Page 1


Författarens förord Under de senaste åren har jag föreläst om sociala medier runt om i landet. I offentliga och privata verksamheter har jag mött chefer, präster, informatörer, vårdpersonal, bibliotekarier, marknadsförare, lärare och många andra. Jag har märkt en stor nyfikenhet kring sociala medier, men också oro och tvek­ samhet. Ur dessa möten växte en idé som nu har blivit en bok. Jag ville bemöta de vanligaste frågorna på ett lättbegripligt sätt. Kan vem som helst se det jag skriver på Facebook? Hur gör man för att twittra? Måste man kunna engelska? Hur startar man en blogg? Vad ska allt det här vara bra för? Förhoppningsvis kan den här boken hjälpa dig att använda sociala medier på det sätt som passar dig bäst – som privat­ person, yrkesutövare eller kommunikatör på ett företag. Trevlig läsning!
Inledning Det här är en praktisk handbok för några av de mest populära sociala medierna just nu – Facebook, LinkedIn, bloggar och mikrobloggar. Boken ger även en inblick i sociala medier för bland annat bokmärken, dokument, film och positionering. Bokens elva kapitel visar framför allt på möjligheterna med sociala medier, men ger också tips på hur du undviker vanliga misstag. Du kommer inte behöva oroa dig för att personliga meddelanden råkar bli offentliga eller att de pinsamma festbil­ derna blir tillgängliga för chefen. Om du stöter på ett ord eller begrepp som du inte känner igen, finns en ordlista längst bak i boken. Varje kapitel avslutas med ett avsnitt anpassat för företag och organisationer. Vill du få en djupare inblick i vad sociala medier är och hur de kan användas för information och marknadsföring rekommenderas boken Marknadsföring och kommunikation i sociala medier (Lena Carlsson, Kreafon 2009). Syftet med boken är att ge en tydlig och enkel introduktion snarare än en heltäckande beskrivning. Förhoppningsvis kan boken inspirera till att utforska sociala medier på egen hand. Ha i åtanke att de sociala medierna utvecklas i snabb takt. Där­ för kan vissa saker ha förändrats sedan boken skrevs. För att inte lämna ut personer och personliga uppgifter i onödan har ansikten och vissa texter i boken gjorts otydliga. I verklig­ heten ser det inte ut så. Välkommen in i de sociala mediernas värld.

11


Vad är sociala medier? Ett förenklat svar är att sociala medier erbjuder oss olika möj­ ligheter att vara sociala på internet. Det kan innebära att chatta med kompisarna på Facebook, att samla och dela med sig av länkar på en bokmärkestjänst eller att släktforska och få kontakt med släktingar på Geni. Det gemensamma för dessa tjänster är att de uppmuntrar sina medlemmar att aktivt delta, dela med sig av något och skapa kontaktnät. Sociala medier kan alltså vara allt från sociala nätverk, exem­ pelvis Facebook, till bloggar och tjänster som rör bilder, filmer, länkar, musik och dokument. Det finns oerhört många sociala tjänster på nätet idag. Nästa uppslag visar en kortfattad sam­ manställning.

Sociala medier – Gemensamma nämnare Sociala medier baseras på nätverk av människor som byggs upp kring till exempel filmklipp, fotografier, länkar, affärer, musik eller datorspel. Sociala medier gör det möjligt för användarna att bland annat: • Skapa innehåll (publicera bilder, skriva texter, dela med sig av filmer) • Delta i konversation (chatta, skriva meddelanden, kommentera) • Ta del av andras information (se fotoalbum, läsa bloggar) • Dela med sig av information (blogga, publicera texter och bilder) • Knyta och behålla kontakter (skapa kontaktnät) ”Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll t.ex chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum.” Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ur Sociala medier och handlingsoffentligheten

