Page 1

Först känner Gösta ingenting alls. Sen kommer det onda. Aj! Aaaaj!!!

Gösta slår sig

En dag flyger han ur gungan.

Hoflin • Sandler

Gösta älskar att gunga. Gunga högt.

Gösta slår sig Katti Hoflin Anna Sandler

Gösta får ett sår omsl.indd 1

09-03-24 11.09.00


Rabén & Sjögren Bokförlag Box 2052, 103 12 Stockholm www.raben.se Copyright © text Katti Holflin 2009 Copyright © bild Anna Sandler 2009 Tryckt i Kina 2009 ISBN 978-91-29-66987-9 Rabén & Sjögren Bokförlag ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823

Gösta får ett sår inl.indd 4

09-03-06 12.50.12


Katti Hoflin Anna Sandler

Gösta slår sig

Gösta får ett sår inl.indd 5

09-03-06 12.50.12


Gösta gungar. Han kan gunga jättehögt. Högst uppe i luften kittlar det i hela magen.

Gösta får ett sår inl.indd 6

09-03-06 12.50.14


Gösta får ett sår inl.indd 7

09-03-06 12.50.16


Fram …

Gösta får ett sår inl.indd 8

09-03-06 12.50.18


Gösta får ett sår inl.indd 9

09-03-06 12.50.20


Och tillbaka …

Gösta får ett sår inl.indd 10

09-03-06 12.50.23


Gösta får ett sår inl.indd 11

09-03-06 12.50.25


Fram … Men nu flyger Gösta ur gungan! Han flög av. Det känns ovant. Och bra.

Gösta får ett sår inl.indd 12

09-03-06 12.50.27

9789129669879  

slår sig Katti Hoflin Anna Sandler Rabén & Sjögren Bokförlag Box 2052, 103 12 Stockholm www.raben.se Copyright © text Katti Holflin 2009...