` ˇ ` Chén lǎoshī: 我是 Chén lǎoshī。你是 shéi? ˇ ` ˇ ¯ ˇ ` ` ˇ ´ 马丁: 我是马丁。我是瑞典人。 ` ˇ ˇ Chén lǎoshī: 瑞典 hěn 好,hěn piàoliang, ` ` 是不是? ` ` ˇ ¯ ´ ˇ 马丁: 是,瑞典 hěn měi。中国也 hěn měi。 ˇ ` ´ 你是 nǎlǐ人? ˇ ` ´ ` ´ 你是不是 Běijīng人? ´ ` ˇ ` ´ Chén lǎoshī: 不是。我是 Xī'ān人。 ` ´ 马丁: Zhāng lǎoshī 是 Běijīng人吗? ´ ` ¯ ` ´ Chén lǎoshī: 不是,她是 Qīngdǎo人。 ` ´ ` 马丁: Qīngdǎo 大不大? ˇ Chén lǎoshī: Qīngdǎo bǐjiào 小。 马丁: Shànghǎi ne? ` ˇ Chén lǎoshī: Shànghǎi hěn 大,也 hěn rènao。 ´ Shànghǎi人 hěn máng。 ¯ ´ ´ ` ` 马丁: 中国人 dōu ài rènao,是不是? ` ¯ ´ ´ Chén lǎoshī: 是。中国人 dōu hěn máng。 ¯ ´ ´ ˇ 马丁: 中国人也 hěn jiǎng lǐmào。

Mǎdīng

马丁

Martin namn

piàoliang

漂亮

vacker, snygg

shì bu shì

hur, 是不是 eller håller du inte med

美 vacker, fin nǎlǐrén 哪里人 ’vilkenplatsměi

människa’

北京人 pekingbo Xī’ānrén 西安人 xianbo Xī'ān 西安 Xian Qīngdǎorén 青岛人 qingdaobo Qīngdǎo 青岛 Qingdao Shànghǎi 上海 Shanghai Shànghǎirén 上海人 shanghaibo Běijīngrén

忙 upptagen ài 爱 älskar lǐmào 礼貌 artig jiǎng lǐmào 讲礼貌 vara artig máng

2. K iN A ä r ST O rT

40

Lai ba.indb 40

11-09-23 12.21.23


or 陈老师: 你好! 马丁: 你好! 陈老师: 我是陈老师。你是谁? 马丁: 我是马丁。我是瑞典人。 陈老师: 瑞典很好,很漂亮,是不是? 马丁: 是,瑞典很美。中国也很美。你是哪里人? 你是不是北京人? 陈老师: 不是。我是西安人。 马丁: 张老师是北京人吗? 陈老师: 不是,她是青岛人。 马丁: 青岛大不大? 陈老师: 青岛比较小。 马丁: 上海呢? 陈老师: 上海很大,也很热闹。 上海人很忙。 马丁: 中国人都爱热闹,是不是? 陈老师: 是。中国人都很忙。 马丁: 中国人也很讲礼貌。ext C

课文三

Frågor till text 2

1. Chén lǎoshī 是不是 Běijīng人? 2. Zhāng lǎoshī 是 nǎlǐ人? 3. Qīngdǎo 大吗?

4. Shànghǎi人 ài rènao 吗?

5. 中国人 jiǎng 不 jiǎng lǐmào? Chang Jiang har länge varit en viktig transportlänk mellan västra och östra Kina.

2 . KiN A ä r S T OrT

41

Lai ba.indb 41

11-09-23 12.21.27


Praktiska fraser goddag elever! 同学们好 duìbuqǐ wǒ chídào le 对不起我迟到了 förlåt att jag är sen shàng kè börja en lektion, 上课 ha lektion tóngxuémen hǎo

xià kè xièxie

Övning 1

下课 谢谢

sluta en lektion

Sufflerad dialog

Var kommer du ifrån?

