Page 1


SKANDINAVISK KATOLSK TIDSKRIFT

NUMMER , 

z


SKANDINAVISK KATOLSK TIDSKRIFT NUMMER  


SKANDINAVISK KATOLSK TIDSKRIFT Huvudredaktör: Jon Peter Wieselgren Redaktör: Erik Persson Webbadress: http://katolska-akademien.se/SKT.aspx Kontakt: Erik.Persson@katolska-akademien.se Prenumerationer: Tidskriften utkommer för närvarande med c:a två nummer per år. Prenumerationsavgift Norden:  kr ( nummer) Prenumerationsavgift utanför Norden:  kr ( nummer) Man prenumererar genom att sätt in prenumerationsavgiften på Svenska Katolska Akademiens bankgiro - och samtidigt skicka ett e-postmeddelande till Erik.Persson@katolska-akademien.se. Ange den adress till vilken tidskriften skall skickas och från vilket nummer prenumerationen skall börja. Artiklar för bedömning, förfrågningar, läsarbrev och annan korrespondens skickas till redaktören Erik.Persson@katolska-akademien.se.

© Stiftelsen Svenska Katolska Akademien,  Förlag och tryck: BoD, Stockholm ISBN: ---- ISSN: -


Innehållsförteckning Ledare: Exsurge, Domine, non praevaleat homo!..................................... Reflexer och reflexioner.......................................................................... Jon Peter Wieselgren: Är Kyrkan inte tillräckligt bra? .......................... Fader Lindströms spalt: Vad skall skolan lära?........................................ Roma locuta est...................................................................................... S:t Pius X: Antimodernisteden av den  september  .................... Pius XI: Om ungdomens kristliga uppfostran ..................................... Teologiskt och filosofiskt........................................................................ † Marcel Lefebvre: Den modernistiska infiltrationen .......................... † Marcel Lefebvre: Itinéraire spirituel – prolog................................... John Jensen: Sokrates for retten…igen! ............................................. Moralia et politica ................................................................................ Jon Peter Wieselgren: Bossuets kristna statslära. (del ) ..................... Niclas Andersson: Svenska kyrkans väg mot avgrunden..................... Pater J. C. Moro: Gif akt! ................................................................. Nicklas Karlsson:  kapitel (och en serie frågeställningar).................. Geoffroy Daubuis: Den nya högern, dess later och verk .................... Skolastiskt ............................................................................................ Pater A. J. Lutz: Familiesamfunnet.................................................... Philothea: Skollagstiftningen och föräldrars rättigheter ..................... John Jensen: De katolske skoler i Danmark....................................... Agnes Strömberg: Livet vid St. Michael’s.......................................... Ferdi McDermott: Shaken and Taken ............................................... Erik Persson: Högskolelagen som alieneringsidiom ........................... Erik Persson: Historien om ett pedagogiskt experiment .................... Apologetiskt ......................................................................................... Bernt David Assarsson: Petrus eller Petri (del )................................ Från historiens skattkammare .............................................................. Roland Allnert: Kardinal Manning ................................................... Ur helgonens liv och kult ..................................................................... Nicolaus Fredestad: Sankta Tora ....................................................... Oscar Porath: Moder Elisabeth Hesselblad........................................ Jakob Söfting: Den helige Jimmy Knutsson från Malmö................... --


Andlig läsning ...................................................................................... Den mirakulösa nådenovenan till S:t Frans Xavier ............................ Litanier til privat Brug ...................................................................... Jakob Söfting: Evighetseko................................................................ Beda Venerabilis: Rådmannens tal till kung Edwin ........................... Fråga prästen ........................................................................................ P. Håkan Lindström: Om Amoris Laetitia ......................................... Bokligt och litterärt.............................................................................. Jakob Söfting: Som sagt för  år sedan ............................................ Recensioner ...................................................................................... Boktips ............................................................................................. Inaktuellt.............................................................................................. Jon Peter Wieselgren: Läst och kommenterat (/ )................. Undervisning om liturgi....................................................................... Roland Allnert: Passer invenit… ....................................................... H.D.: I Katolska kyrkan ...................................................................

