Page 1

Maria Gerlofson är chefredaktör på tidningen PS! och journalist, drama­ pedagog och ekonom. Hon har även läst pedagogik, psykosyntes och le­ darskap. Tidigare arbetade hon som konsult, bland annat med att stärka självförtroendet hos tonårstjejer och med hur vi kan möta olika former av härskartekniker.

Omslag: Niklas Lindblad/ Myctsical Garden Design

Maria Gerlofson

MOD

Maria Gerlofson berättar om sin egen väg ur mesighet och rädsla och hur hon har gjort för att bli modigare i livet. Med de metoder och teorier hon beskriver kan du bli mer medveten om hur du själv och andra är, och därmed bli starkare. Du får redskap som kan göra dig modigare, men också stöd att vara snäll mot dig själv när du inte riktigt vågar.

Maria Gerlofson

Biter du ofta ihop och slätar över när andra beter sig illa? Ursäktar du andra och tänker att det nog är du som gjort något fel? Står du inte riktigt upp för dig själv?  Du är inte ensam. Vi har lärt oss att vara snälla, att hålla igen och inte sticka ut. Men hur bra mår vi av det egentligen? Den som inte vågar stå upp för sig själv utnyttjar inte hela sin potential. Istället slösar vi bort våra tillgångar och världen får inte se all kraft, styrka och kreativitet som finns hos oss.  Detta är en peppbok för alla som vill stå upp för sig själva och öka sin självkänsla. För alla som vill vara mer modiga och mindre mesiga.

”Det som har fått mig att bli modi­ gare är en mix av många olika saker jag gjort och varit med om. Jag kan inte sätta fingret på en enstaka metod eller någon händelse. Det har varit en lång och ganska slingrig process att bli en modigare människa och jag är heller inte helt klar. Jag biter fortfarande ihop och och kör över min vilja. Men det går betydligt fortare för mig i dag att upptäcka när jag gör det och jag har blivit snabbare på att bryta mönster. Jag gör det också på ett helt annat sätt än tidigare, jag är varmare och mer hänsynsfull mot andra och mig själv.”

MOD stå upp för dig själv

Foto: Juliana Wiklund

NOK_GERLOFSON_MOD_skydds.indd 1

2010-06-15 16.46


9789127121355_1-160.indd 4

2010-06-17 10.57


Innehåll

kapitel 1 Jag är väl modig – eller? 7 Vem är jag att tycka? 11 kapitel 2 Stå upp för dig själv! 15

När ska du vara modig? 20 Morötter för mod 32

kapitel 3 Varför står du inte upp för dig själv? 39

Självkänsla och Självförtroende 39 Uppväxten – inspiration eller motstånd? 44 Min historia 44 Anknytning 49 Vi vill tillhöra en grupp 52 Konflikträdsla 56 Inre kritiker 61 Projektioner 62 Stereotyper 66 Härskartekniker och makt 72 Jante 80 Försvarsmekanismer och miljöhotet 83 Brist på ork och tid 86

kapitel 4 Medicin för mod 91 Bli medveten – ett första steg 91

Vem är du? 93

9789127121355_1-160.indd 5

2010-06-17 10.57


Vilka värden är viktiga för dig? 101 Hur påverkar din uppväxt dig? 106 Uppgradera din självbild 108 Vad är du rädd för? 112 Var vuxen i relationer 116 Att vara arg 119 Kommunikation 120 Sätta gränser 126 Bemöt härskarna 129 Se vinsterna 134 Sluta grubbla, börja göra 136 Gå ihop 138

kapitel 5 Vad vill du stå upp för? 141 kapitel 6 Hur står man upp för sig själv? 147