Låtsas att ni är kineser. Fråga var någonstans i Kina ni kommer ifrån. Välj bland städerna till höger. Gör en lista. Fråga flera gånger. Fråga och svara enligt följande mönster.

你是 nǎlǐ人? 我是……人。

vacker, fin

tack

Läs igenom dialogerna två och två. Sedan läser en av er ur dialogen och den andre svarar med texten undanlagd, medan den med texten framför sig sufflerar med små tips på svenska eller kinesiska.

Övning 2

Extra ordförråd: Några fler städer att välja bland

哈尔滨 天津 武汉 成都 重庆 深圳 香港 Övning 3

Hā’ěrbīn Tiānjīn Wǔhàn Chéngdū Chóngqìng Shēnzhèn Xiānggǎng

沈阳 大连 南京 苏州 杭州 厦门 台北

Shěnyáng Dàlián Nánjīng Sūzhōu Hángzhōu Xiàmén Táiběi

Lär dig städerna

Arbeta med en blindkarta och placera in städerna på rätt platser.

Himmelriket på jorden De två städerna Suzhou och Hangzhou ansågs vara så vackra att man myntade följande ramsa: Shàng yǒu tiāntáng,xià yǒu Sū-Háng。

Däruppe finns himmelen. Härnere finns Suzhou och Hangzhou. 2. K iN A ä r ST O rT

42

Lai ba.indb 42

11-09-23 12.21.30


k o mmentarer Radikaler Namn: Kungaradikal/jaderadikal Betydelseområde: dyrbara och värdefulla objekt Form som helt tecken: 王

Namn: Staketradikal Betydelseområde: avgränsningar, inhägnader, inspärrningar Namn: Munradikal Betydelseområde: språk, tal, frågor Form som helt tecken: 口

Bildelement

/

Föreställer: köttbit, måne (även radikal)

瑞 国 吗 多

Suzhou, en av Kinas vackraste städer, ”Österns Venedig”.

43

Lai ba.indb 43

11-09-23 12.21.33


kom me n tarer Uttal Konsonanterna x, j och q

Skillnaden i uttal mellan x, j och q å ena sidan och sh, zh och ch, som du lärde dig i kapitel ett å andra sidan, är att vid uttal av x, j och q placeras tungan på samma ställe som svenskans tje-ljud.

x uttalas med ett jämnt brusande luftflöde och låter ungefär likadant som

svenskans tje-ljud.

j och q har samma t-förslag som zh och ch. j uttalas utan aspiration och q med

kraftig aspiration.

x, j, och q följs alltid av antingen i eller u. x

ingen stämbandston, inget t-förslag

ungefär som i rikssvenskans kittla

Ex: xī

j

ingen stämbandston, t-förslag, ingen aspiration

lite som i rikssvenskans smedja, men inte ljudande

Ex: jīng

q

ingen stämbandston, t-förslag, aspiration

ungefär som i svenskans attjo

Ex: qīng

Vokalen i efter x, j och q

i efter x, j och q uttalas precis som ett vanligt svensk i, som i kittla.

Övning 4

Vokalerna i och i

1. xí – shí 2. jī – zhī 3. qì – chì

Var noga med att uttala i:et i xiǎo. 4. xiǎo – shǎo

Konsonanterna j och d samt q och t Övning 5

j kan låta väldigt likt d, och q kan låta likt t,

så var noga med att skilja dem åt.

1. jí – dí – jián – dián 2. qī – tī – qiān – tiān Övning 6

Vokalerna u och ü

Efter x, j och q uttalas u som ü. Öva skillnaderna i uttal. 1. xù – shù 2. jú – zhú 3. qǔ – chǔ 2. K ina ä r sto rt

44

Lai ba.indb 44

11-09-23 12.21.34


八 咱们去买东西吧! 8. Vi kan väl gå och shoppa! Nu skall du ut och shoppa! I det här kapitlet lär du dig hur du handlar frukt och hur du handlar kläder i butik.

