Page 1

LENA HULTGREN • VIPS ARBETSBOK ÅK 2

VIPS ARBETSBOK ÅK 2 – NIVÅ 1 ingür i serien VIPS, som har läsebÜcker och arbetsbÜcker pü tvü nivüer. Vips arbetsbok nivü 1 fÜrbereder och fÜljer upp innehüllet i Vips läsebok nivü 1. Sü här jobbar ni med bÜckerna kapitelvis:

HĂ–GLĂ„SNING

HĂ–GLĂ„SNINGSBOK

Arbetsbok ĂĽk 2

NIVĂ… 1

í˘ą

Läraren läser ett kapitel hÜgt fÜr eleverna.

N IVĂ… 1

í˘˛ ARBETSBOK ARBETSBOK NIVĂ… 1

ARBETSBOK NIVĂ… 2

LĂ„SEBOK NIVĂ… 1

LĂ„SEBOK NIVĂ… 2

Handlingen i hÜgläsningsboken fÜljs upp och eleverna fÜrbereds pü nya ord och uttryck som kommer i läseboken.

í˘ł

Eleverna läser fortsättningen pü berättelsen i sina läsebÜcker, pü tvü nivüer.

í˘´ ARBETSBOK NIVĂ… 1

ARBETSBOK NIVĂ… 2

LĂ„SEBOK

ARBETSBOK

Eleverna arbetar i arbetsbÜckerna igen, nu med läsfÜrstüelse.

Best.nr 47-11010-0 Tryck.nr 47-11010-0

LENA HULTGREN RE N

4711010_VipsAB_Ak2_N1_OMS_Final.indd 1

2014-05-13 10.13


ISBN 978-91-47-11010-0 ©2014 Lena Hultgren och Liber AB Projektgrupp: Sofia Warsén, Helena Hammarqvist, Caroline Hjorth, Toula van Rooij, Malin Wedsberg Projektledare och redaktör: Helena Hammarqvist Formgivare: Toula van Rooij Illustratör: Sara N Bergman Teknisk produktion: Eva Runeberg Påhlman Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Tfn: 08-690 90 00 Hemsida: www.liber.se Kundservice tfn: 08-690 93 30, Fax: 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 84

2014-05-13 10.21


InnehĂĽll .................................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 4

Kapitel 2

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 8

Kapitel 3

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 11

Kapitel 4

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 14

Kapitel 5

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 17

Kapitel 6

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 20

Kapitel 7

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 23

Kapitel 8

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 27

Kapitel 9

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 30

Kapitel 10

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 33

Kapitel 11

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 36

Kapitel 12

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 39

Kapitel 13

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 42

Kapitel 14

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 45

Kapitel 15

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 49

Kapitel 16

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 52

Kapitel 17

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 55

Kapitel 18

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 58

Kapitel 19

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 61

Kapitel 20

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 65

Kapitel 21

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 68

Kapitel 22

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 71

Kapitel 23

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 74

Kapitel 24

............................................................................................................................................................................................................................................................................

s. 77

Bildgalleri

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Kopiering fĂśrbjuden

Kapitel 1

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 3

s.82

3

2014-05-07 09.11


KAPITEL 1

Efter kapitel 1 i Vips Högläsningsbok

MINNS DU VAD DU HÖRDE?

1 Skriv vad Vips och Önska svarar.

Vad hände med dig när du kom in genom porten? Vips:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad hände med dig när du kom in genom porten? Önska: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Skriv en motsats till varje ord.

van

vanlig

vän

vänlig

___________________________________

_________________________________

__________________________________

_______________________________________

säker

synlig

stora

ledsen

___________________________________

_________________________________

__________________________________

_______________________________________

De tror inte sina ögon.

Det är inte så noga.

De såg en hel flock.

De är envisa.

Det spelar ingen roll.

De såg många.

De ger sig inte.

De tror inte att det som de ser är sant.

m Hur tror du att det ser ut på Lilla Vov Hotell? Skriv och berätta. SKRIV-

HÄFTE

4

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 4

Kopiering förbjuden

3 Dra streck till rätt förklaring.

2014-05-07 09.11


Förbereder kapitel 1 i Vips Läsebok

lucka klocka disk syskon

TRÄNA SPRÅKET!

1 Skriv ett ord till bilden.

dosa kort

Välj bland orden i rutan.

_______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________

2 Skriv orden som fattas. IDAG

IGÅR

IDAG

ser

frågar

tar

lyssnar

går

öppnar

vågar

tappar

rusar

ringer

IGÅR

Kopiering förbjuden

3 Stryk under rätt ord.

När du skräms blir jag

rädd.

blyg.

När jag gråter är jag

ledsen.

mätt.

När jag blir snopen är jag

sur.

förvånad.

