9789197949347

Page 1

1


© Ingela Broberg, SÄTTNING OCH GRAFISK FORM Öraholma bokförlag Omslag PETER GUSTAFSSON, HÄSSLEHOLMS TRYCKSHOP OMSLAGSFOTO Eva Frid TYPSNITT Palatino TRYCK Hässleholms Tryckshop, Hässleholm, 2011 ISBN 978-91-979493-4-7 ISBN e-bok 978-91-979493-5-4


Inledning Den här boken handlar om hälsa ur ett helhetsperspektiv, att kropp och själ hör ihop. Vi behöver alla känna till läkningens grundläggande förutsättningar, för förr eller senare behöver vi alla använda dem. Efter att ha arbetat med hälsa i femton år och träffat tusentals personer vill jag gärna dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper. Jag har tagit lärdom av många människor, försökt sätta mig in i deras situation och tagit till vara på deras kunskap och insikter som jag vill förmedla vidare. Jag hade som ung inte en tanke på att jag skulle arbeta med hälsa, däremot har det alltid varit mitt stora intresse. Det var först efter att en nära anhörig till mig blev mycket sjuk som jag började studera komplementär medicin och utbildade mig inom detta. Sedan fjorton år tillbaka har jag praktik i Kristianstad och har specialiserat mig inom personlig utveckling och stresshantering. Jag behandlar hela människan och inte bara symtomet. För mig har helheten och samspelet mellan kropp och själ och de mentala faktorernas inverkan på läkeprocessen stor betydelse. Jag har mycket svårt att acceptera när man får höra meningen »det får du lära dig leva med«. Jag är inte naiv och tror att man kan bota allt men man kan alltid göra någon förändring som ger en person en bättre livskvalitet. Hälsan är ett komplext system där många faktorer samverkar. En 3


av de viktigaste faktorerna är hur vi tänker, varaktig hälsa är kopplad till känslomässigt och mentalt välbefinnande. Tankefältsträning är en mycket effektiv metod för att sänka stressen i kroppen. Det går att arbeta med underliggande känslan som ger upphov till inre stress, oro, blockering eller annan negativ känsla. Våra negativa och begränsande tankar om oss själva är ofta orsaken till stress och nedstämdhet. Hjärnan är plastisk och lyckas vi bryta gamla invanda negativa tankebanor kommer hjärnan sedan lättare att välja det positiva tankespåret. Jag är övertygad om att tankens kraft är stor. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror främst på hur vi tänker om våra liv. Lyckan kommer inifrån, från vår egen inställning och våra egna tankar. Hälsan kan hela tiden påverkas, men det kräver en viljeansträngning, för ingen kan göra det åt dig. Under fjorton år har jag skrivit artiklar i Kristianstads Journalen om vad hälsa innebär och vad vi kan göra för att leva ett så bra liv som möjligt. Jag skriver om det jag tycker är intressant och viktigt, min förhoppning är att dessa artiklar ska kunna bli till hjälp och ge stöd för dig genom konkreta tips, råd och inspirerande exempel. Boken består av fristående texter och min tanke är att du ska kunna bläddra fram och tillbaka i boken och stanna upp vid en artikel som känns aktuell för den situation som du befinner dig i för tillfället. Mitt mål är att ge kunskap, inspirera och motivera till hur vi kan bygga upp vår hälsa, hitta vår egen styrka och motivation, sluta jämföra och förminska oss uyan istället stärka och bygga upp självkänslan genom att våga ta plats. Det innebär gränssättning, acceptans, självrespekt och att bryta den vardagliga tankens begränsningar. Vi har själva ansvar för att finna glädjen och balansen i våra liv. Tar vi inte detta ansvar, kan vi varken leva eller prestera efter vår verkliga förmåga. Det gäller att utvecklas och växa som människa, ta vara på livet och lära sig göra ansvarsfulla val. Livet är här och nu.

4


Tankens makt över kroppen Att tanken kan ha makt över kroppen på olika sätt är inget nytt, men under senare år har Martin Ingvar, professor i neurofysiologi vid Karolinka institutet och andra forskare, kunnat visa direkta resultat på detta. Det handlar om mätbara, kemiska förändringar i kroppen när förväntningar och känslor påverkar nerver, hormoner och immunsystemet. Kroppen och sinnet fungerar bättre eller sämre beroende på vilket tillstånd man befinner sig i. Under de sista två decennierna har många studier visat att immunförsvaret fungerar sämre vid tillstånd av stress och depression. Att det motsatta också gäller det vill säga att immunförsvaret fungerar bättre i samband med positiva känslor, exempelvis glädje, bygger däremot på ganska ny forskning. Den naturliga reaktionen när man själv eller någon anhörig drabbas av en sjukdom är dock tyvärr stress och nedslagenhet. Ibland är det inte situationen i sig som är det allvarligaste hotet mot hur du mår, utan den rädsla som du känner inför situationen. Uttrycket »en förlamande rädsla« beskriver hur en rädsla kan göra en oförmögen att handla. Jag har tänkt mycket på detta utifrån mina egna erfarenheter. Dels min egen njursjukdom i tonåren men framför allt min sons nedsatta immunförsvar som han föddes med. Han var mer eller mindre sjuk under sina första sex levnadsår och vi åkte in och ut på sjukhuset. Jag var konstant rädd och 5