Modiga strategier 147 Vad är modigt? 149 Gör mod möjligt 150 Gör målet möjligt 151 Belöning 152

kapitel 7 Mesen som blev modig 153 tack 155 boktips 156

9789127121355_1-160.indd 6

2010-06-17 10.57


1 Jag är väl modig – eller?

och jag står upp för mig själv. Jag är ingen mes. För det mesta. Jag är en tuff, självständig kvinna med gott självförtroende. Jag skapar mitt liv själv. Jag är modig. Ändå smyger sig tanken ofta på mig att jag borde ha sagt något, borde ha agerat, borde ha satt en gräns eller kunde gjort mer. Jag vågade inte riktigt. Jag blev rädd att någon skulle bli arg eller ledsen, kanske tycka att jag var konstig, dum eller besvärlig. Mitt förnuft säger »vem bryr sig?« men magen säger lite ynkligt »jo, jag bryr mig« – jag vill stå upp mer för mig själv, men klarar det inte alltid. Mönstren sitter så djupt och är ofta helt omedvetna. Det är först efteråt som en bitter eftersmak kan komma och jag undrar för mig själv: Varför sa jag inget, varför protesterade jag inte? Det kan vara att jag låter någon behandla mig eller någon annan respektlös utan att jag säger ifrån, att jag sväljer ovänlighet eller dumma kommentarer mot mig jag står på mig

kapitel i Jag är väl modig – eller?

9789127121355_1-160.indd 7

7

2010-06-17 10.57


eller andra. Eller inte klagar på maten på restaurangen fast den var kall eller dålig. Eller att jag inte säger vad jag tycker, känner eller behöver. Att jag biter ihop eller smågnäller istället för att säga ifrån. Det kan också handla om hur jag behandlar mig själv och om de val jag gör i livet – val jag gjort av bara farten på autopilot, utan att tänka. Ofta för att jag faktiskt inte har vetat vad jag velat, känt eller tyckt. Jag har följt andra istället för att stanna upp för att ta reda på vad jag själv tyckt, känt, tänkt och behövt. Jag har inte alltid vågat stå upp för mina drömmar och för mina värderingar. Anledningen har varit att jag gärna velat vara till lags, smälta in och bli omtyckt. Det är mänskligt, men ibland har det gått till överdrift. Jag ser ofta andra bete sig som jag gjort: Vi låter andra överträda våra gränser. Vi säger ja, fast vi skulle vilja säga nej – och tvärtom. Vi glömmer bort oss själva och tar inte hand om oss. Vi protesterar inte när chefen är otrevlig eller har fel. Vi irriterar oss på kollegor utan att säga något. Vi låter vår partner eller en vän behandla oss respektlöst. Vi låtsas inte om mobbing eller utfrysning, vi låter elakheter och ojusthet passera. Vi sväljer, biter ihop, slätar över och ursäktar andra. Vi förminskar oss själva och använder inte våra resurser. Jag är inte så förtjust i den sidan hos mig själv och inte heller hos andra. Jag tror världen blir bättre om vi står upp för oss själva lite mer. Därför har jag skrivit den här boken. När vi inte står upp för oss själva och det som är viktigt för oss blir vi lite mesiga och rädda. Den rädslan är farlig för samhällets utveckling. Rädda människor för8

9789127121355_1-160.indd 8

mod

– stå upp för dig själv

2010-06-17 10.57


ändrar inte världen. De för inte utvecklingen framåt utan håller snarare tillbaka den genom att inte låtsas om eller strunta i sådant som är fel eller osunt. Rädda människor protesterar inte mot orättvisor, förtryck, miljöförstöring, dåliga förhållanden eller sjuka system. De hoppas att någon annan ska göra det och stänger in sig bakom sina försvar. Rädda människor vågar inte heller komma med förslag eller idéer på hur saker och ting kan bli bättre. De tystnar, för de tror inte att deras åsikt har något värde. På det sättet stannar många goda idéer kvar i det dolda tysta inre. Den som inte står upp för sig själv utnyttjar inte hela sin potential. Istället slösar vi bort våra tillgångar och världen får inte se all kraft, styrka och kreativitet som finns hos oss. Inom alla smårädda människor som går runt i vårt land finns en enorm kapacitet. Det är ett nationalekonomiskt, företagsekonomiskt och mänskligt slöseri att all denna kraft inte kommer tillvara. Att bli modigare är för mig därför inte bara en mänsklig fråga, utan också en ekonomisk och politisk fråga. Att öka mitt eget och andras mod är en kamp för friskare människor och ett bättre samhälle. Att inte stå upp för sig själv är djupt mänskligt. Vi vill bli älskade, uppskattade och bekräftade. Vi behöver andra för att överleva. Vi vill tillhöra. Så vi suddar ut vår särart för att inte sticka ut och för att vara till lags. Vi är många som sedan barnsben fått lära oss att det inte ger någon kärlek eller bekräftelse att stå upp för sig själv. Denna förmåga trycks ofta ner, så att vi som vuxna får kämpa för att återerövra den. God självkänsla är otroligt viktigt för hälsan. Ändå är kapitel i Jag är väl modig – eller?

