Page 1

1290_omslag.qxd

2005-12-29

11:30

Sida 1

Adobe

INSPIRA

Photoshop Grunder


5

retusChera oCh Frilägga klonstäMpel

retuscherA och FrIläGGA Klonstämpel

96

Laga bilden

98

Frilägga objekt

104

Extra övningar

117

Med stämpelverktyget kan du kopiera objekt från en del av bilden till andra delar av bilden. Det vanligaste är att kopiera hela ytor för att täcka över skadade delar. Stämpelverktyget är ganska lätt att lära sig använda, men för att bli skicklig krävs övning.

Det finns ofta oönskade detaljer

1

Klicka på verktyget Klonstämpel i verktygslådan.

i bilder som man vill ta bort. I

2

Välj rätt penselstorlek och hårdhet för stämpeln.

3

Placera pekaren någonstans i bilden där det finns liknande mönster som i den skadade punkten. Håll Alt-tangenten nedtryckt så att muspekaren ändras till ett sikte. Klicka en gång för att ange provpunkten.

en stadsbild kan en lyktstolpe vara störande, på stranden finns det kanske skräp och så vidare. Photoshop har många verktyg för att rätta till bilden.

1 2

5

Stämpeln fungerar så att pixlar kopieras från andra delar av bilden. Färgen och tonen på platsen varifrån pixlarna kopieras ska likna platsen där de ska klistras in så mycket som möjligt för att resultatet ska bli naturligt. Det är bäst att välja samma penselstorlek (eller något mindre) än i objektet som ska tas bort. Försök vara noggrann med klonstämpeln och undvik att radera felen på allt för stora ytor. Annars får bilden tydliga upprepade mönster.

3

6


4

Flytta muspekaren till kanten av objektet som ska tas bort och börja måla med stämpeln.

5

Fortsätt att måla tills hela objektet är borta. Du kan ändra punkten där pixlarna kopierades om det behövs.

Det bästa resultatet med klonstämpeln får du om korrigeringarna antingen följer linjer och konturer eller är i 90 graders vinkel från dem.

4 5

5

Separat korrigeringslager Eftersom stämpeln ändrar pixlarna i bilden kan det vara bra att samla ändringarna i ett eget lager i händelse av att du vill återgå till originalet. Ändringslagret läggs till bilden innan du börjar använda stämpeln. Som standard fungerar stämpeln endast i det aktiva lagret, men om du markerar rutan Använd alla lager (Sample All Layers) tar programmet hänsyn till pixlarna på alla lager. På det här sättet kan du samla alla ändringar i ett och samma lager.

7


övning 66 – Använda klonstämpeln Öppna bilden RADERA MÄNNISKOR.PSD. Skapa ett nytt lager för dina ändringar. Använd klonstämpeln och ta bort människorna i förgrunden. Prova att dölja ändringslagret, visa det sedan igen. Spara och stäng bilden.

laga Bilden lagningspenseln Lagningspenseln fungerar på liknande sätt som klonstämpeln. Skillnaden är att pixlarna som kopieras anpassas till omgivningens toner.

5

Med lagningspenseln är det bäst att måla lite över den punkt som ska lagas. Om du försöker jobba för noggrant runt området som ska lagas kan det bli kvar ränder och mörka kanter.

Med lagningspenseln kan du enkelt ta bort småskräp som finns i bilden som repor, fläckar, hudutslag, rynkor och andra fel. Verktyget försöker bibehålla tonomfånget i det reparerade området. 1

Välj verktyget Lagningspensel i verktygslådan.

2

Välj en penselstorlek som är lika stor eller större än objektet som ska tas bort.

3

Tryck ner Alt-tangenten och klicka på en punkt i bilden varifrån pixlarna ska kopieras, du definierar nu provtagningsområdet.

4

Måla med lagningspenseln där bilden behöver lagas. Medan du målar kan det synas tonskillnader mellan bakgrunden och området som bearbetas.

