Page 1

9789121145494b1-68c.indd 1

17/12/12 7:01 PM


Innehåll 1 Sommer 3 QR Ach, das war der Sommer 3 2 Hier spricht man Deutsch 4 3 Wie heißt du? 6 4 Emma 7 5 Farben 8 Fahnen 8 Weiß wie Schnee 9 6 Emmas Telefonnummer 10 (0-10) Meine Telefonnummer 11 7 Nachbarn 12 Drei Schüler QR Mein Hut, der hat drei Ecken 13 8 Wer fehlt? 14 QR Armer Schüler 14 Schule in Deutschland 15 9 Emmas Schultag 15 Tobias Schultag – Karins Schultag 10 Mein Klassenzimmer 16 11 Wir zählen weiter 18 (11-20) Eins, zwei, drei 18 Taschengeld 12 Wie alt bist du? 19 (bin, bist, ist) 13 München 20 München – Bayern 21 14 Zahlen 22 (20, 30, 40 osv.) 15 Wochentage QR 23 16 Essen 24 Obstsalat 25 Emma und Eva gehen essen 17 Emma telefoniert 25

9789121145494b1-68c.indd 2

18 Haustiere 26 (der, das, die) 19 Emma besucht Michael 28 Michaels Hund 28 Ein Telefongespräch QR Esel und Katze 30 20 Alle lieben ihn 31 21 August und der Dackel Willi 32 22 Michael erzählt 33 23 Noch einmal Zahlen 34 (21, 22, 23 osv.) 24 Wer ist das? 35 25 Deutschland 36 26 Ich spiele Tennis 38 (-e,-st, -t) Im Kino 27 Michael 41 28 Ein Geschenk von Mutti 42 (der-ein) Ein Geschenk für Emma QR Grün, grün, grün sind alle meine Kleider 44 29 August und der Räuber 45 30 Haushalt 46 (der / er, das / es, die / sie) 31 Bei Familie Berger 48 Im Supermarkt 32 Kopfweh 50 (habe, hast, hat) Michael ist krank 33 Berlin 51 34 Bilder aus Berlin 52 35 Der Fernsehturm 54 36 Allein in Berlin 55 37 Märchen 56 QR Dornröschen war ein schönes Kind 57 38 Schneewittchen 58 Gloslista 60

17/12/12 6:25 PM


1 Sommer Tyskan och svenskan är släkt med varandra. Många ord är därför lika i de båda språken. Det kan du se här. Körläs följande ord:

Fisch Vogel Segelboot Sonne Stein Strand Wasser Gissa vad orden betyder. Titta på teckningarna och skriv in rätt ord på rätt ställe. Orden ska skrivas med stor bokstav.

1

Vogel

5

2

6

3

7

4

Ach, das war der Sommer

Ach, das war der Sommer, der Sommer, der Sommer. Ach, das war der Sommer, es wird wieder Herbst. Da beginnt die Schule, die Schule, die Schule. Da beginnt die Schule, und das ist auch schön.

3

9789121145494b1-68c.indd 3

17/12/12 6:25 PM


2 Hier spricht man Deutsch Här talar man tyska

Här kan du se hur lika svenskan och tyskan är. Fastän du just börjat med tyskan, kan du säkert förstå de flesta orden i följande meningar. Alla orden finns också i ordlistan. Du kan naturligtvis ännu inte uttala orden - men förstå kan du. Para nu ihop rätt bild med rätt mening. a

c

b

d

e

1 2 3 4

f

Wein wächst am Rhein. Der Flugplatz in Frankfurt. Schiffe im Hafen von Hamburg. Die Autobahn von Hamburg nach München.

5 6 7 8

Sandstrand an der Ostsee. Ein Bierzelt in München. Wintersport in den Alpen. Die Spanische Reitschule in Wien.

4

9789121145494b1-68c.indd 4

17/12/12 6:25 PM


h g

i

j

k

l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9789121145494b1-68c.indd 5

m

9 10 11 12 13

Schloss in Bayern. Uhrenfabrik in der Schweiz. Storchennest in Mecklenburg. Die Schwebebahn in Wuppertal. Autofabrik in Stuttgart. 5

17/12/12 6:25 PM


3 Wie heißt du? Vad heter du?

Ich heiße Emma. Emma Dahl.

Emma Michael Emma

Ich heiße Michael. Michael Berger.

Wie heißt du? Ich heiße Michael. Und du? Ich heiße Emma.

1 Körläs dialogen. 2 Öva den två och två med egna namn. 3 Skriv av dialogen så att du lär dig stava orden. ß och ss uttalas på samma sätt.

6

9789121145494b1-68c.indd 6

17/12/12 6:25 PM


4 Emma Här presenterar sig Emma för dig. Hon berättar var hon bor, i vilken klass hon går och vad hennes mamma och pappa heter.

Ich wohne in München.

Ich gehe in Klasse sechs.

Meine Mutter heißt Bettina. 1 2 3 4

Mein Vater heißt Ralf.

