Page 1

Kulturdagboken Mina personliga anteckningar


in kulturdagbok a amn atum


Kulturdagboken Fรถrord Elisabeth Jรถnsson


Tidigare utgivning Berika och värna livet tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration, 2012

2014 Elisabeth önsson Idé, formgivning, fotografi och text .punctumsaliens.se örlag Books on emand GmbH, Stockholm, Sverige ryck Books on emand GmbH, orderstedt, yskland örsta tryckningen ISB

1 4 4


nne

ll

ankar kring boken förord av Elisabeth önsson 6 Personlig innehållsförteckning 9 ina anteckningssidor 12 nskelistor 69 avoritlistor 81 Litteraturtips för vidare fördjupning 86 Här togs bilderna 87 ontaktuppgifter 88 m Punctum saliens 90


ankar kring boken Att resa till eller från en plats, genom en bok, ett musik stycke eller ett konstverk ger oss möjlighet att möta det djupast mänskliga, de humana värdena. et är genom möten med varandra och olika kulturella uttryck som vi formar våra värderingar, finner våra personliga smak preferenser och vår identitet. ågot vi också vet mer om i dag är att kultur och hälsa hänger ihop. ulturupplevelser kan bidra till att vi mår bättre och upplever en ökad livskvalitet. öten med olika kulturella uttryck kan vara den arena där vi inte behöver tävla och jämföra oss med varandra, något som annars är en stark rådande värdering i vårt väster ländska samhälle. itt rirum ulturdagboken är tänkt att fungera som ditt andliga frirum, en plats med utrymme för skrivande reflektio ner om dina kulturupplevelser, en bok i vilken du skri ver ner dina tankar om en föreställning du varit på en utställning du besökt en konsert du lyssnat på en plats du besökt en resa du gjort en bok du läst...... ..............eller något annat som du vill ta upp.


är du rest, varit på en plats som berört dig, kanske en vacker naturplats eller ett säreget mysigt café, skriver du ner dina tankar om din upplevelse. etsamma gäller om du läst en bok, lyssnat på en konsert, sett en teaterföre ställning eller en film, i denna bok antecknar du det du själv finner viktigt att ta upp och komma ihåg. in personliga bildningsresa På detta sätt blir denna bok, din personliga kulturdag bok, en form av logg. en visar var du varit, var du står i dag och vart du är på väg. ina anteckningar hjälper dig att vara i dialog med ditt inre, i kontakt med dina per sonliga värderingar. Samtidigt berikar du ditt känsloliv och ökar dina kunskaper om dig själv och din omvärld. ed kulturdagboken formar du din egen bildningsresa och fördjupar ditt livsinnehåll. e förtryckta rubrikerna är tänkta att fungera som hjälp till vidare reflektioner. Använd de rubriker du har glädje av. Anteckna på sätt som passar dig och det ak tuella tillfället bäst. Genom att du motiverar dina syn punkter ger du djup åt dina tankar. ör att göra din kul turdagbok ännu mer personlig finns möjligheten att, på sidorna 11, utforma en egen innehållsförteckning. I slutet av boken finner du några önskelistor för din planering. Här finns också utrymme att skapa personli ga favoritlistor och tips på litteratur för dig som vill veta mer om kulturens betydelse för hälsa och livskvalitet. elefonnummer för biljettbokningar och liknande kan du anteckna på sidan .


ag önskar dig som valt att köpa denna bok ett rikt liv. ör kunskap, när den är som bäst, berikar och frigör våra tankar. Här spelar kulturens olika uttryck en viktig roll. Genom dem skapar vi oss själva samtidigt som vi lär om varandra. anske, i bästa fall leder det till en större förståelse för våra olikheter, men också ökad samhörighet när vi upptäcker människans likheter över tid och rum. illsammans värnar vi de humana värdena. Elisabeth önsson Växjö maj 2014

etta är den andra boken som produceras i regi av Punctum saliens, ett inspirations och kulturprojekt som startade hösten 2010. er om Punctum saliens kan du läsa på sidorna 0 1. Varmt välkommen att höra av dig till mig och berätta om hur du använt boken och vad du tycker om den. elisabeth.jonsson punctumsaliens.se


ersonlig inne lls rte kning kulturm ten in beskri ning 12

14

1

1 20

22

24

2

2


ersonlig inne lls rte kning kulturm ten 0

2

4

40

42

44

4

4

10


ersonlig inne lls rte kning kulturm ten 0

2

4

0

2

4

11


Kulturm te Typ av evenemang: Titel: N채r: Var: S채llskap: Handling, budskap, inneh책ll:

Medverkande och/eller namn att minnas:

12


Forma din personliga bildningsresa! Kultur och hälsa hänger ihop Kulturupplevelser kan bidra till att vi mår bättre och upplever en ökad livskvalitet Möten med olika kulturella uttryck innebär också en arena där vi inte behöver tävla och ämföra oss med varandra Kulturen kan vara en fri on från detta, ett andligt frirum enna bok är tänkt att vara en plats med utrymme för skrivande reflektioner om dina kulturupplevelser. är du rest, varit på en plats som berört dig, sett en fö reställning eller en utställning, skriver du ner dina tankar i Kulturdagboken På detta sätt blir denna bok, din personliga kulturdagbok, en form av logg. en visar var du varit, var du står idag och vart du är på väg. ubrikerna som finns förtryckta är tänkta att inspirera till vidare reflektioner. Anteckna på det sätt som passar dig och det aktuella tillfället. I slutet av boken finner du också några önskelistor och tips på litteratur för dig som vill veta mer om kulturens betydelse för hälsa och personlig ut veckling. etta är den andra boken som produceras i regi av un ctum saliens, ett inspirations ochkulturpro ektsom star tades hösten å punctumsaliens se nner du ytterligare skapargläd eoch s älsliginspiration

9789174634938  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you