Page 1

NYA

Övalite mera2

NYA

Öva lite mera 1–3 är ett övningsmaterial som utvecklar och stärker elevernas grundläggande färdigheter i svenska genom roliga och varierande uppgifter i stavning, ordkunskap och språklära.

STAVNING, ORDKUNSKAP OCH SPRÅKLÄRA Sten Frennberg

är fristående från andra läromedel i svenska. är tänkt för arbete på egen hand eller i par. är en klassiker i ny kostym med teckningar av Johanna Hammar. Här förklarar Sten Frennberg grunderna i svenska språket, pedagogiskt och enkelt – med viss hjälp av Tigern. Nya Öva lite mera-serien är avsedd för grundskolans sex första år och för repetition i högre årskurser.

ISBN 978-91-27-76014-1

9 789127 760141

Natur och Kultur


NYA

Öva lite mera 2

STAVNING, ORDKUNSKAP OCH SPRÅKLÄRA Sten Frennberg

Alfabetet Substantiv Verb Sj-ljudet Bindeord (konjunktioner) Sammansatta och avledda ord Tj-ljudet Subjekt och predikat Vanliga ord Adjektiv Ord som låter lika men stavas olika Verbformer Ord som du mött i andra ämnen

2 8 15 20 27 30 38 42 46 51 54 57 61

Facit

31


Öva mera på

1

Alfabetet

Minns du alfabetet? Läs det först. Repetera sedan utan att se i boken.

ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UV(W)XY Z ÅÄÖ A O U Å och E I Y Ä Ö är tecken för vokaler. De andra bokstäverna i alfabetsraden är tecken för konsonanter.

2

I alfabetet här saknas konsonanterna. Skriv dem med stora bokstäver. Du behöver inte skriva W.

A

........

........

3 4

........ ........

........

........

U

E

........

I Å ÄÖ

........ ........

........ ........

Y

........

........

........ ........

........

O

........

........

Hur många vokaler har alfabetet?

Hur många konsonanter har alfabetet?

Svar:

Svar:

.........................

.........................

I varje pappersdrake finns alla bokstäver i alfabetet utom fem. Vilka fem saknas? (Räkna bara med V, inte med W!) Tips: Läs upp alfabetet tyst. Stryk bokstäverna i tur och ordning. Skriv dem som fattas i drakens svans.

2

........


5

I ordlistan står orden i alfabetisk ordning, för att man lätt ska hitta dem. Alla ord som börjar på A kommer först, sen de på B, på C osv. 1. Vilken bokstav börjar de ord på, som står sist i ordlistan? Svar:

.....................

• Alla ord som börjar på samma bokstav,

t ex A, står också i bokstavsordning. Då ordnas orden efter andra bokstaven osv.

–› Exempel: Abisko, Alingsås, Arvika

• Om både första och andra bokstaven är lika,

så ordnar man orden efter tredje bokstaven osv. –› Exempel: abborre, abnorm, abrupt

2. Gör en ring runt den bokstav som du ordnar de här orden efter.

kommun kommentar kommitté komma 6

Så här kan samma ord se ut i två olika ordlistor. Ordlista 1: geni (sjeni') -et -er snille genial (jenia'l, sje-) -t snillrik, lysande genialisk (jenia'-, sje-) -t snillrik

Ordlista 2: geni (sjeni.) geniet, genier · begåvning, snille genial (jenia.l, sjenial) genialt, genialare · snillrik, lysande genialisk genialiskt · snillrik, lysande

1. Ordlistan visar hur ord stavas. Skriv de tre uppslagsorden (orden med kraftig stil). ..........................................

..........................................

..........................................

2. Ordlistan visar hur ord uttalas. Skriv hur ’geni’ och ’genial’ uttalas enligt ordlista 2. geni

(.....................................)

genial

eller

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

3. Ordlistan visar hur ord böjs. Titta på ordet geni. Skriv olika böjningsformer av ’geni’. (Böjningsformerna står efter uttalet.) ett geni

det här

......................................

flera

......................................

4. Ordlistan visar vad ord betyder. Skriv vad de här orden betyder. geni

=

...........................................................................................................................

genialisk =

...........................................................................................................................

3


7

Överst på varje sida i en ordlista finns två ledord. Ledorden anger första och sista ordet på sidan. När du letar efter ett visst ord, titta först bara på ledorden. När du har hittat rätt sida, börjar du leta bland orden där, inte förr. knorr–kofångare

➤ knorr t. ex. knorr på svansen knorren knorrar

knutit av knyta knyck knycken knyckar

knorra klaga knorrade knorrat

knycka knyckte knyckt

knota benknota knotan knotor

knyckig ryckig knyckigt knyckigare

knota klaga knotande knotat

knycklar knyckla ihop knycklade knycklat

knäpp t. ex. köldknäpp knäppen knäppar knäpp ljud knäppet knäpp knäppa knäppte knäppt knäppe knäppet knäppen knöl knölen

knotig knäcka bryta knäckte knäckt

knut knuten knutar

knäckebröd

kofot kofångare stötfångare på bil kofångaren

knussligt knussligare

kofångare

86

8

Tänk efter:

Träna på rätt sätt!

