Page 7

Inledning

Mat- och måltidskunskap i förskolan är ett relativt nytt forskningsområde, både sett ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Forskningen kring lärande om och med mat och måltider i förskolan är framför allt fokuserad på näringslära och att lära barnen vad de ska äta. Måltidspedagogik är ett begrepp som inte är definierat. Första gången det nämns i litteraturen är troligtvis i en dansk rapport från 2007 som tar upp begreppet i samband med utbildning om näringslära. Under 2010 börjar begreppet dyka upp i flera olika sammanhang och då blir även titeln måltidspedagog allt vanligare. Den här boken har ingen ambition att definiera varken begreppet måltidspedagogik eller måltidspedagog eftersom ämnet är så pass nytt och kanske också kontroversiellt, det är inte en specifik pedagogik för just måltiden. Precis som det inte är en speciell pedagogik för att bedriva undervisning utomhus eller i bild. Men det finns numera en tradition att slå ihop orden ”lite slarvigt” och vi har allt från utomhuspedagogik till bildpedagogik i förskolan. Och nu kommer ytterligare ett begrepp: måltidspedagogik. Utgångspunkten är mat- och måltidskunskap och lärande om och med mat och måltider med grund i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik som läroplanen för förskolan och de nationella folkhälsomålen. Därför har boken fått namnet Måltidspedagogik. Mat- och måltidskunskap har sitt ursprung i kostvetenskap, och det är ett tvärvetenskapligt ämne med konstnärliga inslag som omfattar matkultur och kommunikation, livsmedels­ vetenskap samt nutrition och hälsa där kreativitet, hantverk och vetenskap går hand i hand. Eftersom ämnet är så mångfacetterat är det svårt att vara specialist inom det som helhet, utan forskningen är ofta uppdelad i de olika delarna och den här boken är skriven utifrån ett generalistperspektiv på matoch måltidskunskap och därför kan tyngdpunkten variera något mellan de olika kapitlen. Bokens första del vilar på de olika disciplinerna inom mat- och måltidskunskap, medan den andra delen utgörs av praktiska tillämpningar, övningar och exempel på hur man kan arbeta med mat och måltider i förskolan. Måltidspedagogik omfattar också en webb där man kan ladda ner fler recept och övningar. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida. ©  F örfat taren o c h S t uden t li t t erat ur

978-91-44-07867-0_01_book.indd 7

7

2013-06-10 13:07

Profile for Smakprov Media AB

9789144078670  

9789144078670  

Profile for smakprov