9789127121355_1-160.indd 9

9

2010-06-17 10.57


det inte något vi får lära oss eller som uppmärksammas när vi pratar om förebyggande hälsovård eller samhällets utveckling. Dålig självkänsla är en tyst folksjukdom som påverkar oss mer än vi vill tro. Jag har själv fått kämpa för att bli modigare. Det har varit en strid för livslust, glädje, nyfikenhet, mod och kreativitet. Många gånger har jag bitit ihop, svalt elakheter och slätat över när andra betett sig illa mot mig. Jag har ursäktat folk och tänkt att det nog är jag som gjort något fel. Jag har inte respekterat mig själv och ibland knappt vetat vad jag känt eller tyckt. Jag har känt mig mindre än vad jag är och jag har inte riktigt utnyttjat hela min potential. Men jag vet att det också går att bryta mönster, att det går att förändra sig och bli en modigare människa. Jag vet att det går att stå upp mer för sig själv och stärka sin självkänsla. När du står upp för dig själv får du in mer livsglädje, kreativitet och lust i livet. Du vinner respekt, både från dig själv och från omgivningen. Du stärker din självkänsla och mår bättre både i kroppen och i själen. Människor som använder sig av hela sin potential och står upp för sig själva och sina värderingar är dessutom bra för samhället. Modiga människor skapar ett samhälle med demokrati, innovationer, kreativitet, öppenhet och engagemang. Att skriva den här boken är ett sätt att stå upp för det jag brinner för – att öka människors självkänsla och mod. Dålig självkänsla och rädsla är orsaken till mycket ohälsa. De orsakar även många av de konflikter som finns mellan individer, grupper och samhällen. Jag hoppas att du som läser får inspiration till att stå upp för dig själv och bli modigare, men att du också ge10

9789127121355_1-160.indd 10

mod

– stå upp för dig själv

2010-06-17 10.57


nom min berättelse behandlar dig själv med värme och medkänsla om du upptäcker att du inte alltid klarar av att göra det.

Vem är jag att tycka?

För mig är personlig utveckling inte något som handlar enbart om individen – det handlar om hela samhället och om ekonomi. Kanske jag har den åsikten för att jag har en bred utbildning och olika erfarenheter. Jag började läsa internationell ekonomi och är civilekonom. Sedan blev jag journalist och jobbade i många år som ekonomiskribent. Den mesta tiden ägnade jag åt områden som ledarskap, personal och organisation, men också åt national- och företagsekonomi. Senare i livet läste jag till dramapedagog, vilket innebar att jag använde drama och teater som en metod att utveckla och stärka andra människor, främst ungdomar. Jag var också i flera år improvisationsskådespelare på deltid. Inom teatern jobbar man mycket med kreativitet. För att kunna improvisera måste du kunna bejaka andra, du måste våga säga ja, vara lite galen och kunna släppa loss. Du måste våga gå utanför dina ramar. Och du måste våga visa dig själv. Efter några år med att leda olika grupper behövde jag mer kunskaper i psykologi och läste psykosyntes i ett år, en särskild inriktning inom psykologin. De senaste tjugo åren har jag varvat journalistik med att utveckla grupper och människor med hjälp bland annat av teaterns metoder. För några år sedan hittade jag jobbet där jag fick ihop alla mina olika inriktningar: jag blev chefredaktör på kapitel i Jag är väl modig – eller?