5

När du släpper musen rättar Photoshop till tonskillnaderna. Fortsätt att laga bilden och byt provtagningsområde ibland tills bilden är färdig.
1

3 2

4 5

5 övning 67 – Använda lagningspenseln Öppna bilden CENTRALBRANDSTATIONEN.PSD. Ta bort skräpet på himlen med hjälp av lagningspenseln. Spara och stäng bilden.
verktyget laga Med verktyget Laga markerar du först det område som ska lagas och väljer sedan det område som ser rätt ut, där det finns liknande detaljer, som i området som ska lagas. Genom att markera Mål (Destination) i alternativfältet kan du först välja det felfria området och sedan dra det till området som ska lagas. Photoshop smälter sedan samman det flyttade området med det som du vill laga. Om det inte finns något lämpligt provområde i bilden kan du i vissa fall välja att använda en mönsterfyllnad för att laga bilden. Även då bevarar Photoshop färgtonerna och ljusheten i det lagade området, men mönstret tas från paletten Mönster.

1

Klicka på verktyget Laga i verktygslådan.

2

Kontrollera att Källa (Source) är markerat i alternativfältet.

3

Välj området som ska lagas genom att markera det med musen.

4

Flytta det markerade området genom att dra till den plats i bilden som motsvarar området som ska lagas.

5

Photoshop lagar området direkt när du släpper muspekaren. Avmarkera det första området med Ctrl+D, markera ett nytt område och fortsätt tills bilden är färdig.

1 2

3

4

5 5

Välja lagningsställe Det som påverkar resultatet mest när du använder Lagningspenseln eller verktyget Laga är provtagningsområdet. Försök föreställa dig vad det är för detaljer som borde synas i området som ska lagas och välj ett liknande område. Penseln eller det markerade området bör vara betydligt större än det område som ska lagas (cirka 5–10 pixlar) så att Photoshop har tillräckligt med utrymme för att anpassa färgtonerna till varandra.

100


övning 68 – Använda verktyget laga Öppna bilden RADERA GLASÖGON.PSD. Använd verktyget Laga och radera glasögonen. Spara och stäng bilden.

rätta till detaljer Smart Lagningspensel Smart Lagningspensel passar speciellt för att rätta till små detaljer som blemmor och födelsemärken. 1

Välj verktyget Smart Lagningspensel från verktygslådan.

2

Välj en passande penselstorlek och markera Närhetsmatchning (Proximity Match) eller Skapa textur (Create Texture) i alternativfältet beroende på objektet.

3

Måla över objektet. Photoshop tar bort defekten och ersätter den med kringliggande färger.

1

Photoshop 7.0 och CS Denna funktion saknas i Photoshop 7.0 och CS. Närhetsmatchningen fungerar bättre i bilder som har en jämn bakgrund, till exempel himmel. Skapa textur passar bättre till ojämna underlag som till exempel huden.

5

2

3

Photoshop 7.0 och CS

övning 69 – Använda smart lagningspensel

Denna övning fungerar inte i Photoshop 7.0 och CS.

Öppna bilden BLEMMOR I ANSIKTET.PSD. Ta bort märket på kinden med hjälp av den smarta lagningspenseln. Spara och stäng bilden.

101


Ta bort röda ögon Photoshop 7.0 Funktionen saknas i Photoshop 7.0. För att ändra färg kan du markera området och använda funktionen Nyans/mättnad (Hue/Saturation).

Med Photoshop är det lätt att retuschera röda ögon och samtidigt bevara lystern i ögonen. 1

Välj Verktyget mot röda ögon i verktygslådan.

2

Klicka ovanpå den röda pupillen. Photoshop korrigerar pupillen till rätt färg.

Photoshop CS I Photoshop CS använder du verktyget Färgersättning för att ta bort röda ögon. Välj lämplig penselstorlek och svart förgrundsfärg. Måla sedan över pupillerna.

1

2

Det går att undvika röda ögon vid fotograferingstillfället genom att använda kamerans egen funktion för att ta bort röda ögon, blixten blixtrar till innan den riktiga bilden tas. Förblixten minskar pupillerna och därmed minskar risken för röda ögon.

övning 70 – ta bort röda ögon Öppna bilden KATI PÅ FEST.PSD. Ta bort de röda ögonen.

5

Spara och stäng bilden.

Byta objektets färg genom att måla Photoshop 7.0 Funktionen saknas i Photoshop 7.0. För att ändra färg kan du markera området och använda funktionen Nyans/mättnad (Hue/Saturation).

Photoshop CS Knappen ser annorlunda ut i Photoshop CS.

