Page 1

DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR vänder sig

till dig som startar företag inför pensioneringen, fortsätter att driva företag efter att du blivit pensionär eller som avslutar ditt företagande i och med pensioneringen, antingen genom en försäljning till utomstående eller genom en överlåtelse inom familjen. Som pensionär kan du glädja dig åt utomordentligt fördelaktiga villkor för företagandet. Lägre skatt, lägre socialavgifter, fortsatt pensionsintjänande, sjukpenning om du blir sjuk, osv. Boken ger all information du behöver och avlivar ett stort antal myter om pensionen.

UR INNEHÅLLET

Starta företag • Avdrag • Beskattning • Budget • Bästa företagsformen • Finansiering • Lönsamhet • F-skatt • Moms • Sjukpenning • Skatteplanering • Socialavgifter • Myter om pensionen

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har erfarenhet av att driva företag som pensionär och har skrivit ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik.

Driva företag som pensionär

BJÖRN LUNDÉN

BJÖRN LUNDÉN

DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR Tips & råd Bästa företagsformen Skatteregler Socialavgifter

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Myter om pensionen


Driva företag som pensionär av Björn Lundén

Andra upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken. Tel: 0650-54 14 00 • Fax: 0650-54 14 01 info@blinfo.se • www.blinfo.se.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se.

Copyright: författaren och Björn Lundén Information AB 2013. Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Illustrationer av Gunvor Ekström Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Bröd­texten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga har tryckts i 2 000 exemplar hos Elanders AB i Mölnlycke. Andra upplagan, april 2012 ISBN 978-91-7027-841-9


Innehåll Innehåll............................................................................................. 5 Om boken.......................................................................................... 6 Myter om pensionen.......................................................................... 8 Längre liv – längre arbetsliv.............................................................. 14 Så fungerar pensionen..................................................................... 16 Starta företag.................................................................................. 25 Affärsidéer...................................................................................... 30 Budget............................................................................................ 38 Finansiering..................................................................................... 43 Bästa företagsformen....................................................................... 54 Fakturering...................................................................................... 58 Redovisning..................................................................................... 66 Beskattning..................................................................................... 71 Socialavgifter................................................................................... 78 F-skatt............................................................................................. 82 Skatteplanering............................................................................... 87 Inkomstuppdelning i f­amiljen ............................................................ 94 Avdrag........................................................................................... 100 Moms........................................................................................... 112 Sjukpenning – allmänt.................................................................... 123 Sjukpenning för egen­företagare....................................................... 127 Sjukpenning för aktie­bolags­ägare.................................................... 132 Lönsamhet.................................................................................... 135 Sökordsregister.............................................................................. 163


Om boken Att driva företag på äldre dar är populärt. I och med att befolk­ ningen blir allt äldre och att människor håller sig friska långt upp i åldrarna får vi fler och fler pensionärsföretagare. Den här boken vänder sig till dig som funderar på att starta företag som pensionär, samt till dig som fortsätter att driva ett företag även sedan du har blivit pensionär. Vem är pensionär? Man kan då fråga sig vem som är pensionär. Man kan se det som en person som har slutat arbeta. Eller som en person som tar ut den allmänna pensionen. Eller som någon som har fyllt 65 år. Jag gör det lätt för mig och säger att den som anser sig vara pensionär är det. Man brukar kalla pensionärstiden för det tredje livet, och det tycker jag låter bra. Själv är jag nu 68 år, tar ut full ålderspension samt alla tjänste­ pensioner, är anställd på ca 50–100% i Björn Lundén Information AB och har en enskild firma, Real Africa Books. Flera typer av pension Det finns framför allt tre typer av pension: • Allmän pension (statlig pension) • Tjänstepension, som arbetsgivaren betalar in premier för • Privat pension (pensionssparande). När jag i boken skriver endast pension menar jag normalt den allmänna pensionen, och det framgår oftast av sammanhanget. Aktiebolag och egenföretagare Den här boken behandlar främst enskild firma och aktiebolag, men det finns också en del om handelsbolag. Jag har i boken använt uttrycket egenföretagare för den som bedriver sitt företag i enskild firma eller handelsbolag samt aktiebolagsföretagare för den som bedriver sitt företag i aktiebolagsform.