När jag vågar är jag

modig.

feg.

Läs kapitel 1 i Vips Läsebok på sidorna 7–10.

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 5

5

2014-05-07 09.11


Efter kapitel 1 i Vips Läsebok

MINNS DU VAD DU LÄSTE?

1 Vilka är det här? Skriv vad de heter.

2 Skriv svar.

Hur är Ammi och Pim släkt? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varför märkte inte Pim att Ammi, Vips och Önska kom? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varför fick inte Vips och Önska korten till sina rum? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad är en hift? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hur styr man hiften? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Skriv ordet i en mening.

syskon

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

hemlig

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

m Vad tror du hände sedan med Vips och Önska? Skriv och berätta. SKRIV-

HÄFTE

6

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 6

Kopiering förbjuden

språk

2014-05-07 09.11


Efter Efterkapitel kapitel1 1i iVips VipsLäsebok Läsebok

DET HEMLIGA SPRÅKET

1 De synliga små har ett eget alfabet. Skriv de bokstäver som fattas i vårt alfabet.

A

B

C

1 @ [ \ 5

r

Q

➝ ¨ = n

G R :

S W Z d

W

F

M K % N ☉ Ø

2 Skriv Ammi och Pim. Använd det hemliga språket.

3 Skriv ett meddelande från Ammi till Pim. Använd det hemliga språket.

Kopiering förbjuden

4 Leta efter Pim på sidorna 82–83.

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 7

7

2014-05-07 09.11


KAPITEL 2

Efter kapitel 2 i Vips Högläsningsbok

MINNS DU VAD DU HÖRDE?

1 Skriv vad Vips, Önska och Ammi svarar.

Vad såg du i teleskopet? Vips:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varför sa Ammi att du skulle blunda? Önska:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

När tappade du dosan? Ammi:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ta

karta

dosa

gripa

ritning

fjärrkontroll

snopen

föll

ramlade

förvånad

titta

kikare

teleskop

kika

m Varför är dosan så viktig på Lilla Vov Hotell? Skriv och berätta. SKRIV-

HÄFTE

8

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 8

Kopiering förbjuden

2 Dra streck mellan orden som betyder samma sak.

2014-05-07 09.11


Förbereder kapitel 2 i Vips Läsebok

TRÄNA SPRÅKET!

1

Skriv det sammansatta ordet. Dra streck till rätt bild.

gripa + klo _________________________________________________________________

rymd + skepp _________________________________________________________________

glas

+ ögon

_________________________________________________________________

laser + stråle _________________________________________________________________

2 Vad betyder ordet? 1 Skriv ordet där det passar.

Kopiering förbjuden

gratis rusa omväg zooma omtanke

inte raka vägen

______________________________________________________

kostar inte något

______________________________________________________

springa fort

______________________________________________________

visa hänsyn

______________________________________________________

förstora och förminska

______________________________________________________

Läs kapitel 2 i Vips Läsebok på sidorna 11–16.

Vips_ArbBok_ak2_N1_17 mars.indd 9

9

2014-05-07 09.11


LENA HULTGREN • VIPS ARBETSBOK ÅK 2

VIPS ARBETSBOK ÅK 2 – NIVÅ 1 ingür i serien VIPS, som har läsebÜcker och arbetsbÜcker pü tvü nivüer. Vips arbetsbok nivü 1 fÜrbereder och fÜljer upp innehüllet i Vips läsebok nivü 1. Sü här jobbar ni med bÜckerna kapitelvis:

HĂ–GLĂ„SNING

HĂ–GLĂ„SNINGSBOK

Arbetsbok ĂĽk 2

NIVĂ… 1

í˘ą

Läraren läser ett kapitel hÜgt fÜr eleverna.

N IVĂ… 1

í˘˛ ARBETSBOK ARBETSBOK NIVĂ… 1

ARBETSBOK NIVĂ… 2

LĂ„SEBOK NIVĂ… 1

LĂ„SEBOK NIVĂ… 2

Handlingen i hÜgläsningsboken fÜljs upp och eleverna fÜrbereds pü nya ord och uttryck som kommer i läseboken.

í˘ł

Eleverna läser fortsättningen pü berättelsen i sina läsebÜcker, pü tvü nivüer.

í˘´ ARBETSBOK NIVĂ… 1

ARBETSBOK NIVĂ… 2

LĂ„SEBOK

ARBETSBOK

Eleverna arbetar i arbetsbÜckerna igen, nu med läsfÜrstüelse.

Best.nr 47-11010-0 Tryck.nr 47-11010-0

LENA HULTGREN RE N

4711010_VipsAB_Ak2_N1_OMS_Final.indd 1

2014-05-13 10.13

9789147110100  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you