Lai ba.indb 134

11-09-23 12.24.11


glo sor Text 1

第一课

Anna och Bai Ping bestämmer sig för att gå till fruktmarknaden

安娜: 白平: 安娜: 白平: 安娜: 白平:

白平,你 jīn天下午想不想去市 场 mǎi 东西? 不好 yìsi,我下午有事儿。 我要去学校。 那,明天 ne? 明天也不行。现在去 zěn么样? 可以。 好,zán们 zǒu ba。

Lite senare på marknaden …

白平: 安娜: 白平:

你 mǎi shuǐguǒ 吗?我想 mǎi jú子。 我想 mǎi píngguǒ 和 xiāngjiāo。 我们去看看哪儿 mài píngguǒ。

Anna vänder sig till en gammal frukthandlare …

安娜: Shīfu,有 píngguǒ 吗? 老头儿: 有。 安娜: 这种 píngguǒ zěn么样? 老头儿: 好 a!又大又 tián。 安娜: 多少 qián 一斤? 老头儿: 七 kuài 五 máo qián 一斤。 安娜: 很 guì! 老头儿:不 guì a,很 piányi,都很 tián 的! 安娜: 那好,我 mǎi 三斤!还来一 bǎ xiāngjiāo ba! 老头儿: Píngguǒ 二十二 kuài 五 máo qián,

Ānnà shìchǎng mǎi dōngxi xuéxiào zǒu shuǐguǒ júzi píngguǒ xiāngjiāo shīfu

安娜 市场 买 东西 学校 走 水果 橘子 苹果 香蕉 师傅

Anna namn marknad köper saker, grejer skola går frukt mandarin frukt äpple banan mäster hövligt tilltal för ickeakademiska yrken

卖 säljer lǎotóur 老头儿 gubbe a klart, ju 啊 så slutpartikel mài

又… både… och… 又… tián 甜 söt duōshǎo mycket 多少钱 hur qián kostar (det) yòu… yòu…

钱 斤

pengar

kuài

yuan, dollar, krona, stycke måttsord för pengar och delbara föremål

máo

tioöring, dime måttsord för pengar

guì

贵 便宜 来

qián jīn

piányi lái

halvkilo, pund, måttsord avseende vikt

dyr billig här: ge mig

8 . Vi KA N Vä l g å Oc H S H OP PA!

135

Lai ba.indb 135

11-09-23 12.24.14


glo sor xiāngjiāo 十 kuài 三。一 gòng 三十二 kuài 八 máo。

安娜: 好,gěi 你 qián。 老头儿:小姐,你 mǎi 什么? 白平: Jú子好chī 吗? 老头儿: 好chī a!又大又 tián。 白平: 好,gěi 我两斤 ba。 老头儿: 两斤,一gòng 十四 kuài 两 máo qián。 白平: 好,gěi 你 qián。 老头儿: Xièxie。Màn zǒu!

安娜: 白平: 安娜:

bǎ yīgòng gěi nǐ qián gěi xiǎojiě màn zǒu

把 一共

här: klase sammanlagt, tillsammans

sägs 给你钱 varsågod vid betalning

给 小姐 慢走

ger fröken hej då, ta det lugnt

白平,你今天下午想不想去市场买东西? 不好意思,我下午有事儿。 我要去学校。 那,明天呢? 明天也不行。现在去怎么样? galleria, köpcentrum 可以。 好,咱们走吧。

安娜: 白平: …… 白平: 你买水果吗?我想买橘子。 安娜: 我想买苹果和香蕉。 白平: 我们去看看哪儿有苹果。 …… 安娜: 师傅,有苹果吗? 老头儿: 有。 安娜: 这种苹果怎么样? 老头儿: 好啊!又大又甜。 安娜: 多少钱 一斤?