--


Ledare: Exsurge, Domine, non praevaleat homo!1 Främling i sitt eget land I den veckovis utkommande konservativa nyhetstidningen Nya Tider publicerades för ett tag sedan en dikt ”Främling i mitt eget land” av den kände katoliken Marcus Birro.2 Man kan ha invändningar mot klassificeringen av skriftstycket ifråga som ”dikt”, då det snarare utgör en i prosaform nedtecknad meditation eller reflektion, men oaktat detta och även, att ”dikten” ifråga egentligen handlar om det drev och den utfrysning som den inom kultur- och mediavärlden tidigare uppburne Birro råkade ut för efter att ha gjort något ganska oskyldigt, men tydligen alltför politiskt inkorrekt uttalande om muslimsk invandring, kan man inte komma ifrån att han här på ett intuitivt sätt lyckas fånga stämningar som alltfler av hans landsmän delar. Så här börjar han: Jag har blivit en främling i mitt eget land. Jag hör inte hemma här. Jag förstår inte vad som driver folk längre. Jag förstår ingenting av det jag läser. Jag förstår inget av det som människor omkring mig lägger sin tid på. Jag ser teve och läser tidningar och det är som att höra och läsa om varelser från en annan planet. Litet längre fram heter det: 1 ”Stå upp, Herre, må icke människan få överhanden!” (ur graduale för tredje söndagen i fastan).

Marcus Birro: Främling i mitt eget land: Från Marcus Birros diktsamling ”Fyra årstider med Birro”, Nya Tider, v. , , s. . 2

--


De senaste fyra, fem åren har jag upplevt hur landet inuti mig gått på tvärs med världen utanför. Den har skrikit, frustat, hånat och spottat på allting som världen inuti mig tar för heligt. Jag har då, precis som du, haft ett val. Jag hade kunnat hålla käften och kamma mattfransarna på kvällarna som alla andra. Jag hade kunnat sitta tyst när jag borde talat. Jag hade kunnat stänga min famn när jag borde haft den öppen. Jag hade kunnat göra som dc flesta andra alltid gör i vårt land, fegat för att inte riskera att trilla ut ur tusen perverterade sammanhang. Men jag valde att skriva och tala om kraften hos Gud. För det har jag blivit hånad, hatad och förföljd. Han fortsätter meditationen genom att beskriva olika konkreta aspekter av sin utfrysning och strax före slutet säger han: Jag tänker inte ge upp. Så lätt blir ni inte av med mig. Men jag ska också vara ärlig och skriva att det blir allt svårare att se en mening i att stanna i ett land som så i själ och hjärta avskyr allting jag står för och tar för heligt. Att det skulle finnas något annat land där denna utveckling inte tagit överhanden tycks vara ett antagande som Birro i likhet med en del andra på tvärs med tidsandan eller den rådande politiska agendan fortfarande tar för givet. Exempel på länder dit svenska oliktänkande börjat styra blickarna och ibland även kosan är i alla fall Portugal, Finland, Polen, Ungern och även Italien.3 Den förre amerikanske diplomaten Adam Topolansky väckte Skribenten Perra Winberg meddelar t.ex. i Nya Tider att han ämnar avflytta till Sicilien (Perra Winberg: Nu flyr jag Sverige, Nya Tider, Vecka , , s. ), den invandrings- och darwinistkritiske f.d. läraren vid Livets Ords skola i Uppsala Krister Renard har redan flyttat till Lissabon (Krister Renard: Åter på arenan, Kristers blogg — gluefox,  oktober , http://gluefox.blogspot.se///ater-pa-arenan.html), Daniel Friberg, bl.a. grundare av bloggportalen Motpol och diverse andra nationella och högerinriktade initiativ har avflyttat till Ungern (Őry Mariann: Sweden – The Terrorists’ Paradise, magyarhirlap.hu, .., http://magyarhirlap.hu/cikk//Sweden__The_Terrorists_Paradise) o.s.v. Liknande sentiment kommer även till uttryck i Julia Caesar (alias Barbro Jöberger): Främling i eget land, Snaphanen, / , http://snaphanen.dk////framling-i-eget-land och i den i USA sedan länge bosatte Claes G. Ryns Sveriges kulturradikala experiment, Föreningen Heimdal, --, se http://heimdal.nu/sveriges-kulturradikala-experiment. 3

