Page 1

Programhantering är anpassad till den nationella kursen med samma namn inom gymnasieskolan och komvux. Den kan med fördel även användas i företagsutbildning och av dig som på egen hand vill få grundläggande datorkunskaper.

Boken ger födjupade kunskaper i programmen i Office-paketet (Word, Excel och PowerPoint). Dessutom ingår nätverkstjänster, Internet, e-post och ergonomi. Denna bok tar vid där den första boken i serien, Datorkunskap, slutar. I serien finns även en tredje bok, Desktopp, som behandlar bildbehandling och layout.

Boken utgår från en inlärningssituation där du aktivt arbetar med vår trestegspedagogik.

Programhantering

Steg 1: Värt att veta Här får du grundläggande kunskap om funktioner i programmet. Steg 2: Praktiska instruktioner I de detaljerade instruktionerna får du information om hur funktionerna tillämpas. Steg 3: Övningar Till de senast genomgångna funktionerna finns övningar, så att du på ett aktivt sätt lär dig funktionernas tillämpning.

Till boken hör en lärarhandledning med pedagogiska tips, förslag till kursuppläggning, provuppgifter mm.

Författarna har tidigare bland annat skrivit de uppskattade serierna Ikon och Information & layout. Marianne Petersson har under många år arbetat som datalärare på gymnasiet och komvux. Hon har också lång erfarenhet av företagsutbildning inom datorområdet. Dessutom har hon femton års erfarenhet av att författa läromedel med datoranknytning. Mats Petersson är universitetsadjunkt och arbetar huvudsakligen med visuell kommunikation. Han har tidigare arbetat med vuxenutbildning och varit egen företagare inom konsultbranschen. Jonas Petersson arbetar som utvecklingschef och projektledare med huvudsaklig inriktning på telekommunikation. Han har tidigare även arbetat med vuxenutbildning.

Datoranvändning: Datorkunskap 47-07225-3 lärarhandledning 47-07226-1 Programhantering 47-07223-7 lärarhandledning 47-07224-5 Desktopp i text och bild 47-07221-0 lärarhandledning 47-07222-9

Trestegsmetoden Best.nr 47-07223-7

Värt att veta

Praktiska instruktioner

Övningar

FÖRDJUPNING • WORD • EXCEL • POWERPOINT • NÄTVERKSTJÄNSTER

Tryck.nr 47-07223-7-01

Marianne Petersson Mats Petersson Jonas Petersson Liber


Datoranvändning: Programhantering ISBN 91-47-07223-7 ISBN 978-91-47-07223-1 © 2003 Författarna och Liber AB Redaktörer: Per-Olof Bergsten och Sören Carlsson Omslag: Fredrik Elvander Formgivning: Daniel Sjöfors, Blå Huset UPPLAGA 1:2 Printed in Denmark by Stibo Graphic, Höjbjerg 2006

Uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se. Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25 86 00 och begär vår Kundtjänst, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t. ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 www.liber.se Kundtjänst tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundtjanst.liberab@liber.se

word programhant block1ny.indd 2

06-07-08 15.30.34


Förord Boken du nu håller i din hand är ett nytt läromedel för kursen Programhantering. Den ingår som en del av tre i en serie av böcker speciellt framtagna för gymnasiets och komvux ämne Datoranvändning. De andra två böckerna är avsedda för de övriga kurserna Datorkunskap och Desktopp. Förutom att var och en av de tre böckerna täcker de moment som ingår i respektive kurs, bildar de en helhet. Denna helhet ger en smidig övergång mellan de olika kurserna i ämnet. Naturligtvis kan böckerna användas även i all annan grundläggande utbildning i datoranvändning. Denna bok tar vid där boken Datorkunskap slutade. De kunskaper som du har med dig från datorkunskapen fördjupas – och breddas – här. Vi har valt att börja med programmen i Officepaketet. Här får du lära dig funktionerna i programmet Word. Därefter fortsätter du med kalkylprogrammet Excel och lär dig mer om beräkning, urval och att presentera data. Efter detta kommer du att bredda dina kunskaper när det gäller att skapa presentationer med programmet PowerPoint. Boken avslutas med ett avsnitt om nätverkstjänster och ergonomi.

Pedagogisk tanke Boken utgår från en inlärningssituation där du aktivt arbetar med vår 3-stegspedagogik.

Värt att veta Varje avsnitt inleds med Värt att veta-text som är bokens ”uppslagsverk”. Här finns viktiga moment och funktioner beskrivna. Du kan lätt gå tillbaka och själv repetera de olika momenten och funktionerna.

Instruktioner Praktiska instruktioner Här ger vi detaljerade instruktioner om hur du praktiskt tillämpar de olika momenten och funktionerna.

Övning 1:1 Varje övning är en uppgift som du självständigt ska lösa med hjälp av Värt att veta-texter och Praktiska instruktioner. Övningarna börjar med det enkla för att gradvis, i takt med din inlärning, öka till mer avancerade tillämpningar. Samtidigt tillgodoses även ditt behov av repetition.