14


Vi är sociala varelser som gillar att prata, umgås och knyta nya kontakter. Det är inte alls konstigt att vi tar hjälp av ny teknik för att göra det vi alltid har gjort, men i andra former. I alla tider har vi diskuterat, bett varandra om råd och ”pratat skit”. Mycket av det vi gör i sociala medier är alltså inget nytt, samtidigt som det innebär förändrade förutsättningar i många sammanhang. Med ny teknik har det blivit enklare att hitta ”folk från förr” och behålla kontakten med flyktiga bekanta. Våra kontaktnät kan vara betydligt större nu, när umgängeskretsen inte längre begränsas till grannen över staketet, klasskompisarna eller kollegorna runt fikabordet. Med hjälp av sociala medier kan en persons aktiva kontaktnät bestå av hundra-, kanske tusentals, människor i Sverige och världen. Ny teknik påverkar alltså spridningsmöjlighet och hastighet. Idag kan det vi säger enkelt och mycket snabbt spridas till en väldig massa människor världen över. En annan ny förutsättning är att denna typ av kommunikation möjliggörs av ­privata företag. Vi lever i en tid av fulltecknade kalendrar, pressade scheman och med vänner som bor utomlands. När vi inte hinner ringa det där telefonsamtalet, samla ihop tjejgänget eller träffa släk­ tingarna så fyller sociala medier ett behov. Helt plötsligt blir det faktiskt möjligt att ”ses” – om än på andra sätt än förut.

15


Exempel på användningsområden Som privatperson Att använda sociala medier på sin fritid och för nöjes skull är den vanligaste typen av användning. Man tittar på roliga filmer på YouTube, chattar med kompisarna på Facebook eller bloggar om vardagshändelser. Allt i egenskap av privatperson. Möjligheter: ett givande nätverkande med vänner och bekanta, nya kontakter, förströelse. Tänk på: det du säger och gör i egenskap av privatperson kan påverka i andra sammanhang, till exempel när du söker jobb eller i ditt befintliga jobb.

Till nytta i jobbet Sociala medier kan komma till nytta i jobbet. Exempelvis kan man hålla kontakt med affärsbekanta, vara med i yrkesinriktade grupper på nätverkssajten LinkedIn eller läsa bloggar som handlar om branschen man jobbar i. Möjligheter: nya kontakter, kunskaper och jobbmöjligheter. Tänk på: försök att hitta ett effektivt sätt att nätverka, annars finns risk för att det går åt väldigt mycket tid utan att ge så mycket tillbaka.

I jobbet, som representant Att agera som representant för en organisation, avdelning eller ett företag är en annan slags användning. Till exempel kan en rektor, bibliotekarie eller VD blogga för att profilera verksamheten. Möjligheter: skapar förtroende för dig som yrkesverksam person, profilerar företaget och verksamheten. Tänk på: är du bekväm med att bli en så offentlig person? Kan det finnas fördelar med att fördela arbetet på fler personer? Vad skulle hända den dag du byter jobb?

Att bygga sitt personliga varumärke Sociala medier kan användas för att profilera sig själv och sina kunskaper. Kanske är man student på jakt efter drömjobbet, en föreläsare som vill visa sina kunskaper eller en konsult som vill skapa förtroende. Via bloggar och nätverkande finns stora möjligheter att aktivt verka för att nå ut. Möjligheter: profilerar dig och dina kunskaper, stärker ditt personliga varumärke. Tänk på: är du bekväm med att bli en så offentlig person? Måla inte upp en bild som du inte kan svara upp till.

26


kapitel 2

Facebook


Varför använda Facebook? Några exempel privatperson

• • • •

i jobbet

• Hålla kontakt med kollegor och andra jobbrelaterade kontakter • Professionellt nätverkande • Starta eller gå med i bransch- och yrkesrelaterade grupper • Få inspiration och nya kunskaper

GET FÖRETA AB

företag/ GET FÖRETA AB organisation GET FÖRETA AB

32

Hålla kontakt med vänner och bekanta Återuppta förlorade kontakter Få kontakt med likasinnade Skapa och gå med i grupper som antingen är stängda (bara för de närmaste) eller öppna (för att diskutera en hobby) • Dela med sig av vardag, tips och bilder • Få information och erbjudanden från företag och organisationer

• Göra företaget och produkterna synliga • Erbjuda information till personer som hellre vill ha den via Facebook än e-post • Vara tillgänglig och svara på frågor • Bjuda in till evenemang • Presentera nyheter, erbjudanden och ge råd • Rekrytering


Bra att veta Gå till www.facebook.com och skriv in dina inloggningsupp­ gifter för att logga in på ditt konto. Då kommer du till din start­ sida.