orolig under alla dessa år. Jag kände ständigt en negativ stress och hade de typiska katastroftankarna – när han var frisk gick jag bara och väntade på att han skulle bli sjuk igen. Istället för att kunna slappna av och vara glad över att han var frisk var jag lika spänd och rädd som när han verkligen var sjuk. På detta sätt fick jag ingen återhämtning och det sliter på kroppen. All denna rädsla och stress till absolut ingen nytta varken för min son, mig själv eller resten av familjen. Jag förstod inte att man kunde tänka på ett annat sätt därför att jag formligen satt fast i mina rädslor. Jag hade mått mycket bättre under dessa år om jag bara hade varit lite mindre rädd. Nu vet jag att rädsla är en känsla och känslan är en tolkning av verkligheten. Och att det finns olika metoder av mental träning för att arbeta med sina rädslor och andra negativa känslor. Mental träning sysslar nämligen med det som händer i huvudet på alla av oss varje dag. I huvudet pågår ständigt mentala processer av typ tankar, bilder och känslor. Därför är det viktigt att genom tankefältsträning lära sig ett bättre sätt att tänka, reagera och handla och på det sättet starta en livslång utveckling mot en allt högre livskvalitet. Det betyder att vid sjukdom är det ett viktigt steg att skapa framtidstro och hopp. Oavsett vilken situation vi befinner oss i är det en positiv, optimistisk attityd som ger oss bäst förutsättningar att ta till vara våra inneboende resurser. Ofta innebär det helt enkelt att leva med högsta möjliga livskvalitet, oavsett vad livet bär med sig.

6


Hur tystar jag min inre negativa röst? Under årens lopp har jag funnit att det är ett väldigt vanligt problem att man talar till sig själv på ett missbelåtet och destruktivt sätt. Man kan beskriva den inre rösten som min egen upplevelse av mig själv, »jag bilden«, som består av mina egna åsikter, tankar, erfarenheter, känslor och min kropp. Den har formats av slutsatser som jag dragit om mig själv utifrån egna erfarenheter och upplevelser men också av hur jag blivit behandlad av andra. Vi glömmer ofta att det som sker i nutid styrs och tolkas känslomässigt av erfarenheter vi bär med oss. Kroppen har minnen som framför allt gör sig påminda när vi kommer i jobbiga situationer som påminner om tidigare upplevelser. Vi kan till exempel känna oss otillräckliga, övergivna eller hjälplösa. Vi är dock inte alltid medvetna om vår självbild och framför allt vill vi inte avslöja den utåt. Vi kan ha en perfektionistisk läggning och en självbild som ansvarstagande och oroar oss då för att göra katastrofala misstag. Därför ältar vi ständigt vad vi har gjort ner i minsta detalj och arbetar oss själva till utmattningens rand för att kunna känna att vi verkligen har gjort rätt för oss. När vi oroar oss är det lätt hänt att vi både tänker ensidigt och fullkomligt ologiskt. Ett av våra vanligaste negativa tankemönster är katastoftänkandet, att alltid tänka det värsta i alla situationer och snabbt måla upp det värsta 7


scenariot. Du kan också skuldbelägga dig själv, du vill inte se andra förklaringar utan lägger oproportionerligt stor skuld på dig själv. Att övergeneralisera hör också till vanligheten, du drar lätt enorma växlar på en enstaka negativ händelse: »det känns som om sådant alltid händer mig. Jag är värdelös.« Att hålla fast vid det negativa kan du säkert också känna igen: »varför ska jag gå ut och dansa jag blev ju inte uppbjuden förra gången och det blir säkert likadant denna gången.« Ett annat mönster är att tro att man är dålig eller svag i till exempel ett skolämne, den föreställningen gör att man ofta presterar sämre och det blir en självuppfyllande profetia. Denna dåliga prestation förstärker den dåliga självbilden och lägger grunden för nästa misslyckande. Genom att bli medvetna om våra negativa tankemönster kan vi ta itu med dem. Det man behöver är en uppriktig vilja till förändring. Det innebär inte att man behöver vända upp och ned på sitt liv men ofta sitter sådana här mönster djupt och är svåra att förändra utan medveten ansträngning. Varaktig förändring handlar om tålamod och att ta små steg i taget. Den inre negativa rösten har ofta malt på väldigt länge, men man har mycket att vinna genom att börja tänka snällare tankar om sig själv. En bra övning är att börja med att under en dag lägga märke till hur många gånger du ger dig själv negativa budskap och fundera över hur de påverkar din situation. Anteckna gärna. Prova att omvandla den negativa tanken till en positiv tanke, ibland måste man dock nöja sig med att kunna förvandla den till att bli neutral. Lägg märke till skillnaden i den upplevda situationen och känn vad som händer med dig. Här följer ett exempel: »jag kommer inte att bli uppbjuden ikväll heller«. Att göra den neutral vore att tänka: »jag går ut och dansar ikväll« och att omvandla den positivt: »det ska bli trevligt att gå ut och dansa«. Din egen bild av dig själv och tilliten till dina resurser är det drivande i din personliga utveckling. Det handlar alltså om att ha förtroende för den egna förmågan att hantera olika situationer. Du kan träna upp din mentala förmåga genom att stärka din självkänsla och ta kontroll över ditt liv med hjälp av till exempel mental träning. 8


9