--


nyligen viss uppmärksamhet genom att förutspå en kommande större utvandringsvåg från Västeuropa till Ungern och en del andra länder i Östeuropa av unga ambitiösa människor som tröttnat på den samhällsupplösning och det gigantiska förfall som följer i massinvandringens spår i de av denna drabbade länderna.4 Sverige  - ett psykotiskt land Även om sjukan drabbat hela Västvärlden och särskilt USA och Västeuropa, kan det näppeligen förnekas att Sverige är extremt inte bara genom sin invandringspolitik (i alla fall om man mäter invandringen per capita), utan även och kanske i ännu högre grad genom sin politiskt korrekta åsiktskonformism och i sitt totala avfall från Gud, den kristna tron och alla moraliska och andliga värden. I själva verket kan dagens Sverige inte beskrivas annat än som ett fullständigt psykotiskt land. Låt mig i all korthet försöka ge några belägg för detta påstående: Låt oss börja med några exempel på den tilltagande och alltmer groteska genusaktivismen och sodomifieringen av Sverige och dess myndigheter, en utveckling som vi även tidigare varit inne på i våra ledare och som genom sin karaktär av absolut uppror mot Gud och den av Honom skapade ordningen i naturen säger en hel del om det andliga tillståndet i landet. Vid något tillfälle under våren får redaktören för sig att han skall logga in på sitt konto på pensionsmyndighetens webbsajt. Han möts där av en teckning av två tydligen perversa damer som ömt håller om varandra - vad denna fullständigt omotiverade, gudlösa och provocerande framställning har med pensionen att göra, framgår inte, men tydligen har någon pensionsmakthavare velat visa sig på styva linan genom att slå ett slag för perversionen.5 Någon tid senare åker redaktören tåg till kungliga huvudkommunen för att delta i Katolska Akademiens årsmöte och möts ånyo, när han Adam Topolansky: Hungary! – The Country of Choice for Western Europeans by ?, Hungary Today, --, http://hungarytoday.hu/news/hungary-country-choice-wester n-europeans-. 4

5

http://www.pensionsmyndigheten.se

--


slår sig ned på sin bokade plats, av samma vämjeliga streckteckning av de tvenne tribaderna, nu anbragt som ”reklam” för pensionsmyndigheten på den i framförvarande säte fästa nedfällbara brickan - som han upprörd, förtretad och sorgsen i sin ande snabbt fäller ned för att slippa se eländet. Den  maj erhåller redaktören så nästa spottloska från sodomitvänstern,6 denna gång representerad av Posten Nord, i form av ett mejlutskick där man stolt deklarerar att man från denna dag äntligen kan köpa svenska frimärken med den - nu överallt vid t.ex. skolor och universitet vajande - sodomitiska regnbågsflaggan på.7 Redaktören nappar inte på erbjudandet… Några dagar senare rapporteras att en kvinnlig företagare som av religiösa skäl inte velat hyra ut sin egen ägandes fastighet, en gård utanför Vetlanda, till ett lesbiskt ”bröllop” och för detta oerhörda ”brott” av den för sin trakasseri- och utpressningsverksamhet beryktade diskrimineringsombudsmannen tvingats betala   kr i ersättning för ”diskriminering” till de två i Göteborg bosatta tribaderna.8 Dylika trakasserier mot troende kristna - aldrig judar eller muslimer - har ju nu blivit ganska vanliga i Västvärlden, bl.a. i USA och Storbritannien, och det ena fallet mer ärerörigt än det andra har passerat förbi i nyhetsflödet. Vi har flera gånger i våra spalter refererat till den slovakiske politikern Vladimir Palkos Die Löwen kommen (t.ex. i ett boktips i SKT nr  s. ), vari dessa tendenser närmare analyseras under åberopande av ett stort antal fall av sådana oprovocerade attacker mot enskilda troende från sodomitaktivister och andra kulturradikaler. Att det bland den modärna ungdomen finns många destruktiva trender som vittnar om dess andliga, ja diaboliska, desorientering, nihilism och Den snarast orwellianska nybildningen ”hen” utgör en annan sådan spottloska som kulturradikalerna bombarderar den ofta nog tredskande lokalbefolkningen med. Om den senaste utvecklingen i USA på området rapporterar Greg Piper: Gender pronoun insanity: New York City promises to FINE people for not using ‘ze’ or ‘hir’, The College Fix, May , , se http://www.thecollegefix.com/post/. 6