Startsidan Under ”Redigera min profil” kan du ändra information om dig själv.

Sökfält för att leta efter personer, grupper och sidor.

Information och support från Facebook, sekretessinställningar med mera.

Här visas dina vänners aktiviteter och statusuppdateringar. Detta textfält kallas statusrad och används för att skriva meddelanden, statusuppdateringar, som blir synliga i din logg och på dina vänners startsidor. Har du en öppen profil, utan sekretessinställningar, så kan vem som helst se det du skriver.

I vänstermenyn syns din profilbild, meddelanden du fått av andra, vänförfrågningar med mera.

36

Tips! Syns inte alla vänstermenyns rubriker på din sida? Klicka på ”Mer”.

Här visas vänner som är inloggade och tillgängliga i Facebooks chatt.


Kommunicera på Facebook – Statusuppdateringar Statusuppdatering kallas det meddelande du skriver i textfäl­ tet, statusraden, på din startsida.

1 2

3 4

1) På din startsida finns statusraden (”Vad gör du just nu?”). När du klickar i fältet blir en rad ikoner synliga nedanför. Sätt textmarkören på statusraden och skriv ett meddelande. Det du skriver på statusraden blir direkt synligt på din egen och dina vänners startsidor. Det kan även vara synligt för andra som besöker din startsida, beroende på dina sekretessinställningar. 2) Under statusraden finns ikoner för att bifoga foto, film, evenemang och länk. Klicka på önskad symbol och följ instruk­ tionerna. 3) Om du klickar på hänglåset kan du välja vem som ska kunna se det du skriver. 4) Klicka på ”Dela” när du är klar. Tips! För att se dina tidigare statusuppdateringar: gå till Profil–Logg (till höger om din profilbild). För att ta bort något du skrivit: håll muspekaren över meddelandet och klicka på ”Ta bort” som syns i högerkanten.

43


10 7 8 7 9

Det går att lägga till bildtext till varje bild (7), bestämma vilken bild som ska visas först (8) och tagga personer (9). Klicka på en person i fotot och välj hans/hennes namn i listan som öppnas, eller skriv in ett namn. Klicka på ”Ta bort” (10) om du har ång­ rat dig och inte vill skapa fotoalbumet. Klicka på ”Spara ändringar” och ”Publicera” längst ner på sidan när du är klar med alla justeringar för att publicera albument.

Att tagga och bli taggad Att ange vem som förekommer på en bild kallas ”att tagga någon” (9). När någon blir taggad i ett foto visas bilden på personens startsida och blir synlig för personens vänner. Vid låg sekretessnivå kan fotot även bli tillgängligt utanför Facebook. Tänk på att det inte är alla som uppskattar varken bilder på sig själv eller att bli taggade. Ibland kan det vara en god idé att fråga en person innan man lägger upp en bild och taggar någon. Läs mer under ”Sekretessinställningar” på föregående sidor om hur du kan skydda bilder där du själv blivit taggad.

58


Att skapa en företagssida För att få starta en företagssida på Facebook måste du vara en officiell representant för företaget, det vill säga ha befogenhet att starta sidan. Stäm av med din arbetsgivare innan du startar sidan.

1

Gå till www.facebook.com/pages. Klicka på knappen ”Skapa en sida”.

2 3

4 5

6

1) Välj ”Officiell sida”. 2) Det finns tre kategorier med tillhörande underkategorier. Ditt val av underkategori ger olika möjligheter för vilken information du kan fylla i på sidan, se nästa sida. Välj önskat alternativ. 3) Skriv in ett namn på sidan. Tänk på att det inte går att ändra i efterhand. (Se nästa uppslag). 4) Sätt ett kryss i rutan för att intyga att du är officiell representant. 5) Läs användarvillkoren. 6) Klicka på ”Skapa officiell sida” när du är klar.