Slå upp i din ordlista den sida som de här orden 1–8 finns på. Titta bara på ledorden för att hitta sidan! (Inte bland orden i spalterna.) Skriv ledorden för varje sida efter varje ord.

Vilka är de tre första bokstäverna i orden?

1. igen

...............................................

..............................................

2. aldrig

...............................................

..............................................

3. egentligen

...............................................

..............................................

4. förrän

...............................................

..............................................

5. åtminstone

...............................................

..............................................

6. tyvärr

...............................................

..............................................

7. doktor

...............................................

..............................................

8. intressant

...............................................

..............................................

När du är klar: Rätta t ex genom att jämföra med en kamrat som också är färdig. 4


9

Ordlistan hjälper dig att stava orden rätt. Den hjälper dig också att få rätt böjningsform. Orden här är från en ordlista, där böjningsändelserna står efter ordet. Likhetstecken (=) betyder ”lika med ental”. Skriv i tabellen ut de olika böjningsformerna. Du får lite hjälp i början. 1. 2. 3. 4. 5.

kork -en -ar bord -et = koja -n kojor moln -et = stol -en -ar

en/ett

ko®k bœ®d

6. 7. 8. 9. 10.

bro -n -ar sko -n -r bok -en böcker soffa -n soffor metspö -(e)t -n

det/den här

ko®ken bœ®det

11. 12. 13. 14. 15.

nyhet -en -er skatt -en -er piano -t -n baby -n -ar eller -er hobby -n -er

flera

ko®kar bœ®d

1.

..........................................

..........................................

..........................................

2.

..........................................

..........................................

..........................................

3.

..........................................

..........................................

..........................................

4.

..........................................

..........................................

..........................................

5.

..........................................

..........................................

..........................................

6.

..........................................

..........................................

..........................................

7.

..........................................

..........................................

..........................................

8.

..........................................

..........................................

..........................................

9.

..........................................

..........................................

..........................................

10.

..........................................

..........................................

..........................................

11.

..........................................

..........................................

..........................................

12.

..........................................

..........................................

..........................................

13.

..........................................

..........................................

..........................................

14.

..........................................

..........................................

..........................................

15.

..........................................

..........................................

..........................................

5


10

Slå upp orden i rutan i din egen ordlista och skriv de tre böjningsformerna i tabellen.

en/ett

11

den/det här

mo∂er

sommar stång

museum

flera

1.

...........................................

...........................................

...........................................

2.

...........................................

...........................................

...........................................

3.

...........................................

...........................................

...........................................

4.

...........................................

...........................................

...........................................

5.

...........................................

...........................................

...........................................

Ordlistan förklarar ofta också vad ett ord betyder. Slå upp de här orden i din ordlista och skriv den förklaring som finns där. Om ordet inte förklaras alls, sätt en nolla. 1. emalj

6

moder roder

=

...................................................................................................................

2. självgod =

...................................................................................................................

3. kontur

=

...................................................................................................................

4. rejäl

=

...................................................................................................................

5. psykologi =

...................................................................................................................

6. koger

=

...................................................................................................................

7. skrodera =

...................................................................................................................

8. talbok

=

...................................................................................................................

9. loggbok =

...................................................................................................................

10. intervall =

...................................................................................................................


7


NYA

Övalite mera2

NYA

Öva lite mera 1–3 är ett övningsmaterial som utvecklar och stärker elevernas grundläggande färdigheter i svenska genom roliga och varierande uppgifter i stavning, ordkunskap och språklära.

STAVNING, ORDKUNSKAP OCH SPRÅKLÄRA Sten Frennberg

är fristående från andra läromedel i svenska. är tänkt för arbete på egen hand eller i par. är en klassiker i ny kostym med teckningar av Johanna Hammar. Här förklarar Sten Frennberg grunderna i svenska språket, pedagogiskt och enkelt – med viss hjälp av Tigern. Nya Öva lite mera-serien är avsedd för grundskolans sex första år och för repetition i högre årskurser.

ISBN 978-91-27-76014-1

9 789127 760141

Natur och Kultur

9789127760141  

STAVNING, ORDKUNSKAP OCH SPRÅKLÄRA Sten Frennberg NYA Natur och Kultur STAVNING, ORDKUNSKAP OCH SPRÅKLÄRA Sten Frennberg 2 Substantiv 8 Verb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you