商场 东西 市场 学校 saker

marknad

skola

8. V i K A N V ä l gå O c H S HO P PA!

136

Lai ba.indb 136

11-09-23 12.24.15


or 老头儿: 七块五毛钱一斤。 安娜: 很贵! 老头儿: 不 贵啊,很便宜,都很甜的! 安娜: 那好,我买三斤!还来一 把香蕉吧! 老头儿: 苹果二十二块五毛钱,香蕉十块三。 一共三十二块八毛。 安娜: 好,给你钱。 老头儿: 小姐,你买什么? 白平: 橘子好吃吗? 老头儿: 好吃啊!又大又甜。 白平: 好,给我两斤吧。 老头儿: 两斤,一共十四块两毛钱。 白平: 好,给你钱。 老头儿: 谢谢。慢走! Frågor till text 1

安娜 xǐhuan 什么样的 shuǐguǒ? 2. 老头儿的 píngguǒ 多少 qián 一斤? 3. 安娜 mǎi 几斤 píngguǒ? 4. 安娜的 shǔiguǒ 一 gòng 多少 qián? 5. 白平 gěi 老头儿多少 qián? 1.

8 . Vi KA N Vä l g å Oc H S H OP PA!

137

Lai ba.indb 137

11-09-23 12.24.16


kom me n tarer Vad heter pengarna?

Det officiella namnet på Kinas valuta är Rénmínbì 人民币 vilket förkortas RMB och betyder folkets valuta. Enheten valutan mäts i kallas yuán 元. Du skiljer alltså på namnet på valutan (Rénmínbì) och enheten valutan mäts i (yuán). På sedlar använder man yuán 元 men i dagligt tal används nästan alltid det talspråkliga kuài 块. Samma sak gäller för tiondelarna máo 毛. I skriftspråket använder man i stället jiǎo 角. Den internationella symbolen för kinesiska yuan är ¥.

Att ange förhållanden: pris per halvkilo

När du vill tala om hur mycket något kostar per enhet eller måttsord (liter, halvkilo, flaska, påse, plagg mm), säger du helt enkelt först priset, sedan måttet, t.ex. en liter, två pund. För livsmedel är den vanligaste viktenheten斤jīn (pund, halvkilo).

六 kuài qián 一斤 两 kuài 五一个 八十四 kuài 一件

sex yuan halvkilot två och femtio per styck åttiofyra kronor per plagg

Kulramen har flertusenåriga rötter och används fortfarande i många affärer. 144

Lai ba.indb 144

11-09-23 12.24.23


Övning 5

Läs följande priser högt:

1. ¥ 12:2. ¥ 56:30 3. ¥ 79:25 4. ¥ 148:05 5. ¥ 202:Övning 6

Sätt dina egna priser

Para ihop rätt pris med rätt mått och rätt vara. Konstruera hela meningar.

1. 七 máo 五

xiāngjiāo

2. 五 kuài 四

tiáo

chènshān

牛zǎikù

4. 一百二十八 kuài

个 斤

píngguǒ

3. 三十一 kuài 六 máo qián 5. 两千四百二十 kuài qián

牛肉

Både … och … 又yòu …又yòu …

När du vill säga att en person eller sak har två egenskaper samtidigt eller håller på med två saker inom samma tidsram, kan du använda dig av konstruktionen 又…又…, där prickarna kan ersättas av adjektiv eller satser. píngguǒ 又大又 tián

chènshān 又 piányi 又好看

我明天又打

qiú 又 zuò 饭

äpplena är både stora och söta blusen är både billig och vacker i morgon skall jag både spela boll och laga mat

又 måste följas av adjektiv eller verb. När det handlar om två substantiv, kan du inte använda 又 … 又 …, om du inte gör om meningen på något sätt. Vill du t ex säga att du tycker om både lamm och kyckling måste du ta med verbet i jämförelsen.

我又 xǐhuan 羊肉又 xǐhuan 鸡肉。

Jag tycker om både lammkött och kyckling.

8 . Vi kan vä l g å oc h shoppa!

145

Lai ba.indb 145

11-09-23 12.24.24


Övning 7

Översätt med 又yòu…又yòu…

Skriv om meningen där det behövs. 1. Kina är både stort och vackert. 2. Gamle Li tycker både om att äta kinesisk mat och svensk mat. 3. Han är både artig och intelligent. 4. Anna studerar både kinesiska och japanska. 5. Martin spelar både fotboll och bordtennis.