68


kapitel 3

LinkedIn


Vad är LinkedIn? LinkedIn är, precis som Facebook, en mötesplats på nätet. Här är nätverkandet i huvudsak inriktat på karriär, arbetsliv och affärsrelationer. LinkedIn ger dig möjlighet att ha kontakt med befintliga kolle­ gor, tidigare arbetskamrater och andra affärsbekanta. Tjänsten kan även vara till stor nytta när man söker kontakt med nya personer som till exempel blivande arbetsgivare, samarbets­ partner och leverantörer. På LinkedIn kan du presentera och profilera dig själv och dina kunskaper, i syfte att söka arbete och uppdrag, eller bara för att ”vara sökbar” och finnas till hands. För arbetsgivare kan LinkedIn vara en smidig väg att hitta personer med passande profil inför en rekrytering.

Fakta LinkedIn Typ av tjänst: en social nätverkstjänst Avgift: kostnadsfritt (medlemskap ”Basic”) eller månadskostnad ”Premium”) för tillgång till extra tjänster som till exempel särskilda sökfunktioner. Språk: all information finns på engelska och några andra språk (inte svenska). Som medlem väljer man själv vilket språk man vill skriva på. Man måste alltså inte skriva på engelska. Grundat av: Reid Hoffman, Allen Blue, Jean-Luc Vaillant, Eric Ly och Konstantin Guericke Startår: 2003 Antal användare Sverige: LinkedIn har ingen statistik fördelad på länder. Internationellt: över 80 miljoner medlemmar i fler än 200 länder (Källa: LinkedIn, november 2010).

84


Bygga och organisera ett nätverk av kontakter Sökfunktioner och egen katalogisering gör det enkelt att snabbt hitta den du söker, även när antalet kontakter växer. Det går även att få statistik över ditt nätverk, till exempel hur många kontakter du har och hur många du indirekt har, om man räknar med dina kontakters kontakter. Stapeldiagram visar var dina kontakter finns, både geografiskt och branschmässigt.

Att organisera sina kontakter Funktioner för att organisera dina kontakter och söka i ditt nätverk finns under ”Contacts” (1). 1 11 2 4

8 6

9

5 3

7

10

I sökfältet (2) kan du söka efter personer i ditt nätverk, på för- eller efternamn. I menyn nedanför kan du hitta personer via arbetsplats/företag, ort eller bransch (3). Så kallade ”Tags” eller ”taggar” (4) är etikettord. De kan vara på svenska och en person kan taggas med flera ord. Ingen annan mer än du kan se dina taggar. Du kan ”märka” en person med ett specifikt ord (”tag”) och på så sätt dela in personerna i ditt nätverk i olika kategorier, till exempel kollegor och tidigare klasskamrater. När du klickar på ett etikettord, till exempel ”Colleagues” så visas alla personer som du placerat i den kategorin. Klicka på ”Manage” (6) för att lägga till eller ta bort etikettord. För att ”tagga” en person: klicka i rutan framför personen (7). Skriv in önskat ord i sökfältet (8) och klicka på plustecknet, eller välj bland redan befintliga alternativ (9). Klicka på ”Save” (10). Under ”Network Statistics” (11) visas statistik om ditt nätverk.

95


kapitel 4

Bloggar


Varför inte prova att söka drömjobbet med hjälp av en egen blogg? (www.toppenjobbet.nu)

Inredare och professionell bloggare. Emma skriver om det som ligger henne varmast om hjärtat – inredning och design (emmas.blogg.se).