Efter genomgång av boken Programhantering har du fördjupat och breddat dina datorkunskaper. Du kan känna dig nöjd med att veta att du valt rätt bok för att ytterligare effektivisera arbetet med datorn som arbetsredskap. Nybro i augusti 2003 Marianne Petersson

word programhant block1ny.indd 3

Mats Petersson

Jonas Petersson

06-07-08 15.30.38


Innehåll Word 1

Repetition av grundkunskaper i Word 8

2

Specialtecken • Radavstånd • Autokorrigering 13 Nedsänkt text 13 Upphöjd text 13 Hårt blanksteg 13 Hårt bindestreck 14 Symboler – Specialtecken 14 Radavstånd 16 Autokorrigering 17 Synonymer 17

3

5

7

8

word programhant block1ny.indd 4

Spalter • Teckenavstånd 43 Spalter 43 Expanderad/Kondenserad text 45 Spalter i inskriven text 47 Ändra spaltbredd 47

9

Kantlinjer och fyllning • ClipArt 26 Verktygsfältet Kantlinjer 26 Kantlinjer och fyllning 26 Färgad text 27 Färgöverstrykning 27 Radera ett eller flera objekt i en bild 28 Markera flera objekt 28 Gruppera objekt 28 Dela upp grupp 28 Rotera 28 Ordna 28 Figursättning 28

WordArt • Anfang • Makro 40 WordArt 40 Anfang 41 Marginaljustera 41 Makro 42 Kör makro 42

Sök/Ersätt • Språk • Räkna ord 22 Sök 22 Sök efter/Ersätt med 22 Gå till 22 Språk 23 Räkna ord 24

Tabeller • Konvertera text till tabell 31 Infoga tabell 31 Justera kolumnbredd 31 Högerjustera kolumn 32 Justera celler 32 Tabellformat 33 Summera tabell 35 Avstånd före 36 Sammanfoga celler 36 Dela celler 36 Konvertera text till tabell 39

Numrerad lista • Punkter 18 Punkter och numrering 18 Anpassad egen punktlista 18 Anpassad egen numrerad lista 19 Ta bort punkt eller numrering 19 Minska/Öka indrag 19

4

6

Affärsdokument • Sidhuvud / Sidfot • Sidindelning • Vattenstämpel 49 Sidhuvud 49 Sidfot 50 Vattenstämpel 50 Fotnoter/Slutkommentarer 53 Sidindelning 55 Sidnummer 55

10

Koppla dokument 58 Koppla nytt huvuddokument med ny datakälla 58 Koppla nytt huvuddokument med befintlig datakälla 61 Koppla dokument med hjälp av verktygsfältet Koppla 62 Etiketter med befintlig datakälla 63 Kuvert med befintlig datakälla 63 Etiketter med samma namn 64

06-07-08 15.30.39


11

Hämta format • Formatmallar 65 Hämta format 65 Befintlig formatmall 67 Tema 67 Skapa egen formatmall 67 Textruta 79 Kryssruta 80 Listruta 80 Skydda dokument 80

12

17

Skapa textruta 115 Flytta textruta 115 Ändra storlek 115 Formatera textruta 115

18 19

20 Verktyg och kommandon för effektivisering 135

Spara dokument automatiskt under arbetets gång 87 Spara dokument med lösenord 88 Öppna ett dokument med lösenord 88 Ta bort lösenord 88

Excel 14

Repetition av grundkunskaper i Excel 90

15

Diagram 99 Ändra bakgrundsfärg 99 Ändra stapelfärg 100 Byta utseende på text 100

16

Arbeta med formler 104 Absolut referens 104 Datumberäkning 108 Skapa 3D-referens 109 Visa negativa tal med röd färg 114 Villkorsstyrd formatering 114

word programhant block1ny.indd 5

Funktioner i Excel 120 Funktionen IDAG 120 Funktionen DAGAR360 121 Funktionen OM 122 Funktionen LETARAD 127 Funktionen BETALNING 132 Funktionen SLUMP 133 Simulera ett slag med en sexsidig tärning med hjälp av funktionerna SLUMP och AVRUNDA 133

Disposition • Innehållsförteckning• Index 83

Säkerhetskopia • Lösenord 87

Målsökning 117 Målsökning 117

Rangordna dokument 83 Visa text av viss rang 83 Rubriknumrering 83 Innehållsförteckning 85 Markera index 86 Skriva ut index 86

13

Grafik och objekt 115

Lås fönsterrutor 135 Lås upp fönsterrutor 135 Makro 136 Koppla makro till formulärknapp 136 Låsa upp skydd för en cell 137 Skydda blad 137 Infoga kommentar 138 Läsa kommentar 138 Redigera kommentar 138 Ta bort kommentar 138

21

Databas 139 Skapa databas som lista 139 Sortera 140 Autofilter 140 Urval med villkor 141 Villkor från formulär 141 Avancerat filter 143 Delsumma 144 Visa sammanfattning av delsummerad lista 145

22 Sammanställa data 146 Rapport för pivottabell och diagram 146 Ändra beräkningsfunktion i befintlig pivottabell 147 Ändra disposition med hjälp av fältlista för pivottabell 147

06-07-08 15.30.39


Powerpoint

Nätverkstjänster, Internet, E-post och Ergonomi

23 Repetition av grundkunskaper i PowerPoint 150 24 Bildhantering • Bildövergång och animering 158 Formatera ClipArt-bild 158 Bildövergång 160 Anpassa animering 160 Självgående bildspel 161

25 Bildbakgrund • Färgschema • Kommentar 162 Visa bildbakgrund 162 Sidhuvud och sidfot 163 Färgschema 164 Infoga kommentarer 165

