Page 1

FĂśrstagluttarnas

Kom och läs i FÜrstagluttarna om Moa, Mille och alla de andra! A-boken har stora bokstäver och münga bilder. B-boken har mera text och lite färre bilder. C-boken har mycket text att läsa och inte sü münga bilder. Du läser i den bok som passar dig. FÜrstagluttarnas läxbok arbetar du i hemma tillsammans med en vuxen.

läxbok

Trevlig läsning med Moa och Mille!

*4#/Forstagluttarnas_laxbok_omslag.indd 1

    

 

08-11-03 16.57.30


Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. © 2009 Natur & Kultur, Stockholm Elanders 2009 Första utgåvans tredje tryckning ISBN 978-91-27-41021-3

insidan av pärmen2.indd 1

09-09-01 09.50.46


Moa O Jag har läst sidorna 4–7 för Så här kände jag mig när jag läste: Kommentar från den som lyssnat: Datum:

Vem handlar med Moa på stan? Vad heter Moas lillasyster? Rita din familj och skriv allas namn.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

001-032 inlaga.indd 1

1

09-09-01 10.10.07


Mille OM Jag har läst sidorna 8–10 för Så här kände jag mig när jag läste: Kommentar från den som lyssnat: Datum:

Vem ringer till Mille? Milles bror svarar. Vad heter han? Leta i kylskåpet hemma efter mat som börjar på Mm. Rita och skriv.

2

001-032 inlaga.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

09-09-01 10.10.10


Skolan O M S WK Jag har läst sidorna 11–14 för Så här kände jag mig när jag läste: Kommentar från den som lyssnat: Datum:

Vad finns på Moas klänning? Vad heter Moas och Milles fröken? Se dig omkring där du sitter just nu. Vad hittar du som börjar på Ss ? Rita eller skriv.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

001-032 inlaga.indd 3

3

09-09-01 10.10.12


FĂśrstagluttarnas

Kom och läs i FÜrstagluttarna om Moa, Mille och alla de andra! A-boken har stora bokstäver och münga bilder. B-boken har mera text och lite färre bilder. C-boken har mycket text att läsa och inte sü münga bilder. Du läser i den bok som passar dig. FÜrstagluttarnas läxbok arbetar du i hemma tillsammans med en vuxen.

läxbok

Trevlig läsning med Moa och Mille!

*4#/Forstagluttarnas_laxbok_omslag.indd 1

    

 

08-11-03 16.57.30

9789127410213  
9789127410213  

läxbok Förstagluttarnas Vad heter Moas lillasyster? Rita din familj och skriv allas namn. Datum: Kommentar från den som lyssnat: Så här känd...