7

http://pages.postnord.com/frimarkesnyheter_pride.html

Se Vägrade hålla lesbiskt bröllop på sin gård – får böta ., Fria Tider,  maj , http://www.friatider.se/v-grade-h-lla-lesbiskt-br-llop-p-sin-g-rd-f-r-b-ta-

8

-  -


narcissism är både välkänt och ostridigt. Bland dessa sticker dock den sedan många år, snarast sedan -talet, observerbara och alltjämt eskalerande trenden att förvandla sig själv till ett monster ut. Det började med sådana utseendeförstörande ingrepp som avsiktligt missprydande frisyrer (från ”långt hår” till tuppkammar, rastafariflätor, hästsvansar m.m. på män, från ”kort hår” och Angela Davis-frisyrer till rakade eller snaggade skallar på kvinnor) och gick sedan vidare till mer svårreversibla självförstörelsefenomen som vidlyftiga tatueringar, i extrema fall över hela kroppen och t.o.m. i ansiktet, och olika motbjudande former av ”piercing”, t.ex. i läpparna, näsan, ögonbrynen eller tungan. S.k. självskadebeteenden, där unga människor, särskilt flickor, åsamkar sig hemska sår och skador medelst rakblad eller andra tillhyggen synes följa logiskt härpå. Som en genusideologisk upptrappning av denna ”monstertrend” har på senare tid s.k. könsoperationer blivit alltmer populära, särskilt ibland unga svenska män, och bekostas förstås glatt med skattemedel av de ”i god demokratiskt ordning utsedda”, inför allsköns grotesk genusideologi och RFSU/RFSL-propaganda ivrigt bugande politikerna. ”Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?” Läser man lokalpressen kan man se hur det överallt inom skol- och utbildningsväsendet i landet arbetas idogt med genus- och HBTQ-frågor, ja att en hel kader av ”genuspiloter, förändringspiloter, jämställdhetspiloter, jämställdhetsutvecklare, genusutvecklare, genusstrateger, jämställdhetsstrateger, genuscoacher, jämställdhetscaocher [sic!], jämställdhetsdirektörer, genuskonsulter, jämställdhetskonsulter, genusambassadörer, jämställdhets-ambassadörer och jämställdhetsinspektörer”9 har formerats och nu med full energi går in för att hjärntvätta svenska folket och särskilt ungdomen i genusoch HBTQ-ideologi. En ganska komisk illustration av hur långt denna förryckta genusindoktrinering har gått bland svenska ungdomar erbjuder en filmintervju som gjorts av några unga sverigedemokratiska aktivister.10 En 9 Tanja Bergkvist: Uppsala Universitets institutioner nobbar genusmärkningen!,  januari, , Tanja Bergkvists Blogg, https://tanjabergkvist.wordpress.com////uppsalauniversitets-institutioner-nobbar-genusmarkningen. Notera att alla dessa titlar är hämtade ur verkligheten.

Viral film väcker ilska på Södertörn, Fria Tider,  maj,  http://www.friatider.se/viralfilm-v-cker-ilska-p-s-dert-rn. 10