26 Tabeller och diagram 166 Tabell 166 Diagram 166 Redigera diagram 167

27 Länkade och inbäddade objekt • Hyperlänkar • Händelseknappar 168 Klistra in inbäddat objekt från t ex Word eller Excel till PowerPoint 168 Skapa länk mellan filer i Word eller Excel och PowerPoint 169 Skapa länk till webbsida 172 Skapa händelseknapp 173 Skapa knapp 174

28 Organisationsschema 175 Organisationsschema 175

29 Ljud 176 Infoga ljud från Clip Organizer 176 Infoga ljud från CD 177 Spela in ljud 179 Spela upp ljudinspelning 179 Spela in berättarröst 179 Kör bildspel utan berättarröst 180

31

Nätverkstjänster 190 Internets historia 190 Tillämpningar 190 Surfa på Internet 191 Öppna en webbsida 193 Lägg till startsida 193 Lägg till en favorit 193 Öppna en favoritsida 194 Ordna favoriter 194 Lägg till en sida i länkfältet 194 Visa favoriter och länkar i eget fönster 194 Visa tidigare besökta sidor 194 Stopp/Uppdatera 195 Visa sida utan ljud och bild 195

32 Söka information på Internet 196 Sökning med Google 197 Avancerad sökning 197 Sökning bilder 198 Spara en bild 198 Skriv ut en webbsida 199 Kopiera webbsida till Word 200 Hämta filer 200

33 E-post 202 Skicka e-post 204 Visa skickade meddelanden 204 Skicka förprogrammerat e-postmeddelande 205 Bifoga fil 205 Spara bifogad fil 205 Vidarebefordra 206 Läsa e-postmeddelande 206 Svara på e-postmeddelande 206 Adressbok 206 Adresslistor 207 Skapa mapp 207 Sortera e-post 208 Radera e-post 208

34 Ergonomi 209

30 Skriv ut 181 Skriv ut 181 Skriv ut åhörarkopior 181 Skriva eller rita i bilder när ett bildspel visas 181

Sakregister

word programhant block1ny.indd 6

211

06-07-08 15.30.41


Word

word programhant block1ny.indd 7

06-07-08 15.30.41


Kapitel

1

8

1

Repetition av grundkunskaper i Word Värt att veta Det här kapitlet innehåller en kort repetition av de grundläggande funktionerna i Word. Repetitionen tar upp följande moment: • • • • • • •

Vänster- och högerställd text enligt svensk standard. Identifieringsuppgifter Teckenformatering Enkel tabell med tabbar Klipp ut, kopiera och klistra in text Sortering Bildredigering

Övning 1:1 Skriv in Skolverkets plan för kursen enligt nedan. Rubrikerna är skrivna med teckensnittet Verdana. Spara som Kursplan SKOLVERKET

KURSPLAN 200X-XX-XX

DAA1203 - Programhantering 100 poäng

Mål Mål för kursen Kursen skall ge fördjupade kunskaper i att använda ordbehandlings- och kalkylprogram. Kursen skall även ge kunskaper i att använda ett presentationsprogram och dess vanligaste funktioner för att producera presentationer och bildspel. Kursen ska också ge kunskaper om olika nätverkstjänster. Dessutom skall kursen utveckla förmågan att använda datorn som arbetsredskap.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 8

06-07-08 15.30.45


9

Kapitel

1

Övning 1:1 forts.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall kunna använda vanliga funktioner för ordbehandling och kalkylering samt kunna framställa dokument och bygga upp kalkylmodeller, kunna skapa och redigera text, bild och ljud samt sammanfoga delarna till presentationsmaterial för skilda ändamål, kunna utnyttja olika program på ett enkelt och rationellt sätt, kunna utföra samtidig bearbetning med hjälp av flera programvaror, kunna använda olika nätverkstjänster, kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd Eleven använder de olika programvarorna och utnyttjar deras funktioner och möjligheter på ett adekvat sätt. Eleven förklarar betydelsen av en väl utformad datorarbetsplats. Eleven söker med viss handledning upp information ur olika datakällor. Kriterier för betyget Väl godkänd Eleven utför sina arbetsuppgifter med omdöme och noggrannhet. Eleven finner lösningar på egen hand och visar säkerhet i sin programhantering. Kriterier för betyget Mycket väl godkänd Eleven utför sina arbetsuppgifter självständigt och når snabbt avsett resultat. Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt analyserar och bedömer resultat samt åtgärdar avvikelser. Skolverket 2002-11-29

Repetition av grundkunskaper i Word word programhant block1ny.indd 9

06-07-08 15.30.50


Kapitel

1

10

Övning 1:2 Skriv in texten nedan och spara som Ordspråk

NAMN

ÖVNING 1:2

KLASS

200X-XX-XX

Några tänkvärda ordspråk Man lär inte för skolan utan för livet. Latinskt ordspråk En höna är den enda som kan ligga på ett jobb och ändå få det gjort. Gahlin En god lärare är bättre än en hylla full med böcker. Kinesiskt ordspråk Att inse att man är okunnig är ett bra steg mot kunskap. Benjamin Disraeli Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer utan att få folk att överge de gamla. J M Keynes Man ska inte bränna sitt ljus i båda ändar. Gammalt ordspråk Att förstå är att förlåta. Madame De Staël Sex trogna tjänare jag har. Jag allting lärt av dem. De heta Varför, När och Var och Vad och Hur och Vem. Kipling

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 10

06-07-08 15.30.55


11

Kapitel

1

Övning 1:3 Skriv in tabellen nedan och sortera kommandona i bokstavsordning. Komplettera listan allteftersom du lär in nya kortkommandon. Spara som Kortkommando NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 1:3 200X-XX-XX