Verktyget för färgersättning gör det möjligt att byta färg på en del av bilden. Verktyget fungerar som en pensel, i den finns även kantigenkänning, så att den nya färgen håller sig inom ett önskat område. 1

Välj verktyget Färgersättning i verktygslådan.

2

Välj antingen Nyans eller Färg (Hue, Color) i listrutan Läge (Mode) i alternativfältet.

3

Välj önskad förgrundsfärg.

4

Måla över objektet så att originalfärgen ersätts med färgen du valde, objektets detaljer finns kvar.

Alternativet Nyans bevarar originalbildens mörkhet bättre. Även alternativet Färg påverkar objektets mörkhet.

102


1

2 3

4

5 övning 71 – byta färg på bil Öppna bilden RÖD PORSCHE.PSD. Ändra färg på Porschen till grön. Spara bilden med namnet GRÖN PORSCHE.PSD och stäng den sedan.

10


Frilägga oBJekt Friläggning innebär att extrahera och lösgöra ett objekt från bakgrunden. Photoshop har flera olika friläggningstekniker, och du kan välja den teknik som passar bäst med tanke på bildens innehåll och användningsområde.

snabbmask Med hjälp av snabbmask kan du skapa en markering med vilket målningsverktyg som helst. Snabbmask lämpar sig bäst för objekt med skarpa kanter.

5

Den röda färgen påminner om de masker som traditionellt används inom grafisk industri (ulanomask). Beroende på inställningarna kan du antingen måla över bakgrunden eller objektet. Använd det arbetssätt som känns mest naturligt.

1

Dubbelklicka på verktyget Redigera i snabbmaskläge så att dialogrutan Snabbmaskalternativ (Quick Mask Options) visas.

2

Markera alternativet Markerade områden (Selected Areas) och klicka på OK.

3

Välj verktyget Pensel i verktygslådan.

4

Måla objektet med svart färg. Bilden täcks nu med en röd mask och originalbilden lyser igenom. Ändra penselstorleken så att den passar till objektet och måla över hela objektet.

1 Det är lättare att rätta till eller laga fel i bilden om du växlar mellan för- och bakgrundsfärg med X-tangenten. Du kan utvidga masken med svart färg och minska masken med vit färg. Masken blir delvis genomskinlig om du använder en gråton.

2

3

4

10


Kontrollera masken När du har målat färdigt masken är det bra att kontrollera så att masken täcker bilden där den ska. 5

Dubbelklicka på verktyget Redigera i snabbmaskläge i verktygslådan och ändra maskens opacitet till exempelvis 75–100 procent. Bekräfta med OK.

6

Om det finns luckor i masken syns de tydligare nu och du kan rätta till dem.

Från en mask till markering När masken är färdig kan du omvandla den till en markering. 7

Klicka på verktyget Redigera i standardläge i verktygslådan.

8

Nu blev masken en markering och du kan bearbeta det markerade området.

När du gör masker blir resultatet bättre om du använder en pensel som inte är helt skarp. Bäst är kantskarphet på 80–90 procent. Masken ska helst inte komma ända ut till bildens kant, utan en till två pixlar från kanten. Då blir kanten mer naturlig. Du kan växla mellan snabbmask och standardläge genom att trycka på tangenten Q. Du kan till exempel börja med något markeringsverktyg och sedan växla till snabbmaskläge, fortsätta att måla och sedan återgå till standardläge.

7

5

6

8

5 övning 72 – Använda snabbmask Öppna bilden SPELDOSA.PSD. Skapa en markering med hjälp av snabbmask. Kontrollera att masken täcker hela speldosan. Kopiera speldosan till ett eget lager och dölj bakgrundslagret. Spara och stäng bilden.

Maskens färg Det är möjligt att ändra snabbmaskens färg och opacitet om den röda färgen som är standard, inte syns på bilden. Dubbelklicka på verktyget Redigera i snabbmaskläge och ändra färgen genom att klicka på rutan Färg (Color). Om du märker att markeringen är omvänd, det vill säga att bakgrunden är markerad i stället för själva bilden, kan du vända markeringen genom att öppna Markera-menyn och välja Omvänd (Select, Inverse).

10

9789172078970  

INSPIRA Adobe Klonstämpel 96 Laga bilden 98 Frilägga objekt 104 Extra övningar 117 Klonstämpel 96 Laga bilden 98 Frilägga objekt 104 Extra ö...