-  -


ung dam vid namn Hanna Lindholm, till det yttre ganska kortväxt, med högst feminint, blont, svenskt utseende, intervjuar i denna studenter vid det för sin kulturradikalism välkända Södertörns högskola och frågar dem om hur de ställer sig till att hon, som hon påstår, vill vara man. Alla de intervjuade är rörande överens om att hon måste ha rätt att ”välja sitt kön”. Hon fortsätter därefter, litet oväntat, med att uttrycka sin önskan om att få vara japan, två meter lång, sju år gammal och en katt och låter så de intervjuade i tur och ordning ta ställning till dessa önskemål. Nu blir dessa lätt förställda och utrycker trots sin principiella tolerans för allt och alla en viss, tilltagande skepsis. Sedan klippet blivit en ”viral” succès på webben, kände sig förvaltningen vid Södertörns högskola manad att gå ut med ett avståndstagande meddelande om att högskolan inte varit inblandad i denna ”sverigedemokratiska propaganda” och att den stöttar studenterna som råkat ut för detta hemska påhopp… Att det politiska klimatet i Sverige länge varit minst sagt tryckande är ju allom som hyser från ”mainstream” divergerande åsikter bekant, men på senare år har ”demokraturen”11 - som fallet Birro illusterar - blivit alltmer bizarr. Flera källor rapporterar nu t.ex. att en s.k. funktionsnedsatt man i -årsåldern, studerande vid en norrländsk folkhögskola, blivit föremål för en omfattande polisinsats inkl. stormning och husrannsakan av sin lägenhet, sedan han gjort sig skyldig till det förfärliga brottet att i ett invand11 Begreppet ”demokratur”, vars ursprung är något oklart, men som tycks ha använts i debatten i Västtyskland redan på -talet och av Vilhelm Moberg introducerats i Sverige på -talet, innan det  blev föremål för en monografisk studie av den franske sociologen Gérard Mermet, betecknar ett samhälle som skenbart är demokratiskt och vars medborgare menar sig leva i en ”demokrati”, men som bl.a. till följd av massmedial-politisk likriktning kontrollerad av ett mäktigt och maktfullkomligt etablissemang saknar verklig yttrandefrihet och förhindrar dissidenter att sprida sina åsikter på lika villkor. Resultatet blir åsiktsförtyck, att endast vissa åsikter släpps fram. Vidare tenderar rättsväsendet i en demokratur att politiseras och inte längre fungera rättssäkert, då lagstiftningen - t.ex. under åberopande av ”hets mot folkgrupp” - används som politisk tillhygge och därtill tillämpas olika beroende på politiska och religiösa sympatier. Dissidenter riskerar i en demokratur att bli av med sitt arbete för sina åsikters skull och även att utsättas för andligt och politiskt våld av politiska meningsmotståndare, något som myndigheterna ser mellan fingrarna med eller rentav uppmuntrar. Se vidare Gérard Mermet: Démocrature: Comment les médias transforment la démocratie, Aubier, . Jfr även Tage Lindbom: Demokratien är en myt, Norma, .

-  -


ringskritiskt diskussionsforum på Flashback under pseudonym ha använt ordet ”neger” och av en politiskt korrekt ”tipsare”, troligen en skolkamrat, angivits till polisen jämte sin Flashback-identitet. Efter ett betydande utredningsarbete av åklagarmyndighet och polis, som ju annars idag regelmässigt underlåter att utreda sådana ”bagatellförseelser” som inbrott, rån, våldtäkt o.s.v. ställs den funktionshindrade mannen inför rätta - och döms för ”hets mot folkgrupp” till skyddstillsyn och ett ”behandlingsprogram” som han själv, säkert inte utan skäl, beskriver som ett försök till politisk ”omprogrammering”.12 Varför just denne man blev föremål för denna väldiga insats från samhällets sida framstår som ganska obegripligt, då han själv var en helt vanlig ”Svensson” och hans yttranden skäligen harmlösa också efter den grasserande kränkthetskulturens måttstockar, i alla fall om man jämför med vad som brukar förekomma på Flashback… I dagens psykotiska samhällsklimat utgör preventivmedels- och abortväsendet en nyckelfaktor, som skapar ohyggliga sår i människornas själar, binder dem i slaveri under mörkrets makter och, på ett jordiskt plan, leder till att samhället går mot ett demografiskt sammanbrott, som bereder vägen för de antikristna kulturradikala eliternas favoritprojekt, multikulturalismen och massinvandringen från icke-kristna kulturer, vilka kan förväntas leda till att de sista spåren av kristendomen och traditionella värderingar och tänkesätt upplöses och spolas bort av den multikulturella kloakströmmen. På Socialstyrelsens webbsidor kan man läsa att antalet aborter i Sverige under  återigen ökat: ”I Sverige utförs årligen mellan   och   aborter. År  utfördes ungefär   inducerade aborter. Det motsvarar , aborter per   kvinnor i åldern – år.”13 Under  föddes   barn i Sverige, vilket alltså innebär att i själva verket runt var fjärde grossess slutar i abort - i ett land där bruket av preventivmedel och ”dagen-efter-piller” är allmänt. Då invandrarna har betydligt högre fertilitet än svenskarna, är det så att den ”pursvenska” befolkningen, d.v.s. Stefan Pettersson: Dömd för HMF på Flashback – NyT ger hela bilden, Nya Tider, Vecka , , s. . 12