6 | 


Om boken

Bokens webbplats På bokens webbplats finns ändringar och kompletteringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under längre tid. Du hittar även relevanta lagtexter som inkomstskatte­ lagen, m fl. Gå till www.blinfo.se, välj Gratistjänster, BL BokPlus och boktiteln Driva företag som pensionär. Bokhänvisningar Boken innehåller några hänvisningar till andra böcker från förlaget. Vissa områden tar jag av utrymmesskäl upp bara kortfattat. Då kan det kännas lämpligt att ge tips om fördjupning i någon av våra andra böcker. För djupare information om de olika företagsform­erna rekommen­ derar jag böckerna ENSKILD FIRMA, AKTIEBOLAG och HANDELS­ BOLAG. Register För att du ska hitta det du söker finns ett utförligt sökordsregister i slutet av boken. Dessutom hittar du alla kapitelrubriker i inne­ hållsförteckningen i början av boken. Tack Jag vill tacka alla kursdeltagare som jag har haft förmånen att få föreläsa för under åren. Era frågor har gjort att jag förstått vad det är man undrar över inför det tredje livet och när man är mitt uppe i det. Tacksam för tips Detta är den andra upplagan av boken. Jag är väldigt tacksam för tips om kompletteringar och förändringar till nästa upplaga. Hör av dig till förlaget på info@blinfo.se. Näsviken i april 2013 Björn Lundén

 | 7


Myter om pensionen Många missuppfattningar När jag föreläser om det tredje livet möter jag många missuppfatt­ ningar och myter som jag här vill passa på att avliva. Man kan undra över varför okunskapen om pensionering är så spridd, trots orangefärgade kuvert och en utmärkt hemsida hos Pensions­myndigheten. Jag gissar att det beror på ämnets koppling till åldrande och död. Många människor väjer för detta, och tar inte in informa­tionen. Skrämselpropaganda Det förekommer mycket skrämselpropaganda när det gäller pensionen. Den går ut på att vi kommer att leva i armod på äldre dar. Propagan­ dan sprids främst av dem som säljer pensionsförsäkringar och annat sparande, men även tidningarna är förtjusta i att skriva om detta. Reinfeldts uttalande När statsminister Fredrik Reinfeldt berättade i tv om framtiden väcktes en folkstorm mot hans uttalanden, att han föreslog att pensionsåldern skulle höjas till 75 år osv. Jag har lyssnat på tvinslaget två gånger och han sade inte alls så. Men han pekade på att hälften av dem som föds idag kommer att bli mer än hundra år gamla, och att detta kommer att få konsekvenser för våra pensioner. Vad han sade var att det är bra om så många som möjligt väljer att arbeta längre. Samhället har infört många morötter för att uppnå detta: • Förstärkt jobbskatteavdrag för pensionärer • Flexibel pensionsålder • Pensionsintjänande under hela livet • Lägre socialavgifter för pensionärer än för andra. Läs om detta i kapitlet Socialavgifter. Dessutom är det förstås bra om så många som möjligt sparar inför pensionen. Min uppfattning är att detta bör göras på andra sätt än i avdragsgilla pensionsförsäkringar, eftersom de höga avgifterna i dessa tär hårt på pensionskapitalet. Dessutom är pengarna inlåsta, så att du kan ta ut dem tidigast vid 55 års ålder. 8 | 


