Page 14

Del 1

Disciplinerna inom mat- och måltidskunskap i förskolan

skolprestation (90). De som hade dåliga frukostvanor och ett lågt intag av frukt och grönsaker presterade sämre i skolan och tvärtom. De som åt nyttigt presterade bättre. Liknande resultat har man funnit i flera andra internationella studier där man studerat ungdomars matvanor och skolprestation (91). Att lära tonåringar som aldrig har ätit frukost tidigare att börja äta under den period som de kanske är som mest trötta på morgonen är nog dömt att misslyckas. Däremot är att tidigt lära förskolebarn att äta ordentligt till frukost är en bra investering för dem för framtiden, vilket en del förskolor har tagit fasta på genom att göra frukosten tillgänglig under en längre tid på morgonen. I praktiken går det till så att exempelvis en avdelning har tidig frukost dit alla förskolans tidiga barn går och en annan avdelning har frukost lite senare för de barn som anländer senare. Fördelen med att äta frukosten på förskolan är att utbudet är ofta mer varierat än hemma och barnen kan i lugn och ro sitta ner och äta utan stress. Dessutom har barnet hunnit vakna lite mer på vägen till förskolan, så troligtvis har han eller hon också hunnit få upp aptiten. Förutom att visa i praktisk handling genom att servera en bra frukost, kan det vara bra att arbeta med frukosten mer aktivt genom att till exempel göra den som ett tema. På webben finns det en uppsjö med olika förslag på hur man kan arbeta med frukosten som ett tema på förskolan. Den gemensamma nämnaren för de flesta teman är att barnen praktiskt får prova på att laga frukost om det så bara är att duka fram alla livsmedel eller att bre smörgåsar, koka gröt eller göra en frukostsmoothie. Som en del av temat kan man även spela ”Frukostspelet”, som är pedagogiskt spel utvecklat för de yngsta barnen där barnen får reflektera kring vilka livsmedel som brukar ingå i frukosten för att sedan kunna laga den på riktigt med hjälp av pedagogiska recept (92). Liksom frukosten är lunchen och mellanmålet viktiga ur energisynpunkt, det vill säga att ge kroppen energi så att den orkar hela dagen (84). F ­ rukosten varierar ofta mellan tre till fyra olika typer av rätter och hjärnan är också inställd på att äta det den alltid brukar äta. Lunchen och mellanmålet där­ emot har en mycket viktig funktion att lära barnen att äta varierat och att prova på många olika rätter och livsmedel. På de allra flesta förskolor är lunchen variationsrik medan mellanmålet ofta saknar variation. Ett sätt att öka variationen i mellanmålet är att göra det till en del av den pedagogiska verksamheten och laga det tillsammans med barnen. Vill man låta barnen skapa sitt eget mellanmålsrecept på en surfplatta för att sedan göra mellanmålet i verkligheten kan man till exempel spela Sandwitch1 som är ett lär-app

1  Sandwitch är en lek med orden sandwich och witch (smörgås och häxa) eftersom det är en häxa som gör en smörgås i spelet.

48

978-91-44-07867-0_01_book.indd 48

©  F örfat taren o c h S t uden t li t t erat ur

2013-06-10 13:07

Profile for Smakprov Media AB

9789144078670  

9789144078670  

Profile for smakprov