Page 1

studiebok 3 Genrekoden studiebok 3 är den tredje arbetsboken till Genrekoden – skriva, Genrekoden – tala och Genrekoden – antologi. Den innehåller fem kapitel som ger en grund i muntlig och skriftlig kommunikation genom arbete med olika genrer. Studieboken kompletterar handböckerna genom färdighetsövningar i ordkunskap, språkriktighet och grammatik. Det finns också författarporträtt där klassiska svenska författare och några av deras böcker presenteras.

Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin

GENREKODEN

studiebok 3

Genrekoden består av följande delar: Genrekoden skriva Genrekoden tala Genrekoden antologi Genrekoden elevwebb Genrekoden lärarwebb Genrekoden studiebok 1 Genrekoden studiebok 2 Genrekoden studiebok 3

omslag_studiebok3.indd 1

09-12-03 13.03.55


Innehåll Från antiken till nutid – litteraturhistoria Antiken Medeltiden Renässansen Fransk-klassicism Upplysningen Romantiken Realism och naturalism Nittitalism och svenskt sekelslut Modernism och 1900-tal Kommer du ihåg? Nobelpriset Ord – litterära termer Fördjupningsuppgift Arbete med en litterär epok Talk show Läs en klassiker Skriv en novell Se en pjäs Utvärdering

KONSTEN ATT LÄRA

Lär känna dig själv Minne och motivation Sex steg till framgång Läsa och tolka diagram 1

5 6 7 8

SHOO BRE – OM SPRÅK OCH KULTUR

Kom igång! 10 Språksociologi 10 Invandrarspråk 10 Gruppspråk och språklig repertoar 11 Om förortssvenska, slang och svordomar 11 Skriftspråk eller talspråk? 12 Ord – språk och samtal 13 Dialekter 14 SMS från Soppero och minoritetsspråk 15 Vilken språkperson är du? 15 Tjuvlyssnat 16 Manligt och kvinnligt språk 18 Huvudsats och bisats 19 Krönika 20 Krönika – genretypiska drag 20 Ord – kultur 21 Läs en bok från en annan kultur 22 Välj en bok att läsa! 22 Rätta felen 23 Författarporträtt – Vilhelm Moberg 25 Utvärdering 27 2

3

Kom igång! Dramatik – genretypiska drag Författarporträtt – August Strindberg Tala och agera Gå vidare Ord – teater Gå på teater På scenen Läs mer om Shakespeare Dramatisera en text

studiebok3_091201.indd 3

29 29 30 31 31 32 33 34 34 35

OK AUSTARLA* – SPRÅKHISTORIA

Kom igång! Svenska språkets historia Presentera språkhistoria Ord med lång historia Historien bakom ett ord Författarporträtt – Selma Lagerlöf Rätta felen Ordbildning Referat – genretypiska drag Ord att kunna – 1 Selma – Ottilia – Hjalmar – Nils – om namnhistoria Utvärdering

LITTERATURENS HISTORIA

4

36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 43 43 44 45 45 45 46 46 46 47

49 50 51 52 53 54 56 57 58 60 62 63

RETORIK –TALA ENGAGERAT

Kom igång! Hyllningstal Konsten att påverka

65 65 66

09-12-10 09.26.47


Förord

Debattera 66 Lyssna på en politisk debatt 67 Ord – politik 68 Retorik 69 Positivt eller negativt laddade ord 70 Eufemismer 71 Argumenterande tal – genretypiska drag 72 Planera ditt tal 73 Minns du? Sammanhangsord 74 Håll talet 75 Utvärdera 75 Författarporträtt – Pär Lagerkvist 77 Gå vidare 77 Ord – värderingar 78 Skriv en debattartikel 79 Utvärdering 79 SCIENCE FICTION 80 Utopier – dystopier 81 Gå vidare 81 Författarporträtt – Karin Boye 82 Gå vidare 83 Utopi eller dystopi? 83

studiebok3_091201.indd 4

5

FÖRSTA SOMMARJOBBET?

