Page 19

3  Mat och näring

Protein

Protein kallas ofta för kroppens byggstenar eftersom det är en förutsättning för att kroppen ska växa normalt. Det förknippas ofta med att bygga stora muskler och att det finns i kött (98). Så länge vi växer används en stor del av proteinet till att bygga muskler och allt annat som växer i kroppen. Därför förekommer det i flera kulturer att man ser till att barn och män får mer kött än kvinnor. När vi har vuxit färdigt, både män och kvinnor, använder vi proteinet främst till underhåll och reparation av kroppen. Vegetarianer får ofta frågan om hur de lyckats få i sig tillräckligt med protein eftersom de inte äter kött. Men faktum är att det är väldigt få i Sverige som äter för lite protein eftersom protein finns i de allra flesta livsmedel. De som lider av proteinbrist i Sverige har ofta brist på energi, det vill säga de äter för lite mat i förhållande till hur mycket de behöver äta. Det är framför allt äldre personer med dålig aptit och svårigheter att äta som drabbas av det, eller personer som har någon annan sjukdom som ger minskad aptit eller äter mycket ensidig kost. Bland barn i Sverige får nästan alla i sig mer protein än de behöver och det finns inga fördelar med ett överdrivet högt proteinintag, eftersom detta ökar belastningen på njurarna och kan i sällsynta fall leda till en rubbning av vätskebalansen. För såväl barn som vuxna rekommenderar SNR att det är lagom med 10 till 20 E% protein (84). Å andra sidan visar en del forskning att för lite äldre barn och vuxna är det troligtvis inte skadligt att äta mer protein än man behöver. Eftersom proteinrika livsmedel som kött, fisk och fågel dessutom ofta är dyrt och påverkar klimatet i högre utsträckning än vegetabiliska livsmedel, behöver man kanske inte äta onödigt mycket av det. Protein finns i kroppens alla celler och kallas ofta för kroppens byggstenar eftersom de är en förutsättning för att man ska kunna växa normalt (88). Protein ingår även i kroppens vävnader och har en viktig funktion att underhålla och reparera celler. I kroppen pågår det hela tiden tusentals kemiska reaktioner som styrs av enzymer. Alla dessa enzymer är uppbyggda av protein, liksom de hormoner som reglerar en mängd olika funktioner i kroppen. Protein är även mycket betydelsefullt för kroppens immunförsvar och bildandet av antikroppar. Proteinerna är uppbyggda av 20 aminosyror som i sin tur är uppbyggda av kol, väte, syre och kväve (98). Vissa aminosyror innehåller även svavel, ägg är ett bra exempel på detta. Vi känner lätt igen doften när ett ägg ruttnar. Aminosyrorna binds samman som länkar i en kedja som i sin tur kan länkas samman till proteiner. Ett protein kan variera mellan femtio och flera tusen aminosyror och alla proteinerna har olika funktion i kroppen beroende på hur aminosyrorna är sammanlänkade med varandra. Elva av de tjugo amino­syrorna kan kroppen själv konstruera men de övriga nio ©  F örfat taren o c h S t uden t li t t erat ur

978-91-44-07867-0_01_book.indd 53

53

2013-06-10 13:07

Profile for Smakprov Media AB

9789144078670  

9789144078670  

Profile for smakprov