När och var saker sker: Platsadverbial

I kapitel sex lärde du dig att tidsadverbial (ord som berättar när något äger rum) placeras före huvudverbet i en mening. Innan du talar om vad du gör, måste du berätta när du gör det. Samma sak gäller för platsadverbial (var du gör något). Innan du talar om vad du gör, måste du berätta var du gör det. Platsangivelserna kommer alla före huvudverbet. Du använder ofta det lilla ordet 在zài, som här motsvarar våra prepositioner på, vid och i.

他明天来 马丁在 shāngchǎng mǎi dōngxi

han kommer i morgon Martin handlar saker på köpcentret

För att veta i vilken ordning de olika adverbialen skall stå om du pratar både tid och plats kan du använda dig av ramsan NärVarHur. Först talar du om när något sker, sedan var det sker, och sist under vilka omständigheter (hur) det sker (det sista kommer du att lära dig i nästa kapitel). Vem?

När?

Var?

Subjekt

Tidsadv

Platsadv

我 中国人 Zán们

明天 在你们家 wǎn上 在

Hur? Med vem/vad?

Vad händer?

Omständighetsadv Verb (+Objekt) chī 饭 mǎi dōngxi

好不好? 。

玩儿

ba!

shāngchǎng

xīngqī天

在 Běijīng

Du kan använda den här formeln för att komma ihåg ordningen: S + N V H + V/O Subjekt + NärVarHur + Verb/Objekt 8. V i kan v ä l gå o c h shoppa !

146

Lai ba.indb 146

11-09-23 12.24.26


Övning 8

När och var händer vad?

Kombinera ihop tids- och platsadverbial med en händelse. Arbeta i par. Ställ en fråga till din klasskamrat. Fråga vem som håller på med en viss aktivitet. Den andre svarar vem och när och var han eller hon gör det. Blanda fraserna nedan till fullständiga meningar eller hitta på egna. Använd det här mönstret. –马丁干什么?

–马丁xīngqī六在 Guǎngzhōu tī zúqiú。

1. xīngqī六 2. jīn天

上午 4. 下午 5. 明天 6. xīngqī天 7. 九点 zhōng 8. xīngqī四 9. chà 一 kè 两点 10. 中午 3.

在商场 在 Guǎngzhōu 在市场 在我家 在学校 在上hǎi 在 Běijīng 在你们家 在瑞典 在 Xiānggǎng

Vad håller Martin på med? Martin spelar fotboll på lördag i Kanton. mài 牛zǎikù chàng gē tī zúqiú

下 wéiqí mǎi xiāngjiāo

看书 zuò zuòyè

打 pīngpāngqiú mǎi 东西 听 yīnyuè

Grönsakerna ser inte alltid ut som hemma i Sverige.

8 . Vi kan vä l g å oc h shoppa!

147

Lai ba.indb 147

11-09-23 12.24.27


kom me n tarer Att göra något lite grann: Verbfördubbling

När du vill uttrycka att en handling utförs med litet engagemang eller under kort tid, kan du använda dig av verbfördubbling. Detta är mycket vanligt i talspråk. Det innebär att du säger verbet i fråga två gånger efter varandra. Ibland placeras ett 一 (som helt saknar betydelse) mellan de båda verben. Är verbet enstavigt, och du inte lägger till något 一, blir andra stavelsen tonlös efter fördubblingen. Det är bara handlingar som utförs avsiktligt som kan beskrivas på det här sättet.

我要看一看。 你问问 ba! 我们去玩儿玩儿ba! 我可以 shì 一 shì 吗?

Jag skall titta lite. Du kan väl fråga lite! Vi kan väl gå och ha lite roligt! Får jag prova lite?

Tvåstaviga verb upprepas efter varandra, alltid utan 一. Här bibehålls tonen, även efter fördubblingen. Zán们 xiūxixiūxi ba!