Kom igång! Ord – yrken Din meritförteckning Författarporträtt – Moa Martinson Ord att kunna – 2 Språkriktighet De eller dem? Söka arbete Platsansökan – genretypiska drag Utvärdering Sammanfattning av svenskan på högstadiet

85 86 87 88 90 92 93 94 94 95 96

Genrekoden - studiebok 3 är en arbetsbok till Genrekoden - skriva, Genrekoden - tala och Genrekoden - antologi. Studiebok 3 innehåller fem kapitel där du får arbeta med både muntliga och skriftliga genrer. Du får bland annat lära dig skriva krönikor, referat, debattartiklar och en platsansökan samt pröva olika sätt att presentera dina texter muntligt. Du fortsätter att bygga upp dina färdigheter i svenska genom att läsa om språksociologi och språkhistoria samt genom att öka din medvetenhet om språkriktighet. I Genrekoden - studiebok 3 får du läsa om klassiska svenska författare som skriver i olika genrer. På så sätt kan du få lite tips för bra läsning. Du får även kunskap om litteraturens historia från antiken till våra dagar.

09-12-10 09.26.48


Kom igång! Â

GENREKODEN

Antologi

Läs utdraget från berättelsen Resan som började med ett slut i Genrekoden – antologi på s. 53. 1. Vad beror missförståndet på? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Vad tänker du på när du hör begreppen språk och kultur? Förklara innebörden av dem. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Språksociologi Med begreppet språksociologi menar man alla olika språk man talar. Det kan vara en speciell dialekt, slang, ett språk man talar med vuxna, ett språk man talar med barn och språk man använder när man talar med sina kompisar. Med andra ord finns det många ”olika språk” inom ett och samma språk. Du kanske talar ett språk hemma och ett i skolan och du kan dessutom många andra ”språk i språket” eftersom du talar på ett sätt med dina lärare, på ett annat sätt med dina kompisar och på ett tredje sätt med dina tränare och så vidare. Detta kommer du nu att få arbeta med.

Invandrarspråk Tala  Killens pappa i berättelsen talade bosniska. Läs i Genrekoden – tala på s. 117 och gör uppgiften. Nämn några andra invandrarspråk i Sverige. GENREKODEN

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

10

GENREKODEN

Studiebok 3

studiebok3_091201.indd 10

09-12-10 09.26.48


Gruppspråk och språklig repertoar Tala  Även om man bara har ett modersmål kan man tala många ”språk”. Läs i Genrekoden – tala på s.100–101 om gruppspråk och språklig repertoar. GENREKODEN

Skriv ned fyra viktiga punkter. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Om förortssvenska, slang och svordomar Hur pratar du med dina kompisar? Vilka slangord använder du? Gör en lista. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Tala  Läs om förortssvenska i Genrekoden – tala s. 106 och om slang och svordomar på s. 113-114 och gör uppgifterna. GENREKODEN

Vilka ord och uttryck som står där använder du? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

SHOO BRE

studiebok3_091201.indd 11

OM SPRÅK OCH KULTUR

11

09-12-10 09.26.48


Huvudsats och bisats Tala  När du skriver en mening består den av olika satser och det finns huvudsatser och bisatser. Med andra ord består en mening ibland av flera olika satser. En huvudsats kan utgöra en mening men det kan inte en bisats. Läs i Genrekoden – tala på s. 141 om huvudsatser och bisatser. Gör sedan följande övning. GENREKODEN

1. Vilken sats är huvudsats och vilken är bisats i följande meningar? a. Jag gillar dig därför att du är snäll. ______________________________________________________________________ b. Han tog sista bussen hem som han hade lovat sin mamma. ______________________________________________________________________ c. Staffan glömmer aldrig att han ska ringa sin mormor. ______________________________________________________________________ d. Eftersom du arbetar hårt ska du få extra betalt. ______________________________________________________________________ 2. Vilken typ av ord inleder bisatserna? Behöver du hjälp? Läs i Genrekoden – tala s. 138. ______________________________________________________________________ 3. Hur känner du igen en bisats? ______________________________________________________________________ 4. Skriv en mening som består av en huvudsats och en bisats. ______________________________________________________________________ 5. Skriv en mening som består av en huvudsats och två bisatser. ______________________________________________________________________ 6. Varför är det bra att känna till skillnaden mellan huvudsatser och bisatser? ______________________________________________________________________

SHOO BRE

studiebok3_091201.indd 19

OM SPRÅK OCH KULTUR

19

09-12-10 09.26.49


Ord – teater Här följer ord som används på en teater. Para ihop rätt ord med rätt uttryck. Använd ordbok. Träna sedan att stava till orden. STAVA 1. akt