Kortkommando i Word Du kan utföra återkommande uppgifter snabbare om du använder kortkommandon. Om du t ex trycker på Ctrl F får den markerade texten fet stil. Nedan följer några vanliga kortkommandon. Ctrl F Ctrl I Ctrl U Ctrl < Ctrl Skift > Ctrl Q Ctrl Blanksteg Ctrl C Ctrl X Ctrl V Ctrl Z Ctrl Y Ctrl A Ctrl S Ctrl 1 Ctrl 5 Ctrl 2

Fet stil Kursiv stil Understruken stil Minska teckenstorlek Öka teckenstorlek Ta bort styckeformatering Ta bort teckenformatering Kopiera den markerade texten eller objektet Klipp ut den markerade texten eller objektet Klistra in texten eller objektet Ångra den senaste åtgärden Göra om den senaste åtgärden Markera allt Spara Enkelt radavstånd 1,5 radavstånd Dubbelt radavstånd

Repetition av grundkunskaper i Word word programhant block1ny.indd 11

06-07-08 15.30.58


Kapitel

1

12

Övning 1:4 Skriv in visan nedan. Kopiera refrängen. Infoga och färglägg valfri bild. Spara som Sång Min gamle kompis, Kalle Svensson hette han. Han var känd i nästan hela Sveriges land. Uti alla skilda väder kom han klädd i samma kläder för han tyckte själv han var en gentleman. Han hade hatt och sjal och paraply. Han hade hatt och sjal och paraply. Han hade hatt och sjal, han hade sjal och hatt. Han hade hatt och sjal och paraply. Så en dag blev Kalle bjuden på en fest. Uti frack och smoking kom varenda gäst. Men Kalle in i salen träder uti samma gamla kläder för han tyckte själv han var en hedersman. Han hade hatt och sjal och paraply. Han hade hatt och sjal och paraply. Han hade hatt och sjal, han hade sjal och hatt. Han hade hatt och sjal och paraply.

Övning 1:5 Skriv in topplistan nedan och sortera den efter artistens namn. Spara som Topplista

NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 1:5 200X-XX-XX

Några topplåtar under året Robbie Williams .................Escapology Blue .....................................One love Westlife ...............................The greatest hits – vol 1 Elton John ..........................The greatest hits 1970-2002 Shania Twain ......................Up Pink.....................................Missundaztood David Grey .........................A new day at midnight Lionel Richie ......................Encore Rod Stewart ........................It had to be you … Avril Lavigne ......................Let go

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 12

06-07-08 15.31.03


Kapitel

1

13

2

Kapitel

12

Specialtecken • Radavstånd • Autokorrigering Värt att veta

Effekter och specialtecken

Tecken som inte finns på tangentbordet, t ex upphöjt och nedsänkt tecken, kan väljas från menyerna eller med kortkommando. Det finns även specialtecken för hårt blanksteg/bindestreck. Hårt blanksteg/bindestreck används i ord som alltid måste stå på samma rad, även när avstavningsfunktionen är på. Ett exempel på hårt bindestreck är det datumformat som har bindestreck mellan år, månad och dag (2001-09-04). Du kan även infoga specialtecken eller symboler från Infoga-menyn. Från teckensnittet Wingdings kan du t ex välja symbolerna ( , och från , , , Symbol t ex , , , ≥ och √.

Några koder

De tecken som inte finns på tangentbordet kan också skrivas in med s k ASCIIkod. Du använder då siffrorna på det numeriska tangentbordet tillsammans med tangenten Alt. Alt 225 ger t ex tecknet ß och Alt 0150 ger typografiskt tankstreck (–). I handböcker till tangentbordet finns tabeller som visar kombinationerna för valt tangentbord.

Instruktioner Nedsänkt text Tryck på Ctrl Skift 0 när du vill använda nedsänkt tecken.

Upphöjd text Tryck på Ctrl + när du vill använda upphöjt tecken.

Hårt blanksteg Tryck på Ctrl Skift mellanslag när du vill använda hårt blanksteg.

Specialtecken • Radavstånd • Autokorrigering word programhant block1ny.indd 13

06-07-08 15.31.06


Kapitel

2

14

Instruktioner

Hårt bindestreck Tryck på Ctrl Skift bindestreck när du vill använda hårt bindestreck. Tryck på Ctrl mellanslag för att återgå till normal text. Ovanstående tecken kan även nås från menyn Infoga – Symbol – Specialtecken.

Symboler – Specialtecken 1 Infoga – Symbol. 2 Välj Symboler eller Specialtecken. 3 Välj önskad symbol och klicka på Infoga. Stäng dialogrutan.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 14

06-07-08 15.31.10


15

Kapitel

2

Övning 2:1 Skriv in texten nedan och spara som Skrivtips

NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 2:1 200X-XX-XX

Några skrivtips Hårt blanksteg

Hårt blanksteg används bl a för att hålla samman förkortningar så att förkortningen inte skrivs på två rader, exempelvis bl a, m m, m fl och t ex. För att erhålla hårt blanksteg trycker du samtidigt på Ctrl Skift och mellanslag.

Hårt bindestreck

För att förhindra att uttryck delas på två rader görs hårt bindestreck. Används t ex i datum och namn 2001-02-02, Nils-Erik och Maj-Stina. För att erhålla hårt bindestreck trycker du samtidigt på Ctrl Skift och bindestreck.