13

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter

-  -


svenskar med två svenska föräldrar, minskar och det även i absoluta belopp, under perioden - med hela   personer - medan under samma period antalet med utländsk bakgrund ökade med  !14 Detta för oss osökt in på massinvandringskatastrofen: Enligt offentlig statistik anlände   asylsökare till Sverige under , vilket per capita vida överträffar motsvarande siffra för Tyskland ( ), som ju av media framställs som om möjligt ännu ”öppnare” och mer ”välkomnande” mot migrantströmmarna från Asien och Afrika. Enligt en artikel på den vanligtvis välinformerade Affes statistikblogg torde i själva verket antalet hitresta migranter vara långt större, kanske det dubbla, då många ”nyanlända” inte bryr sig om att söka asyl.15 I Tyskland räknar man med att, förutom de   asylsökarna, kring  , som inte sökt asyl, d.v.s. totalt kring , miljon människor, anlänt under , och det är enligt artikeln inte omöjligt att även siffrorna för Sverige behöver justeras upp med en analog faktor. Exempel på grupper som inte eller endast i viss mån syns i statistiken är de allestädes synliga ”EU-migranterna”, d.v.s. zigenare från främst Rumänien och Bulgarien, som bl.a. ägnar sig åt bettleri och diverse kriminalitet, och de oftast grovt kriminella och mycket våldsbenägna s.k. marockanska gatubarnen, som härjar i och kring bl.a. Stockholm och Göteborg och enligt vissa källor skickas till Europa av marockanska brottssyndikat för att genom brott dra sitt strå till gangsterbossarnas kriminella stack. I Nya Tider har under våren presenterats beräkningar som indikerar att över   invandrare anlände till Sverige under ,16 varibland ingår   s.k. ”ensamkommande flyktingbarn”, d.v.s. mestadels i grupp under ledning av någon flyktingsmugglare, släkting e.d. tillresta unga - eller inte så unga - män som påstår sig vara underåriga och ensamma och därför Se följande blogginlägg/artiklar: Folkutbytet ångar på, Affes statistikblogg,  mars, , https://affes.wordpress.com////folkutbytet-angar-pa och Svenskarna minskar i antal visar befolkningsstatistik, Fria Tider,  juli , http://www.friatider.se/svenskarnaminskar-i-antal-visar-befolkningsstatistik. 14

Se blogginlägget Hur många kom egentligen?, Affes Statistikblogg, februari , , https://affes.wordpress.com////hur-manga-kom-egentligen

15

16

Dan Malmqvist: De kom till Sverige , Nya Tider, Vecka , , s. -.