____ bakgrundsdekoration på scen

_____________________

2. ensemble

____ viskar till skådespelare

_____________________

3. fars

____ det skådespelaren säger

_____________________

4. genrep

____ sittplatser i salongen

_____________________

5. improvisation ____ pjäs som lockar till skratt

_____________________

6. kuliss

____ att lämna scenen

_____________________

7. loge

____ saker som används på scenen

_____________________

8. manus

____ förhänge mellan scen och salong

_____________________

9. mimik

____ nervositet

_____________________

10. parkett

____ del av pjäs

_____________________

11. prolog

____ pjästexten

_____________________

12. rampfeber

____ skådespelargruppen

_____________________

13. regi

____ sista repetitionen innan premiären

_____________________

14. rekvisita

____ kort inledning till pjäsen

_____________________

15. replik

____ ansiktsuttryck

_____________________

16. ridå

____ spela utan att det är inövat

_____________________

17. sorti

____ instruktion hur rollen ska spelas

_____________________

18. sufflör

____ omklädningsrum för skådespelare; avdelad plats i salongen

_____________________

Tips! Skriv gärna egna meningar där orden ingår. Då lär du dem snabbare och minns dem bättre.

32

GENREKODEN

Studiebok 3

studiebok3_091201.indd 32

09-12-10 09.26.50


På scenen Tala  Säkert har du hört talas om Romeo och Juliet av William Shakespeare. Läs texten ur Hata Romeo i Genrekoden – tala på s. 50–53 och gör uppgifterna där innan du går vidare till Shakespeare på s. 54–56. GENREKODEN

Tyck till! 1. Det är över 400 år sedan Shakespeare dog. Varför spelas Romeo och Juliet och andra pjäser av Shakespeare fortfarande tror du? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Romeo och Juliet har också filmats ett antal gånger. Jämför balkongscenen och avskedet efter sista natten i de olika versionerna. En klassisk version finns av Franco Zeffirelli medan Baz Luhrmann har gjort en modern tolkning av dramat. Vilken version tyckte du var bäst? Jag tycker att ____________________________________________________________ därför att _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Läs mer om Shakespeare 1. Shakespeare skrev också tragedin Hamlet. Ta reda på vad pjäsen handlar om och läs den berömda ”att vara eller inte vara”monologen. Varför inte dramatisera några scener ur pjäsen? 2. The Globe i London invigdes i juni 1997. Teatern är en kopia av den teater som fanns i London från 1599 fram till 1644 då den revs. Ta reda på fakta om teaterns historia och den roll den hade på 1600-talet och jämför med hur den ser ut och fungerar idag.

34

GENREKODEN

Studiebok 3

studiebok3_091201.indd 34

09-12-10 09.26.50


Från antiken till nutid – litteraturhistoria Antologi  I den här delen av kapitlet kommer du mest att arbeta med s. 86–93 i Genrekoden – antologi. Där finns en kortfattad litteraturhistoria. GENREKODEN

Kom igång! 1. Vad är en klassiker? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Ge exempel på en eller flera författare som räknas till dem som skrivit en klassiker? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Har du läst någon så kallad klassiker? Vilken? ______________________________________________________________________

Antiken Antologi Tala   Läs i Genrekoden – antologi s. 86 och i Genrekoden – tala s. 32–34. GENREKODEN

GENREKODEN

1. Skriv tre viktiga fakta om antiken. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Läs utdraget ur Odysséen s. 33–34 i Genrekoden – tala och gör uppgifterna där.

36

GENREKODEN

Studiebok 3

studiebok3_091201.indd 36

09-12-10 09.26.50


Ord – litterära termer Â

GENREKODEN

Antologi

Här får du repetera en del ord om litteratur. Vilket ord passar var? Vissa ord kan behöva böjas. Behöver du hjälp se Genrekoden – antologi s. 139–141.

antologi

dramatik epok

novell

epik komedi

roman

lyrik tragedi

1. Romeo och Julia är en ___________________________ eftersom den har ett sorgligt slut. 2. En pjäs som är rolig och som gör att man skrattar brukar kallas för ___________________. 3. Antiken och medeltiden är två ______________________________ i litteraturens historia. 4. En kort text med avslutad handling kallas för en _________________________________. 5. Dickens _________________________________ är väldigt tjocka. Säkert över 500 sidor. 6. Under romantiken skrev man mycket ______________________. En känd författare är Erik Johan Stagnelius. 7. _______________________________________ är ungefär samma ord som berättelser. 8. Det man spelar på en teaterscen kallas för ____________________________________. 9. En _____________________________________ är en bok med texter av olika författare.

44

GENREKODEN

Studiebok 3

studiebok3_091201.indd 44

09-12-10 09.26.50


Positivt eller negativt laddade ord När man talar gäller det att välja ord som passar in i sammanhanget så att stilen inte bryts. När man hör ett ord uppfattar man det som helt neutralt eller som positivt eller negativt laddat. A. Vad tänker du på när du hör orden nedan? Vilka associationer får du? Vilka laddningar finns i orden? Diskutera hur du kan använda orden. Använd gärna ett synonymlexikon! 1. lukta – dofta – stinka 2. arg – ilsken – aggressiv 3. sparsam – snål – ekonomisk 4. överviktig – tjock – fet 5. vacker – snygg – attraktiv

B. Ge egna exempel till följande ord. Använd ett synonymlexikon vid behov. 1. hus _________________________________________________________________ 2. tråkig ________________________________________________________________ 3. man _________________________________________________________________ 4. noga ________________________________________________________________ 5. kvinna _______________________________________________________________ 6. bil __________________________________________________________________ 7. stolt _________________________________________________________________ 8. barn ________________________________________________________________ 9. god _________________________________________________________________ 10. pengar ______________________________________________________________

70

GENREKODEN

Studiebok 3

studiebok3_091201.indd 70

09-12-10 09.26.52


Planera ditt tal Välj nu ett av ämnena på s. 84 i Genrekoden – tala eller bestäm dig för ett eget och fortsätt arbeta med ditt argumenterande tal genom att fylla i följande struktur.

Inledning: ______________________________________________________________ Tes: ___________________________________________________________________ Argument 1: _____________________________________________________________ och hänvisa till ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Argument 2: _____________________________________________________________ och hänvisa till ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Argument 3: _____________________________________________________________ och hänvisa till ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Avslutning: ___________________________________________ ___________________________________________________

Vilka retoriska grepp tänker du använda? __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

RETORIK

studiebok3_091201.indd 73

TALA ENGAGERAT

73

09-12-10 09.26.52


Håll talet Tala  Till slut behöver du bestämma om du ska ha några tekniska hjälpmedel när du håller ditt argumenterande tal. Råd för en PowerPoint-presentation hittar du i Genrekoden – tala på s.152. Skriv upp de hjälpmedel du tänker använda. GENREKODEN

Hjälpmedel : ____________________________________________________________

OBS! Träna nu på talet så att du kan hålla det med engagemang och ögonkontakt med publiken. Väl förberedd så är det dags att hålla talet.

Datum för att hålla talet: ____________________________________________________

Utvärdera Du har nu hållit ditt tal för en del av eller hela klassen. I Genrekoden – tala på s. 150 finns ett antal frågor för utvärdering av andras tal. Här kan du utvärdera ditt eget tal. 1. Hur fungerade inledningen? Väckte den intresse? ______________________________________________________________________ 2. Var ämnet intressant för gruppen? ______________________________________________________________________ 3. Fungerade ditt innehåll? ______________________________________________________________________ 4. Hur kändes avslutningen? ______________________________________________________________________

RETORIK

studiebok3_091201.indd 75

TALA ENGAGERAT

75

09-12-10 09.26.52


studiebok 3 Genrekoden studiebok 3 är den tredje arbetsboken till Genrekoden – skriva, Genrekoden – tala och Genrekoden – antologi. Den innehåller fem kapitel som ger en grund i muntlig och skriftlig kommunikation genom arbete med olika genrer. Studieboken kompletterar handböckerna genom färdighetsövningar i ordkunskap, språkriktighet och grammatik. Det finns också författarporträtt där klassiska svenska författare och några av deras böcker presenteras.

Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin

GENREKODEN

studiebok 3

Genrekoden består av följande delar: Genrekoden skriva Genrekoden tala Genrekoden antologi Genrekoden elevwebb Genrekoden lärarwebb Genrekoden studiebok 1 Genrekoden studiebok 2 Genrekoden studiebok 3

omslag_studiebok3.indd 1

09-12-03 13.03.55

9789140665492  

GENREKODEN Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin