Page 1

ISBN 978-91-47-08112-7 © 2007 Liber AB Projektledare och redaktör: Mirvi Unge Formgivning: Sara Ånestrand Produktion: Bertil Stålenmark Illustrationer: Giorgia Isacchi

Min första bok Originalutgåva: © Editions CARAMEL S.A. Otto de Mentockplein 19 1853 Strombeek-Bever - Belgium

Första upplagan 1

i MATTE TALOMRÅDE

Tryck: Elanders, Ungern 2007 Min första bok – i matte är fyra häften där barnen möter den första matematiken. Häftena innehåller ingen text. Instruktionerna utgörs av ett exempel som barnet skall följa. På sista sidan finns läraranvisningar. Häftena berör talområdena 1-5 och 1-10.

1–10

Följande moment förekommer: • Motorik • Parbildning • Begrepp

• Sortera • Lika-olika • Mönster

• Antalsuppfattning • Talraden • Lätt addition

www.liber.se

Best nr 47-08112-7 47-08109-7 Tryck nr 47-08112-7 47-08109-7

LIBER


Till läraren Eftersom det inte förekommer någon text på elevsidorna följer här en översikt över uppgifterna på varje sida/uppslag. s.2–3 s. 4–5 s. 6–7 s. 8–9 s.10–11 s.12–13 s. 14–15 s. 16–17 s. 18–19 s. 20 s. 21 s. 22–23 s. 24–25 s. 26–27 s. 28–29 s. 30–31 s. 32–33 s. 34–35 s. 36 s. 37 s. 38–39 s. 40–41 s. 42–43 s. 44–45 s. 46 s. 47

Träna att följa en kurvig linje. Para ihop Para ihop Åt vilket håll pekar sakerna? (vänster-höger) Vad skall vara i den tomma rutan? (mönster) Vilka är lika? Ringa in. Vad hör inte dit? Kan du hitta formerna? Para ihop rätt antal prickar med rätt antal saker. Para ihop rätt antal prickar. Talraden Para ihop siffra och rätt antal. Måla rätt antal. Ringa in rätt antal. Ringa in rätt siffra. Skriv rätt siffra. Skriv rätt siffra. Ringa in rätt antal. Måla lika många ringar som det finns djur. Addition i bild. Addition Addition Addition Tung och lätt Storleksordning Händelseordning

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

48

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


2

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


4

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


6

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


8

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


10

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


11

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


12

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


13

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


14

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


16

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


18

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


20

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21


22

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


24

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48

5

10

9

7

25


26

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28


30

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


46

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


47

Kopiering fรถrbjuden. Se sidan 48


ISBN 978-91-47-08112-7 © 2007 Liber AB Projektledare och redaktör: Mirvi Unge Formgivning: Sara Ånestrand Produktion: Bertil Stålenmark Illustrationer: Giorgia Isacchi

Min första bok Originalutgåva: © Editions CARAMEL S.A. Otto de Mentockplein 19 1853 Strombeek-Bever - Belgium

Första upplagan 1

i MATTE TALOMRÅDE

Tryck: Elanders, Ungern 2007 Min första bok – i matte är fyra häften där barnen möter den första matematiken. Häftena innehåller ingen text. Instruktionerna utgörs av ett exempel som barnet skall följa. På sista sidan finns läraranvisningar. Häftena berör talområdena 1-5 och 1-10.

1–10

Följande moment förekommer: • Motorik • Parbildning • Begrepp

• Sortera • Lika-olika • Mönster

• Antalsuppfattning • Talraden • Lätt addition

www.liber.se

Best nr 47-08112-7 47-08109-7 Tryck nr 47-08112-7 47-08109-7

LIBER

9789147081127  
9789147081127  

Min första bok 1–10 TALOMRÅDE LIBER Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01...