Upphöjd/nedsänkt text

Upphöjd text skrivs ett halvt höjdsteg upp och nedsänkt text ett halvt steg ned t ex a2 + b2 = c2 och H2O. För att erhålla upphöjt tecken trycker du på Ctrl + och skriver därefter in t ex siffran 2. Tryck på Ctrl Mellanslag för att återgå till normal text igen. För att erhålla nedsänkt tecken trycker du på Ctrl Skift 0 och skriver därefter valt tecken. För att återgå till normal text trycker du på Ctrl Mellanslag.

Symboler

Symboler används när du vill skriva tecken som inte finns på tangentbordet, t ex från teckensnittet Wingdings , , , , och .

Matematiska tecken

Du kan även infoga matematiska tecken från teckensnittet Symbol, t ex <, , µ, och >. Från Infoga-menyn väljer du Symbol och därefter Teckensnitt.

Några koder

Du kan även skriva dessa tecken genom att använda tangenten Alt i kombination med siffror. Exempelvis ger Alt 0150 (på det numeriska tangentbordet) tankstreck (längre än bindestreck). Alt 225 Alt 0178 Alt 0150

ß ² –

Alt 131 Alt 0188 Alt 0169

â ¼ ©

Alt 0230 Alt 0190 Alt 0241

æ ¾ ñ

Specialtecken • Radavstånd • Autokorrigering word programhant block1ny.indd 15

06-07-08 15.31.14


Kapitel

2

16

Värt att veta Radavstånd

Instruktioner

För att göra texten mer lättläst kan du öka avståndet mellan raderna. I Word kan du välja radavstånd mellan enkelt, 1,5 rader, dubbelt eller efter eget önskemål. Du kan även använda kortkommando för att ändra radavståndet.

Radavstånd 1 Format – Stycke – Indrag och avstånd – Radavstånd. 2 Klicka på bläddringspilen och välj lämpligt avstånd.

Du kan även använda kortkommandon för att ändra radavstånd. Enkelt radavstånd Ctrl 1 Dubbelt radavstånd Ctrl 2 1½ radavstånd Ctrl 5

Övning 2:2 Skriv in texten nedan med radavstånd 1,5. Spara som Skrivregler

NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 2:2 200X-XX-XX

Skrivregler enligt svensk standard Tänk på radens längd. En skrivrad bör vara ca 13 cm lång. Blanda inte för många teckensnitt (max 3). Använd seriffer t ex Times New Roman till löpande text. Använd linjärer t ex Arial till rubriker. Undvik understrykningar, versaler och kapitäler i löpande text.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 16

06-07-08 15.31.18


17

Kapitel

2

Värt att veta Autokorrigering

Du kan använda funktionen Autokorrigering för att automatiskt identifiera och korrigera skrivfel, felstavade ord, grammatiska fel och felaktig användning av versaler och gemener. Om du exempelvis skriver ohc och sedan blanksteg ersätts ordet automatiskt med ”och”.

Instruktioner

Autokorrigering 1 Verktyg – Alternativ för Autokorrigering. 2 Vid Ersätt: Skriv in det ord du ofta skriver fel, t ex kna. Vid Med: Skriv in ordet, t ex kan. 3 Kontrollera vilka ord som finns stavningskontrollerade genom att klicka på bläddringspilen.

Synonymer 1 Högerklicka på ordet och välj Synonymer. 2 Peka och klicka på aktuell synonym och ordet byts ut.

Övning 2:3 Skriv in texten nedan. Stava gärna fel till något ord så att du ser hur autokorrigeringen fungerar. Byt ut några av orden mot valfri synonym. Spara som Några svårstavade ord NAMN Gatuadress 000 00 ORT

Några svårstavade ord Abonnera Amortera Annullera Attestera Debitera

ÖVNING 2:3 200X-XX-XX

Distribuera Dubblera Expediera Kollektion Noggrann

Rabatt Returnera Specificera Successivt Vidimera

Specialtecken • Radavstånd • Autokorrigering word programhant block1ny.indd 17

06-07-08 15.31.22


Kapitel

13

18

3

Numrerad lista • Punkter Värt att veta Du kan betona vissa avsnitt i texten genom att sätta en punkt framför. Om du vill att varje avsnitt ska numreras använder du funktionen numrering.

Instruktioner Punkter och numrering 1 Placera insättningspunkten där du vill infoga numrering eller punkter. 2 Klicka på knappen Numrerad lista

eller knappen Punklista

.

Om du vill infoga punkter och numrering i befintlig text måste du först markera texten och därefter välja punkter eller numrering. I Word finns en autoformatering (Verktyg – Autokorrigering) som gör att punkt- och numrerad lista får ett indrag från vänster. Om du vill ändra så att texten placeras med rak vänsterkant markerar du texten och trycker på knappen Minska indrag.

Värt att veta Egen punkt- eller numrerad lista

Du kan välja samtliga tecken som finns för att infoga punkter och numrering. De flesta symbolerna finns under teckensnitten Symbol och Wingdings.

Instruktioner Anpassad egen punktlista 1 Format – Punkter och numrering. 2 Välj fliken Punktlista och markera ett alternativ. Klicka på knappen Anpassa . 3 Klicka på, t ex knappen Tecken kat teckensnitt.

och välj symbol från öns-

4 Vid Tabbavstånd efter och Indrag till: klicka på bläddringspilen och välj, t ex 1 cm. 5 Klicka på knappen Teckensnitt och välj en valfri teckenfärg.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 18

06-07-08 15.31.27


19

Kapitel

3

Instruktioner Du kan också använda en bild som punkt. och välj valfri

Vid punkt 3 välj knappen Bild bild.

