Page 1

Hyenan och krokodilen

Hyenan och krokodilen

Den här afrikanska folksagan handlar om när hyenan och krokodilen kommer på idén att odla mat tillsammans. Men hyenan lurar krokodilen gång på gång och tar de bästa bitarna själv. Tills krokodilen en dag beslutar sig för att ge igen.

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland (9977-4)

OMSLAG_Hyenan_o_Krokodilen.indd 2-3

www.bonnierutbildning.se

2010-06-01 12.00


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Redaktör: Mia Söderberg Grafisk form och layout: Paladinodesign /Anna Paladino Illustrationer: Maria Mac Dalland

Krokodilsagor: Hyenan och krokodilen isbn 978-91-622-9977-4 © 2010 Thomas Danielsson och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Tryck: LivoniaPrint, Lettland 2010

OMSLAG_Hyenan_o_Krokodilen.indd 4-5

2010-06-01 12.00


Hyenan och krokodilen

Om du tror att det är jag som har hittat på den här berättelsen så har du fel. Jag har hört den av de gamla som i sin tur hört den av dem som redan är döda. Och förmodligen har de redan döda hört den av dem som varit döda ännu längre ... jag bara berättar vad jag hört. Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland BONNIER UTBILDNING

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 1

2010-06-01 11.55


Ganska nära en liten by och alldeles vid foten av ett stort berg bodde för länge sedan två vänner. Det var den smarte hyenan och hans trofaste vän krokodilen. 

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 2

2010-06-01 11.55


Varje morgon möttes de två djuren i skuggan av det stora baobabträdet, tätt på den brusande Limpopofloden. Förr pratade de om väder och vind, om vänner och ovänner och om hur nattens jakt hade gått. Numera handlade deras samtal mest om mat. Hyenan var nämligen inte så ung längre, och hade fått allt svårare att hitta någonting att äta. Han var inte lika snabb i tassarna som tidigare och det var svårt att fånga kaniner och annan favoritmat. 

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 3

2010-06-01 11.55


En dag fick hyenan en strålande idé. Man kunde odla något, tänkte han och berättade entusiastiskt för krokodilen om sin idé. – Fisk! ropade krokodilen glatt. – Nej, svarade hyenan och rynkade på näsan. Ris skulle passa oss bättre. Ris behöver mycket vatten när det växer. Och vatten är ju din melodi, käre vän. Ris smakar dessutom förträffligt. Och det är min melodi. – Men fisk smakar också gott och så är den så lätt att svälja, sa krokodilen. Den liksom glider ner av sig själv, fortsatte han och tittade vädjande på sin vän. Krokodilen var nämligen inte riktigt säker på om han skulle tycka om ris. 

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 6

2010-06-01 11.55


Men eftersom hyenan kunde prata omkull vem som helst fick han till slut som han ville. Med en suck gick krokodilen med på att bli risodlare även om han aldrig hört talas om krokodiler som åt ris. Planterandet tog flera dagar. När de var färdiga slog de sig ner på en bänk intill odlingarna och var väldigt nöjda med sitt arbete. I perfekta rader strävade de små risplantorna mot solen. 

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 7

2010-06-01 11.55


Vad skrockar du åt? ropade hyenan. Sluta med det och kom hit och hjälp mig i stället! Nu skrattade krokodilen allt högre vilket gjorde hyenan rasande. Först tänkte han ge sig på sin vän och ge honom ett riktigt bett i nacken men så kom han att tänka på krokodilens tänder och beslöt sig för att simma i land i stället. När han väl var uppe på stranden gick månen åter i moln och ännu en gång försvann guldet. 

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 20

2010-06-01 11.55


Uppe från byn hördes nu rop och skrik. Folk hade vaknat av allt plaskande. Flera av männen var på väg mot dammen. De hade facklor och stora knivar i händerna. De båda vännerna gav sig snabbt av. Män med facklor och knivar skall man akta sig för. 

INLAGA_Hyenan_o_Krokodilen.indd 21

2010-06-01 11.55


Hyenan och krokodilen

Hyenan och krokodilen

Den här afrikanska folksagan handlar om när hyenan och krokodilen kommer på idén att odla mat tillsammans. Men hyenan lurar krokodilen gång på gång och tar de bästa bitarna själv. Tills krokodilen en dag beslutar sig för att ge igen.

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland (9977-4)

OMSLAG_Hyenan_o_Krokodilen.indd 2-3

www.bonnierutbildning.se

2010-06-01 12.00

9789162299774  

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland Krokodilsagor: Hyenan och krokodilen isbn 978-91-622-9977-4 Bonnier Utbild...

9789162299774  

Återberättad av Thomas Danielsson med bilder av Maria Mac Dalland Krokodilsagor: Hyenan och krokodilen isbn 978-91-622-9977-4 Bonnier Utbild...