Myter om pensionen

Vårt pensionssystem är bra Sverige har kanske det bästa pensionssystemet i världen. Dels är det flexibelt, och dels är det inte finansierat via statsbudgeten. Går landets ekonomi sämre påverkar det pensionärerna, och inte staten, så som i de sydeuropeiska länderna. Och om staten drabbas, drabbas hela befolkningen, inte bara pensionärerna. Myt 1. Man kan inte arbeta och ta ut pension samtidigt (fel, det går alldeles utmärkt) En utbredd uppfattning är att man inte får ta ut pension så länge man arbetar. Eller att man inte får arbeta när man tar ut pension. Detta är missuppfattningar. Det går alldeles utmärkt att ta ut pension och ha arbetsinkomster samtidigt. Det är till och med så att samhället uppmuntrar till detta genom låga socialavgifter och förstärkt jobbskatteavdrag. Myt 2. Det blir högre skatt om man arbetar som pensionär (fel, skattesatsen blir faktiskt i de flesta fall lägre) Tack vare det förstärkta jobbskatteavdraget blir skatten på för­ värvsinkomster lägre för de allra flesta pensionärer än för andra. Myt 3. Förtida och uppskjutet pensionsuttag (begreppen är meningslösa) Tidigare, när den ”normala” pensionsåldern var 65 år, var förtida uttag ett relevant begrepp, och likaså uppskjutet pensionsuttag. Dessa begrepp finns inte längre, i och med att du numera kan ta ut den allmänna pensionen när som helst från den månad du fyller 61 år. Men fortfarande används uttrycken flitigt. Jag hittade exempelvis den här förklaringen i en ordlista på nätet: Förtida pensionsuttag = Uttag av ålderspensionen före den ordinarie pensionsåldern. Man kan fråga sig vad författaren menar med uttrycket ”den ordinarie pensionsåldern”. Myt 4. Man slutar att tjäna in till pensionen när man börjar ta ut pension (fel) Du tjänar fortfarande in till den allmänna pensionen även om du börjar ta ut den. Man kan säga att du tappar ur i ena änden och fyller på i den andra. Du får pensionsintjänande på förvärvs­ inkomster under hela livet varje år som förvärvsinkomsten ligger över miniminivån. Miniminivån är 42,3 procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar 18 824 kr under 2013.

 | 9


Myter om pensionen

Myt 5. Pensionsåldern är 65 år (fel, den är flexibel) Många människor tror fortfarande att 65 år är någon sorts gräns. Det är den inte. Det finns många gränsåldrar: • 55 år – Då kan du tidigast ta ut pengar från privat avdragsgillt pensionssparande (pensionsförsäkringar och IPS, individuellt pensionssparande) och från många tjänstepensionsförsäkringar. • 61 år – Från den månad du fyller 61 år kan du börja ta ut ålders­ pensionen. Då sjunker också egenavgifterna när du tar ut hel ålderspension hela året. Detta gäller dig som har enskild firma och handelsbolag. • 66 år – Från början av det år du fyller 66 år blir arbets­g ivar­ avgifterna lägre för din arbetsgivare (som kan vara ditt eget aktiebolag). Då är också egenavgifterna låga. Detta gäller oavsett om du tar ut pension eller inte. • 67 år – kan inte arbetsgivaren säga upp en anställd enbart på grund av åldern. Om den anställde har fyllt 67 år är uppsägnings­ tiden bara en månad, oavsett hur länge han eller hon varit anställd. • 70 år – Från den åldern ökar inte de månatliga pensionsbeloppen även om du väntar med uttaget. Så det finns ingen vits med att vänta ännu längre. Fortfarande är 65 år den vanligaste uttagstidpunkten, men ett växande antal tar ut sin pension vid en annan tidpunkt. Fler än tidigare går i pension senare, men ännu fler tar ut sin pension före 65 år. Av dessa är det dock många som fortsätter att arbeta och kombinerar inkomst av pension med inkomst av tjänst och närings­ verksamhet. Myt 6. Har du börjat ta ut pensionen måste du fortsätta (fel) Pensionsuttaget är väldigt flexibelt. Även om du har börjat ta ut pensionen, kan du upphöra med uttaget när som helst (dock inte med kortare periodicitet än en månad). Du kan sedan återuppta pensions­ uttaget när som helst. Teoretiskt kan man tänka sig att ta ut pen­ sion varannan månad. Ett vanligt exempel är en enskild näringsidkare som tar ut full ålders­ pension från 61 års ålder för att få lägre egenavgifter. Det år näringsidkaren fyller 66 år upphör han eller hon med att ta ut pension, eftersom egen­ avgifterna då ändå är på den låga nivån, oavsett pensionsuttagen. Sedan, kanske vid 70 år, tar han eller hon ut pension igen. Ett annat exempel är att man tar ut pension under sommaren när man vill göra en längre semesterresa. Resten av året arbetar pensionären och avstår från pensionsuttaget.

