Page 9

Inledning

”mellanrum” i den pedagogiska verksamheten. Eller för att spetsa till det lite med ett citat av Jutta Balldin, universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot barndoms- och ungdomsvetenskap vid Malmö Högskola: måltiden är en tid som inte har något uttalat pedagogiskt mål. När jag under 2011 fick möjligheten att arbeta med ett frukostprojekt i alla förskolor i en kommun i Skåne bekräftades den här bilden. Jag och Susanne Thorén, projektledare för Barnens bästa bord, utvecklade ett pedagogiskt frukostspel som barnen fick spela. Under spelets gång diskuterades vad frukost är och varför man bör äta frukost. Diskussionerna var mycket livliga och barnen hade en klar bild av vad en ”riktig” frukost består av. När spelet var färdigspelat fick barnen veta att de om några dagar skulle få laga mellanmål tillsammans med Susanne. (Vi valde att de skulle göra mellanmål i stället för frukost eftersom det passade bättre rent tidsmässigt på dagen att göra det.) Glädjen över detta var stor och barnen jublade över att de skulle få laga mat på riktigt. Några barn ifrågasatte till och med om det verkligen var sant att de skulle få laga mat på riktigt. Att barnen själva skulle laga, och inte de vuxna, bemöttes med stor skepsis och tvivel. Samma stolthet som fanns i ettåringens ögon när hon klarade av att hälla upp sin egen mjölk fanns hos dessa barn när de kunde bjuda hela avdelningen och i vissa fall hela förskolan på mellanmål som de själva hade gjort! Med den här boken hoppas jag att väcka din nyfikenhet på att använda mat och måltider i den pedagogiska verksamheten och att måltiden upp­ graderas från att vara ett ”mellanrum” till att vara lika viktig som alla andra pedagogiska delar i förskolans vardag och att barnen får uppleva glädjen av att laga mat och baka. På riktigt! Hanna Sepp Kristianstad april 2013

©  F örfat taren o c h S t uden t li t t erat ur

978-91-44-07867-0_01_book.indd 9

9

2013-06-10 13:07

Profile for Smakprov Media AB

9789144078670  

9789144078670  

Profile for smakprov