Anpassad egen numrerad lista 1 Format – Punkter och numrering. 2 Välj fliken Numrerad lista och markera ett alternativ. Klicka på knappen Anpassa. 3 Välj önskat Listtecken, klicka på knappen Teckensnitt och välj önskat teckenformat. Klicka på OK. 4 Vid Indrag till: klicka på bläddringspilen och välj, t ex 1 cm.

Ta bort punkt eller numrering 1 Placera insättningspunkten på raden där du vill ta bort punkten eller numreringen. 2 Klicka på knappen Punktlista- eller Numrerad lista.

Minska/Öka indrag 1 Markera textavsnittet du vill minska eller öka indrag för. 2 Klicka på knappen Minska

eller Öka indrag

.

Övning 3:1 Skriv in texten nedan och spara som Skapa informationsmaterial

NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 3:1 200X-XX-XX

Skapa informationsmaterial Vad bör du tänka på när du ska skapa informationsmaterial? Nedan följer några punkter som du bör fundera över. Vem är mottagare? Vilket budskap ska informationen förmedla? Vilket behov har mottagaren av informationen? Hur och när ska mottagaren använda informationen? I vilken form ska informationen ges?

Numrerad lista • Punkter word programhant block1ny.indd 19

06-07-08 15.31.31


Kapitel

3

20

Övning 3:2 Skriv in texten nedan och välj valfri symbol för punklista. Spara som Filmtopp

NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 3:2 200X-XX-XX

Filmtoppen Under januari 2003 låg följande filmer i topp på biograferna i Sverige. Sagan om de två tornen Gangs of New York Mitt stora feta grekiska bröllop Die another day Harry Potter och hemligheternas kammare Sweet home Alabama The Tuxedo Grabben i graven bredvid

Övning 3:3 Skriv in texten nedan, infoga valfri bild och spara som Rampfeber

Rampfeber går att dämpa Skriv ned och träna in de inledande och avslutande meningarna i ditt anförande. Fördjupa dina kunskaper i ämnet så att du uppträder säkrare och vet att du kan svara på frågor. Skaffa dig en inledningsritual, det vill säga hur du gör innan du börjar prata. Se framför dig hur anförandet gör succé. Kolla utrustningen och lokalen. Lita aldrig på att de praktiska detaljerna ordnats. Hälsa ordentligt på deltagarna. Gärna med ett handslag om det är möjligt. Kom i god tid och stressa inte. Försök att hitta människor i publiken som ser positiva ut och titta sedan på dem då och då under anförandet. Öva avspänning. Innan anförandet kan du t ex krama händerna i knät eller bara ta några djupa andetag. Var mån om ditt yttre. Var utvilad, fräsch och sätt på dig kläder du trivs i.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 20

06-07-08 15.31.37


21

Kapitel

3

Övning 3:4 Skriv in texten nedan. Tänk på att trycka på Skift Enter efter de rader som hör ihop. Markera texten och välj Numrerad lista. Spara som Några uppgifter NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 3:4 200X-XX-XX

1. Om E-post Leta rätt på e-postadressen till en släkting eller vän. Skicka honom/henne en kort hälsning! Hur är en epost-adress uppbyggd? 2. Filöverföring Leta reda på ett FTP-arkiv som har någon variant av spelet Tetris. Hämta detta program. Installera och provspela programmet på din dator. 3. Söka på Internet Nästa helg ska du resa till London. Tag reda på vilka musikaler som går då, och vad det kostar att komma in. Skådespelerskan och sångerskan Madonna, liksom de flesta andra idoler, finns väl dokumenterad på Internet. Vilka filmer har Madonna (alternativt din egen idol) deltagit i? Innan du går och köper Madonnas senaste skiva kanske du vill höra ett smakprov. Hämta en ljudfil och försök lyssna på den. (På vissa datorer kan detta vara besvärligt.) 4. Referenslitteratur på Internet Det finns gott om referenslitteratur på Internet. Visa att du kan hitta och utnyttja sådan genom att besvara följande. Vad betyder det engelska ordet browse? Vad heter det på franska? Vilket djur syns på den mexikanska flaggan?

Numrerad lista • Punkter word programhant block1ny.indd 21

06-07-08 15.31.43


Kapitel

14

22

4

Sök/Ersätt • Språk • Räkna ord Värt att veta

Sök/Ersätt/Gå till

I Word kan du söka efter ett ord och ersätta detta med annat ord. Du kan också hoppa till en viss sida genom att använda kommandot Gå till. Ett annat sätt att förflytta sig i dokumentet är att klicka på rullningsrutan i rullningslisten och dra till önskad sida. Sidnumret visas till vänster om pekaren när man klickar på rullningsrutan.

Instruktioner Sök 1 Placera insättningspunkten i dokumentets början. 2 Redigera – Sök – Sök efter: skriv in det sökta ordet och välj Sök nästa.

Insättningspunkten flyttas till det sökta ordet.

Sök efter/Ersätt med 1 Placera insättningspunkten i dokumentets början. 2 Redigera – Ersätt – Sök efter: skriv in det sökta ordet.

Ersätt med: skriv in ordet du vill ersätta med.