9789127121355_1-160.indd 11

11

2010-06-17 10.57


tidningen PS! som handlar om personlig utveckling och psykologi. När jag skriver detta har jag varit på PS! i sex år. Jag har läst mängder med böcker, artiklar och forskningsrapporter inom ämnena psykologi och personlig utveckling. Jag har intervjuat psykologer, terapeuter, coacher och mentala tränare. Jag har också gått flera kurser, utbildningar och workshops inom personlig utveckling, psykologi, pedagogik och ledarskap. Det gemensamma jag sett inom allt detta är att medvetenhet och självkännedom är första steget mot förändring. Därför börjar jag boken med att berätta vad det beror på att det kan vara så svårt att stå upp för sig själv. I boken kommer du att hitta de metoder, teorier och verktyg som jag själv tycker är de bästa för att förstå hur vi människor fungerar och hur vi kan utvecklas. För att veta vad just du behöver stå upp för får du exempel från mig och andra. Medan du läser kommer du säkert själv att fylla på med egna situationer och tankar. Det finns också några övningar du kan göra för att träna på att se vad det är just du behöver stå upp för och vad du behöver göra för att klara av att stå upp mer för dig själv. Verktygen handlar mycket om att iaktta dig själv för att se hur du fungerar. Men till syvende och sist handlar personlig utveckling om att börja agera på ett nytt sätt. Det spelar ingen roll hur mycket du vet i teorin om hur du kan utvecklas om du aldrig i praktiken försöker bryta invanda mönster. De flesta människor vet innerst inne vad de själva behöver göra för att stå upp mer för sig själv. Vad du behöver göra kan ingen annan tala om för dig. Jag vill att min text ska ge dig kunskap, inspiration och en puff framåt. Jag är varken psykolog, terapeut eller coach, men jag 12

9789127121355_1-160.indd 12

mod

– stå upp för dig själv

2010-06-17 10.57


tror på människors inneboende kraft och förmåga att tänka själva, så varför inte utforma dina egna verktyg och övningar. Det bästa är att prova sig fram i verkligheten. Genom hela texten använder jag mitt eget liv och min historia som exempel. Min historia är unik för mig. Men på många sätt är den också allmängiltig på det sätt min uppväxt påverkat mig. Jag är inte ensam om att ha reagerat och agerat på det sätt jag gjort som vuxen på grund av min uppväxt. Som poeten Gunnar Ekelöf uttryckte det i dikten »Jag tror på den ensamma människan«: Det som är botten i dig är botten också i andra.

kapitel i Jag är väl modig – eller?

9789127121355_1-160.indd 13

13

2010-06-17 10.57


9789127121355_1-160.indd 14

2010-06-17 10.57


2 Stå upp för dig själv!

vad är det?

Vad menas egentligen med att stå upp för sig själv? För mig är det ett vitt begrepp som innebär: • att ta hand om sig själv • att sätta gränser • att säga ifrån • att vara sig själv • att stå för vad man tänker, tycker och behöver • att uttrycka sin åsikt • att ta ansvar för sitt liv • att leva efter sina värderingar • att använda hela sin potential • att protestera mot det man tycker är fel • att kämpa för det man tycker är rätt • att vara respektfull mot andra människor med andra behov, åsikter och önskningar än vad du har • att ha civilkurage kapitel 2 Stå upp för dig själv!

