Page 11

Kapitel 3

Mat och näring

Barnens första fem levnadsår är en tid då kroppen växer och utvecklas i en snabb takt och det är också den tiden då grunden för våra matvanor läggs (61, 82). Det är under den här tiden som barnen lär sig vad, när och hur mycket de ska äta genom att studera sin omgivning och ta efter dem som finns i närheten. När man har studerat familjens påverkan på barns matvanor, har man sett att syskonen är de som har störst inflytande och därefter föräldrarna (63). Därför kan man anta att förskolan spelar en viktig roll eftersom de allra flesta barn äter en eller flera måltider om dagen där. Såväl förskollärarna som de andra barnen fungerar som förebilder för barnet att härma och ta efter. Efter ett års ålder kan barn i stort sett äta samma slags mat som vuxna och det finns ingen anledning att göra speciell barnmat (83). Det som är bra mat för vuxna är oftast bra mat för barnen. Däremot, om de vuxna äter efter någon diet så ska barnet självklart inte följa den. Barn mellan 1 och 5 år har ett högre energibehov i relation till sin kroppsvikt än vad vuxna har (84). Barn blir dessutom snabbt mätta eftersom de har en liten magsäck och de äter förhållandevis små portioner. Det innebär att den mat som barnen äter behöver vara energi- och näringstät, det vill säga mat som innehåller mycket energi och näring per portion. Framför allt barn upp till två år kan behöva extra energität mat. Mat med stor volym och lite energi och näring per gram är olämpligt och därför rekommenderas inte stora mängder råkost och sallad till de minsta barnen. Livsmedelsverkets senaste undersökning av barns matvanor visade att barnens genomsnittliga konsumtion var ungefär hälften av de rekommenderade 400 gram frukt och grönsaker om dagen, vilket innebär att väldigt få barn ligger i ”riskzonen” för att de har ätit för mycket grönsaker (85). Däremot åt väldigt många barn livsmedel som var energitäta men näringsfattiga, så kallade tomma kalorier. I genomsnitt fick barnen i Livsmedelsverkets studie en fjärdedel av sin energi från livsmedel som gav mycket energi men lite näring, som till exempel godis, bullar, glass och chips, livsmedel som ökar risken för övervikt och fetma hos barnen, men också för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Livsmedel som förr förknippades med ”sällanmat” och endast åts vid speciella tillfällen verkar i dag vara en naturlig del av barnens vardagsmat i hemmet, men tack och lov inte på förskolan. ©  F örfat taren o c h S t uden t li t t erat ur

978-91-44-07867-0_01_book.indd 45

45

2013-06-10 13:07

Profile for Smakprov Media AB

9789144078670  

9789144078670  

Profile for smakprov