我要打听打听。

Låt oss vila lite! Jag skall höra mig för lite grann.

I verb-objektfraser upprepas bara verbet, inte objektet. Zán们 chàngchang gē ba!

我们可以不可以 tīti qiú?

Låt oss sjunga lite! Kan vi sparka lite boll?

Många gånger kan verbfördubbling bytas ut mot 一点儿, men inte alltid, så det gäller att tänka efter om det passar in i sammanhanget.

Övning 9

Översätt till god kinesiska

1. Jag vill läsa lite. 2. Drick lite te, vet jag! 3. Ska vi laga lite mat? 4. Vill du träna lite kampsport? 5. Du kan väl berätta lite! 6. Vill du shoppa lite? 7. Vi tänker spela lite bordtennis! 8. Jag skall bara titta! 8. V i kan v ä l gå o c h shoppa !

148

Lai ba.indb 148

11-09-23 12.24.27


Att konstatera osäkerhet: Frågor som alternativ

När du vill visa att du är osäker på vilket av två alternativ som är det rätta, kan du använda dig av en alternativfråga inne i ett påstående (eller fråga).

看看这儿有没有 píngguǒ。 我问他 hái子 chī 不 chī là的。 我不 zhīdào 你是瑞典 人还是Fēnlán人。

Övning 10

i påstående

(Jag) skall kolla om de har äpplen (eller inte). Jag frågar henne om barnen äter stark mat. Jag vet inte om du är svensk eller finsk.

Alternativfråga

Översätt till god kinesiska. 1. (Jag) skall kolla om bananerna är fina.

2. Du kan väl fråga om han kan prata kinesiska. 3. Jag vet inte om Anna föredrar (tycker om) äpplen eller mandariner. 4. Vet du om vi har lektion idag?

Att vara lite sådan: 有点儿 yǒu diǎnr

Ibland vill du tala om att någon eller något har en viss oönskad eller opassande egenskap, men bara till en viss grad. Det kan du göra genom att sätta in 有点儿 före adjektiv och vissa verb. Kù子有点儿小。 Yīshēng 有点儿 máng。 Píngguǒ 有点儿 guì。 Chén 老shī 的学生有点儿多。

她 bàba 有点儿不 xǐhuan 我。

Övning 11

一点儿, 有点儿

eller verbfördubbling

Fyll i en lucka per mening. Ibland är två svar möjliga. 1. 白先生 ……… 不 gāoxìng ……….。

Byxorna är lite för små. Läkarna är lite upptagna. Äpplena är lite dyra. Fröken Chen har lite för många elever. Hennes pappa tycker inte särskilt mycket om mig.

2. 我想 ……… 看 ……… 书。 3. Zán们去 ……… mǎi ……… 菜 ba! 4. 我们可以不可以 ……… tī ……… qiú?

8 . Vi kan vä l g å oc h shoppa!

149

Lai ba.indb 149

11-09-23 12.24.27


Lai ba!

Lai ba! Lai ba! är en nybörjarbok i modern rikskinesiska (mandarin) för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Henrik Bengtsson

Lai ba! har texter och dialoger som bygger på vanliga vardagssituationer som kan uppkomma när man är i Kina: att presentera sig och sin familj, siffror och telefonnummer, intressen, yrken, mat, shopping, resande etc. Lai ba! är en allt-i-ett bok med såväl texter, grammatik som många övningar.

Håkan Friberg

Lai ba! har ett rikt bildmaterial ifrån dagens Kina. Korta faktatexter tar upp geografi, kultur, seder och bruk. Som komplement till boken finns en lärar-cd och en webbplats med bland annat teckengenomgångar och bokens texter inspelade.

Lai ba!

ISBN 978-91-40-66383-2

y(7IJ1E0*QQNSNM(

Lai ba omslag.indd 1

Henrik Bengtsson Håkan Friberg

11-10-03 10.44.27

Profile for Smakprov Media AB

9789140663832  

9789140663832  

Profile for smakprov