3 Klicka på Ersätt om du vill ersätta ordet. Klicka på Sök nästa om du vill hoppa över ett ord.

Gå till 1 Placera insättningspunkten i dokumentets början. 2 Redigera – Gå till – Ange t ex sidnummer och insättningspunkten flyttas till vald sida.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 22

06-07-08 15.31.48


23

Kapitel

4

Övning 4:1 Skriv in texten nedan och ersätt Per med Kalle. Spara som Ersätt

NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 4:1 200X-XX-XX

Per körde bil från Persmåla till sin permanentbostad i Storstad. På hemvägen skulle Per köpa persikor, persilja, vätesuperoxid och tvättmedlet Persil. I affären träffade Per en person som han inte sett på länge. De samtalade en stund. Pers bekant var permitterad från sitt arbete, men hoppades snart finna ett nytt. Personalen i affären var mycket hjälpsam och snart hade Per fått sina varor och kunde återvända hemåt igen.

Värt att veta Språk

I Word finns ett antal ordlistor på olika språk och med dess hjälp kan man kontrollera stavningen. Om du skriver in text på ett annat språk kan du byta till det landets ordlista och få texten stavningskontrollerad. Felstavade ord visas då med röd understrykning. Högerklicka på ett rödmarkerat ord och stavningsförslag ges.

Räkna ord

Om du vill veta hur många ord, tecken, stycken, sidor eller rader texten innehåller kan du använda funktionen Räkna ord.

Instruktioner

Språk 1 Se till att Kontrollera stavning medan du skriver är valt i menyn Verktyg – Alternativ – Språkkontroll. 2 Markera texten du vill stavningskontrollera. 3 Verktyg – Språk – Ange språk. 4 Välj lämpligt språk. 5 Ord som är felstavade eller inte finns i ordlistan visas med röd vågig understrykning. 6 Högerklicka på ett understruket ord och stavningsförslag visas. 7 Vänsterklicka på det rättstavade ordet och ordet ersätts.

Sök/Ersätt • Språk • Räkna ord word programhant block1ny.indd 23

06-07-08 15.31.51


Kapitel

4

24

Instruktioner

Räkna ord 1 Verktyg – Räkna ord. 2 Statistik över vald inskriven text visas.

Övning 4:2 Skriv in visan nedan, infoga en lämplig bild och kontrollera stavningen. Spara som White Christmas

White Christmas I´m dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the tree tops glissen, and children listen, to hear sleigh bells in the snow. I´m dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Irving Berlin

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 24

06-07-08 15.31.55


25

Kapitel

4

Övning 4:3 Skriv in texten nedan, avstava och ändra texten så att den får raka marginaler. Kontrollera hur många tecken och ord texten innehåller. Spara som Använda chatt och ICQ NAMN Gatuadress 000 00 ORT

ÖVNING 4:3 200X-XX-XX

Använda chatt och ICQ Med Internet kan man delta i en diskussion eller ett samtal genom en s k chatt. Ordet chatt kommer från engelskan och betyder prat, samtal. I en chatt sitter alla som deltar i samtalet uppkopplade samtidigt. Alla kan läsa och kommentera varandras inlägg direkt på chatten. Blir man särskilt intresserad av en person kan man välja att chatta med just den personen. Det finns chatt för många olika intressen: film, musik, TV- eller radioprogram, spel etc. Många organisationer och företag t ex Sveriges television har egna chattsidor. ICQ är ett sätt att finna och chatta med vänner som är uppkopplade. Det förutsätter att du har ett särskilt program i din dator, samt att du känner till dina vänners ICQ-nummer. Detta nummer får man i samband med att man registrerar sig. När du kopplat upp dig mot Internet kan du se vilka vänner som också är uppkopplade. Sedan tar du kontakt med den du är intresserad av att chatta med. Det är också möjligt att bjuda in flera att delta samtidigt i samtalet. Ur Att göra affärer på Internet, Liber

Sök/Ersätt • Språk • Räkna ord word programhant block1ny.indd 25

06-07-08 15.31.58


Kapitel

15

26

5

Kantlinjer och fyllning • ClipArt Värt att veta

Kantlinjer och fyllning

För att tydliggöra en text eller en tabell kan du rama in hela eller vissa delar av texten. Du kan också lägga in mönster eller färger för att betona vissa avsnitt. I Word finns ett verktygsfält som innehåller dessa funktioner. Du kan även få en sidokantlinje runt hela sidan (Bård) med flera alternativ.

Färglägg text

För att betona en text kan man färglägga den eller stryka över den med färgpenna.

Instruktioner

Verktygsfältet Kantlinjer 1 Klicka på knappen Kantlinjer och verktygsfältet för Kantlinjer visas. 2 Klicka på respektive knapp, t ex Alla kantlinjer.

Kantlinjer och fyllning 1 Format – Kantlinjer och fyllning. 2 Klicka på fliken Kantlinjer och välj lämplig linjetyp. 3 Klicka på fliken Sidokantlinje och välj t ex en bård.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 26

06-07-08 15.32.03


27

Kapitel

5

Instruktioner 4 Klicka på fliken Mönster och välj lämplig fyllningsfärg och lämpligt mönster.

Färgad text 1 Markera den text du vill färglägga. 2 Klicka på bläddringspilen vid knappen Teckenfärg färg.

och välj valfri

Färgöverstrykning Klicka på bläddringspilen vid knappen Färgöverstryknings färg. Dra sedan över den text du vill färga.

och välj

Värt att veta ClipArt

Med programmet följer ett antal ClipArtbilder. Dessa bilder kan du förändra genom att t ex ändra storlek, färglägga, figursätta och radera vissa delar. Använd verktygsfältet Bildobjekt för redigering av bilder.