Lyssna på Emma. Lyssna ett par gånger. Tänk dig att du är Emma. Körläs flera gånger efter Emma. Skriv av texten. Sätt in ditt eget namn och skriv om dig själv på tyska. Läs upp vad du skrivit för en kamrat.

7

9789121145494b1-68c.indd 7

17/12/12 6:25 PM


5 Farben Körläs färgerna. Skriv av dem och lär dig dem.

blau

rot

grün

gelb

grau

weiß

schwarz

braun

Fahnen 1 Körläs först namnen på länderna. 2 Färglägg sedan flaggorna.

Schweiz rot weißes Kreuz (kors)

Deutschland schwarz rot gelb

Schweden Österreich rot weiß rot

blau gelbes Kreuz

8

9789121145494b1-68c.indd 8

17/12/12 6:26 PM


1 Vilka färger passar in i korsordet? Fyll i. 2 Flytta sedan upp rätt bokstav i följande rutor. Då får du något, som har många färger. Vilket är ordet? 1

9

20

13

23

4

2

16

9

28

3 Ordet betyder på svenska 1

4

2

B

8

O

3

5

6

7

9

10

11

L 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

ß A ü

R 29

30

33

35

Z

Weiß wie Schnee Erst weiß wie Schnee, dann grün wie Klee, dann rot wie Blut, schmeckt allen Kindern gut.

9

9789121145494b1-68c.indd 9

17/12/12 6:26 PM


6 Emmas Telefonnummer Nu säger Emma sitt telefonnummer. Lyssna på henne. Körläs sedan Emmas telefonnummer. 1 Skriv in de tyska räkneorden i tabellen. 2 Körläs dem många gånger. 3 Lär dig räkna till tio.

0 1 2

eins zwei

3 4 5

8

6

9

7

10

zehn

När man ringer till Tyskland, slår man först landets nummer 00949. Sedan slår man ortens riktnummer (Vorwahl) och till sist personens telefonnummer. Skriv följande telefonnummer med bokstäver. (München) 89 - 47 25 31

(Hamburg) 40 - 59 67 80

(Berlin) 30 - 423 59 08

10

9789121145494b1-68c.indd 10

17/12/12 6:26 PM


Meine Telefonnummer 1 Öva dig att säga ditt telefonnummer på tyska. Säg: Meine Telefonnummer ist … 2 Spela följande dialog med en kamrat och sätt in egna namn och telefonnummer.

A B A B

Wie heißt du? Ich heiße … Und deine Telefonnummer? …

Ein Kreuzworträtsel Ett korsord

Här kan man skriva 8 siffror kring namnet Frankfurt. Ett par siffror förekommer två gånger.

ü

F R A N K F U R T

Drei Schüler

11

9789121145494b1-68c.indd 11

17/12/12 6:26 PM


ISBN 978-91-21-14549-4 © 1995 Ingrid Mållberg, Barbro Heins och Liber AB Första upplagan 8 Tryck: Egypten 2013 Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se

9789121145494b1-68c.indd 2

Redaktör: Gunilla Frank Bildredaktör: Marianne Rosander Formgivning: Erich Kohler/Alf Nilsson Omslag: Eva Jerkeman Produktion: Björn Trygg Teckningar: Ann Forslind Kartor: Jürgen Jansch

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUSavtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/ universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

17/12/12 6:25 PM


Bildleverantörer Bavaria/Kappelmeyer/Sjöberg Press 53(1) Bavaria/Panoramic Image/Sjöberg Press 21 Great Shots/Rosenhall, Sven 4(4) Mauritius/Beck, Günter/INA Agency Press 4(3) Mira/Lindstedt, Olle 7(3) Mira/Nycander, Maud 6(1,2) MESS/Sjöberg Press 5(7) Pica Pressfoto 4(1)

9789121145494b1-68c.indd 65

Pressens Bild 51 Pressens Bild/Munns, Neil 38 Sjöbergs Bildbyrå 4(6) Tiofoto/Carlsson, Bengt-Göran 52 (3) Tiofoto/Halaska, Jan 5(6) Tiofoto/Higuchi, Hiroshi 37(1) Tiofoto/Naucler, Martin 7(2) Tiofoto/Norenlind, Nils-Johan 20, 36 Tiofoto/Roos, Lans Peter 7(4)

Tiofoto/Wretling, Hans 5(2) Tiofoto/Åström, Lars 5(4) Tyska turistbyrån 7(1), 11 Zefa/Damm/Sjöberg Press 5(1), 37(3) 53(2) Zefa/Mallaun/Sjöberg Press 5(5) Zefa/PH/Sjöberg Press 5(3) Zefa/Rossenbach/Sjöberg Press 5(5) Zefa/Sjöberg Press 53(1,2) 53(3) Zefa/Spichtinger/Sjöberg Press 4(5)

17/12/12 6:31 PM


9789121145494b1-68c.indd 66

17/12/12 7:01 PM

9789121145494