9789127121355_1-160.indd 15

15

2010-06-17 10.57


Det innebär att du tar hand om dig själv, sköter om dig och ser till att du får det du behöver i form av mat, dryck, sömn, motion, relationer, tid, pengar, stimulans och meningsfull sysselsättning. Det innebär också att du ser till att ditt liv blir så bra som möjligt för dig, att du tar ansvar och att du själv är med och skapar din lycka. Du styr själv över dig och ditt liv. Du får bra hälsa av att stå upp för dig själv. Det är ett sätt att få god självkänsla och att visa att man har det. Den som har god självkänsla lever längre, mår bättre och är lyckligare. När du biter ihop, håller igen och inte säger vad du tycker och vad du vill, mår du i längden dåligt. Rent fysiskt kan du få spänningar i kroppen, ont i rygg och axlar, värk i huvud och mage. Psykiskt urholkar du ditt självförtroende och din självkänsla varje gång du låter någon köra över dig. Du tappar din självrespekt och det kan föra med sig att du gör andra dåliga val. Den som står upp för sig själv utnyttjar hela sin potential och använder sig av alla sina resurser och förmågor. Du vågar göra det du drömmer om och det som är viktigt för dig, du gör dina egna val i livet. Att bara låta saker och ting rulla på utan att riktigt välja är en passiv form av att inte stå upp för sig själv. Det handlar om att inte låta andra människor överträda dina gränser, att inte låta andra trycka ner dig, utnyttja dig, kränka dig eller behandla dig illa på olika sätt. Det är bra för kärleken att stå upp för sig själv. När vi inte står upp för oss själva finns det risk att vårt missnöje istället pyser ut i småirritationer, förakt och retsamma pikar. Och det är just det som skadar relationer mest. Par som sopar problemen under mattan löper större risk att 16

9789127121355_1-160.indd 16

mod

– stå upp för dig själv

2010-06-17 10.57


separera än de som öppet vågar tala om för varandra vad de känner och behöver. Att stå upp för sig själv på ett sunt sätt i en relation gör alltså att den har bättre förutsättningar att bli lycklig, varm och långlivad. När du står upp för dig själv lever du efter dina inre värderingar, på ett sätt som känns rätt för dig både gentemot dig själv och mot andra. Det gör dig lycklig! De flesta av oss vill vara med vänner och familj och ge och få kärlek. Vi vill ha tid med våra barn och våra intressen, det vi brinner för och tycker är kul. Ändå lever många av oss ett stressigt liv där jobb och andra åtaganden tar det mesta av vår tid och ork. Vad det gör med oss och vårt samhälle vet jag inte. Men jag tror att både vi själva och samhället skulle må bättre om vi stod upp mer för det vi värdesätter i livet. En forskare i positiv psykologi, Tal Ben-Shahar, har studerat vad som gör oss lyckliga och får oss att må bra. Lyckan föds ur våra val, vad vi ägnar vår tid och våra tankar åt. För att få långvarig lycka behövs både sådant som ger oss en bra upplevelse för stunden och sådant som är bra för oss på lång sikt, menar han. Problemet är att vi ofta väljer det som gör oss lyckliga för stunden, men som vi mår dåligt av i ett längre perspektiv. Vi behöver visserligen de små njutningarna, men vi behöver också leva i enlighet med våra värderingar och göra sådant som vi tror på och som vi tycker är bra. Den som är lycklig har hittat balansen mellan njutning och mening. Om vi ständigt gör något som känns fel eller som går emot vad vi innerst inne tror på blir glappet för stort mellan den vi vill vara och tycker att vi borde vara och den vi i verkligheten är. Vi blir glappmänniskor. Och det gnager i själen, holkar ur vår självkänsla och sätter sig i kroppen. kapitel 2 Stå upp för dig själv!

9789127121355_1-160.indd 17

17

2010-06-17 10.57


Jonatan i Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta sa till sin lillebror att det finns saker man måste göra även om det är farligt och man är rädd, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Att stå upp för sig själv innebär just det: att göra saker som känns rätt och viktiga för dig, trots att du är rädd. Det är att våga försvara andra som behandlas orättvist och illa. Det är att stå upp för tankar och idéer du tror på, även om inte alla tycker som du. Det är att visa civilkurage, att ha modet att stå för sin mening även när det innebär en personlig risk. Alla företag och arbetsplatser är beroende av människors goda idéer och en rak och öppen kommunikation. Du som är ute i verksamheten vet i många fall mycket bättre än ledningen vad det är som verkligen fungerar eller inte. Men det är många som inte vågar komma med förslag på förbättringar, delvis för att de är osäkra, delvis för att många företagsledningar och chefer är dåliga på att lyssna på andra, särskilt om det som sägs går emot deras egna åsikter. Även de som sitter i ledningsgrupper och de som är chefer kan vara rädda och osäkra. Då kan det vara svårt för dem att låta andra komma till tals med goda förslag och åsikter. Att lyssna på personalen och ha en öppen och tilllåtande atmosfär gör företag lönsamma på sikt. Ett företag som har en kultur där man inte lyssnar på de anställda och förlöjligar och pratar nedsättande om personalen kommer i längden inte att bli lönsamt. De anställda vågar inte komma med förslag på förbättringar och de vågar inte berätta om brister och fel som görs. En företagskultur som tillåter sin personal att stå upp för sig själva och det de tror på är det enda rätta för att få en långsiktig god ekonomi. 18