10 | 


Myter om pensionen

Myt 7. Du måste ta ut hela pensionen (fel) Du kan ta ut de olika typerna av pension (privat pensionssparande, tjänstepension och den allmänna ålderspensionen) oberoende av varandra. När det gäller den allmänna pensionen kan du välja at ta ut de två eller tre (om du även har tilläggspension enligt det gamla systemet) delarna oberoende av varandra. Slutligen när det gäller den allmänna pension, så kan du ta ut 0, 25, 50, 75 eller 100 procent. Läs mer om detta i kapitlet Så fungerar pensionen. Myt 8. Du får högre pension ju längre du väntar med att ta ut den (fel, det är månadsbeloppen som blir högre) Många väntar med att ta ut sin pension för att de vill att pensionen på så sätt ska bli högre. Men det är fel. Visserligen blir månads­ beloppen högre ju längre du väntar (dock högst till 70 år), men å andra sidan är det ett antal månader som du inte får någon pension alls. Försäkringsmatematiskt är det ett nollsummespel vid uppnådd statistisk återstående livslängd. Mitt råd för de flesta är att ta ut den allmänna pensionen så snart det går, och spara pengarna om du inte behöver dem för ditt uppe­ hälle. Efter några år har du en bra slant på banken (dock knappast på någon av storbankerna, som ger en alltför låg ränta) eller place­ rade på något annat vettigt sätt. Alternativet att spara i pensionssystemet genom att inte ta ut pensionen kan tyckas vara likvärdigt, men det är en väsentlig skillnad. De pengar du tagit ut har du omedelbar tillgång till, medan pengarna i pensionssystemet betalas ut med ett extra belopp varje månad så länge du lever. Ytterligare en fördel med att ta ut pensionspengarna är att då får du ett efterlevandskydd. Om du skulle avlida, tillfaller dessa pengar dina arvingar eller testamentstagare. ”Dina” pengar i pensionssystemet tillfaller dina ålderskamrater om du avlider, i form av så kallade arvsvinster till personer med samma födelseår. Det finns alltså inget efterlevandeskydd i den allmänna pensionen. Dock kan du välja att PPM-delen tillfaller maka eller (i vissa fall) sambo om du avlider före denne. Myt 9. Det är ett bra tips att ta ut 25 procent av premiepensionen för att få pensionärsrabatter (bara delvis är det ett bra tips) För det första är det bara ett fåtal ställen där du får pensionärs­ rabatter och man vill se legitimation eller pensionsintyg från Pensions­myndigheten. De viktigaste är Storstockholms Lokaltrafik  | 11


Myter om pensionen

(SL) och Arlanda Express. Alla frisörer jag har talat med ger pensionärs­rabatt om kunden begär det och ser någotsånär gammal ut. För det andra så påverkas a-kassan om du samtidigt har tagit ut någon del av din allmänna pension. Om du fortfarande har en anställning och är med i a-kassan bör du ta kontakt med din a-kassa för att få veta vad ett uttag av pension får för konsekvenser för dig. Myt 10. Privat avdragsgillt pensionssparande är fördelaktigt (fel) I kapitlet Så fungerar pensionen finns ett avslutande avsnitt om hur du får bästa möjliga pensionärsekonomi. Där kan du läsa om de stora nackdelarna med privat avdragsgillt pensionssparande. Framför allt är det inlåsningseffekten och de höga avgifterna som gör att dessa sparprodukter är dåliga, särskilt pensionsförsäkringar. Individuellt pensionssparande, särskilt hos en internet­mäklare med låga avgifter eller inga avgifter alls, är bättre, men fortfarande är inlåsningseffekten något negativt. Myt 11. Du kan inte upphöra att betala premierna på en ­pensionsförsäkring (fel, det går alldeles utmärkt) Många tror att tecknandet av en pensionsförsäkring är ett åtagande att fortsätta att betala ”premierna”. Men det är inga premier man betalar. Försäkringsbranschen använder uttrycket för att likna produkten med exempelvis en brandförsäkring, där försäkrings­ skyddet förstås upphör då man slutar att betala premien. Du kan alltså när som helst upphöra med inbetalningarna. Då läggs försäkringen i så kallat fribrev, och kapitalet fortsätter att växa (om det nu växer) utan att det kommer in nya pengar. Du får dock räkna med en viss övertalning från försäkringsförsäljaren om du begär fribrev, eftersom säljaren får så kallad beståndsprovision så länge du fortsätter att betala. Myt 12. Du bör vara aktiv i förvaltningen av din PPM-pension (fel, de som varit passiva har tjänat mest) Många, särskilt de som arbetar som PPM-rådgivare, hävdar att du tjänar på att använda deras tjänster för att förvalta ditt kapital i PPM-systemet. Det är osäkert om detta lönar sig. Den bild jag har är faktiskt att passiva sparare slår aktiva sparare.