115


Varför läsa och skriva bloggar? Några exempel privatperson

• Läsa bloggar inom sina intresseområden för att få nyheter, inspiration och goda råd • Läsa, kommentera och blogga för att få kontakt med likasinnade • Blogga inom ett särskilt område för att bli ännu mer insatt i ämnet eller göra sin röst hörd • Ha en egen blogg för att samla information och dokumentera till exempel ett husbygge, ett bröllop eller en resa

i jobbet

• Läsa bloggar som berör yrket och branschen för att få nya kunskaper och tips • Läsa bloggar för att lära av andra, till exempel chefsbloggar och experter inom ett visst yrke • Läsa, kommentera och blogga för att komma i kontakt med likasinnade och utöka sitt professionella nätverk • Bygga och vårda sitt personliga varumärke, profilera sig själv och visa sin kompetens i en egen blogg. • Göra sig sökbar för arbetsgivare – en egen blogg ökar dina chanser att bli hittad via sökmotorer

GET FÖRETA AB

GET FÖRETA AB

116


En bloggs anatomi 1

11

Bloggens namn

10 sida sida sida

5 Rubrik Datum

2

3 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fermentum mauris a massa tristique elementum. Mauris elementum fermentum felis, nec commodo odio malesuada sed. Nam ut dapibus turpis. Nam euismod enim nec dolor congue a iaculis urna porttitor. Curabitur congue arcu a libero congue sollicitudin luctus dolor euismod. Aenean malesuada dui quis diam mollis faucibus. Integer id quam sed lacus eleifend accumsan. Phasellus eget lorem volutpat justo feugiat pellentesque. Morbi eu libero dolor. Nulla quis purus ante, at ornare tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed auctor arcu eu dui sollicitudin sed blandit neque molestie.

8

Taggar: Proin, fermentum, lobortis ,scelerisque. Kategori: Aliquam, Maecenas

7

9

Kommentarer (7)

Rubrik

4

Datum

Quisque et vulputate magna. Aenean imperdiet molestie lacus a consequat. Integer eleifend neque et mi semper id rhoncus sem tincidunt. Nam est magna, rutrum ac rutrum vel, consequat in massa. Sed porttitor mi et ante

Alla bloggar ser inte likadana ut. Bilden visar en genomsnittlig bloggs grundläggande beståndsdelar och en vanlig layout. Bloggens ”header”, huvud, är ofta en bild där bloggens namn syns tydligt (1). På sidan presenteras bloggen och dess författare (2). Det brukar även finnas ett arkiv över tidigare inlägg (3) och många har en ”blogroll” eller ”bloggrulle” med länkar till sina favoritbloggar (4). Bloggens inlägg visas i datumordning presenterade med rubrik och datum (5), eventuell bild och löpande text (6). Bloggaren kan märka inlägget med relevanta ord som beskriver innehållet i inlägget, så kallade etiketter eller ”taggar” (7). Bloggaren kan också ha sorterat in inlägget under en särskild kategori (8). Nedanför inlägget går det att läsa andras kommentarer och själv skriva en kommentar (9). Utöver inlägg och kommentarer kan en blogg innehålla sidor med information (10). Någonstans på bloggen brukar det finnas en RSS-symbol (11). Klicka på symbolen så visas adressen du kan använda för att läsa bloggen i din RSS-läsare.

120


Bloggar för företag och organisationer Bloggar erbjuder en rad möjligheter för företag och organisatio­ ner. Dels kan man ha en egen blogg, men även andras bloggar kan vara till stor nytta.

Omvärldsbevakning och marknadsundersökning Genom att läsa, samla in och analysera vad som skrivs om branschen, ert företag eller era produkter i bloggar går det att få många nya kunskaper. Vad sägs om företaget och vad kan ni lära er av det? Kanske kan missnöje kring något hjälpa er i produktutvecklingen? Samma metod kan användas för olika typer av marknadsundersökningar, som ett komplement till andra undersökningar som görs. Det finns ett flertal olika verktyg för omvärldsbevakning och området är under stor utveckling.