Kantlinjer och fyllning • ClipArt word programhant block1ny.indd 27

06-07-08 15.32.06


Kapitel

5

28

Instruktioner Radera ett eller flera objekt i en bild 1 Infoga – Bildobjekt – ClipArt. 2 Åtgärdsfönstret Infoga ClipArt visas. Skriv in söktexten, t ex Ljus och bilder som stämmer med söktexten visas. Dra in bilden i dokumentet eller klicka på bildens bläddringspil och välj Infoga. 3 Högerklicka på bilden och välj Redigera bild. 4 Klicka på ett delobjekt och tryck på Delete.

Markera flera objekt Håll ned Ctrl eller Skift för att markera flera objekt.

Gruppera objekt 1 Välj knappen Markera objekt och dra en ”prickad” linje runt de objekt du vill gruppera. 2 Högerklicka och välj Gruppera. 3 Gruppen bildar en enhet som du t ex kan flytta eller rotera.

Dela upp grupp 1 Markera bilden. 2 Högerklicka och välj Dela upp grupp.

Rotera 1 Klicka på bilden och en grön roterasymbol visas

.

2 Placera markören på den gröna symbolen och dra till lämplig rotering.

Du kan också välja Ritobjekt – Rotera eller vänd.

Ordna 1 Markera objektet. 2 Högerklicka och välj Ordna. 3 Välj t ex Placera längst fram.

Figursättning 1 Markera bilden. 2 Klicka på knappen Figursättning på verktygsfältet Bildojekt. 3 Välj t ex Tätt om du vill placera bilden fritt i dokumentet.

Programhantering • Word word programhant block1ny.indd 28

06-07-08 15.32.12


29

Kapitel

5

Övning 5:1 Öppna dokumentet Topplista och markera den singel du tycker bäst om.

Övning 5:2 Skapa tre pärmetiketter. Välj 1 x 5-tabell och skriv in texten i första cellen. Ändra till lämplig kolumnbredd. Kopiera texten till tredje cellen. Rama in cellerna. Spara som Pärmetiketter

Programhantering Word Ditt för- och efternamn

Programhantering Excel Ditt för- och efternamn

Programhantering Powerpoint Ditt för- och efternamn

Övning 5:3 Infoga valfri bild och skriv in texten nedan. Ändra indrag, teckensnitt och storlek för varje alternativ. Spara som Kantlinje

Kantlinjer och fyllning • ClipArt word programhant block1ny.indd 29

06-07-08 15.32.16


Programhantering är anpassad till den nationella kursen med samma namn inom gymnasieskolan och komvux. Den kan med fördel även användas i företagsutbildning och av dig som på egen hand vill få grundläggande datorkunskaper.

Boken ger födjupade kunskaper i programmen i Office-paketet (Word, Excel och PowerPoint). Dessutom ingår nätverkstjänster, Internet, e-post och ergonomi. Denna bok tar vid där den första boken i serien, Datorkunskap, slutar. I serien finns även en tredje bok, Desktopp, som behandlar bildbehandling och layout.

Boken utgår från en inlärningssituation där du aktivt arbetar med vår trestegspedagogik.

Programhantering

Steg 1: Värt att veta Här får du grundläggande kunskap om funktioner i programmet. Steg 2: Praktiska instruktioner I de detaljerade instruktionerna får du information om hur funktionerna tillämpas. Steg 3: Övningar Till de senast genomgångna funktionerna finns övningar, så att du på ett aktivt sätt lär dig funktionernas tillämpning.

Till boken hör en lärarhandledning med pedagogiska tips, förslag till kursuppläggning, provuppgifter mm.

Författarna har tidigare bland annat skrivit de uppskattade serierna Ikon och Information & layout. Marianne Petersson har under många år arbetat som datalärare på gymnasiet och komvux. Hon har också lång erfarenhet av företagsutbildning inom datorområdet. Dessutom har hon femton års erfarenhet av att författa läromedel med datoranknytning. Mats Petersson är universitetsadjunkt och arbetar huvudsakligen med visuell kommunikation. Han har tidigare arbetat med vuxenutbildning och varit egen företagare inom konsultbranschen. Jonas Petersson arbetar som utvecklingschef och projektledare med huvudsaklig inriktning på telekommunikation. Han har tidigare även arbetat med vuxenutbildning.

Datoranvändning: Datorkunskap 47-07225-3 lärarhandledning 47-07226-1 Programhantering 47-07223-7 lärarhandledning 47-07224-5 Desktopp i text och bild 47-07221-0 lärarhandledning 47-07222-9

Trestegsmetoden Best.nr 47-07223-7

Värt att veta

Praktiska instruktioner

Övningar

FÖRDJUPNING • WORD • EXCEL • POWERPOINT • NÄTVERKSTJÄNSTER

Tryck.nr 47-07223-7-01

Marianne Petersson Mats Petersson Jonas Petersson Liber

9789147072231  

Trestegsmetoden Värt att veta Praktiska instruktioner Övningar Marianne Petersson Mats Petersson Jonas Petersson Liber FÖRDJUPNING • WORD •...

9789147072231  

Trestegsmetoden Värt att veta Praktiska instruktioner Övningar Marianne Petersson Mats Petersson Jonas Petersson Liber FÖRDJUPNING • WORD •...