9789127121355_1-160.indd 18

mod

– stå upp för dig själv

2010-06-17 10.57


Även chefer behöver kunna stå upp för sig själva. Om chefer hänger på alla trender och idéer som kommer bara för att de inte vågar säga nej är det inte heller bra, vare sig för företaget eller för personalen. De flesta framsteg, innovationer och uppfinningar kommer från människor som vågat prova, som tänkt nytt och annorlunda och som misslyckats flera gånger innan de lyckats. Mitt favoritexempel är post it-lapparna som från början är ett misslyckat försök att göra ett klister. Det nya klistret fäste inte särskilt bra, vilket fick någon att skapa en ny produkt som de flesta idag använder mängder av på sina jobb. Historien är full av idéer som ingen eller få trott på. Om inte några modiga kvinnor hade vågat stå upp för kvinnors lika värde och rösträtt kanske vi än idag inte hade fått rösta. Om ingen hade vågat protesterat mot slaveriet hade vi inte haft en mörkhyad president i USA. Om inte arbetare hade slutit sig samman för att kämpa för ett mer människovänligt arbetsliv hade vi inte haft anställningstrygghet och sjukpenning. Alla mänskliga framgångar beror på att någon eller några modiga vågat stå upp för det som känts rätt och riktigt för dem. Om vi alla håller igen, biter ihop och blir tysta och rädda kommer samhällsutvecklingen att stanna av och i värsta fall tas över av dem som vill utnyttja och förtrycka. God självkänsla borde därför vara ett politiskt mål, lika viktigt som rätten till arbete och god sjukvård. Världen behöver människor som vågar stå upp för det de tror på och det som är viktigt för dem. Modigare människor för världen framåt. Modiga människor mår bättre och har mer självrespekt. kapitel 2 Stå upp för dig själv!

9789127121355_1-160.indd 19

19

2010-06-17 10.57


När ska du vara modig?

För att kunna stå upp för dig själv behöver du veta när du inte gör det. Då vet du också vad du behöver träna på. Här kommer några exempel, stora och små, då jag och andra agerat fegt eller modigt. Kanske kan du känna igen dig, kanske är det i helt andra situationer du inte riktigt står upp för dig själv. Om du skulle bli väldigt provocerad av någon av de situationerna jag beskriver och tycka att de är helt korkade, titta lite noggrannare på dem och fråga dig själv vad det är som stör dig. Beror det på att du kanske varit i en liknande situation, eller kan det vara så att du möjligen beter dig så mot andra? Våra reaktioner på andras beteende säger ofta något om oss själva. Din irritation kan vara en bra början för att undersöka när du inte står på dig, eller när du står på dig på ett sätt som kanske inte är så sunt och sjyst mot andra eller dig själv. Sedan är förstås alla olika. Det jag har svårt för kanske är enkelt för dig, det som är enkelt för mig kanske är svårare för dig. Det kan bara du avgöra.

Stå upp eller bita ihop och vara tyst? När jag började prata med folk om att stå upp för sig själv bidrog de mer än gärna med situationer då de själva inte riktigt stod upp för sig själva. En kvinna berättade att hon aldrig vågar klaga på maten när hon är ute och äter. Hon tuggar snällt i sig, även om hon inte fått det hon beställt. Hon klagar inte heller om hon köpt något nytt som går sönder efter några dagar. Hon tycker det känns pinsamt. Många berättade om hantverkare som ständigt var sena och som gjorde dåliga jobb. Men eftersom de var 20

