Page 1

MATTE

BONUS BLÅ

2B ngrid Olsson Margareta Forsbäck

Eldorado 2B Bonus.indd 1

09-09-24 11.10.27


nnehåll Kapitel 1

s3

Kapitel 6

s 18

Klockan Multiplikation och division Multiplikation med mattor

Division Multiplikation med mattor Träna multiplikation

Kapitel 2

Kapitel 7

s6

Se svaren Tiotalsövergångar Addition och subtraktion

Kapitel 3

s 10

Talkamrater för talen 10–20 Tiotal och ental Talsortsräkning, addition Överslagsräkning

Kapitel 4

s 13

Textuppgifter Rita och lös uppgifterna Räkna med ruta

Kapitel 5

s 16

Addition utan minnessiffra Addition med minnessiffra

s 21

Bråk

För mycket och för lite fakta

Kapitel 8

s 23

Koordinater Rita från olika håll Vinklar

Kapitel 9

s 26

Använd det du redan kan Hundratal och tiotal

Kapitel 10

s 28

Hundratal, tiotal och ental Mäta längd Problemlösning Måla mönster

2 Eldorado 2B Bonus.indd 2

09-09-24 11.10.27


Klockan Fyll i det som fattas.

13.25 9.15

7.05

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4.40

12.10

EFTER gRunDBoKEn KAPiTEl 1, s 5

Eldorado 2B Bonus.indd 3

3 09-09-24 11.10.30


Multiplikation och division Ringa in 2 i varje grupp.

Ringa in 4 i varje grupp.

12 12 = = 2 4

=

=

6 = 20 10 = 24 = = 2 2 2 4 4 = 16 40 = 20 = = 4 4 4 4 Talfamiljer i multiplikation och division.

4 Eldorado 2B Bonus.indd 4

4= 3= =3 =4

2•6= •

= =

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

3• 4• 4 3

2•4= =

=

= =

Efter grundboken kapitel 1, s 8

09-09-24 11.10.31


Eldorado 2B Bonus.indd 5

09-09-24 11.10.31


MATTE

ngrid Olsson

Margareta Forsbäck

ElDoRADo grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Till varje grundbok finns häften i två svårighetsnivåer – Bonus blå för elever som behöver träna mer och Bonus röd för elever som behöver extra utmaningar.

ElDoRADo är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. För åk 2 finns:

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2A

2A

2A

2A

2A

Grundbok

Lärarbok

Bonus blå

Bonus röd

Läxbok

2B

2B

2B

2B

2B

läs mer på www.nok.se/eldorado

ISBN 978-91-27-41700-7

9

Eldorado 2B Bonus.indd 32

1 0 0 0 0

789127 417007

09-09-24 11.11.40

9789127417007  

BONUS BLÅ MATTE ngrid Olsson Margareta Forsbäck MATTEMATTEMATTEMATTE