12 | 


Myter om pensionen

Myt 13. Du får lägre pension om du har andra inkomster (fel) Många tror att pensionen är behovsprövad på något sätt, så att pensionen blir lägre om du har andra inkomster (förvärvsinkomster eller kapitalinkomster). Men så är det inte. Pensionsbeloppet har inget med din ekonomiska situation att göra (dock kan bostads­ tillägget påverkas). Tvärtom ger förvärvsinkomster (men inte kapitalinkomster) ­pensionsintjänande, vilket höjer pensionen framöver.

 | 13


Längre liv – längre arbetsliv Förutsättningar och hinder för att arbeta längre Pensionsåldersutredningen kom 2012 med ett delbetänkande om förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre. Nyare forskning visar att diskrimineringen av äldre i arbetslivet i Sverige är omfattande och till och med kraftigare än etnisk diskri­ minering. Den som diskriminerar löper egentligen ingen risk att straffas, ytterst få ärenden leder till böter. Det är främst är välutbildade män och egenföretagare som fortsätter att arbeta i högre ålder. Likaså personer med högre inkomster. En brist i utredning är enligt min mening att man inte beräknar effekterna av ett fullt uttag av pension kombinerat med arbete på heltid. Utredaren förutsätter genomgående att ett uttag av pension är kopplat till motsvarande mindre arbetstid, exempelvis ett pensions­ uttag på 75 procent kombinerat med deltidsarbete på 25 procent. Detta kan du läsa om i kapitlet Myter om pensionen. Fler arbetade timmar under livet Det är inte bara genom att senarelägga avgången från arbetslivet som vi kan få fler arbetstimmar. Det kan också handla om att tidigarelägga inträdet i arbetslivet och att få fler arbetstimmar under arbetslivet, exempelvis genom att skapa en mer flexibel möjlighet att arbeta deltid. Reinfeldts uttalande När statsminister Fredrik Reinfeldt berättade i tv om framtiden väcktes en folkstorm mot hans uttalanden, att han föreslog att pensionsåldern skulle höjas till 75 år osv. Jag har lyssnat på tvinslaget två gånger och han sade inte alls så. Men han pekade på att hälften av dem som föds idag kommer att bli mer än hundra år gamla, och att detta kommer att få konsekvenser för våra pensioner. Vad han sade var att det är bra om så många som möjligt väljer att arbeta längre. Samhället har infört ett antal morötter för att uppnå detta: • Förstärkt jobbskatteavdrag för pensionärer • Högre grundavdrag 14 | 


Längre liv – längre arbetsliv

• Flexibel pensionsålder • Pensionsintjänande under hela livet • Lägre socialavgifter för pensionärer än för andra. Läs om detta i kapitlet Socialavgifter. Dessutom är det förstås bra om så många som möjligt sparar inför pensionen. Min uppfattning är att detta bör göras på andra sätt än i avdragsgilla pensionsförsäkringar, eftersom de höga avgifterna i dessa tär hårt på pensionskapitalet. Dessutom är pengarna inlåsta, så att du kan ta ut dem tidigast vid 55 års ålder.

 | 15


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK KOMPANJONER

KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SKOGSÄGARBOKEN SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR vänder sig

till dig som startar företag inför pensioneringen, fortsätter att driva företag efter att du blivit pensionär eller som avslutar ditt företagande i och med pensioneringen, antingen genom en försäljning till utomstående eller genom en överlåtelse inom familjen. Som pensionär kan du glädja dig åt utomordentligt fördelaktiga villkor för företagandet. Lägre skatt, lägre socialavgifter, fortsatt pensionsintjänande, sjukpenning om du blir sjuk, osv. Boken ger all information du behöver och avlivar ett stort antal myter om pensionen.

UR INNEHÅLLET

Starta företag • Avdrag • Beskattning • Budget • Bästa företagsformen • Finansiering • Lönsamhet • F-skatt • Moms • Sjukpenning • Skatteplanering • Socialavgifter • Myter om pensionen

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har erfarenhet av att driva företag som pensionär och har skrivit ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik.

Driva företag som pensionär

BJÖRN LUNDÉN

BJÖRN LUNDÉN

DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR Tips & råd Bästa företagsformen Skatteregler Socialavgifter

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Myter om pensionen

9789170278419  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you