Page 8

Inledning

Maten och måltidens roll i förskolan har skiftat genom åren, men har alltid varit en betydelsefull och central del i förskolans verksamhet. Trots detta har maten och måltiden fått minimal uppmärksamhet i förskollärarutbildningen genom åren, och det finns endast ett fåtal kurser på högskole­ nivå om förskolebarn och mat. I dag är det inte många barn i Sverige som är undernärda i den bemärkelsen att de får för lite mat, däremot finns det många barn som är felnärda, det vill säga att de äter tillräckligt mycket mat men fel sorts mat, vilket i sin tur kan leda till att de får näringsbrist och/ eller övervikt och försämrad tandhälsa. Matallergier och matintoleranser har också ökat och är något som ska hanteras på ett korrekt sätt i förskolan. Men det var först 1996 som staten visade, genom att utfärda riktlinjer, att maten och måltiderna i förskolan är en del av verksamheten och att det ska serveras såväl näringsriktig mat som ätas pedagogiskt. När jag samlade in material till min avhandling Pre-school children’s food habits and meal situation: factors influencing the dietary intake at pre-school in a Swedish municipality slog det mig hur sällan man använde maten och måltiden i den pedagogiska verksamheten. Barnen var på sin höjd involverade i dukningen och presentationen av maten, men det förkom väldigt sällan att barnen hjälpte till i köket eller att man bakade eller lagade någon mat tillsammans på avdelningarna (1). Måltiderna var mycket rationella och förskollärarna servade barnen genom att hälla upp drycken, lägga upp maten, dela maten och se till att barnen åt. Drycken serverades i stora tillbringare eller otympliga mjölkpaket vilket gjorde det omöjligt för de yngre barnen att ens försöka att hälla själva. Maten serverades i stora rostfria kärl som både var varma och otympliga att skicka runt bordet. I avhandlingsarbetet var jag bland annat intresserad av att se hur mycket barnen åt och för att ta reda på detta fick varje barn sin egen bricka med sina egna uppläggningskärl. Egentligen var det bara barnen mellan 3 och 5 år som ingick i studien, men för att det inte skulle bli orättvist så fick alla barn äta på det lite speciella sättet. Det innebar att på varje bricka kunde det finnas, förutom tallrik, glas och bestick, två små karaffer, en fylld med vatten och en med mjölk, en skål med potatis, en annan med köttgryta, en tredje med majs, en fjärde med morotsstavar och en femte med ketchup. Eftersom jag hade ansvaret för måltiderna hade jag instruerat personalen om att barnen i så stor utsträckning som möjligt skulle få lägga upp sin egen mat själva och hälla upp sin egen dryck. Spillde de så tog jag hand om det. Stoltheten som lös i de små barnens ögon när de själva fick lägga upp sin egen mat och framför allt hälla upp sin egen dryck glömmer jag aldrig. En ettårig som klarar av att hälla upp sin egen mjölk utan att spilla är stort. Den här bilden har följt med mig genom åren och det är den som har etsat sig fast i mitt medvetande om att maten och måltiden är ett onyttjat 8

978-91-44-07867-0_01_book.indd 8

©  F örfat taren o c h S t uden t li t t erat ur

2013-06-10 13:07

Profile for Smakprov Media AB

9789144078670  

9789144078670  

Profile for smakprov