-  -


placeras på ohyggligt kostnadskrävande, ofta av s.k. asylentreprenörer drivna ”HVB-hem” (HVB = ”hem för vård och boende”), där de åtnjuter många fina förmåner och ständig passning - något som de visar sin tacksamhet för genom ständigt återkommande incidenter av våld, hot, mord, mordbränder, våldtäkter och andra brott.17 Att den årliga kostnaden för dessa boenden de närmaste åren har beräknats till - miljarder kronor, vilket är ungefär lika mycket som hela rättsväsendet (polis, åklagare, domstolar och kriminalvård) kostar - och ungefär lika mycket som UNHCR begärt - men ej fått in - för underhållet av samtliga , miljoner syriska flyktingar i flyktingläger i Syriens närområde, påpekas av samma källa. SCB räknar, får vi också veta, med att   invandrare skall anlända under de närmaste fem åren - men de kan förstås bli många fler… Det ständiga gränsöverskridandet I alla dessa olika fenomen - den aggressiva, provokativa genusaktivismen och sodomismen, de självdestruktiva tendenserna hos ungdomen, rättssystemets urartning till ett orättssystem, massmorden på de ofödda av det egna folket, det feberaktiga jublet inför en för Sverige fatal massinvandring av bl.a. kriminella, terrorister och den kristna kulturens värsta fiender - kan man tydligt iaktta den tendens till ständigt gränsöverskridande som Tage Lindbom så slående beskrivit i det magistrala slutpartiet av sin sista bok, Västerlandets framväxt och kris, där han skriver såhär:18 Människoriket är i kris, det har ställts inför den djupaste och bittraste kris, som kan drabba det mänskliga livet: tomheten, förlusten av en framtidsvision. Detta är ett bittert nederlag, men det gäller att dölja detta nederlag och det gäller samtidigt att söka avvärja det själsliga kristillståndet, skräcken för tomrummet, horror vacui. Västerlänningen har varit och är en gränsöverskridare. Den rörlighet och rastlöshet, som är hans kännemärke, kommer här till ständigt ut17 Dan Malmqvist: Explosionsartad ökning av ”ensamkommande” ankarbarn, Nya Tider, Vecka , , s. . Kostnaderna per dygn kan variera kraftigt - jfr översikten från  i Ensamkommande flyktingbarn – kostnad PER DYGN, Petterssons Blogg,  september, , https://petterssonsblogg.se////ensamkommande-flyktingbarn-kostnad-per-dygn. 18

Tage Lindbom: Västerlandets framväxt och kris, Norma,  s. ff.

-  -


tryck. Men historiskt sett har gränsöverskridandet alltid varit förbundet med ett erövringståg och i detta sökt sin legitimation. Vetenskapsmannen »måste« forska vidare, även om det leder till helvetets portar. De frigörelser och erövringståg, som skett på känslolivets områden, har motiverat sin gränslöshet med att människan »förverkligar sig själv«. Men de gränsöverskridanden, som vi upplever i dag, efter Människorikets seger, efter nittonhundrafyrtiofem, har fått en helt annan innebörd: deras uppgift är att söka fylla de existentiella, mentala och andliga tomrummen, och detta sker genom en rastlös aktivitet. Det är inte ett gränsöverskridandets segertåg vi bevittnar, det är en desperat, besinningslös strävan att övervinna horror vacui, skräcken för tomrummet. Denna aktivitet har två ledfyrar, den absoluta friheten och den absoluta jämlikheten. Dessa båda falska vägvisare leder dels till frihetssträvanden, som alltmer får nihilismens prägel, frihetssträvanden, som snarare vidgar tomhetsupplevelserna och som i sina normupplösande verkningar ökar förvirring och identitetslöshet, dels till egaliseringar, som vänder sig mot och utrotar ordningsbestånd såväl i biologisk som mental mening och som i stället för att stifta frid framkallar nya konflikter. I den mån invändningar reses eller tveksamheter yppas, mobiliseras hela den humanetiska arsenalen: toleransen är den fria västerländska människans adelsmärke, demokrati är uttrycket för människokärlek, jämlikheten grundar sig ytterst på rättfärdigheten själv. Den instinktiva skyddsmekanismen, vilande i både det kroppsliga och det själsliga, strävandet till integritet, värjandet mot kränkningar, försvaret för normalitet - allt detta som människor generation efter generation levat med, stämplas nu som fördomar: dessa uttryck för mänsklig efterblivenhet skall nu övervinnas, om inte annat så med lagstiftningens hjälp, varvid svårare motståndsnästen utplånas genom att kriminaliseras. Det allvarligaste i dessa besinningslösa gränsöverskridanden är att grunderna för hela skapelseordningen angrips. Klara gränsdragningar förvandlas till gråzoner, motsättningar mellan det normala och det onormala upphävs alltmer. Vem motsätter sig kraven på de mänskliga rättigheterna? Rätt och orätt blir en lämplighets- och diskussionsfråga, som ytterst skall avgöras genom voteringar. Varje ordning, varje form av sakralitet, förbundna med Guds skapelse kan - i varje fall i princip - angripas och upphävas. Sekulariseringens triumf är total, och inför denna har de kristna västerländska samfundens motstånd brutits: de -  -


Profile for Smakprov Media AB

9789174633429  

9789174633429  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded