Page 1

Rygg 10,56 mm

»Författaren har tidigare skrivit den mycket uppmärksammade boken Flodhästen i vardagsrummet. Den här boken kan ses som en fortsättning på och utvidgning av ett djupt engagemang, där existentiella frågor om tro och liv möts. Hellsten har en resonerande samtalston och ett lätt språkbruk som inbjuder till nyfikenhet och delaktighet … Författaren går igenom olika livsstadier, där det inre livet i barnets gestalt ger insikter och möjligheter till förändring och utveckling.« Hans-Evert Renérius i Bibliotekstjänst

sverige

Barn av livet.indd 1

finland

tommy hellsten Barn av livet

D

en här boken skriver jag för mina medvandrare på vägen, för alla dem som mist kontakten med barnet inom sig, för människor som vuxit upp och levt i alkoholisthem, för dem som levt i hem där incest, våld, arbetsnarkomani, trångsynt religiositet eller mentalsjukdom förekommit. Jag vänder mig till de barn som inte fått vara barn, utan först som vuxna har börjat söka efter sin barndom.« Så skriver Tommy Hellsten i förordet till den här boken. Han är terapeut, teolog och en uppskattad föreläsare både i Sverige och i Finland, där han är bosatt. Andra böcker av Tommy Hellsten är Flodhästen i vardagsrummet, Flodhästen på arbetsplatsen, Med människan, Föräldraskap, Ju mindre du gör desto mer får du gjort, Är det försent att förändras? och Förändring.

tommy hellsten

Barn av livet Resan till vuxenlivet och dess ansvar

cordia 2011-08-31 13:12


Barn av livet


tommy hellsten

Barn av livet Resan till vuxenlivet och dess ansvar


”Medberoende är en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet utan anpassar sig till den.”

9:e tryckningen pocket © 1995 Tommy Hellsten och Fontana Media, Mannerheimvägen 16 A 9, 00100 Helsingfors, Tel 09-612 615 30, fax 09-612 615 55 www.fontanamedia.fi Utgiven i samarbete med Cordia (Verbum Förlag AB), Box 22543, 104 22 Stockholm. Tel 08-743 65 00, fax 08-644 56 04 www.verbumforlag.se Verbum Förlag ger ut böcker under namnen Verbum och Cordia. Originalets titel Elämän lapsi, Kirjapaja, Helsingfors 1993 Översättning Agneta Ara. Omslag Jens Magnusson Tryck UAB PRINT IT, Litauen 2013 ISBN 978-91-86082-94-9 (Sverige) ISBN 978-951-550-757-0 (Finland)

082-94-9_tilltryck_20110830.indd 1

2013-04-29 10:15:44


9789186082949  
9789186082949