En egen företagsblogg Med en egen företagsblogg får man en direktkanal ut till om­ världen och därmed möjlighet att förmedla sin egen bild, utan att den filtreras genom till exempel traditionella nyhetsmedier. I bloggen kan man öppna upp för dialog och låta kunder och allmänhet kommentera och ställa frågor. Bloggen öppnar också upp för möjlighet att fråga folk vad de tycker om er. Hur funger­ ar era tjänster? Vad tycker de om sortimentet? Finns det något särskilt de har funderingar kring? Många företag och organisationer tar tillfället i akt och berät­ tar om företaget på ett mer personligt och informellt sätt i en företagsblogg. Vilken ton man har i sitt språk väljer man förstås själv. Likaså om det är företaget och varumärket som

156


Skribenter kan vara mer eller mindre framträdande på företagsbloggar. Ibland fokuserar man enbart på företaget och bloggens skribent syns inte alls. Ovan syns företagsbloggar för GeKås (gekasullaredbloggen. blogspot.com), CoolStuff (blogg.coolstuff.se) och Bolagret (blogg.bolagret.se).

159


kapitel 5

Mikrobloggar


Att skapa konto på Twitter

1) Gå till www.twitter.com. Klicka på ”Sign up”.

2) Fyll i formuläret. Att använda ditt riktiga namn (”Full name”) är att rekommendera. ”Username” är namnet som syns utåt och adressen till din twittersida (Exempel: Om ”Username” är ”kreafon” blir adressen www.twitter.com/kreafon). Tänk på att du måste ange en giltig e-postadress för att kunna aktivera ditt konto. Du kan välja om du vill att din e-postadress ska vara sökbar så att personer som har din adress kan hitta dig, utan att din e-postadress blir synlig på din sida på Twitter. Klicka på ”Create my account” när du är klar och fyll i orden som visas i säkerhetskontrollen.

169


kapitel 6

Ă–vrigt


På gowalla.com/in/stockholm visas populära platser och aktiviteter baserat på antalet gowallaanvändare som varit där.

189


Foto Fototjänster med sociala funktioner låter användarna ladda upp egna foton och ta del av andras. Ofta går det att kommente­ ra och rösta på andras bilder och få feedback på sina egna. Man skapar egna fotoalbum och väljer om de ska vara privata eller om andra personer ska ha möjlighet att se bilderna.

Fototjänster – Ett urval Flickr.com Photobucket.com google.com/picasa

På Photobucket (www.photobucket.com) kan användarna ladda upp egna foton och sprida dem via till exempel Facebook och Twitter. Det går även att delta i fototävlingar, kommentera och rösta på andras foton.

192


Dokument Sprid dina powerpointpresentationer, läs andras dokument, länka in andras broschyrer i din blogg och dela med dig av ditt elektroniska anteckningsblock. Dokumenttjänster kan använ­ das till mycket.

Dokumentjänster – Ett urval Scribd.com Evernote.com

Slideshare.net docs.google.com

På Scribd (www.scribd.com) finns allt från manualer och skolarbeten till rabattkuponger och reklambroschyrer från företag. Här kan du enkelt publicera egna dokument och ta del av andras. Tjänsten är på engelska, men det fungerar bra att skriva in sökord på svenska för att hitta material på svenska. Prova exempelvis att söka på ”trädgård”.

197


kapitel 7

Allt p책 en g책ng


HootSuite

2

1 3

3

3

3

3

Hootsuite (www.hootsuite.com) har många olika funktioner och går att anpassa efter egna önskemål. Det finns stöd för både profil och sidor på Facebook och det går att statusuppdatera och läsa flöden från konton på bland annat Twitter, Linked­ In och FourSquare. Man statusuppdaterar genom att skriva ett meddelande i statusfältet (1) och väljer sedan var meddelandet ska synas, till exempel i sin Facebook, på Twitter och Linked­ In (2). Det går att få en vy över dina olika konton (3) och se vad du själv och andra skriver på olika ställen. 206


Ordlista


Smileys Smileys är ansiktsuttryck som kan läsas genom att lägga huvudet på vänster axel. Det finns många varianter. Nedan visas några av de vanligaste.

:) :-) =) :D :-D C: ;) :/ :\ :S Glad, skämtsam. Även :] 8) B)

Väldigt glad. Även xD

Glad med glimten i ögat.

Skeptisk, tvekande.

221

9789163353222  

Författarens förord Förhoppningsvis kan den här boken hjälpa dig att använda sociala medier på det sätt som passar dig bäst – som privat­ pe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you