9789127121355_1-160.indd 20

mod

– stå upp för dig själv

2010-06-17 10.57


beroende av dem vågade de inte säga ifrån. De var rädda för att stå där med halvfärdiga kök eller oisolerade väggar till vintern. En annan vän vågar inte klaga på att hennes chef jämt kommer för sent till alla möten de har. Chefen har makten och sätter hennes lön, så hon väljer att bita ihop och snällt vänta. En annan bekant berättade att hon inte vågat konfrontera sin man med att hon vet att han är otrogen. Hon är rädd både för att det ska ta slut och för att hon måste börja bli ärlig med vad hon vill och känner om de skulle börja diskutera sin relation. När vi är beroende av någon är det alltid svårare att vara modig och säga ifrån. Ganska ofta finns det dock fler alternativ än vi ser.

Stå upp mot skola och dagis Många berättar om föräldramöten på dagis eller skolor där de hållit tyst och bitit ihop trots att de inte tyckt om vad läraren sagt eller det arbete skolan gjort. De var rädda att deras egna barn skulle komma i kläm. Så skolans dåliga arbete kunde fortsätta. Det är förstås en svår situation, när våra barn är inblandade, men ofta förstorar vi riskerna med att säga vad vi tycker. De flesta skolor är idag rädda för att få dåligt rykte och det finns också många alternativ på de flesta orter. Det gäller också att fundera över hur det påverkar ens barn på kort sikt och på lång sikt. Själv har jag varit en ganska »besvärlig« förälder med många synpunkter. För det mesta har lärare och dagispersonal tyckt att det varit bra och sett det som feedback på sina jobb, även om en del förstås tyckt att jag varit jobbig. kapitel 2 Stå upp för dig själv!

9789127121355_1-160.indd 21

21

2010-06-17 10.57


Maria Gerlofson är chefredaktör på tidningen PS! och journalist, drama­ pedagog och ekonom. Hon har även läst pedagogik, psykosyntes och le­ darskap. Tidigare arbetade hon som konsult, bland annat med att stärka självförtroendet hos tonårstjejer och med hur vi kan möta olika former av härskartekniker.

Omslag: Niklas Lindblad/ Myctsical Garden Design

Maria Gerlofson

MOD

Maria Gerlofson berättar om sin egen väg ur mesighet och rädsla och hur hon har gjort för att bli modigare i livet. Med de metoder och teorier hon beskriver kan du bli mer medveten om hur du själv och andra är, och därmed bli starkare. Du får redskap som kan göra dig modigare, men också stöd att vara snäll mot dig själv när du inte riktigt vågar.

Maria Gerlofson

Biter du ofta ihop och slätar över när andra beter sig illa? Ursäktar du andra och tänker att det nog är du som gjort något fel? Står du inte riktigt upp för dig själv?  Du är inte ensam. Vi har lärt oss att vara snälla, att hålla igen och inte sticka ut. Men hur bra mår vi av det egentligen? Den som inte vågar stå upp för sig själv utnyttjar inte hela sin potential. Istället slösar vi bort våra tillgångar och världen får inte se all kraft, styrka och kreativitet som finns hos oss.  Detta är en peppbok för alla som vill stå upp för sig själva och öka sin självkänsla. För alla som vill vara mer modiga och mindre mesiga.

”Det som har fått mig att bli modi­ gare är en mix av många olika saker jag gjort och varit med om. Jag kan inte sätta fingret på en enstaka metod eller någon händelse. Det har varit en lång och ganska slingrig process att bli en modigare människa och jag är heller inte helt klar. Jag biter fortfarande ihop och och kör över min vilja. Men det går betydligt fortare för mig i dag att upptäcka när jag gör det och jag har blivit snabbare på att bryta mönster. Jag gör det också på ett helt annat sätt än tidigare, jag är varmare och mer hänsynsfull mot andra och mig själv.”

MOD stå upp för dig själv

Foto: Juliana Wiklund

NOK_GERLOFSON_MOD_skydds.indd 1

2010-06-15 16.46

9789127121355  

Maria Gerlofson stå upp för dig själv kapitel 4 Medicin för mod 91 När ska du vara modig? 20 Morötter för mod 32 kapitel 2 Stå upp för dig s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you